• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #1, mei 2000

   
  01 Crime in Cyberspace, EU Cybercrime verdrag 2001
  02 Kamervragen over het gebruik van GSM als  peilzender
  02 Amsterdam politiestad; Nieuwe APV voor Amsterdam bij de EK 2000

  Gehele Observant #1

  Observant #1, 5 mei 2000

  Crime in Cyberspace

  Op 27 april heeft de Raad van Europa het voorstel voor een Verdrag ter bestrijding van Cybercrime geopenbaard. De Raad van Europa roept alle mogelijke belanghebbenden op een bijdrage te leveren aan de discussie over het Verdrag.
  In het Verdrag wil men de internationale samenwerking in de bestrijding van ‘cybercrime’ een fikse impuls geven.

  Kritiek

   

  Kamervragen over het gebruik van GSM als  peilzender

  Op 14 maart vroeg het Tweede Kamerlid de Wit (SP) aan de  minister van Justitie of en hoe gsm-toestellen gebruikt worden als peilzender.  Aanvullend stelden Groenlinks Tweedekamerleden Vendrik en Halsema nieuwe vragen. Ook daarvan de vragen en antwoorden op de nieuwtjessite van Luisterrijk.
  Volgens de minister “kan in zijn algemeenheid  gesteld worden dat locatiegegevens gegevens zijn betreffende het telecommunicatieverkeer. Locatiegegevens geven namelijk informatie over de vraag via welk GSM-basisstation het telecommunicatieverkeer heeft plaatsgevonden.”

   

  Nieuwe APV voor Amsterdam bij de EK 2000

  De Europese Kampioenschappen komen eraan. Voortvarend heeft de regering een aantal wetten ingevoerd die er niet om liegen: uitbreiding van artikel 141, invoering bestuurlijke ophouding en uitbreiding bevoegdheden rechter-commissaris. Nederland dreigt af te glijden richting politiestaat.
  Deze maand behandelt de Amsterdamse gemeenteraad een nieuwe APV, die de bestuurlijke ophouding moet gaan regelen. Massale arrestaties als tijdens de Eurotop worden met deze nieuwe APV ook na de EK 2000 standaard mogelijk.

  Amsterdam Politiestad

  Nieuwe APV voor Amsterdam bij de EK 2000

  Wil van der Schans, 5 mei 2000

  Het Europese Kampioenschap voetbal komt eraan en dat zullen we weten ook. Welke selectie maakt Rijkaard? Waar zijn de festiviteiten? Zijn er nog kaartjes? Wethouder Sport, Geert Dales is trots, Amsterdam is volgens de folders opnieuw ‘Capital of Inspiration’. Kortom het feest kan beginnen.
  In het feestgedruis dreigt Nederland echter af te glijden naar een politiestaat. Deze maand behandelt de Amsterdamse gemeenteraad het voorstel van burgemeester Patijn voor een nieuwe Algemene Politieverordening (APV). Massale arrestaties als tijdens de Eurotop worden met deze nieuwe APV ook na de EK 2000 standaard mogelijk.

  lees meer

  Bedenkingen bij regels EK

  AMSTERDAM – Alle partijen in de gemeenteraad hebben ernstige bedenkingen bij de voorstellen van burgemeester Patijn de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. Hij wil ‘bestuurlijke ophouding’ van groepen mogelijke relschoppers mogelijk maken en een noodverordening voor het EK voetbal schrijven.
  Door de bestuurlijke ophouding – die de politie het recht geeft in noodgevallen groepen aan te houden nog voordat die iets strafbaars hebben gedaan – minutieus in de verordening te regelen, kan de raad zich vooraf uitgebreid over mogelijk te nemen maatregelen buigen, had Patijn bedacht.
  Dus had hij elke mogelijke aanleiding om groepen preventief vast te zetten, opgenomen. Behalve onder meer samenscholen, vechten en het bij zich hebben van messen dus ook het verbod op slapen op de openbare weg, zwarte handel in kaartjes en het hebben van alcoholhoudende drank.
  Dat ging alle raadsfracties wat ver. Te veel bepalingen stonden te vaag opgesomd in het voorstel, oordeelde de raadscommissie voor Algemene Zaken. Moet de burgemeester echt het recht in handen krijgen groepen op te pakken die in het Vondelpark liggen te slapen en kun je worden opgepakt als je in Osdorp – ver weg van eventuele rellen – met een kratje bier rondloopt?

  lees meer

  GSM als peilzender

  Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Vergaderjaar 1999-2000

  Aanhangsel van de Handelingen

  1068

  Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Justitie over mobiele telefoons als peilzender (ingezonden 14 maart 2000)
  Antwoord van minister Korthals (Justitie), mede namens de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. (Ontvangen 7 april 2000)

  lees meer