• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #43, november 2006

  Het heeft even geduurd, maar beter onregelmatig en inhoudelijk dan regelmatig met nieuws dat overal al is verschenen. In deze nieuwsbrief de poging om uit te zoeken of het nu tonen of dragen is bij de identificatieplicht (1 en 2 van drie delen), de vergelijking van de veiligheidsaspecten van vijf politieke partijen, Italië en afluisteren, Portugal en verdwijningen, Denemarken en vrijheid van meningsuiting en nog veel meer. Mocht je een interessant artikel hebben over je confrontatie met politie en justitie, een nieuwe wetgeving, onderzoek of scriptie mail het dan ons. Wij zullen dan kijken of we dit opnemen in onze nieuwsbrief.

  01 – inhoudsopgave
  02 – Vergelijking veiligheidsaspecten van verkiezingsprogramma’s
  03 – ID plicht: dragen of tonen 1 – artikel voor Spuit 11 een blad van druggebruikers
  04 – ID plicht: dragen of tonen 2 – preventief bekeuren
  05 – nieuw op het gebied van terrorismebestrijding
  06 – afluisterschandaal Italië – geheime machten in Europa
  07 – CIA vliegveld Portugal – over verdwijningen in het kader van de oorlog tegen het terrorisme
  08 – Oproer in Denemarken – dit is vrijheid van meningsuiting in Denemarken
  09 – Openheid.nl – nieuwe website ter ere van de op 15 november 2005 vermoorde Louis Sévèke over inzage in dossiers bij politie en inlichtingendiensten
  10 – Vriendjes voor heel even van Ruben Praster over de relatie tussen Rita Verdonk en Jneid Fawaz
  11 – Zinloos Politie Optreden van Eddy Frings over het niet kunnen tonen van je identiteitspapieren
  12 – Buro Jansen & Janssen in de media
  13 – Donateurs gezocht!

  Vergelijking verkiezingsprogramma’s veiligheid

  Veiligheid geen item in verkiezingen

  Wie de verkiezingsdebatten op internet, radio en televisie een beetje volgt zal net als wij toch tamelijk verbaasd zijn over het ontbreken van ook maar enig woord aan het thema veiligheid. Is er dan zoveel veranderd ten opzichte van 2002, toen het thema veiligheid, aangewakkerd door Pim Fortuyn bij iedereen bovenaan de lijst stond? Zelfs bij alle partijen die opkomen voor het Fortuynistisch gedachtegoed is veiligheid niet meer zo hot. Lijst Vijf Fortuyn stelt zelfs geen enkele maatregel meer voor om de veiligheid te vergroten. Anders is dat nog wel met Eén.nl van Marco Pastors en de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Voor Eén NL is na het vermeende succes van zero tolerance Rotterdam geen maatregel te gek. De Partij voor de Vrijheid kan zich beter de Partij van de Gevangenis gaan noemen, slechts harde straffen en/of uitzetten helpt bij de bestrijding van criminaliteit.

  lees meer

  Tonen of Dragen (deel 1)

  Wat past er bij spuiten of slikken? Dragen of tonen natuurlijk! Of is het tonen of dragen. Iedere gebruiker heeft het meegemaakt. Ergens in Amsterdam wandel je niets vermoedend door het rode licht. Zonnetje schijnt en als je om je heen kijkt zie je overal mensen kriskras over straat wandelen. Aan de overkant gekomen duikt daar plots vanachter een lantaarnpaal een bromsnor op. Nee niet een met snor, maar zo’n jonge agent die net van de politie academie is gekomen en de regels graag uitlegt op zijn Verdonkiaans: ‘regels zijn regels’. ‘U heeft net een verkeersovertreding begaan,’ wordt er fijntjes opgemerkt. Je kijkt om je heen je afvragend of jij degene bent die het onderwerp is. ‘Overtreding?’ Wandelen door rood is zoiets als fietsen over de stoep. Elke zich Amsterdammer noemende persoon doet het.

  lees meer

  Preventief bekeuren (dragen of tonen deel 2)

  Tonen of Dragen (deel 2)

  In het eerste artikel over tonen of dragen voor spuit 11, kwartaalblad van de belangenvereniging druggebruikers, hebben we de wet en de aanwijzing uitbreiding identificatieplicht van de procureurs generaal, de hoogste bazen van het Openbaar Ministerie beschreven. Conclusie van het artikel was: regels zijn regels of toch ook weer niet. Dragen zult gij of toch weer niet. Om de verwarring over zoveel duidelijkheid in de Nederlandse wetgeving te bezweren besloten wij de handelingen in Tweede en Eerste Kamer, de Memorie van Toelichting en de media erop na te slaan. lees meer

  Diversen op het terrein van terrorismebestrijding

  De afgelopen maanden zijn een aantal wetsvoorstellen aangenomen door de Eerste Kamer of bevinden zich in de laatste fase van behandeling. Het gaat om de Wet Afgeschermde Getuige, de Wet Verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven en Goedkeuring Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele organisaties, waarin het verbieden van organisatie is geregeld.
  In deze bijdragen gaan we in op de stand van zaken, ook naar aanleidng van de uitspraak van de Hoge Raad over het gebruik van AIVD-informatie in strafprocessen.

  Wet Afgeschermde getuige
  Wetsvoorstel verruiming opsporingsbevoegdheden
  Verbieden Organisaties

   

  Wet Afgeschermde Getuige
  Verbieden Organisaties

  Telecom Italia, afluisteren, voetbal en CIA vluchten

  Eind september werd duidelijk dat de Italiaanse justitie onderzoek doet naar een afluister schandaal waarbij medewerkers van Telecom Italia bij betrokken zijn. Het bedrijf luisterde tienduizenden Italianen af waaronder mensen uit het bedrijfsleven, de politiek, theaterwereld, advocatuur en de sport. Door het afluisternetwerk dat naar alle waarschijnlijk vanaf 1997 heeft gefunctioneerd zijn de persoonlijke gegevens van tienduizenden gebruikers van Telecom Italia misbruikt. Telecom Italia is ook sinds 1997 geprivatiseerd. Bij het afluisterschandaal gaat het om niet alleen telefoongegevens, maar ook e-mail verkeer, bank gegevens en andere gegevens over het privé leven van mensen. lees meer

  Verdwijningen: Portugal in de dienst van de CIA

  Wist Barroso er al van?

  Op 28 september 2006 werd Sofiane Laib ontvoerd uit een gevangenis in Portugal waarschijnlijk via Madrid op weg naar Algerije. De Algerijn zat een gevangenisstraf uit van drieëneenhalf jaar voor fraude met telefoonkaarten en andere strafbare feiten gerelateerd aan georganiseerde criminaliteit. Laib dreigde te worden uitgezet naar Algerije maar de rechtbank in Lissabon had de uitzetting opgeschort. De ontvoering was uitgevoerd door de Portugese Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) in samenwerking met de gevangenis autoriteiten. Waar Laib op dit moment verblijft is onduidelijk. De SEF zegt dat zij een administratieve uitzetting hebben uitgevoerd en dat Laib in Algerije is. Familie zegt nog dat hij hen vanuit een telefooncel in Madrid gebeld heeft.
  Op 30 april 2004 is Sofiane Laib verhoord door drie agenten van de FBI, een openbare aanklager uit Virginia (Verenigde Staten) en een Portugese openbare aanklager. De advocaat van dhr. Laib mocht bij het gesprek niet aanwezig zijn. Het bijzondere aan de zaak is dat hoewel hij niet verdacht werd van terroristische misdrijven hij wel in de gevangenis en in de rechtbank behandeld werd als een verdachte van terroristische misdrijven. Ook zijn familie in Algerij, vader en broers, zijn door de Algerijnse autoriteiten verhoord en worden in de gaten gehouden door de Algerijnse geheime dienst. Ook de advocaat van Laib, Florinda Baptista is twee keer ontboden op de Algerijnse ambassade om over de banden tussen Laib en Al Aqida te praten.

  lees meer

  Oprør, Solidariteit met organisatie op terreurlijs

  Oprør (oproer) is een Deense niet-gouvernementele organisatie. In het voorjaar plaatste de organisatie een internationale oproep op haar website ter ondersteuning van organisaties die door de Europese Unie als terroristisch worden aangemerkt. In de oproep roept Oprør organisaties op om geld te doneren aan deze organisaties uit protest tegen de anti terrorisme wetgeving in Denemarken en de terreurlijsten in de Europese Unie. De internationale oproep was het vervolg op een donatie van 6.700 euro aan de Palestijnse organisatie PFLP en 6.700 aan de Colombiaanse organisatie FARC in 2004. De donaties waren door Oprør publiekelijk aan gekondigd. De justitie startte meteen een onderzoek. Op 1 augustus 2005 werd de woordvoerder van Oprør Patrick Mac Manus geïnterviewd voor de televisie waarin hij de actie toelichtte. In de internationale oproep (zie engelse tekst hieronder) roept Oprør andere organisaties op om haar te steunen in haar strijd en zette zichzelf als doel om 65.000 euro in te zamelen voor organisaties die op de terreurlijsten van de Europese Unie staan. Op 9 augustus 2005 werd Manus gearresteerd. Documenten en een computer werden in beslag genomen bij de huiszoeking in zijn kantoor en huis. Op 12 augustus 2005 oordeelde de rechtbank in Kopenhagen dat de internationale oproep van de website van Oprør verwijderd diende te worden. Dit oordeel bleef op 14 oktober 2005 in hoger beroep staan. Oprør is in beroep gegaan tegen de beslissing van de rechtbank.

  lees meer

  Openheid.nl

  Op 15 november 2005 werd in Nijmegen Louis Sévèke vermoord. Of hij vermoord is om zijn ideeën, sympathieën en zijn werk is tot op heden onduidelijk. De moordenaar loopt nog vrij rond. Informatie over het onderzoek kun je vinden op www.louisseveke.nl

  Louis heeft altijd veel energie gestoken in het ondersteunen van mensen bij klachten en bij het opvragen van hun dossiers bij de politie en inlichtingendiensten. Hij was onder andere actief bij het Onderzoekbureau Inlichtingen en Veiligheidsdiensten en bij het Steunpunt Inzage PID Nijmegen. Hij schreef tientallen artikelen, was mede-auteur van het boek Operatie Homerus. Daarnaast schreef hij regelmatig artikelen voor Buro Jansen & Janssen. Als eerbetoon aan zijn werk en leven, roepen wij mensen op zijn of haar dossier op te vragen bij de politie of de AIVD. Leidraad in het werk van Louis is altijd rechtvaardigheid, transparantie en openheid van opsporing en inlichtingendiensten geweest. In de geest van Louis’ idealen, moeten we een collectieve statement maken voor een open en eerlijke samenleving, tegen toenemende bevoegdheden van politie en justitie.

  lees meer

  Vriendjes voor heel even

  Willekeur en hypocrisie zijn mooie dingen. Het mooie aan willekeur is dat er geen basisregels hoeven te zijn, je doet gewoon wat je wil. En hypocrisie ontkent de willekeur dan weer. Het is de basis van het beleid van minister Rita Verdonk. Dat werd maar weer al te duidelijk nu Verdonk heeft gezegd dat ze wil kijken of imam Jneid Fawaz uitgezet kan worden. Want hij heeft dingen gezegd die zij niet kon waarderen. Je zou kunnen zeggen dat ze ‘gekrenkt’ is. Maar was het niet VVD-lid, vrouwenvoorvechtster en vriend van Verdonk Ayaan; Hirsi Ali die heeft gezegd dat de vrijheid van meningsuiting het recht was om te krenken. Ik kan me ook niet meer herinneren dat Rita Verdonk kritiek heeft gehad op die uitspraak. Andre Rouvoet heeft zich daar wel tegen verzet en gezegd dat Hirsi Ali dan de vrijheid van meningsuiting niet begrijpt. Maar Verdonk heeft zich daar niet over uitgelaten en heeft alleen maar gewezen naar het korte lontje van anderen die geen kritiek konden verdragen.

  lees meer

  Zinloos Politie Optreden

  In de nacht van zondag 29 op maandag 30 oktober 2006 is mijn jas ontvreemd in Café Hotspot aan de Amstel in Amsterdam. Vanaf half drie tot sluitingstijd, 3 uur, heb ik gezocht naar mijn jas en die niet kunnen vinden. In mijn jas zaten mijn huis- en fietssleutels waardoor ik een probleem had hoe ik thuis zou komen en, nog erger, hoe ik midden in de nacht binnen zou kunnen komen. Ik had nog €24, genoeg voor een taxi van de binnenstad naar mijn huis in Amsterdam Noord maar ik wilde niet om 4 uur ’s nachts mijn buren wakker maken die een sleutel van mijn huis hebben. lees meer

  Buro Jansen & Janssen in de media

  Buro Jansen & Janssen in de media

  Tegenlicht, VPRO – De Snuffelstaat, een pleidooi voor radicaal denken.
  Met onderzoeksbureau Jansen en Janssen kijken we terug naar het linkse verleden, het heden en de toekomst. Door gesprekken met deelnemers aan “De Grootste Volksopstand van Nederland”: de kraak van de Piersonstraat in Nijmegen. Met Groenfront over de acties tegen de Betuwelijn. Met advocaat Prof. Ties Prakken over de verwikkelingen rond de RARA aanslagen, de justitiële dwalingen en de onzekere toekomst van radicaal denken. En tenslotte met Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak (Groen Links) over zijn actieverleden in Onkruit en de kritiekloze houding van collega-kamerleden inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van geheime diensten en politie.

  Interview over cameratoezicht in Amsterdamse Daklozen Magazine Z
  18 augustus – 7 september 2006
  “Wat heeft die man in zijn tas?

  Interview in de Volkskrant Banen 5 september 2006
  “Mag dat allemaal maar?”

  Aangehaald in een artikel in Trouw van 12 september 2006
  “Voor en tegen herkenbaarheid ME’er”

  Hoofdstuk in het kinderboek dossier privacy Kwintessens Uitgevers
  “Telefoon afluisteren, computer aftappen, alles mag”

  SBS6 Hart van Nederland in reactie op een item over een tentoonstelling van spionage apparatuur in Kerkrade.

  Bij een artikel in NRC.NEXT en het NRC Handelsblad van 18 augustus 2006
  “Wanneer gaan ze met pensioen?; De effecten van overheidsmaatregelen terrorisme te bestrijden zijn nauwelijks onderzocht” wordt ons boek Onder Druk vermeld

  lees meer

  Donateurs gezocht!

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur.
  Buro Jansen & Janssen heeft hard donateurs nodig om de komende recessie te overleven. Voor het doen van onderzoek is Buro Jansen & Janssen volledig afhankelijk van giften en subsidies.
  Stort gul: € 10,- , € 25,- € 50,- of meer per maand op:
  Giro: 603904
  tnv Stichting Res Publica te Amsterdam
  Bij storing van € 50,- of meer krijg je een origineel Jansen & Janssen T-shirt opgestuurd!

  Veiligheid geen item in verkiezingen

  Wie de verkiezingsdebatten op internet, radio en televisie een beetje volgt zal net als wij toch tamelijk verbaasd zijn over het ontbreken van ook maar enig woord aan het thema veiligheid. Is er dan zoveel veranderd ten opzichte van 2002, toen het thema veiligheid, aangewakkerd door Pim Fortuyn bij iedereen bovenaan de lijst stond? Zelfs bij alle partijen die opkomen voor het Fortuynistisch gedachtegoed is veiligheid niet meer zo hot. Lijst Vijf Fortuyn stelt zelfs geen enkele maatregel meer voor om de veiligheid te vergroten. Anders is dat nog wel met Eén.nl van Marco Pastors en de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Voor Eén NL is na het vermeende succes van zero tolerance Rotterdam geen maatregel te gek. De Partij voor de Vrijheid kan zich beter de Partij van de Gevangenis gaan noemen, slechts harde straffen en/of uitzetten helpt bij de bestrijding van criminaliteit.

  lees meer

  Tonen of dragen (1)

  Wat past er bij spuiten of slikken? Dragen of tonen natuurlijk! Of is het tonen of dragen. Iedere gebruiker heeft het meegemaakt. Ergens in Amsterdam wandel je niets vermoedend door het rode licht. Zonnetje schijnt en als je om je heen kijkt zie je overal mensen kriskras over straat wandelen. Aan de overkant gekomen duikt daar plots vanachter een lantaarnpaal een bromsnor op. Nee niet een met snor, maar zo’n jonge agent die net van de politie academie is gekomen en de regels graag uitlegt op zijn Verdonkiaans: ‘regels zijn regels’. ‘U heeft net een verkeersovertreding begaan,’ wordt er fijntjes opgemerkt. Je kijkt om je heen je afvragend of jij degene bent die het onderwerp is. ‘Overtreding?’ Wandelen door rood is zoiets als fietsen over de stoep. Elke zich Amsterdammer noemende persoon doet het. Maar in tijden van terrorisme is elke daad die tegen de regels indruist gevaarlijk, dus wordt je op de bon geslingerd.

  << oudere artikelen