• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Justitie en Veiligheid

 • Nieuwsblog

 • Openbaarheid

 • Nationaal Veiligheidsarchief

 • Publicaties

 • Crisis en Onveiligheid

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • Providence and the Dutch National Police Supply chain liability via a former police officer (English translation of article from Observant #69)

  In response to a WOB (Freedom of Information) request made by Buro Jansen & Janssen (Thomson & Thompson), the National Police has acknowledged that it has done business with the British company Providence. There are 39 invoices, but the police refuse to clarify which products or services they have purchased.

  Providence is a British security company that offers trainings as well as equipment sales. Providence itself – as far as known – does not produce digital weapons, though the Wikileaks documents released in 2015 show that Providence does act as intermediary for digital weapons.

  lees meer

  Boeven vangen met dubieuze software van dubieuze bedrijven

  De Nederlandse politie breekt in op computers, smartphones en andere digitale hulpmiddelen van burgers, plaatst keyloggers en wil mensen digitaal kunnen volgen. Het maakt hierbij gebruik van digitale wapens. De branche van bedrijven die de Nederlandse politie digitale wapens te koop aanbiedt wordt gekenmerkt door een sfeer van geheimzinnigheid en ondoorzichtigheid. Deze wordt door de Nederlandse overheid in stand gehouden.

  De afgelopen jaren zijn twee bedrijven die digitale wapens produceren gehackt. In 2014 publiceerde Wikileaks 40 GB aan documenten over Gamma Group en in 2015 400 GB over het Italiaanse computerbedrijf Hacking Team. Dit leverde een schat aan informatie op over deze bedrijven. In de Wikileaks documenten wordt duidelijk dat de Nederlandse politie contacten onderhoudt met de bedrijven Gamma Group, Hacking Team, Providence en waarschijnlijk Kailax.

  lees meer

  De Nederlandse politie en Hacking Team; Flirten met de tools van de dictator

  Uit de in 2015 gepubliceerde Wikileaks documenten over Hacking Team blijkt dat de Nederlandse politie sinds 2012 contacten onderhoudt met het omstreden Italiaanse computerbedrijf Hacking Team. In antwoord op het WOB verzoek van Buro Jansen & Janssen antwoordt de Nationale Politie echter dat er geen documenten zijn die betrekking hebben op Hacking Team.

  Het Italiaanse computerbedrijf Hacking Team verkoopt software aan politie- en veiligheidsdiensten, waarmee versleuteld digitaal dataverkeer kan worden ontcijferd en afgeluisterd. Het bekendste digitale wapen van Hacking Team is Remote Control System (RCS) – eerst onder de naam DaVinci later Galileo RCS. Hiermee kan worden ingebroken op telefoons en computers en toegang worden verkregen tot alle aanwezige programma’s en accounts, zoals Skype of Facebook.

  lees meer

  Gamma Group en de politie; FinFisher trojan in de Nationale politie

  Uit in 2014 gepubliceerde Wikileaks documenten over Gamma Group wordt duidelijk dat de Nederlandse politie sinds september 2012 zestien licenties heeft aangeschaft voor het digitale wapen FinSpy en FinMobile. De Nationale Politie maakt in antwoord op het WOB verzoek van Buro Jansen & Janssen echter geen verdere informatie openbaar. 

  Gamma Group is een van oorsprong Brits bedrijf met takken en dochterondernemingen over de gehele wereld. Sinds 2008 biedt Gamma Group het digitale wapen FinFisher aan. Met de software FinFisher of FinSpy kan via een USB of vanaf afstand via wifi of een netwerk inbreken op computers, laptops, tablets en smartphones.

  lees meer

  Providence en de Nationale Politie; Ketenaansprakelijkheid via een ex-agent

  In antwoord op het WOB verzoek van Buro Jansen en Janssen onderkent de Nationale Politie dat het zaken heeft gedaan met het Britse bedrijf Providence. Er zijn 39 facturen, maar de politie wil verder niet duidelijk maken welke producten of diensten het heeft afgenomen. 

  Providence is een Brits security bedrijf dat trainingen en apparatuur aanbiedt. Providence produceert – voor zover bekend – zelf geen digitale wapens. De in 2015 gepubliceerde Wikileaks documenten over Hacking Team maken echter duidelijk dat Providence als tussenhandelaar in digitale wapens fungeert.

  lees meer

  Hacking Team/David Vincenzetti; Italiaanse staatsnerds in dienst van dictators

  Het in 2003 opgerichte Italiaanse computerbedrijf Hacking Team heeft zich in dertien jaar tijd ontwikkeld van een handelaar in beveiligingssoftware waarmee bedrijven zich kunnen weren tegen digitale inbraak, tot aan een specialist in offensieve wapens om documenten op internet aangesloten apparatuur in te zien en af te luisteren.

  In 2006 presenteerde Hacking Team de eerste versie van haar digitale wapen Remote Control System (RCS) onder de naam DaVinci uit. Later verandert de naam in Galileo RCS. Hiermee kan worden ingebroken op telefoons en computers en toegang worden verkregen tot alle aanwezige programma’s en accounts, zoals Skype of Facebook.

  De digitale wapens van Hacking Team zijn gewild. Het bedrijf heeft een bedenkelijke reputatie. Onder meer vanwege het leveren van offensieve software aan autoritaire regeringen die ze hebben ingezet tegen oppositieleden, journalisten en mensenrechtenactivisten. De volle omvang werd duidelijk met de hack van Hacking Team in juli 2015 waarmee 400 GB aan interne data van het bedrijf (waaronder klantgegevens en emailcorrespondentie) in de openbaarheid kwamen.  

  lees meer

  Gamma Group/Louthean Nelson; Wapenhandelaars pur sang

  Met de software FinFisher of FinSpy van Gamma Group kan via een USB stick of van afstand worden ingebroken op computers, laptops, tablets en smartphones.

  De FinFisher is een gewild digitaal wapen. Onder de klanten bevindt zich ook Nederland dat sinds 2012 zestien licenties voor FinFisher heeft aangeschaft. Nederland bevindt zich als FinFisher gebruiker in dubieus gezelschap. Het wapen is ook aangeschaft door een reeks repressieve regimes die het inzetten tegen oppositieleden, journalisten en mensenrechtenactivisten.  De volle omvang hiervan werd duidelijk in 2014 toen Gamma Group gehackt werd en via Wikileaks 40 GB aan interne data werd gepubliceerd.

  lees meer

  Providence/Turner, Holmes, Stolwerk; SAS tussenhandelaar van inbrekers-kits tot digitale wapens

  Providence is een relatief nieuwe speler in de internationale handel in digitale wapens. Het bedrijf produceert en ontwikkelt zelf geen digitale wapens, maar manifesteert zich als tussenhandelaar.

  Providence is een in 2009 opgericht Brits bedrijf in security. Het biedt trainingen en apparatuur op het gebied van veiligheid en anti-terrorisme aan. Het gaat hierbij om trainingen in bijvoorbeeld observatie en het installeren van afluisterapparatuur, een cursus over verschillende tracking methoden, hoe apparatuur te verhullen is, trainingen in inbreken en een black catalogus met waarschijnlijk militaire trainingen. Het bedrijf biedt een special toolkit voor het installeren van afluisterapparatuur voor zowel audio- als video-opnames en los gespecialiseerd inbrekersgereedschap aan. Ook een complete inbrekerskits behoren tot het assortiment, evenals het verbergen van camera’s en microfoons in nepstenen, boomstammen, dakpannen en andere manieren om apparatuur te verhullen.

  lees meer

  Kailax / Nir (Max) Levy; De magische hand van de Israëlische inlichtingendienst

  De Kailax Unlocker is illustratief voor de geheimzinnigheid en ondoorzichtigheid van de handel in digitale wapens.  De Unlocker is een tool waarmee een inbreker zich toegang kan verschaffen tot een Windows computer, zonder dat de eigenaar dit in de gaten heeft.

  Over de Unlocker en het producerende bedrijf Kailax is nauwelijks openbare informatie beschikbaar. De website www.kailax.com bevat alleen de adresgegevens van het bedrijf (een adres in Singapore), maar geen verdere informatie. Uit openbare bronnen kan alleen worden opgemaakt dat het in Berlijn gevestigde bedrijf 2beuropa als tussenhandelaar voor Kailax fungeert.

  lees meer

  ‘Je weet maar nooit’; Na privacy en de onschuld, is nu ook de veiligheid dood  

  De Nederlandse overheid propageert geheimzinnigheid rond digitale wapens en ‘zero-days’, een zorgelijke ontwikkeling die als een boemerang de Nederlandse economie en veiligheidsdiensten zal treffen. Want als de laatste decennia iets hebben duidelijk gemaakt, is dat overheden de digitale revolutie niet in de hand hebben.

  Elke zomer is het raak. De politie breekt in bij burgers en laat ‘witte voetjes’ achter indien blijkt dat de woningen niet goed zijn afgesloten. De actie vond in 2015 plaats in Wassenaar, dit jaar, 2016, in Leiden en Noordwijk. De politie zegt dat het goed bedoeld is, want mensen moeten opletten. Sluit deuren en ramen voor het gevaar, de inbrekers. Of deze acties zin hebben, effectief zijn, mensen eerder de stuipen op het lijf jagen dan een gevoel van veiligheid geven, het is onduidelijk. De politie wil dienstverlenend zijn en breekt daarom in om aan te tonen dat mensen hun veiligheid niet op orde hebben.

  lees meer

  Onderzoek naar politieoptreden Haaglanden

  Al enkele jaren staat het politieoptreden in sommige buurten van Den Haag ter discussie. De overheid (gemeente, politie, openbaar ministerie en anderen) spreken van incidenten en niet van structureel buitenproportioneel optreden. Terwijl slachtoffers, verschillende organisaties en zelfs ex-agenten wel degelijk spreken van een structureel probleem, blijven burgemeester en politie dit ontkennen en bagatelliseren.
  lees meer

  Discrimineert de politie?

  “Nee, artikel 1 van de Grondwet verbiedt dat!” Zo luidt kortweg de redenering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als antwoord op een informatieverzoek over onderzoek naar discriminatoir handelen van de politie-organisatie. “Artikel 1 Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie. … Artikel 1 Grondwet formuleert daarmee een norm waaraan de overheid, en daarmee ook de politie-organisatie, zich jegens de burger dient te houden. Er zijn dan ook geen stukken voorhanden waaruit blijkt dat de politie bij de uitoefening van haar taken, deze uitoefent op een wijze waarop etnisch wordt geprofileerd c.q. gediscrimineerd,” schrijft de heer Schoof, directeur-generaal politie, in juli 2012. Schoof is op dit moment Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het antwoord is opmerkelijk, want of alle functionarissen van het apparaat zich aan deze gouden regel houden is onbekend. Regiopolitie Gelderland Zuid verschaft informatie over enkele klachten over discriminatoir optreden van de politie. Een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) klaagt over een politiecollega die gezegd zou hebben: “We gaan een gesprek onder blanken voeren.” En bij de inbeslagname van een mini-bike ontstaat een discussie, waarbij een agent gezegd zou hebben: “kutmarokkanen, kruimelvriendje.” Zijn dit incidenten, is het structureel, bevordert het politie-apparaat zelf discriminatoir optreden, speelt de cultuur van de organisatie als zodanig een rol bij zowel incidenteel als mogelijk structureel discriminatoir optreden, allemaal vragen die je zou kunnen bedenken. Het antwoord van het ministerie is echter nee, wij discrimineren niet, omdat de Grondwet dat verbiedt. Einde discussie.

  artikel als pdf
  brief ministerie veiligheid en justitie
  nota raad van hoofdcommissarissen
  brief politie Rotterdam Rijnmond
  brief politie Haagland
  brief politie Brabant Zuid Oost
  brief politie Brabant Noord
  Brief politie Noord Nederland
  brief politie Gelderland Midden
  brief politie Gelderland Zuid
  brief politie Holands Midden
  brief politie IJsselland
  brief politie Kennemerland
  brief KLPD
  brief politie Limburg Noord
  brief politie Limburg Zuid
  brief politie Noord Holland Noord
  brief politie Noord Oost Gelderland
  brief politie Utrecht
  brief politie Twente
  brief politie Zaanstreek Waterland
  brief politie Zeeland
  discriminatie volgens SCP
  kerncijfers 2004
  kerncijfers 2005
  kerncijfers 2006
  kerncijfers 2007
  kerncijfers 2008
  kerncijfers 2009
  kerncijfers 2010
  kerncijfers 2011
  monitor racisme extremisme 5
  monitor racisme extremisme 6
  monitor racisme extremisme 7
  monitor racisme extremisme 8
  monitor racisme extremisme 9
  monitor rassendiscriminatie 2005
  monitor rassendiscriminatie 2009
  poldis criminaliteitsbeeld discriminatie 2008
  poldis criminaliteitsbeeld discriminatie 2009
  poldis criminaliteitsbeeld discriminatie 2010
  poldis criminaliteitsbeeld discriminatie 2011
  racisme antisemitisme discriminatie 2010 2011
  rapportage klachten meldingen discriminatie 2010

  De ontruimingssoap

  Groningen creëerde reality show rondom ontruiming

  De standaard-ontruiming van een kraakpand in de Groningse Peperstraat is vorig jaar ontaard in een grootschalige observatie- en inlichtingenoperatie, waarbij burgemeester Rehwinkel de gemeenteraad naderhand heeft voorgelogen.

  ‘De deurwaarder wilde een aantal stukken aan de krakers betekenen en onze assistentie was daarvoor gevraagd. Er werd door de deurwaarder meermalen aangeklopt, maar er kwam geen reactie. […] Een van de krakers in dit pand is in ieder geval bij rapp. bekend.’ (pv 2011018252)

  ‘Inzet verkenners om confrontaties te voorkomen via CHIN. […] Benadert brandweer en GHOR met verzoek aan te sluiten bij volgende overleg.’ (overleg inzake kraakpand Plassania 22 februari 2011)

  ‘Waarom is zo’n grote politiemacht ingezet bij een ontruiming? Waarom zijn de media van tevoren ingelicht? Waar zijn de eigendommen van de krakers gebleven?’ (vragen van de SP en GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen)

  Het Amsterdamse VU-ziekenhuis heeft camera’s in de eerste hulp opgehangen voor een reality show. In het programma Echt Scheiden, ook van RTL, wordt de kinderen voor het oog van de camera verteld dat hun ouders uit elkaar gaan. De zucht naar ‘echte televisie’ is zo groot dat elk deel van het dagelijks leven op de buis wordt vertoond. Het wachten is op De Ontruiming, een reality show over huisuitzettingen en het ontruimen van kraakpanden.

  lees meer

  Politieke politie in Nederland

  Grens tussen inlichtingen en opsporing is beslecht.

  Zicht op opsporing is in Nederland minimaal. “Criminaliteit daalt” typt het NRC Handelsblad van zaterdag 20 februari 2010 netjes over uit de berichten van de politie. Kritische beschouwingen zijn ook moeilijk, want wie zitten er op de cijfers? De politie geeft soms zelf aan dat hun cijfers met een korrel zout moeten worden genomen, maar dat ligt dan meestal niet aan het eigen gegoochel, maar aan een systeem dat niet werkt, zoals op dit moment de BVH, Basisvoorziening Handhaving, en de BVO, Basisvoorziening Opsporing. BVH en BVO moeten de opvolgers worden van de bedrijfsprocessensystemen BPS, Genesis en X-Pol, de oude systemen van de politie. Het idee is dat alle regio’s aan elkaar gekoppeld worden. Dit werkt deels al via het Blueview systeem, waarmee korpsen in elkaars bestanden kunnen zoeken. Voor de efficiency van de politie is uitwisseling van gegevens van groot belang, maar of een digitale hooiberg het oplossingspercentage vergroot is de vraag.
  lees meer

  The Databases of Germany’s Federal Criminal Police Office

  (published in Statewatch volume 19 no 13 july – september 2009)

  Germany’s Federal Criminal Police Office (Bundeskriminalamt – BKA) is operating morethan 200 “files“ (which are in fact databases) with more than 18 million entries on persons.This was reported by the Federal Government in response to a parliamentary request of the Left Party on 25 June this year.1 The listed files fall into three categories: Firstly, the so-called“joint files” (Verbunddateien) which are run by the BKA but also automatically fed with data by the 16 German state police forces, the Federal Police, the Customs Service and its criminal investigation branch. Data stored in these databases are widely accessible through the German Police Information System INPOL.

  lees meer

  << oudere artikelen