• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • De Eurotop anderhalf jaar later

  De arrogantie van de macht

  Verschijnt in Solidariteit, januari 1999
  en in het Crimineel Jaarboek van de Coornhertliga, voorjaar 1999

  ‘Justitie en politie gingen over de schreef’ oordeelde de Nationale Ombudsman over het politieoptreden bij de Eurotop in 1997. De conclusies van het rapport dat in november 1998 verscheen hebben overal de krant gehaald, maar de inhoud bleef onderbelicht. En dat terwijl het rapport leest als een proeve van de arrogantie van de macht. De verantwoordelijken voor het politie-optreden waren niet eerder zo openhartig over hun beweegredenen en frustraties. De Eurotop moest ongestoord verlopen en dat doel heiligde alle middelen. Fundamentele kritiek wordt afgedaan als gezeur over details.

  lees meer

  EU rot op september 1997; Zwartboek Eurotop

  Na de Eurotop was de verwarring en verontwaardiging over het gevoerde politie- en Justitieoptreden onder tegenstanders van de Eurotop groot. De gevestigde politiek en media leken echter niet onder de indruk van de arrestatie van meer dan 700 onschuldige burgers, het misbruik van wetsartikelen door het Openbaar Ministerie, slechte arrestantenbehandeling en massale deportatie van buitenlandse arrestanten.

  lees meer

  Amsterdam No Go Area

  De beveiliging van de Eurotop

  Ravage juni 1997

  ‘Geachte mevrouw, meneer, op 16 en 17 juni 1997 is in Amsterdam een bijeenkomst van staatshoofden van en eerste ministers van de Europese Unie, de zgn. Eurotop’. Eind maart kreeg half Amsterdam een brief van Burgemeester Patijn waarin werd uitgelegd wat de gevolgen van de Eurotop voor Amsterdam zouden zijn. Vanaf 15 juni zal Amsterdam omgetoverd worden tot een streng beveiligd fort: op 15 plaatsen door de hele stad worden beveiligde zones ingesteld.

  lees meer