• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Akkoord in EU over definitie terrorisme

  NRC, 7 december 2001

  Alle lidstaten van de Europese Unie gaan dezelfde definitie van terrorisme in hun wetgeving opnemen. Ook wordt de maximumstraf die terroristen en hun handlangers boven het hoofd hangt in alle vijftien lidstaten aan hetzelfde minimum gebonden. Dat hebben de EU-ministers van Justitie gisteren in Brussel besloten. Onder `terroristische acties’ worden verstaan alle acties die de bevolking op een serieuze manier bedreigen, die regeringen dwingen om bepaald beleid uit te voeren of daar juist van af te zien, of de politieke, sociale en economische orde verstoren of vernietigen. Er is een lijst van tien misdrijven bijgevoegd, zoals kaping of het verspreiden van gevaarlijke stoffen. Er zijn ook verwijzingen opgenomen naar mensenrechtenverdragen, de vrijheid van vergadering en meningsuiting en het stakingsrecht, zodat demonstranten of stakers niet als terroristen worden gebrandmerkt. Leiders van terroristische groeperingen riskeren een maximumstraf van 15 jaar en in sommige lidstaten meer. Tot nog toe hebben acht landen geen enkele omschrijving van `terrorisme’ in de wet staan. Andere landen hanteren daar verschillende definities van. Daardoor is het in sommige lidstaten voor terroristen `aantrekkelijker’ aanslagen te beramen dan in andere. De verschillende definities bemoeilijken ook de uitlevering van verdachten van het ene land naar het andere. In 1999, in het Finse Tampere, besloten de Europese regeringsleiders al deze ratjetoe te harmoniseren. Door de aanslagen in Amerika op 11 september kwam dit, samen met een Europees arrestatiebevel, hoog op de Europese agenda. In de Verenigde Naties wordt al jaren onderhandeld over een internationale definitie, die tot nog toe altijd ergens op weerstand stuit zo worden vrijheidsstrijders in het ene land als terroristen beschouwd, in het andere niet. De Europese Commissie nam de tekst van een recent compromisvoorstel van India als uitgangspunt. Daarover is de afgelopen twee maanden onderhandeld. De Nederlandse minister Benk Korthals hoopt dat het kabinet op 21 december met dit Europese besluit akkoord gaat, waarna de Nederlandse wet op korte termijn wordt aangepast.