Bijlage XI - Deelonderzoek 4

1. Een analyse van de situatie in Amsterdam

WOORD VOORAF

1. ALGEMENE INLEIDING

1.1. Het kader van het onderzoek
1.2. De aanpak van het onderzoek
1.3. De opzet van dit rapport

2. AMSTERDAM IN DE KERING

2.1. De grootstedelijke context
      2.1.1. Een topografie van de georganiseerde criminaliteit
      2.1.2. Een schets van de demografische ontwikkelingen
      2.1.3. Rijkdom en armoede: een gepolariseerde samenleving
      2.1.4. De markt van het onroerend goed
      2.1.5. Kermis in Amsterdam
      2.1.6. Een andere kant: de toename van de gewelddadigheid
2.2. Het veranderende beeld van de (georganiseerde) criminaliteit
2.3. De reorganisatie van het Amsterdamse politiekorps
2.4. De georganiseerde criminaliteit in Amsterdam: het beeld rondom 1990
      2.4.1. Buitenlandse en allochtone groepen
      2.4.2. Hollandse netwerken in beweging
      2.4.3. Het Randstedelijke beeld van de situatie
2.5. Tot besluit

3. ENKELE ACTUELE VORMEN VAN TRADITIONELE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

3.1. Twee gevallen van ontvoering
      3.1.1. De ontvoering van Boris Fastovski
      3.1.2. De ontvoering van een Tufan Erez
3.2. De drugshandel
      3.2.1. Amsterdam: een wereldmarkt voor verdovende middelen
      3.2.2. De rol van Nederlandse drugshandelaren
      3.2.3. De rol van buitenlandse en allochtone criminele groepen
3.3. Prostitutie, vrouwenhandel en (kinder-)pornografie
      3.3.1. Een beeld van de prostitutie in de stad
      3.3.2. Vrouwenhandel in Amsterdam
      3.3.3. Zes gevallen van vrouwenhandel
      3.3.4. Vrouwenhandel: georganiseerde criminaliteit?
      3.3.5. Kinderpornografie: geen georganiseerde criminaliteit?
3.4. De illegale handel in vuurwapens
      3.4.1. Vuurwapenbezit en vuurwapengebruik in Amsterdam
      3.4.2. De handelaren op de markt
3.5. De handel in gestolen auto's
      3.5.1. Omvang en ontwikkeling van de autodiefstallen
      3.5.2. De bedrijvigheid van de professionele autodieven
3.6. Tot besluit

4. GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT: OOK IN LEGALE BRANCHES?

4.1. Inleiding
4.2. De horeca en het gokwezen
4.3. De textielnijverheid
4.4. De bouwnijverheid
      4.4.1. Georganiseerde criminaliteit in de (Amsterdamse) bouwnijverheid?
      4.4.2. De huidige stand van het onderzoek
4.5. Het particuliere vervoer
4.6. Tot besluit

5. BINNEN EN BUITEN DE WALLEN

5.1. Inleiding
5.2. De Wallen in Amsterdam: een historisch centrum van prostitutie
5.3. De wereld van de Wallen
5.4. De heersende eigendomsverhoudingen
5.5. Tot besluit

6. CONTRA DE OVERHEID

6.1. Inleiding
6.2. Observatie van de politie
6.3. Intimidatie van politie en justitie
      6.3.1. Enkele algemene opmerkingen
      6.3.2. Het beeld in de praktijk
6.4. Corruptie bij politie, justitie en bestuur
      6.4.1. Een eerste impressie van de algemene situatie
      6.4.2. Corruptie bij de politie: het nadere onderzoek
      6.4.3. Corruptie bij de politie: de gevallen beschreven
      6.4.4. Corruptie in de politiek
6.5. Inschakeling van de media
6.6. Tot besluit

7. ALGEMEEN BESLUIT

8. BIBLIOGRAFIE

2. Een analyse van de situatie in Enschede, Nijmegen en Arnhem

VOORWOORD

1. INLEIDING

2. OPZET VAN DE LOKALE STUDIES

3. ENSCHEDE

3.1. Inleiding
      3.1.1. De stad Enschede Noot
      3.1.2. Het criminaliteitsbeeld van Enschede
      3.1.3. De politie in Enschede
3.2. Couleur locale
3.3. Verschijningsvormen
      3.3.1. De harddrugs
      3.3.2. De softdrugs
      3.3.3. De fraude
      3.3.4. Overige verschijningsvormen

4. NIJMEGEN

4.1. Inleiding
      4.1.1. De stad Nijmegen
      4.1.2. Het criminaliteitsbeeld van Nijmegen
      4.1.3. De politie in Nijmegen
4.2. Couleur locale
4.3. Verschijningsvormen
      4.3.1. Harddrugs
      4.3.2. Softdrugs
      4.3.3. Criminele loopbanen
      4.3.4. Fraude
      4.3.5. Overige verschijningsvormen

5. ARNHEM

5.1. Inleiding
      5.1.1. De stad Arnhem
      5.1.2. Het criminaliteitsbeeld van Arnhem
      5.1.3. De politie in Arnhem
5.2. Couleur locale
5.3. De verschijningsvormen
      5.3.1. Harddrugs
      5.3.2. Softdrugs
      5.3.3. Fraude
      5.3.4. De criminele BV Arnhem
      5.3.5. Overige verschijningsvormen

6. DE INVLOED VAN DE GEORGANISEERDE MISDAAD OP DE STAD

6.1. Benvloeding van de overheid en vrije-beroepsbeoefenaars
6.2. Benvloeding van de branches
6.3. De afwezigheid van georganiseerde criminele activiteiten

7. SLOTBESCHOUWING

LITERATUUR

      BIJLAGE 1
      BIJLAGE 2


inhoudsopgave en zoeken