Inzake Opsporing on-line

Het volledige rapport van de enquêtecommissie opsporingsmethoden en het Rijksrechercherapport RCID Kennemerland. Bijna 5500 bladzijden, met een full-text zoekmogelijkheid.


Fuzzy zoeken in Inzake Opsporing on-line

PicoSearch
  Help

Inzake Opsporing. Enquêtecommissie opsporingsmethoden
Eindrapport
Bijlage I Werkwijze en Procedures
Bijlage II Verhoren 1-32
Bijlage III Verhoren 33-59
Bijlage IV Verhoren 60-93
Bijlage V Opsporingsmethoden
Bijlage VI Organisatie van de opsporing
Bijlage VII Eindrapport Georganiseerde Criminaliteit in Nederland
Bijlage VIII Deelonderzoek 1, Autochtone, allochtone en buitenlandse criminele groepen
Bijlage IX Deelonderzoek 2, Branches
Bijlage X Deelonderzoek 3, Vrije beroepsbeoefenaars, fraude en witwassen
Bijlage XI Deelonderzoek 4, Situatie in Amsterdam, Enschede, Nijmegen en Arnhem

Nu ook op deze site:

Rijksrechercherapport RCID Kennemerland

Opsporing in Uitvoering

Het rapport van de Commissie Kalsbeek

Buro Jansen & Janssen vult de van Traa site aan met het onderzoek van Van de Bunt, Fijnaut en Nelen

Het strafrechtelijk onderzoek dat in 1996 werd gestart naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek van de rijksrecherche (het zogenaamde .Fort-team.) naar de gebeurtenissen in de IRT-affaire, ging gebukt onder een gebrek aan een eensluidende en duidelijke visie op het doel en de te volgen strategie en tactiek. Tevens liepen bij gebrek aan een duidelijk eenhoofdig gezag diverse onderzoekssporen hinderlijk door elkaar heen en zijn de betrokken leden van het openbaar ministerie ernstig met elkaar in aanvaring gekomen. De leiding van het OM heeft in de betrokken periode (1996-1999) deze conflicten te lang op hun beloop gelaten.

Tot deze conclusies komen de wetenschappers Van de Bunt, Fijnaut en Nelen in het rapport Post-Fort; evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999), dat vandaag door de minister van Justitie aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het rapport is een uitvloeisel van een toezegging van de minister aan de Kamer in 1999 naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie-Kalsbeek. Deze commissie constateerde destijds dat het strafrechtelijk onderzoek dat in 1996 was gestart op basis van de bevindingen van het onderzoek van het .Fort-team. stagneerde. Het doel van de evaluatie was om het verloop van dit strafrechtelijk onderzoek -het post-Fort-onderzoek- inzichtelijk te maken en lering te trekken uit de gebeurtenissen voor toekomstige complexe onderzoeken. De evaluatie bestrijkt de periode maart 1996 tot met juni 1999.


Post-Fort, Evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999), H. van de Bunt, C. Fijnaut en J. Nelen
Deel I De periode maart 1996 tot november 1997
Deel II De periode november 1997 tot juni 1999


Ook in Belgie is er inmiddels onderzoek verricht naar de georganiseerde misdaad en de bestrijding ervan. Verslag van de Belgische Senaat.


Inzake Opsporing op CD-ROM

Het Enquêterapport, het Rijksrechercherapport en een selectie artikelen van buro Jansen & Janssen samen op een CD-ROM. Met full-text zoekmogelijkheid. Te bestellen bij buro Jansen & Janssen.

Waarom we deze site hebben geopend
Downloaden en opmerkingen
Artikelen uit de pers
NRC: Dossier IRT - het vervolg
SDU