PERSBERICHT

Donderdag 14 maart 1996

Van Traa-rapport on-line op Internet

Buro Jansen & Janssen heeft vandaag het volledige enquête-rapport Inzake Opsporing op Internet gezet. De bijna 5000 pagina's tekst zijn van nu af aan voor iedereen vrij toegankelijk. Ook bestaat de mogelijkheid het rapport van de parlementaire enquête-commissie op trefwoorden te doorzoeken.

Het Inzake Opsporing on-line is te vinden op de home-page van buro Jansen & Janssen. Het URL-adres is:

http://www.xs4all.nl/~respub/

Buro Jansen & Janssen wil hiermee de discussie openbreken over vrije beschikbaarheid van overheidsinformatie. Kamerstukken moeten voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Op de Handelingen van de Tweede Kamer rust geen auteursrecht. Het parlement heeft echter een exclusief contract met uitgever SDU afgesloten: de voormalige staatsdrukkerij krijgt als enige de Handelingen in elektronische vorm aangeleverd. In het geval van het enquête-rapport bewerkte de SDU het materiaal tot een publikatie in boekvorm (12 delen, 695 gulden) en een cd-rom (650 gulden). Op deze bewerkingen rust wel auteursrecht. Door haar monopoliepositie kan de SDU prijzen rekenen die tot gevolg hebben dat de gemiddelde burger geen kennis kan nemen van de volledige inhoud van het enquête-rapport.

Door de opkomst van de nieuwe elektronische media is deze gang van zaken niet meer verdedigbaar. Hoewel de overheid zelf het gebruik van nieuwe media wil stimuleren is zij blijkbaar niet in staat het goede voorbeeld te geven.

De discussie over opsporingsmethoden is te belangrijk om aan politie en politici over te laten. Het debat over de parlementaire enquête dreigt zich te beperken tot commotie rond de verantwoordelijke bewindslieden.

De vergaande voorstellen van Van Traa voor uitbreiding van bevoegdheden gaan aangenomen worden, zonder inhoudelijke discussie over de gevolgen.

Buro Jansen & Janssen doet onderzoek naar politie en inlichtingendiensten in Nederland.

buro Jansen & Janssen
postbus 10591
1001 EN Amsterdam

tel. 020 6123202

respub@xs4all.nl


Terug naar Inzake Opsporing