Nu het volledige rapport Kalsbeek online
 

Inhoud:

Ten Geleide
 
 HOOFDSTUK 1 INLEIDING, VRAAGSTELLINGEN VERANTWOORDING
1.1 Instelling en samenstelling commissie
1.2 Onderzoeksvragen
1.3 Methoden en opzet van het onderzoek
1.4 Van crisis naar verandering
1.5 Georganiseerde criminaliteit in Nederland

HOOFDSTUK 2 NORMERING EN INZET OPSPORINGSMETHODEN
2.1 Normering algemeen
2.2 Observatiemethoden
2.3 Informanten en infiltranten
2.4 Gecontroleerde afleveringen doorlaten
2.5 Overige methoden
2.6 Normering van bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde
2.7 Kennis van norrnering en opleidingen

HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN DE OPSPORING
3.1 Inleiding
3.2 Na de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden: veranderingen en reorganisatie
3.3 Korpsleiding
3.4 Criminele inlichtingendiensten
3.5 Tactische recherche
3.6 Kernteams
3.7 Korps landelijke politiediensten (KLPD)
3.8 Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)
3.9 Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD)
3.10 Internationale samenwerking

HOOFDSTUK 4 GEZAG OVER EN TOEZICHT OP DE OPSPORING

4.1 Algemeen
4.2 Openbaar ministerie
4.3 Openbaar ministerie landelijk
4.4 Rechters-commissarissen
4.5 Korpsbeheerders
4.6 Ministeries
4.7 Tweede Kamer

HOOFDSTUK 5 BIJZONDERE BEVINDINGEN
5.1 Inleiding
5.2 Voorgeschiedenis
5.3 Informatie aan de Tweede Kamer
5.4 Verschillende onderzoeken
5.5 De bevindingen
5.6 Conclusie en aanbeveling

HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 Verantwoording
6.2 Verandering in de opsporing
6.3 Normering
6.4 Organisatie opsporing
6.5 Gezag en toezicht op de opsporing
6.6 Bijzondere bevindingen