• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Observant #11, november 2001

   

  Speciale aandacht voor de maatregelen tegen terrorisme


   

  BVD krijgt asielzoekers aan de praat met beloften over verblijfsvergunning

  In 1992 stelde Ien Dales, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, dat de BVD asielzoekers niet onder druk van intimidatie of de belofte van een verblijfsvergunning mag dwingen tot het verstrekken van informatie aan de dienst. Bovendien beloofde de minister om de Tweede Kamer op de hoogte te houden van het aantal vreemdelingendossiers dat de BVD jaarlijks bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst, IND, opvraagt. In Contrast, weekblad over de multiculturele samenleving, wordt deze week verslag gedaan van onderzoek dat het Amsterdamse Buro Jansen & Janssen uitvoerde. Daaruit blijkt dat de BVD zijn oude werkwijze ongewijzigd heeft voortgezet: nog altijd worden asielzoekers door de dienst benaderd en gentimideerd. Ook stelt de BVD asielzoekers verblijfsvergunningen in het vooruitzicht, in ruil voor politiek gevoelige informatie. De toezegging van minister Dales dat het aantal IND-dossiers dat de BVD inziet wordt bijgehouden, blijkt evenmin nagekomen. De getallen zijn nooit in het parlement aan de orde geweest. Na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur om de cijfers van de laatste jaren in te mogen zien, blijkt dat er helemaal niets is bijgehouden. Controle op het werk van de BVD wordt met het oog op terrorismebestrijding steeds belangrijker. De dienst heeft na 11 september aangekondigd zich meer te zullen verdiepen in buitenlanders, in het bijzonder asielzoekers. De dienst belooft soms verblijfsvergunningen, zonder die belofte na te komen. Verder doorkruist de BVD het beleid van de IND om oorlogsmisdadigers van een vluchtelingenstatus uit te sluiten, door juist hen in ruil voor informatie wel een verblijfsvergunning te geven.

   


   

  The New War Against Terror

  Noam Chomsky
  “One question, and by far the most important one is what is happening right now? Implicit in that is what can we do about it? The 2nd has to do with the very common assumption that what happened on September 11 is a historic event, one which will change history. I tend to agree with that. I think it’s true. It was a historic event and the question we should be asking is exactly why? The 3rd question has to do with the title, The War Against Terrorism. Exactly what is it? And there is a related question, namely what is terrorism? The 4th question which is narrower but important has to do with the origins of the crimes of September 11th.”

   


  Statewatch “Observatory”:

  In defence of freedom & democracy
  New laws & practices affecting civil liberties and rights after 11 September in the EU, UK and US In the wake of the attacks in the US on 11 September governments in the UK, US and the EU are planning a number of measures to protect against future terrorist attacks. Some of these measures are directed specifically against such attacks, but some of the measures are not and would, if implemented, affect the fundamental rights of the people living in these democracies. This “Observatory” will be tracking proposed measures by providing both anaylsis and documentation so that civil society can find out what is being planned and make its views known.