• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Peperspray-dossier


  Als het aan de politie-lobby ligt staat Nederland aan de vooravond van de introductie van een nieuw politiewapen: peperspray. Na twee onderzoeken door TNO is de politiek nu om. Peperspray wordt waarschijnlijk in 2001 ingevoerd als politiewapen.
  Peperspray is echter veel minder onschuldig dan het lijkt. Uit praktijkervaringen en experimenten in het buitenland blijken er zeer veel haken en ogen aan het gebruik van peperspray te zitten. Om te voorkomen dat peperspray zonder verdere discussie wordt ingevoerd heeft Buro Jansen & Janssen haar bevindingen over het middel gebundeld in een dossier en op deze website gezet.

  lees meer

  Inhoudsopgave Observant #2, juni 2000

  01 De Vluchteling Achtervolgd
  02 Dossier Cryptografie, Aftappen: regelgeving versus privacy
  03 ‘Je was erbij, je bent erbij’, artikel over de oprekking van artikel 141
  04 Lange straffen geeist in showproces tegen Italiaanse anarchisten
  05 Een kijkje in de keuken van het CICI,het Centraal Registratiepunt Milieu-activisten
  06 Update Peperspraysite
  07 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgt wel zeer ruime tapbevoegdheden.
  08 Tweede commentaar op Wijzigingsnota Wet op Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Ongecontroleerd afluisteren en economische spionage in de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Gehele Observant #2

  Observant #2, juni 2000

  De Vluchteling Achtervolgd
  Een onderzoek uit 1991 naar de bemoeienis van de BVD en PID met vreemdelingen. Eindelijk helemaal online!

  Dossier Cryptografie
  Aftappen: regelgeving versus privacy
  Dossier Cryptografie geeft inzicht in de ontwikkelingen rond cryptografie regelgeving en het aftappen van telecommunicatie. Het dossier is gemaakt op initiatief van Bits of Freedom, een privacy en burgerrechten organisatie voor de informatie samenleving.

  ‘Je was erbij, je bent erbij’, artikel over de oprekking van artikel 141

  Lange straffen geeist in showproces tegen Italiaanse anarchisten

  Een kijkje in de keuken van het CICI,het Centraal Registratiepunt Milieu-activisten

  Update Peperspraysite

  Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgt wel zeer ruime tapbevoegdheden.

  Tweede commentaar op Wijzigingsnota Wet op Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Ongecontroleerd afluisteren en economische spionage in de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Kritiek op de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV)

  In januari 2000 schreef Buro Jansen & Janssen een korte kritiek op de tweede versie van de nieuwe WIV. Deze kritiek borduurde voort op de eerdere artikelen, zoals die gepubliceerd werden in de WIV-special van het blad VD-AMOK. De kritiek werd naar alle kamerfracties gestuurd en in bewerkte versie in Trouw gepubliceerd.

  lees meer

  Inhoudsopgave Regelgeving: aftappen versus privacy

  INLEIDING

  1. #@??KQP/X:+GT^^C;*A![]W>
  Het toetsenbord als wapen

  2. LUISTERVINKEN OM DE TAFEL
  Harmonisatie van internationale afluistervereisten

  3. AFLUISTERAARS ALLER LANDE…
  Operationele samenwerking over de grens

  4. DE SLEUTEL TOT SUCCES
  De bestrijding van cryptografie

  5. TAPPEN IN DE POLDER
  Cybercops in Nederland

  EPILOOG

  Casus compleet

  Niet iedereen die geen geweld gebruikt is ook onschuldig.

  door Wil van der Schans

  Gepubliceerd in Ravage nr 3, 25 februari 2000

   

  Twee februari jl. debatteerde de Tweede Kamer over minister Korthals voorstel om openlijke geweldpleging voortaan harder aan te pakken. Niet alleen diegenen die zelf geweld plegen zouden strafbaar moeten zijn, iedereen die een ‘significante’ bijdrage levert wordt binnenkort ook aangepakt.

  ‘Zij die openlijk met vereende krachten geweld plegen tegen personen of goederen worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en zes maanden’, zo luidt het huidige artikel 141. Een arrest van de Hoge Raad bepaalde jaren geleden dat het enkel uitmaken van de groep waaruit geweld is gepleegd is niet voldoende is voor veroordeling als niet vast is komen te staan dat zelf geweld is gebruikt. Daarmee werd het individuele karakter van het Nederlands strafrecht bevestigd.

  lees meer

  Adjournment of the Marini trial

  Wednesday February 23
  Below is a rough translation of a summary that I got from the CDA web site (Comittee for the Defense of
  Anarchists) at .
  Marini sums up his case against 53 anarchists for armed band and subversive assotiation. The defense will present its case the 4th to 7th of March. There a few phrases I left in Italian and other parts that are rough (Maybe one of you Italians could help?). The Italian version is at: www.ecn.org/26feb00/marini.html

  The address by the prosecutor is finally over and with it we have the request for the sentences. Marini first concluded this address by talking about the Milano incident, then he spoke of the general activities of the organization, its political personality, of the danger of anarchist ideas (of these anarchists) then he gave the list of requested sentences.

  lees meer

  De geheime plannen voor het CICI

  Je zult maar op het Betuwelijntraject wonen en je mond niet kunnen houden!
  Een foldertje uitdelen tegen uitbreiding van Schiphol voor de brave Vereniging Milieudefensie?
  Militante actievoerder of bezorgde natuurbeschermer – het lijkt niet uit te maken.
  Voor je het weet beland je in het databestand van de nieuwe ‘milieu-BVD’.


  Het Centraal Informatie en Coordinatiepunt Infrastructurele Projecten, kortweg het CICI, gaat samen met de BVD, informatie verzamelen over mensen die zich zorgen maken over het milieu. Dit blijkt uit onderzoek dat J&J deed samen met het Onderzoeksbureau Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV) in Nijmegen.
  Op deze site de geheime documenten over het CICI die via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur boven tafel kwamen. Verder twee achtergrondstukken van de hand van OBIV & Jansen, de Kamervragen van Groen Links over deze ‘milieu-BVD’ en de reakties van Milieudefensie.
  De CICI-site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal.


  lees meer

  Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgt wel zeer ruime tapbevoegdheden.

  Deze week bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de opvolger van de Binnenlandse Veiligheidsdienst: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Als het aan de regering ligt krijgt deze dienst een brede taakomschrijving en zeer ruime bevoegdheden. Na kritiek vanuit de Tweede Kamer heeft de regering het wetsvoorstel op een aantal punten aangepast. Tegelijkertijd worden bevoegdheden op het gebied van afluisteren echter flink uitgebreid. Krijgt Nederland z’n eigen Echelon? lees meer

  Inhoudsopgave De Vluchteling Achtervolgd

  “De BVD-er gaf me een lange wollen winterjas, maar ik heb hem niet veel gedragen. Later heb ik alle knopen stukgeslagen om te kijken of er geen mikrofoontjes in zaten.”
  De Binnenlandse Veiligheidsdienst benadert systematisch asielzoekers en vluchtelingen.
  De Vluchteling Achtervolgd beschrijft en analyseert zeventig van dergelijke pogingen om organisaties van buitenlanders in Nederland en politieke strukturen in het land van herkomst in kaart te brengen.
  De confrontatie met de geheime dienst vindt plaats op een moment dat de asielzoeker allerminst zeker is van een definitief verblijf in Nederland.
  Buro Jansen & Janssen komt tot de conclusie dat de BVD gebruik maakt van informatie die verzameld is door de Vreemdelingendienst om informanten te werven. De BVD tracht op die manier organisaties van buitenlanders en vluchtelingen te controleren en te manipuleren.

  Deze brochure is een bewerking van een onderzoek dat buro Jansen & Janssen in opdracht van het Landelijk Steunpunt Vluchtelingen uitvoerde naar pogingen van de BVD om onder asielzoekers en vluchtelingen informanten te werven.

  lees meer