• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Adrian Franks, infiltrant in milieu en antimilitaristische groepen

  selectie van artikelen over Adrian Franks

  CAAT publiceert rapport over infiltratie (2005)

  Brits wapenbedrijf infiltreert Actiegroepen doelwit bedrijfsspionage (deel 1) (2004)

  Brits wapenbedrijf infiltreert Actiegroepen doelwit bedrijfsspionage (deel 2) (2004)

  Adrian Franks. Infiltrator in A SEED, Earth First!, ENAAT – and where else? (1998)

  Infiltrant Adrian Franks – verslag van een speurtocht (1998)

  Account of our research to infiltrator Adrian Franks (1998)

  CAAT publiceert rapport over infiltratie

  CAAT steering committee publiceert onderzoek naar infiltratie door Threat Response International.

  Naar aanleiding van berichten in de Sunday Times (28-9-2003) over de infiltratie bij CAAT door het Engelse bedrijf Threat Response International van Evelyn Le Chêne heeft CAAT een intern onderzoek verricht. Threat Response International verzamelde informatie over CAAT (en andere organisaties) in opdracht van British Aerospace. Eerder berichten wij daarover in twee artikel in 2004: British Aerospace wapent zich tegen acties en Brits wapenbedrijf infiltreert.
  Evelyn Le Chêne , de eigenaresse van Threat Response International, bleek de moeder te zijn van Frank Adrians/Le Chêne, een infiltrant die een aantal jaren door onderzoek van Buro Jansen & Janssen ontmaskert was. (zie Infiltrator in A SEED, Earth First!, ENAAT).

  Aan de hand van de documenten van de Sunday Times deed CAAT een intern onderzoek om te achterhalen wie de infiltranten waren, die voor Threat Response International werkten. CAAT ontdekte dat hun medewerker Martin Hogbin heel veel email had geforward, waarvan de inhoud overeenkwam met de inhoud van de documenten waarover de Sunday Times beschikte. Martin gaf toe de e-mails verstuurd te hebben, alleen was zijn verklaring volgens CAAT ongeloofwaardig. Martin kon niet aangeven voor wie die e-mail waren. Naar aanleding hiervan werd Martin geschorst en er werd een klacht ingediend bij de Information Commissioner. De Information Commissioner rapporteerde deze zomer aan CAAT. Uit hun onderzoek was gebleken dat Martin inderdaad emailberichten doorzond aan een bedrijf dat connecties had met Evelyn Le Chêne. ‘Ironisch genoeg verbied de Data Protection Act van 1998 dat de Information Commissioner CAAT details geeft over het betrokken bedrijf’, schrijft CAAT in het persbericht. De Information Commissioner besloot geen stappen te ondernemen tegen Martin. De mogelijkheid hem te vervolgen is beperkt, omdat de definitie van ‘persoonlijke data’ zeer strikt is ingevuld in een arrest van de Engelse Court of Appeal. De dat die Martin doorgaf was wel vertrouwelijk, maar valt weer net buiten deze strikte definitie. Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op de website van CAAT.

  British Aerospace wapent zich tegen acties

  Brits wapenbedrijf infiltreert

  Infiltrator in A SEED, Earth First!, ENAAT

  Persbericht CAAT
  Onderzoeksrapport CAAT
  Samenvattin e-mail logs Martin
  Eerste brief Information Commisioner
  CAAT’s antwoord aan de Information Commissioner
  Tweede Brief Information Commissioner

  Brits wapenbedrijf infiltreert Actiegroepen doelwit bedrijfsspionage (deel 1)

  Eveline Lubber en Wil van der Schans
  Ravage #13 van 15 oktober 2004
  De in 1998 ontmaskerde infiltrant Adrian Franks, die destijds in Nederland actief was bij activistische organisaties, blijkt meer op z’n kerfstok te hebben. Een Britse journalist wist de hand te leggen op talrijke documenten die aantonen dat de informatie die Adrian verzamelde, onder meer afkomstig van Britse vredesgroepen, werd doorverkocht aan British Aerospace.

  In de zomer van 1998 ontmaskerde het Amsterdamse buro Jansen & Janssen de toen 39-jarige Adrian Franks als infiltrant. Adrian had de aandacht getrokken nadat hij geprobeerd had zijn contacten met een aantal linkse activistische clubs in Nederland uit te breiden, onder andere bij het antimilitaristische onderzoeksbureau Amok Maritiem en de milieuorganisatie A Seed.
  De uit Equihen Plage (Normandië) afkomstige Fransman, die zich bediende van meerdere achternamen, bleek de eigenaar te zijn van een particulier inlichtingenbedrijf dat informatie verzamelde over activisten. In september 2003 kwam de journalist David Connet van The Sunday Times een zaak op het spoor die grote overeenkomsten vertoonde met de onthulling van Jansen & Janssen.

  lees meer

  British Aerospace wapent zich tegen acties

  Vredesorganisatie doelwit bedrijfsspionage (deel 2)
  Ravage #14

  In de periode 1996 tot 1998 werd een Britse vredesorganisatie doelwit van een wapenbedrijf waar het campagne tegen voerde. British Aerospace had een inlichtingenbureau opdracht gegegeven alles over het werk van de actievoerders uit te zoeken. Zes personen infiltreerden en stelden stapels rapporten samen. Buro Jansen & Janssen onderzocht het materiaal.

  lees meer

  Brits wapenbedrijf infiltreert

  Actiegroepen doelwit bedrijfsspionage (deel 1)
  Ravage #13

  De in 1998 ontmaskerde infiltrant Adrian Franks, die destijds in Nederland actief was bij activistische organisaties, blijkt meer op z’n kerfstok te hebben. Een Britse journalist wist de hand te leggen op talrijke documenten die aantonen dat de informatie die Adrian verzamelde, onder meer afkomstig van Britse vredesgroepen, werd doorverkocht aan British Aerospace. lees meer

  British Aerospace wapent zich tegen acties Vredesorganisatie doelwit bedrijfsspionage (deel 2)

  door Eveline Lubbers en Wil van der Schans
  Uit: Ravage #14 van 5 november 2004

  In de periode 1996 tot 1998 werd een Britse vredesorganisatie doelwit van een wapenbedrijf waar het campagne tegen voerde. British Aerospace had een inlichtingenbureau opdracht gegegeven alles over het werk van de actievoerders uit te zoeken. Zes personen infiltreerden en stelden stapels rapporten samen. Buro Jansen & Janssen onderzocht het materiaal.

  Zes jaar geleden ontdekte het Amsterdamse onderzoeksbureau Jansen & Janssen dat de Fransman Adrian Franks als infiltrant actief was. Adrian had de aandacht getrokken nadat hij geprobeerd had zijn contacten met een aantal activistische clubs in Nederland uit te breiden, onder meer bij een antimilitaristisch bureau en een radicale milieuorganisatie.
  De uit Equihen Plage (Normandië) afkomstige infiltrant, die zich bediende van meerdere achternamen, bleek de eigenaar te zijn van een particulier inlichtingenbedrijf dat informatie verzamelde over activisten. In september 2003 kwam de journalist David Connet van de Sunday Times een zaak op het spoor die grote overeenkomsten vertoonde met de onthulling van Jansen & Janssen.

  lees meer

  Infiltrator in A SEED, Earth First!, ENAAT

  Infiltrator in A SEED, Earth First!, ENAAT lees meer

  Adrian Franks. Infiltrator in A SEED, Earth First!, ENAAT – and where else?

  Adrian Franks is 39 years old, he is blond, bolding and has a moustache. He is short, fat and usually dressed in plain clothes, nothing special.

  adrian

  Ever met a dedicated Animal Liberation Front activist, who eats meat?
  Adrian Franks confessed to frequent McDonald’s, for his kids…he says…

  lees meer

  Infiltrant Adrian Franks – verslag van een speurtocht

  Half mei werd buro Jansen & Janssen benaderd door mensen van A SEED die serieuze twijfels hadden over de betrouwbaarheid van een activist in Frankrijk, Adrian Franks uit Equihen-Plage. Een anonieme brief met zware beschuldigingen was de aanleiding een onderzoek in te stellen. Hij zou informatie over actiegroepen duur verkopen aan multinationals. Het verslag van een speurtocht.

  Gepubliceerd in Ravage,

  lees meer

  Account of our research to infiltrator Adrian Franks

  Mid May Buro Jansen & Janssen was approached by people from A SEED Europe who had serious doubts about the reliability of a French activist, Adrian Franks from Equihen-Plage. An anonymous letter with severe accusations was reason enough to start an investigation. He was said to be selling information about activist groups to multinational cooperations. Account of a search.

  lees meer

  Why is Adrian exposed

  Adrian has had a chance to defend himself. He was invited to attend the first gathering of a so-called (fake) secret network. Before the meeting could start, some things had to be cleared up. Adrian was confronted with all the allegations made against him, one by one. He understood he was not going to leave before some explaining had been done. So he started talking. He never stopped talking. But his stories were incoherent and evasive. He had an answer to almost anything, but it didn’t explain a lot.

  lees meer

  WARNING

  Dear friends,

  It has been brought to our attention through various sources that Adrian Franks of Eco-Action France is an infiltrator selling information on activist groups to corporate clients.

  Adrian Franks has made himself known to various organisations and movements in Europe as one of the central members of a small direct-action group, Eco-Action, (also known as Earth First! France) which has its base in Equihen-Plage. Adrian Franks has presented himself as an activist focussed on the oil and arms industries and animal liberation. In this guise, he has attempted to weave himself into the European movement active on these issues. He has become involved in ENAAT (the European Network Against the Arms Trade), A SEED Europe, Earth First! and People’s Global Action. In some cases, he has claimed to be working very closely with organisations and networks (such as Corporate Watch UK), but is almost unknown to these organisations/movements.

  lees meer

  Attention – francais

  Amsterdam, 1er juillet 1998.

  Cher(e)s ami(e)s,

  Differentes sources ont attire notre attention sur le fait que Adrian Franks, du groupe francais Eco-Action infiltre des groupes d’activistes afin de vendre des informations au sujet de ces groupes a des grandes entreprises.

  Adrian Franks s’est presente aupres de divers mouvements et organisations comme l’un des membres principaux d’un petit groupe d’action de terrain, Eco-Action (aussi connu comme Earth First! France), base a Equihen-Plage. Adrian Franks s’est presente comme un activiste qui s’interesse aux industries du petrole et de l’armement, et a la liberation animale. C’est en tant que tel qu’il a essaye de s’immiscer dans le mouvement europeen actif sur ces questions. Il s’est investi aupres d’ENAAT (European Network Against Arms Trade), A-SEED Europe, Earth First!, et People’s Global Action. Il a parfois pretendu collaborer etroitement avec certains groupes ou reseaux (comme par ex. Corporate Watch UK), aupres desquels il n’est en fait que vaguement connu.

  lees meer

  To the Board of Directors

  We write to you concerning a matter of great concern. Our organisations have recently been shocked by discovering that a person we believed was a dedicated citizen working for environmental and social justice was in fact selling (partly false) information to companies in several European countries. We write to you because this person might also have approached your company and because this case has serious general implications.

  The person we knew as Adrian Frank from the French environmental citizens group EcoAction has for at least 1 1/2 years under the names Adrian Lechene and Adrian Mayer been actively contacting companies, particularly in the oil and arms industry. He has offered these companies information about the activities of environment and peace organisations in different European countries, asking significant amounts of money in return for his services.

  lees meer

  last message from Adrian Franks

  Date: Thu, 02 Jul 1998 20:16:30 +0200

  From: ADRIAN FRANKS

  To: oilwatch@aseed.antenna.nl

  Subject: Last message

  Disgusted by everything that is wrong with what you (all?) accused me of yesterday and your inability to see further than what you wanted to believe, you can easily imagine that me also will not want to be associated again with anything to do with any of you (or others) in environmental, disarmement issues or other such matters. I’ve had enough ! So well done ! You have achieved what you wanted.

  One thing : now that I am out of anything to do with you, try something else : like asking your so-called source to see this famous “Meyer” card to start with. Surely all this was 100 % true…

  Now I will go on to other things in my life.

  End.

  End.

  << oudere artikelen