Bijlage VIII - Deelonderzoek 1

1. De rol van autochtone criminele groepen

Voorwoord

1. ALGEMENE INLEIDING

1.1. Het onderzoek dat werd verricht
1.2. De verdere opbouw van deze studie

2. Over de geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit in Nederland

2.1. Het bendewezen in de achttiende eeuw
2.2. De schone schijn van de negentiende eeuw
2.3. De vroegere onderwerelden in Holland
2.4. De vroegere bendes in Brabant
2.5. De tegenwoordige rol van ambulante groepen
2.6. Tot besluit

3. De top van de autochtone georganiseerde criminaliteit

3.1. Het verhaal achter de feiten
3.2. De Bruinsma-clan: een voorlopig hoogtepunt
3.3. Een beeld van zeven belangrijke groepen
      3.3.1. Octopus: tussen feit en fictie
      3.3.2. De enkelvoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen
      3.3.3. De meervoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen
      3.3.4. Tussen de enkelvoudig en de meervoudig samengestelde drugsgroothandelsgroepen
3.4. Tot besluit

4. Tussen top en basis: bovenlokale netwerken

4.1. Diagonaal door Nederland: van Maastricht tot Amsterdam
4.2. De produktie en distributie van synthetische drugs
4.3. De Hells Angels: een netwerk apart
      4.3.1. Organisatie en criminele activiteiten in Noord-Amerika
      4.3.2. De ontwikkelingen in Nederland
4.4. Tot besluit

5. De basis van de autochtone georganiseerde criminaliteit

5.1. De situatie in Midden- en West-Brabant
5.2. De situatie in Rotterdam
5.3. De situatie in Groningen
5.4. Tot besluit

6. Algemeen besluit

Bibliografie

2. Over allochtone en buitenlandse criminele groepen

Woord vooraf

I. ALGEMENE INLEIDING

I.1. Het beeld in buitenlandse en binnenlandse rapporten
I.2. De maatschappelijke legitimiteit van nader onderzoek
I.3. De theoretische legitimiteit van nader onderzoek
I.4. Het onderzoek zelf
I.5. De verdere opbouw van deze studie

II. DE SURINAAMSE CONNECTIE

II.1. Inleiding: Een echt Zuidamerikaans land
II.2. De emigratie naar Nederland
II.3. De militaire coup
II.4. De cocane-economie
II.5. Georganiseerde criminaliteit onder Surinamers in Nederland
II.6. Corruptie onder Nederlandse overheidsdienaren van Surinaamse afkomst
II.7. De besteding van drugswinsten
II.8. Conclusie

III. TURKSE CRIMINELE GROEPEN IN NEDERLAND

III.1. De Balkan route
III.2. De mafia's van Turkije
III.3. Internationale uitwaaiering
III.4. Turken in Nederland
III.5. Turkse immigranten en drugshandel
III.6. Een voorbeeld van gewelddadigheid
III.7. De PKK en het probleem van de afpersing
III.8. Conclusie

IV. MAROKKAANSE GROEPEN IN NEDERLAND

IV.1. Uit de hete schaduw van de Islam
IV.2. De ontwikkeling van de georganiseerde misdaad in Marokko
IV.3. De organisatie van de hashhandel in Marokko
IV.4. Het koninklijk hof en de drugshandel
IV.5. De revenuen van de hashhandel
IV.6. Marokkanen in Nederland
IV.7. Georganiseerde misdaad onder Marokkanen in Nederland
IV.8. Georganiseerde misdaad begint op de hoek: een voorbeeld van Marokkaanse bendes
IV.9. Conclusie

V. DE CHINESE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN NEDERLAND

V.1. De georganiseerde criminaliteit in Hong Kong
      V.1.1. Het verhaal van de triades
      V.1.2. De huidige situatie: triades en gangs
V.2. De Chinese georganiseerde criminaliteit in de omringende landen
V.3. De Chinese gemeenschap in Nederland
V.4. De Chinese georganiseerde criminaliteit in Nederland
      V.4.1. Een blik op het nabije verleden
      V.4.2. De huidige situatie: een algemene kenschets
      V.4.3. Enkele voorbeelden van Chinese georganiseerde criminaliteit
V.5. Conclusie

VI. DE ITALIAANSE MAFIA: HAAR AANWEZIGHEID OP NEDERLANDSE BODEM

VI.1. De mafia in Itali: een eigentijds beeld van de situatie
      VI.1.1. De transformatie van de Siciliaanse mafia na de Tweede Wereldoorlog
      VI.1.2. De hedendaagse situatie van de georganiseerde misdaad in Itali
VI.2. De uitwaaiering van de Italiaanse mafia over Europa
VI.3. De Italiaanse gemeenschap in Nederland
VI.4. De Italiaanse mafia: ook in Nederland een probleem?
      VI.4.1. De eerste duidelijke signalen
      VI.4.2. Het algemene beeld van de situatie
      VI.4.3. Een concreet voorbeeld: Campina
VI.5. Conclusie

VII. DE ROL VAN DE COLOMBIAANSE KARTELS IN NEDERLAND

VII.1. Inleiding: einde van het Cali-kartel?
VII.2. De razendsnelle opkomst van de Colombiaanse kartels
VII.3. De Colombiaanse cocanehandel in de Verenigde Staten
VII.4. De Colombiaanse cocanehandel in Europa
VII.5. Colombianen in Nederland en hun criminaliteit
VII.6. De huidige situatie
VII.7. Conclusie

VIII. DE NIGERIAANSE EN GHANESE CRIMINELE NETWERKEN: HUN VERTAKKINGEN IN NEDERLAND

VIII.1. Enkele achtergrondgegevens
VIII.2. De situatie in Nederland
      VIII.2.1. Een beeld van de illegale activiteiten
      VIII.2.2. De aard van de betrokken netwerken
VIII.3. Conclusie

IX. DE UITLOPERS VAN DE RUSSISCHE MAFIA IN NEDERLAND

IX.1. Opkomst, samenstelling en bedrijvigheid van de Russische mafia in Rusland
IX.2. De internationalisering van Russische criminele groepen
IX.3. De activiteiten van Russische criminele groepen in Nederland
IX.4. Enkele concrete voorbeelden van de Nederlands-Russische criminele betrekkingen
IX.5. Conclusie

X. NEDERLAND ALS OPERATIEGEBIED VAN JOEGOSLAVISCHE BENDES

X.1. Joegoslavi: permanent toneel van geweld
X.2. Het optreden van de Joego-mafia in Duitsland
X.3. Joegoslavische bendes in Nederland
      X.3.1. Een algemene indruk van de situatie
      X.3.2. Enkele voorbeelden van hun optreden
X.4. Conclusie

XI. SLOTBESCHOUWING

Bibliografie Hoofdstuk I: Algemene inleiding

Bibliografie Hoofdstuk II: De Surinaamse connectie

Bibliografie Hoofdstuk III: Turkse criminele groepen in Nederland

Bibliografie Hoofdstuk IV: Marokkaanse criminele groepen in Nederland

Bibliografie Hoofdstuk V: De Chinese georganiseerde criminaliteit in Nederland

Bibliografie hoofdstuk VI: De Italiaanse mafia: haar aanwezigheid op Nederlandse bodem

Bibliografie Hoofdstuk VII: De rol van de Colombiaanse kartels in Nederland

Bibliografie hoofdstuk VIII: De Nigeriaanse en Ghanese criminele netwerken: hun

Bibliografie hoofdstuk IX: De uitlopers van de Russische mafia in Nederland

Bibliografie hoofdstuk X: Nederland als operatiegebied van Joegoslavische bendes


inhoudsopgave en zoeken