• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #11, november 2001

  01 BVD krijgt asielzoekers aan de praat met beloften over verblijfsvergunning
  02 The New War Against Terror
  03 Statewatch “Observatory”

  Gehele Observant #11

  Observant #11, november 2001

   

  Speciale aandacht voor de maatregelen tegen terrorisme


   

  BVD krijgt asielzoekers aan de praat met beloften over verblijfsvergunning

  In 1992 stelde Ien Dales, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, dat de BVD asielzoekers niet onder druk van intimidatie of de belofte van een verblijfsvergunning mag dwingen tot het verstrekken van informatie aan de dienst. Bovendien beloofde de minister om de Tweede Kamer op de hoogte te houden van het aantal vreemdelingendossiers dat de BVD jaarlijks bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst, IND, opvraagt. In Contrast, weekblad over de multiculturele samenleving, wordt deze week verslag gedaan van onderzoek dat het Amsterdamse Buro Jansen & Janssen uitvoerde. Daaruit blijkt dat de BVD zijn oude werkwijze ongewijzigd heeft voortgezet: nog altijd worden asielzoekers door de dienst benaderd en gentimideerd. Ook stelt de BVD asielzoekers verblijfsvergunningen in het vooruitzicht, in ruil voor politiek gevoelige informatie. De toezegging van minister Dales dat het aantal IND-dossiers dat de BVD inziet wordt bijgehouden, blijkt evenmin nagekomen. De getallen zijn nooit in het parlement aan de orde geweest. Na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur om de cijfers van de laatste jaren in te mogen zien, blijkt dat er helemaal niets is bijgehouden. Controle op het werk van de BVD wordt met het oog op terrorismebestrijding steeds belangrijker. De dienst heeft na 11 september aangekondigd zich meer te zullen verdiepen in buitenlanders, in het bijzonder asielzoekers. De dienst belooft soms verblijfsvergunningen, zonder die belofte na te komen. Verder doorkruist de BVD het beleid van de IND om oorlogsmisdadigers van een vluchtelingenstatus uit te sluiten, door juist hen in ruil voor informatie wel een verblijfsvergunning te geven.

   


   

  The New War Against Terror

  Noam Chomsky
  “One question, and by far the most important one is what is happening right now? Implicit in that is what can we do about it? The 2nd has to do with the very common assumption that what happened on September 11 is a historic event, one which will change history. I tend to agree with that. I think it’s true. It was a historic event and the question we should be asking is exactly why? The 3rd question has to do with the title, The War Against Terrorism. Exactly what is it? And there is a related question, namely what is terrorism? The 4th question which is narrower but important has to do with the origins of the crimes of September 11th.”

   


  Statewatch “Observatory”:

  In defence of freedom & democracy
  New laws & practices affecting civil liberties and rights after 11 September in the EU, UK and US In the wake of the attacks in the US on 11 September governments in the UK, US and the EU are planning a number of measures to protect against future terrorist attacks. Some of these measures are directed specifically against such attacks, but some of the measures are not and would, if implemented, affect the fundamental rights of the people living in these democracies. This “Observatory” will be tracking proposed measures by providing both anaylsis and documentation so that civil society can find out what is being planned and make its views known.

  Op zoek naar de terrorist

  Uit Contrast, 9 november 2001

  BVD krijgt asielzoekers aan de praat met beloften over verblijfsvergunning

  In zijn ijver om terrorisme te bestrijden, misbruikt de BVD verblijfsvergunningen om asielzoekers aan de praat te krijgen. Daarnaast heeft de veiligheidsdienst onbeperkt toegang tot asieldossiers. Dat blijkt uit bevindingen van het onderzoeksbureau Jansen & Janssen.
  Na de aanslagen van 11 september krijgt de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) een grote rol in de strijd tegen het terrorisme. De dienst wordt flink uitgebreid en krijgt meer middelen. Internationaal moet er nauwer worden samengewerkt met andere inlichtingendiensten en Europol. Nationaal moet de BVD informatie gaan leveren aan de politie.
  Deze inspanningen van de BVD zullen zich in Nederland voor een belangrijk deel richten op asielzoekers en migranten. Wat zijn de gevolgen voor hen? Gaat de BVD netjes en eerlijk te werk? Maakt de veiligheidsdienst misbruik van de afhankelijke positie waarin mensen verkeren? Zijn er überhaupt regels waar de BVD zich aan moet houden? En wordt de dienst daarbij gecontroleerd?
  Nu de roep om bestrijding van terrorisme luid klinkt, zijn dit niet de vragen die de politiek stelt. Maar wanneer wij niet willen dat iedere asielzoeker of migrant bij voorbaat verdacht is van betrokkenheid bij terrorisme, moet er wel gekeken worden naar de gevolgen van de inzet van de BVD op dit terrein. In de asielprocedure worden asielzoekers al doorgelicht door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Als de BVD ze ook nog eens op een ondoorzichtige manier gaat screenen, zijn de gevolgen niet altijd te overzien.

  lees meer