• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #12, februari 2002

  01 ‘Tips tegen tralies’ , nu helemaal online
  02 De vader van de bruid
  03 Amsterdam verandert zaterdag 2 februari in politiestaat, door Rene Danen Raadslid Amsterdam Anders/De Groenen
  04 Spaanse kraker opgepakt wegens vermeende ondersteuning van ETA
  05 Rights at risk Amnesty International maakt zich ernstige zorgen om de nieuwe maatregelen tegen terrorisme
  06 Amnesty International Jaarboek 2001 over Spanje
  07 FBI – COINTELPRO
  08 As Government Prepares to Investigate Thousands, ACLU Issues Multi-Lingual Know Your Rights! Pamphlet to Educate Public
  09 “MORE EUROPE”: het programma van het Spaanse Voorzitterschap van de EU (1 Januari – 30 Juni 2002)
  10 Spaans voorstel om anti-globalisten op te nemen in terrorisme databank.

  Gehele Observant #12

  Observant #12, februari 2002

   

  ‘Tips tegen tralies’ , nu helemaal online

  Activisten en politie, justitie en inlichtingendiensten

  Activisten en politie, justitie en inlichtingendiensten, het blijft een moeizame relatieÉ Het is als activist bijna onmogelijk om niet met hen in aanraking te komen. Dit boek geeft een inzicht in de verschillende diensten die er zijn, hoe ze werken en hoe je zo weinig mogelijk door ze lastig gevallen kunt worden. Ook is het een praktische handleiding voor je rechten in de bak, hoe een verhoor werkt en wat je kunt doen als een politie- of inlichtingendienst je benaderd. Niet om paranoia van te worden, maar juist om paranoia te vermijden. Dit boek is zeker niet alleen voor de jonge, beginnende activist bedoeld. De praktijk wijst uit dat ook de zogenaamde doorgewinterde actievoerder nog wel eens een steekje laat vallen. Je bent tenslotte nooit te oud om wat te leren.


  De vader van de bruid

  Op het ministerie van Economische Zaken, waar Jorge Zorreguieta de post van Landbouw bezette, wist men wel degelijk, en naar nu blijkt al in een zeer vroeg stadium, dat het land een probleem had. Om het imago van Argentinië internationaal te verbeteren, huurde het ministerie onmiddellijk na de staatsgreep het gerenommeerde Amerikaanse pr-bureau Burson Marsteller in. Het contract werd tot tweemaal toe verlengd en liep tot in het voorjaar van 1981.

  Amsterdam verandert zaterdag 2 februari in politiestaat, door Rene Danen Raadslid Amsterdam Anders/De Groenen

  De Amsterdamse binnenstad verandert zaterdag 2 februari tijdens het koninklijk huwelijk in een heuse politiestaat. In de pr- praatjes van burgemeester Cohen en de politieleiding wordt vooral de nadruk gelegd op het feestelijke karakter van de dag. Maar uit interne politiestukken blijkt dat er vergaande veiligheidsmaatregelen zijn genomen die de privacy van de Amsterdamse burger en de bezoeker van de stad ernstig aantasten. Zo is er sprake van screening van tienduizenden bezoekers, videobewaking van de gehele binnenstad en zijn er maar liefst 8.000 ordebewakers op de been.


  Spaanse kraker opgepakt wegens vermeende ondersteuning van ETA

  Op woensdag 16 januari 2002 werd op klaarlichte dag, in een Albert Heijn-supermarkt in het centrum van Amsterdam, de 35 jarige Spaanse kraker Juan Ramón Rodríquez Fernández (Juanra) door een arrestatieteam opgepakt. Met een zak over zijn hoofd werd hij afgevoerd en vastgezet op het Amsterdamse hoofdbureau van politie om kort daarop overgebracht te worden naar een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) (waarschijnlijk te Vught) waar hij onder verzwaard regime wordt vastgehouden en papieren kleren moet dragen. Juanra wordt sinds augustus 2001 door de Spaanse autoriteiten gezocht wegens vermeende ondersteuning van het `Barcelona-commando’ (ook wel aangeduid als comando Gorbea) van de Baskische afscheidingsbeweging ETA.


  Rights at risk

  Amnesty International maakt zich ernstige zorgen om de nieuwe maatregelen tegen terrorisme

  Following the attacks in the United States of America on 11 September 2001, many states have taken steps to protect their populations from similar criminal acts. These measures include new security legislation and new law enforcement measures. This report sets out some of Amnesty International’s concerns regarding security legislation which infringes or undermines human rights. While focusing on the risks to human rights in new security legislation and procedures, it also gives examples of case histories which show the effects on individuals such measures have had in the past.


  Amnesty International Jaarboek 2001 over Spanje

  Er waren nog steeds veel berichten over gewelddadig politieoptreden en het aantal beweringen over mishandeling van immigranten en anderen van niet-Europese etnische afkomst nam toe. Het gaat hierbij voornamelijk om slaan met wapenstokken, stompen, schoppen, slaan en beledigingen door agenten van de plaatselijke, nationale en autonome politie. Beweringen over marteling van vermeende ETA-aanhangers die in incommunicado-detentie werden gehouden, hielden aan.


  FBI – COINTELPRO

  FBI

  ACLU

  Other

  De FBI heeft in de strijd tegen het terrorisme veel extra bevoegdheden gekregen. In het verleden ging de dienst daarmee regelmatig te ver. Een voorbeeld van hoe het mis kan gaan is het zogenaamde COINTELPRO programa, waarvan op deze pagina alle informatie op een rij is gezet.


  As Government Prepares to Investigate Thousands, ACLU Issues Multi-Lingual Know Your Rights! Pamphlet to Educate Public

  On the heels of a new Justice Department plan to interview thousands of men from Middle Eastern countries, the American Civil Liberties Union today released a pamphlet that offers guidance in seven languages — including Arabic, Hindi and Spanish — on what to do when stopped by law enforcement. The pamphlet — ÒKnow Your Rights: What to Do If YouÕre Stopped by the Police, the FBI, the INS or the Customs ServiceÓ — contains information for citizens and non-citizens alike and is intended for those who feel at risk of becoming innocent targets of a government investigation in the wake of the September 11 terrorist attacks. Read more …


  “MORE EUROPE”: het programma van het Spaanse Voorzitterschap van de EU (1 Januari – 30 Juni 2002)

  Terrorismebestrijding wordt door Spanje als topprioteit aangegeven.


   

  Spaans voorstel om anti-globalisten op te nemen in terrorisme databank.

  De vader van de bruid

  door Eveline Lubbers

  gepubliceerd in de Groene Amsterdammer, 24 januari 2002

  Máxima gelooft nog steeds dat haar vader niet op de hoogte was van martelingen en verdwijningen in Argentinië: ‘Waarom zou hij liegen?’ Omdat hij blijkbaar óók al geen weet heeft van de pr-rapporten, bedoeld om de jonge dictatuur schoon te wassen.

  lees meer

  Amsterdam verandert zaterdag 2 februari in politiestaat.

  RenŽ Danen Raadslid Amsterdam Anders/De Groenen

  De Amsterdamse binnenstad verandert zaterdag 2 februari tijdens het koninklijk huwelijk in een heuse politiestaat. In de pr- praatjes van burgemeester Cohen en de politieleiding wordt vooral de nadruk gelegd op het feestelijke karakter van de dag. Maar uit interne politiestukken blijkt dat er vergaande veiligheidsmaatregelen zijn genomen die de privacy van de Amsterdamse burger en de bezoeker van de stad ernstig aantasten. Zo is er sprake van screening van tienduizenden bezoekers, videobewaking van de gehele binnenstad en zijn er maar liefst 8.000 ordebewakers op de been.

  lees meer

  Spaanse kraker opgepakt wegens vermeende ondersteuning van ETA

  Nieuwe fase in criminalisering van de Barcelonese kraakbeweging

  Afgelopen woensdag 16 januari 2002 werd op klaarlichte dag, in een Albert Heijn-supermarkt in het centrum van Amsterdam, de 35 jarige Spaanse kraker Juan Ramón Rodríquez Fernández (Juanra) door een arrestatieteam opgepakt. Met een zak over zijn hoofd werd hij afgevoerd en vastgezet op het Amsterdamse hoofdbureau van politie om kort daarop overgebracht te worden naar een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) (waarschijnlijk te Vught) waar hij onder verzwaard regime wordt vastgehouden en papieren kleren moet dragen. Juanra wordt sinds augustus 2001 door de Spaanse autoriteiten gezocht wegens vermeende ondersteuning van het `Barcelona-commando (ook wel aangeduid als comando Gorbea) van de Baskische afscheidingsbeweging ETA.

  lees meer

  initiatief van het Spaanse voorzitterschap tot invoering van een standaardformulier voor informatie-uitwisseling over terroristische incidenten.

  RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

  Brussel, 29 januari 2002 (05.02)

  (OR.es)

  57121/02

  ENFOPOL18

  (klik hier voor orginele document (in pdf))
  NOTA van het voorzitterschap

  Aan:, de Groep terrorisme

  Betreft: initiatief van het Spaanse voorzitterschap tot invoering van een standaardformulier voor informatie-uitwisseling over terroristische incidenten.
  De Groep terrorisme verenigt vertegenwoordigers en deskundigen van de politie- en de inlichtingendiensten die in iedere lidstaat met de terreurbestrijding belast zijn, met het oog op een betere samenwerking tussen die diensten.

  Het zal de Groep in haar werkzaamheden niet ontgaan zijn dat er bij het plaatsvinden van diverse. evenementen en topbijeenkomsten van de Europese Unie een gestage toename te constateren valt van incidenten die gepaard gaan met door radicale extremistische groeperingen gepleegd geweld en crimineel vandalisme, en duidelijk terreur gezaaid hebben in de samenleving. Die incidenten krijgen notoir veel media-aandacht en verontrusten de Europese burger.

  De feiten worden gepleegd door diffuse groeperingen die opereren onder diverse maatschappelijke dekmantels. Onder “diffusé groeperingen” verstaan wij organisaties die, gebruikmakend van hun rechtspositie in de legaliteit, acties ondernemen die zijdelings de eigen doelen van terroristische organisaties dienen. Deze duidelijke manipulering vormt nu reeds een ernstige dreiging die op zeer korte termijn aanzienlijk groter kan worden.

  In de bedoeling samen te werken ter voorkoming van deze situaties, die zich voordoen in de marge van evenementen en topbijeenkomsten georganiseerd door diverse internationale en communautaire lichamen, stelt het Spaanse voorzitterschap voor om via een besluit van de Raad een standaardformulier voor informatie-uitwisseling over terroristische incidenten in te voeren. Zo’n formulier zou een bijzonder nuttig instrument zijn voor preventie van en, in voorkomend geval, vervolging wegens geweldpleging door radicale stedelijke jongerengroeperingen, die zich steeds vaker voor de criminele doelen van terreurorganisaties laten gebruiken.

  Het standaardformulier zou de gegevens bevatten die stroken met de bedoelingen en behoeften van de bij de gegevensuitwisseling betrokken lidstaten en, in voorkomend geval, Europol.

  Voorgesteld wordt voor het uitwisselen van gegevens over deze groeperingen gebruik te maken van het BDL-datatransmissiesysteem. dat zich reeds als snel, veilig en efficiënt heeft bewezen,

  Wij verzoeken de delegaties dit voorstel in overweging te nemen.