Bijlage I - Werkwijze en procedures

VOORWOORD

HOOFDSTUK 1 VAN WERKGROEP NAAR ENQUÊTECOMMISSIE

1.1 De Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden
1.2 Het voorstel aan de Kamer
1.3 Het plenaire debat

HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE EN HAAR STAF

2.1 Benoeming en constitutie van de commissie
2.2 De staf
2.3 Vergaderingen

HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE EN FINANCIËN

3.1 De begroting
3.2 Duur van het onderzoek
3.3 Huisvesting
3.4 Het veiligheidsplan

HOOFDSTUK 4 HET ONDERZOEK

4.1 Interne onderzoeken
      4.1.1 Opzet
      4.1.2 Onderzoeksvragen
      4.1.3 Onderzoeksmethoden
4.2 Informatieverzameling en het belang van de staat
      4.2.1 Verzoeken om informatie
      4.2.2 Problemen bij informatieverzameling
      4.2.3 Adviezen over belang van de staat
      4.2.4 Afspraken commissie en bewindslieden
      4.2.5 Vervolg onderzoek
4.3 Extern onderzoek georganiseerde criminaliteit
4.4 Het rechtsvergelijkend onderzoek

HOOFDSTUK 5 DE GESPREKKEN

HOOFDSTUK 6 DE VERHOREN

6.1 De voorbereiding
6.2 Het verloop van de verhoren
      6.2.1 Aanvang verhoren
      6.2.2 Veiligheidsmaatregelen verhoren
      6.2.3 Een incident
      6.2.4 Tweede oproep voor verhoor
      6.2.5 Nadere informatie
      6.2.6 Tegenstrijdige verklaringen
      6.2.7 Afsluiting verhoren
6.3 Gesprekken tijdens de verhoren
6.4 Geheime delen commissie-Wierenga
6.5 Rijksrecherche-onderzoek

HOOFDSTUK 7 DE RAPPORTAGE

7.1 De voortgangsrapportages
7.2 De eindrapportage
7.3 Activiteiten staf

HOOFDSTUK 8 HET ARCHIEF

HOOFDSTUK 9 AANBEVELINGEN TOEKOMSTIGE ENQUÊTES

Let op: Hieronder staan ingescande documenten. Sommige daarvan bestaan uit meerdere pagina's. Klik steeds op een pagina om naar de volgende te gaan. De laatste pagina stuurt je weer terug naar de inhoudsopgave.

HOOFDSTUK 10 APPENDICES

A. Noten Bijlage I
1. Besluit Instelling Onderzoek
2. Brief aan organisaties met verzoek om documenten en aankondiging bezoeken
3. Advies prof. mr P.J. Boon d.d. 20-2-1995 over het belang van de Staat
4. Advies mr. J.K. Franx d.d. 22-2-1995 over het belang van de Staat
5. Advies mr. J.K. Franx d.d. 20-10-1994 over verschoningsrechten
6. Ambstedig proces-verbaal J.C.J.G. Barkman-Kuitert naar aanleiding van vragen van de commissie
7. Kamerstukken 24072, nrs. 1 tot en met 9, 1994-1995 en de brief van de commissie van 24-8-1994
8. De uitnodiging voor een gesprek
9. De aan getuigen gerichte oproepingsbrief
B. Lijsten
1. Archiefstukken
2. Lijst van officiele publikaties
3. Rapporten
4. Boeken
5. Tijdschriftartikelen
6. Interviews
7. Gesprekken
8. Verhoren
C. Cruciale documenten
1. Rapport van der Veen, 22-1-1995
2. Notities Van Kastel, Van Riessen, Nordholt en Vrakking over methode IRT Noord-Holland/Utrecht
3. Aanbiedingsbrief geheime deel commissie Wierenga
4. Processen-verbaal commissaris Jansen geheime deel commissie Wierenga
5. Briefwisseling minister van Justitie en college van procureurs-generaal over gecontroleerde doorlevering
6. Ambtsbericht De Groot inzake het Beveronderzoek
7. Briefwisseling De Wit en De Beaufort over verantwoordelijkheid voor Beveronderzoek
8. Lijst Wilzing
D. Relevante rapporten
1. Conclusies rapport Werkgroep De Wit, Infiltratie
2. Conclusies rapport Werkgroep Veurink, Ethische aspecten van CID-werkzaamheden
3. Conclusies rapport Werkgroep Craemer, Getuigenbescherming
4. Rapport Tot de Kern
E. Relevante regelgeving
1. Regeling Deals met criminelen 1982
2. Tip-, Toon- en Voorkoopgeldregeling 1985
3. Richtlijn Infiltratie 1991
4. CID-regeling 1995
5. Handleiding Kijkoperaties
F. Voorbeelden van documenten
1. 4 x 4 formulier
2. Informantendossier
3. CID-subject registratie
4. Grijze veld subject
5. Journaal CID
6. Formulier inzet AT
7. Formulier inzet OT
8. Journaal STO


inhoudsopgave en zoeken