Beperkingen van deze site

Het was niet eenvoudig deze site op te zetten. Ongeveer 5000 bladzijden naar HTML converteren valt niet mee. Bovendien liepen we tegen een aantal technische beperkingen op. De cd-rom van de SDU bevat geen gewone tekst maar gecompileerde SGML. Sommige onderdelen daaruit, zoals de noten en de meesten tabellen, konden we niet exporteren. Heel jammer, maar de voetnoten van het rapport ontbreken dus op deze site.

Niet alle onderdelen van de tekst zien er even goed uit. Vooral de literatuurlijsten zijn eigenlijk alleen handmatig in het gareel te krijgen. En handwerk hebben we bij voorbaat uitgesloten voor dit project. Het moest namelijk in vier dagen af.

Echt goed zal het er pas uitzien wanneer we net als de SDU de oorspronkelijke tekst van de Tweede Kamer zouden krijgen :-)

Van het Rijksrechercherapport konden we geen elektronische versie bemachtigen. Het rapport is daarom ingescand en met behulp van OCR software omgezet. Het is geen ideale oplossing want OCR veroorzaakt nogal wat fouten in de tekst. We denken echter dat het Rijksrechercherapport op deze site goed leesbaar is en een unieke mogelijkheid biedt om van de inhoud kennis te nemen.

Kan ik deze site downloaden?

We hadden een aantal zip files neergezet om te downloaden, maar helaas was dat geen succes. Ze waren gewoon te groot. Nu is er echter wel de mogelijk om de hele site (en nog meer) op CD-ROM bij buro Jansen & Janssen te bestellen.


Inhoudsopgave en Zoeken