• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Het wordt duidelijk wie er loyaal zijn

  Dupont op justitie en veiligheid

  Vorige week begonnen wij met een actie om zoveel mogelijk mails en brieven te versturen naar enige militaire bonden, het Veteranen Instituut en de Commandant der Strijdkrachten R.P. Bauer.

  Deze actie is niet beëindigd en gaat gewoon door. Er zijn verschillende redenen voor deze actie: Door grote aantallen mails en brieven wordt er druk uitgeoefend op de geadresseerden. Niemand kan er meer omheen of roepen dat ze het niet wisten. Er is een PR-probleem bij Defensie door zoveel kritieke vragen en opmerkingen. Door de actie wordt tevens duidelijk wie er achter de veteranen staan en wie niet.

  lees meer

  Particuliere samenwerking tussen Nederlandse politie en mensenrechtenschendende landen om motorclubs te bestrijden

  Dupont op Justitie en Veiligheid

  In september 2016 organiseert de International Police Association IPA-Nederland weer een Nederlandstalig seminar in Schloss Gimborn in Deutschland. (http://www.ipa-nederland.nl/ipa-nederland/ibz-gimborn/) Het seminar is groots opgezet en zal deze keer gaan over de Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s).

  De Nederlandse afdeling van IPA, die het seminar organiseert verwoord het zo:

  lees meer

  Europol zaait angst met leugens

  Schulze op Justitie en Veiligheid

  ‘Islamitische staat heeft 5000 getrainde terroristen in Europa’ lezen we in ongeveer alle internationale media in februari 2016. Het verhaal van op dood en verderf gefocuste Syrie-veteranen die mogelijk ongemerkt samen met de asielzoekers Europa binnenkomen en dan Parijs-achtige massamoorden komen plegen werd weer eens opgedist, dit keer door Europol. De directeur van die club, Robert Wainwright heeft het zelf gezegd. Althans hij heeft zoiets gezegd tegen de Neue Osnabrücker Zeitung en vervolgens is het door de hele wereld overgenomen en soms wat aangedikt. De NRC factcheck zocht het uit en wat blijkt? Er zijn tussen 3000 en 5000 Europeanen naar IS-gebied vertrokken. (nogal een grove schatting trouwens, met 60% speling, zouden het er ook 1000 kunnen zijn geweest?). Europol zegt geen cijfers te hebben over teruggekeerde jihadisten. Hoewel Wainwright verkeerd is geciteerd heeft Europol het artikel voor publicatie goedgekeurd. Nadat de hele wereld het onjuiste verhaal had overgenomen, past de Neue Osnabrücker Zeitung het verhaal aan. En Europol? Heeft die hemel en aarde bewogen om dit erratum uit de wereld te helpen? Deze faux pas, waardoor miljoenen mensen ten onrechte nog extra bang worden gemaakt voor een aanslag? Nee, Europol rectificeert niets. Het laatste over jihadisten is hun analyse uit januari 2016, de aanleiding voor het interview waar alles mee begon.

  lees meer

  Verenigde Staten en the War on Terror

  CIA plays key role in war on terror
  By Bob Woodward
  THE WASHINGTON POST
  THE MASSIVE, aggressive international roundup mirrors, in part, the broader detention program carried out by the FBI in the United States that has netted more than 1,100 people, including a small number believed to have information about terrorists and a far larger number of Middle Eastern nationals held on immigration violations.

  USA PATRIOT opens CIA, NSA, intelligence databases to police
  Directives from Attorney General Ashcroft’s speech before EOUSA’s Anti-Terrorism Coordinators Conference

  Het Center for Democracy & Technology houdt bij wat de gevolgen zijn van de veranderende wetgeving in de VS.

  lees meer

  J&J Terrorisme pagina

  De Maatregelen tegen terrorisme

  Over de hele wereld  is terrorismebestrijding na 11 september 2001 een hot item geworden. Naast de oorlog, die momenteel in Afghanistan wordt gevoerd zijn in veel landen voorstellen om politie en inlichtingen meer macht te geven om terroristen op te sporen. Veel van de voorstellen hebben echter grote consequenties voor iedereen. Burgerrechten, zoals privacy en het recht op vrije communicatie, komen in het geding en overal zal er meer gecontroleerd en  geregistreerd gaan worden. In nauwe internationale samenwerking zullen er ook meer gegevens uitgewisseld gaan worden.
  Op deze pagina hopen een (niet volledig!) overzicht te geven van de ontwikkelingen in ean aantal landen. Om te beginnen natuurlijk Nederland zelf, maar in Europa zijn we geen eiland meer en daarom zijn de ontwikkelingen in Engeland, Frankrijk en Duitsland ook van belang. De Europese Commissie en Raad zitten ondertussen ook niet stil

  lees meer

  Europa en the War on Terror

  Europese Raad en Europese Commissie

  Terrorismebestrijding  

  07-12-2001 Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake terrorismebestrijding 

  In dit document het bereikte akkooord. Het kaderbesluit moet nog door de Deense, Zweedse en Ierse delegatie bekeken worden en ook het Europese Parlement wordt opnieuwe geconsulteerd

  07-12-2001 Akkoord in EU over definitie terrorisme
  Alle lidstaten van de Europese Unie gaan dezelfde definitie van terrorisme in hun wetgeving opnemen. Ook wordt de maximumstraf die terroristen en hun handlangers boven het hoofd hangt in alle vijftien lidstaten aan hetzelfde minimum gebonden. Dat hebben de EU-ministers van Justitie gisteren in Brussel besloten

  lees meer

  De rechtsleer van Kant, terrorisme en intentiewetg

  In het kader van het vak Recht, ethiek en politiek heb ik mij verdiept in de rechtsleer van Immanuel Kant. Daarbij raakte ik onder de indruk van de grondigheid waarmee Kant zijn rechtsleer verbindt met de vrijheidsidee. In dit essay wil ik zijn rechtsleer uiteenzetten en toepassen op het Nederlands recht. In eerste instantie wilde ik de toepassing doen op het strafrechtsysteem dat gehanteerd wordt in de film Minority Report (2002), waar voorspelling van misdrijven door helderzienden gebruikt wordt als rechtmatige basis voor strafrechtelijke vervolging. In die film worden personen vervolgd die deze misdrijven nog niet hebben begaan. Na verder onderzoek bleek echter dat een toekomstscenario zoals in Minority Report wordt geschetst veel dichterbij is dan de naïeve burger zou denken, namelijk in het Nederlands intentiestrafrecht. In dit essay zet ik uiteen dat al lijkt dit intentiestrafrecht de vrijheid tot doel te hebben, het in werkelijkheid de fundamenten onze vrije samenleving ernstig bedreigt. lees meer

  Kant, terrorisme en intentiewetgeving

  In het kader van het vak Recht, ethiek en politiek heb ik mij verdiept in de rechtsleer van Immanuel Kant. Daarbij raakte ik onder de indruk van de grondigheid waarmee Kant zijn rechtsleer verbindt met de vrijheidsidee. In dit essay wil ik zijn rechtsleer uiteenzetten en toepassen op het Nederlands recht. In eerste instantie wilde ik de toepassing doen op het strafrechtsysteem dat gehanteerd wordt in de film Minority Report (2002), waar voorspelling van misdrijven door helderzienden gebruikt wordt als rechtmatige basis voor strafrechtelijke vervolging. In die film worden personen vervolgd die deze misdrijven nog niet hebben begaan. Na verder onderzoek bleek echter dat een toekomstscenario zoals in Minority Report wordt geschetst veel dichterbij is dan de naïeve burger zou denken, namelijk in het Nederlands intentiestrafrecht. In dit essay zet ik uiteen dat al lijkt dit intentiestrafrecht de vrijheid tot doel te hebben, het in werkelijkheid de fundamenten onze vrije samenleving ernstig bedreigt.

  De rechtsleer van Kant, terrorisme en intentiewetg

  Antiterrorismemaatregelen in Nederland

  uit het rapport:

  Conclusies

  1) De aanslagen van 11 september 2001 en de daarop volgende dreiging van terrorisme voor de gehele wereld hebben op veel terreinen grotegevolgen gehad. Terrorisme vormt in dit eerste decennium van de nieuweeeuw één van de grootste bedreigingen voor onze in- en externeveiligheid. Het stemt dan ook hoopvol dat de groep radicalen in ons landdie bereid is met geweld zijn politieke of religieuze doelen na te strevengaandeweg kleiner is geworden.

  2) In dit onderzoek – een zelfreflectie van de kant van het kabinet – isgekeken naar de maatregelen die zijn genomen om terrorisme tebestrijden. Ten aanzien van de beschikbare maatregelen in de strijd tegenterrorisme is de conclusie van dit onderzoek dat sprake is van een geredeaanleiding voor instelling of aanpassing van een maatregel en dat sprakeis van samenhang in de totstandkoming en toepassing van maatregelen.Dit is voor een belangrijk deel de resultante van de sterk aanwezige drangin Nederland om te leren hoe dit in ons land betrekkelijk nieuwefenomeen op de ‘beste’ manier – dat wil zeggen met nadruk op preventiedoor middel van proportioneel en effectief ingrijpen en met gebruikmakingvan legitieme middelen – kan worden bestreden. Uit de grotehoeveelheid studies en evaluaties die de afgelopen negen jaren isverschenen en de wijze waarop de lessen hieruit zijn verwerkt, blijkt datop het terrein van terrorismebestrijding sprake is van lerend vermogen.Centrale en lokale overheid alsmede uitvoerende diensten trekken leringuit de diverse afzonderlijke evaluaties en juridische oordelen en passendeze lessen toe.

  lees meer

  Buitengewoon verdwijnen; “Ghost Plane” en “Torture Taxi”

  Extraordinary Rendition vormde een kleine rimpel in de anders zo goede relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. De vertaling van rendition is uitlevering, maar met de normale juridische omschrijving uitlevering heeft rendition niets te maken. Rendition is gewoon kidnappen, niet door zogenaamde terroristische organisaties of criminelen, maar door staten en in dit geval de Verenigde Staten. Extraordinary Rendition, letterlijk vertaal buitengewoon kidnappen, verschilt van de ‘gewone’ rendition, omdat bij rendition de VS de verdachte, die zich in het buitenland bevindt, kidnappen en naar Amerika brengen voor een gerechtelijke procedure. Het extraordinary zit hem in het ontbreken van die juridische toets. De ‘verdachte’ wordt gekidnapt en verdwijnt. Soms in een gevangenis waar de schijnwerpers op staan, zoals Guantanamo Bay, vaker in gevangenissen waar geen zicht op is. Extraordinary Rendition is in die zin te vergelijken met de verdwijningen bekend geworden door de dictators in Chili en Argentinië. Deze verdwijningen gaan net als in het verleden bij verdwijningen, gepaard met martelingen.
  lees meer

  Under Pressure – Counter-terrorism in the Netherla

  Translation of the book Onder Druk, terrorismebestrijding in Nederland van Buro Jansen & Janssen (2006), translation by Janet Hopkins.
  the Chapters which are translated
  1 LAW OF CRIMINAL INTENT
  2 THE AIVD, STATE CONVEYOR OF INTELLIGENCE
  3 INFIGHTING
  4 THAT MUST BE AN ALIEN
  5 SQUEEZING
  6 STATE OF EMERGENCY
  7 POLITICIANS AND COUNTER-TERRORISM
  8 ARMED CONFLICT IN THE 21ST CENTURY
  9 CRITIQUE
  abbreviations used in Under Pressure English trans
  Under Pressure English translation of Onder Druk

  Buitengewoon verdwijnen: “Ghost Plane” en “Torture

  Extraordinary Rendition vormde een kleine rimpel in de anders zo goede relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. De vertaling van rendition is uitlevering, maar met de normale juridische omschrijving uitlevering heeft rendition niets te maken. Rendition is gewoon kidnappen, niet door zogenaamde terroristische organisaties of criminelen, maar door staten en in dit geval de Verenigde Staten. Extraordinary Rendition, letterlijk vertaal buitengewoon kidnappen, verschilt van de ‘gewone’ rendition, omdat bij rendition de VS de verdachte, die zich in het buitenland bevindt, kidnappen en naar Amerika brengen voor een gerechtelijke procedure. Het extraordinary zit hem in het ontbreken van die juridische toets. De ‘verdachte’ wordt gekidnapt en verdwijnt. Soms in een gevangenis waar de schijnwerpers op staan, zoals Guantanamo Bay, vaker in gevangenissen waar geen zicht op is. Extraordinary Rendition is in die zin te vergelijken met de verdwijningen bekend geworden door de dictators in Chili en Argentinië. Deze verdwijningen gaan net als in het verleden bij verdwijningen, gepaard met martelingen.

  Under Pressure – English translation Onder Druk

  Under Pressure – Counter-terrorism in the Netherlands, English translation of Onder Druk – terrorismebestrijding in Nederland van Buro Jansen & Janssen (2006), translation Janet Hopkins.
  abbreviations used in Under Pressure
  Under Pressure – English translation Onder Druk

  Secret Truth: The EU Joint Situation Centre

  Since the 9-11 terrorist attacks on the United States, the fight against terrorism is in the centre ofEuropean societal and political interest. The attacks in Madrid (2004) and London (2005) and severalfoiled attacks made clear that Europe itself was also a target for the international Jihadists. The arrestsof many alleged terrorists in different European countries underlined the reality of the terrorist threat.1At the same time it became clear that the ‘new terrorism’ formed a national as well as an internationalthreat. Attacks in Europe can be the work of home-grown terrorists, as well as the work of foreignfighters who succeed in infiltrating European countries. Military personnel from European countriesthat operate in foreign countries in the context of the ‘war on terror’ can be a target for terrorists, butalso European business or embassies. Incidents like the Danish cartoon affair or the Dutch movieFitna make it clear that ‘internal’ issues can have a great impact in foreign countries. On the otherhand it is possible that incidents and conflicts in countries far away – the invasion of Iraq, the conflictsin the Middle East – can have their internal repercussions in European countries.

  lees meer

  Meer dan 200.000 professionals doen maar wat

  Gebrek aan zelf reflectie leidt tot ondoordacht handelen van politie en inlichtingendiensten met de kans op noodlottige gevolgen

  In de discussie over de politieactie rond de Ikea van 12 maart 2009 gaat het vooral om de noodzaak van het optreden, de wijze van arrestatie, de vermelding van de afkomst van de verdachten, de slechte communicatie tussen de korpsbeheerder en de korpschef en de weigering om de excuses aan te bieden. Het probleem ligt echter dieper. Bij terrorisme en in bredere zin bij het veiligheidsbeleid treedt de overheid met veel bombarie op, stoere macho taal, en is niet genegen tot enig zelfonderzoek. De woorden van de Amsterdamse burgemeester Cohen zijn exemplarisch: “de volgende keer doen wij het precies hetzelfde.”

  << oudere artikelen