• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #9, augustus 2001

  01 Burenruzie
  02 Oliegiganten erkennen spionage bij milieubeweging
  03 DNA in de strijd tegen staatsvijanden
  04 Buro Jansen & Janssen vult de van Traa site aan met het onderzoek van Van de Bunt, Fijnaut en Nelen
  05 Antwoorden op vragen notitie grootschalig afluisteren (‘Echelon’)
  06 Dossiers antimilitaristen deels openbaar
  07 Voorstellen  van de Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over het monitoren van activisten
  08 Italie
  09 Conferentie in Den Haag over Europese openbare orde samenwerking
  10 Frankrijk
  11 Statewatch opent site over openheid in Europa
  12 Body of Secrets
  13 STATE HISTORIANS CONCLUDE U.S. PASSED NAMES OF COMMUNISTS TO INDONESIAN ARMY, WHICH KILLED AT LEAST 105,000 IN 1965-66

  Gehele Observant #9

  Observant #9, augustus 2001

   

  Op de site bij Buro Jansen & Janssen een aantal nieuwe artikelen:

  Burenruzie

  Het botert niet tussen de Europese politiedienst Europol en haar Nederlandse   sparring partner de Centrale Recherche Informatiedienst. Europol vindt dat de CRI te weinig informatie doorsluist en niet thuis geeft als Europol haar diensten aanbiedt. De CRI vindt omgekeerd dat Europol aan alle kanten rammelt. In vertrouwelijke rapporten levert de CRI vernietigende kritiek op Europol.

  Oliegiganten erkennen spionage bij milieubeweging

  Nu Shell en BP hebben toegegeven dat ze het Britse business intelligence bureau Hakluyt hebben ingehuurd om te spioneren bij Greenpeace en de rest van de milieubeweging, komt er misschien meer duidelijk over de rol van Manfred Schlickenrieder. Begin dit jaar werd deze infiltrant ontmaskerd. We schreven hier in februari al uitgebreid over en in Engeland pikte de Sunday Times het nieuwsfeit onlangs op.

  DNA in de strijd tegen staatsvijanden

  In de periode van eind april tot medio juni 2001 ontvingen drie Duitse vrouwen een brief van een onderzoeksrechter bij het Bundesgerichtshof, waarin hen werd medegedeeld dat het OM bij het hof een aanvraag had ingediend om deze drie vrouwen lichaamscellen af te mogen nemen voor de vaststelling van een DNA-profiel. Deze aanvraag wordt beargumenteerd met de beschuldiging dat deze drie vrouwen ervan verdacht worden lid te zijn van een terroristische organisatie en evenzeer van poging tot moord en andere misdrijven. Dat zou blijken uit de nauwe en deels conspiratieve contacten met het AIZ-lid Bernhard Falk, zowel als de tijdens het proces door de geheime dienst van Nordrhein-Westfalen over Falk en Steinau gepresenteerde gegevens”. Hier wordt in feite twee maal hetzelfde aangevoerd, aangezien deze “nauwe en conspiratieve contacten” ook slechts gebaseerd zijn op de interpretatie van observaties van diezelfde dienst en informatie uit niet nader geïdentificeerde bronnen van die dienst. Op grond van deze `feiten’ worden nu drie vrouwen gevorderd lichaamscellen af te staan. Het OM wil deze DNA-analyse laten uitvoeren aangezien er in een park, in de buurt van een van locaties waar de AIZ in 1993 een aanslag op gepleegd zou hebben, sigarettenpeuken zijn gevonden waarop DNA-resten zijn vastgesteld die niet toebehoren aan Falk en Steinau..


   

  Buro Jansen & Janssen vult de van Traa site aan met het onderzoek van Van de Bunt, Fijnaut en Nelen

  Het strafrechtelijk onderzoek dat in 1996 werd gestart naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek van de rijksrecherche (het zogenaamde .Fort-team.) naar de gebeurtenissen in de IRT-affaire, ging gebukt onder een gebrek aan een eensluidende en duidelijke visie op het doel en de te volgen strategie en tactiek. Tevens liepen bij gebrek aan een duidelijk eenhoofdig gezag diverse onderzoekssporen hinderlijk door elkaar heen en zijn de betrokken leden van het openbaar ministerie ernstig met elkaar in aanvaring gekomen. De leiding van het OM heeft in de betrokken periode (1996-1999) deze conflicten te lang op hun beloop gelaten.

  Tot deze conclusies komen de wetenschappers Van de Bunt, Fijnaut en Nelen in het rapport Post-Fort; evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999), dat vandaag door de minister van Justitie aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het rapport is een uitvloeisel van een toezegging van de minister aan de Kamer in 1999 naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie-Kalsbeek. Deze commissie constateerde destijds dat het strafrechtelijk onderzoek dat in 1996 was gestart op basis van de bevindingen van het onderzoek van het .Fort-team. stagneerde. Het doel van de evaluatie was om het verloop van dit strafrechtelijk onderzoek -het post-Fort-onderzoek- inzichtelijk te maken en lering te trekken uit de gebeurtenissen voor toekomstige complexe onderzoeken. De evaluatie bestrijkt de periode maart 1996 tot met juni 1999.

  Post-Fort, Evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999), H. van de Bunt, C. Fijnaut en J. Nelen
  Deel I De periode maart 1996 tot november 1997
  Deel II De periode november 1997 tot juni 1999


   

  Antwoorden op vragen notitie grootschalig afluisteren (‘Echelon’)

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Defensie van 19 juni jl. en de hoorzitting over Echelon van 22 juni jl. stelde de Tweede Kamer veel vragen. Hier de volledige lijst met daarbij het antwoord van de regering


   

  Dossiers antimilitaristen deels openbaar

  Geheime diensten als de Militaire Inlichtingendienst (MID) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst houden onder meer politieke activisten nauwlettend in het oog. Hun bevindingen worden neergelegd in dossiers. De vereniging SIP bepleit inzage in deze dossiers. Onlangs stelde de MID hen onverwachts in de gelegenheid een aantal verouderde dossiers in te zien.


   

  Voorstellen  van de Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over het monitoren van activisten

  Na de Europese top deze zomer in het Zweedse Goteburg (zie oa. Independent Media Center Sweden) werd er een speciale zitting van de JBZ-Raad over het monitoren van activisten georganiseerd. Meer uitwisselen van informatie, indien nodig grenzen sluiten en een grotere rol voor de nieuwe Task Force of Heads of Police


   

  Italie

  Het politie-optreden tijdens de G8-top in Genua was beestachtig. Op de website van het Indepentent Media Center Italy een uitgebreid overzicht, foto- en videoverslagen en de laatste stand van zaken.


   

  Conferentie in Den Haag over Europese openbare orde samenwerking

  Nederland kan natuurlijk niet achterbijven:  op 3, 4 en 5 oktober a.s. organiseert het nieuwe ‘Expertisecentrum Openbare Orde’ een conferentie over samenwerking op het terrein van Openbare Ordehandhaving in Europa. Aan de hand van verslagen van politie uit Seattle, Melbourne, Praag en Den Haag  wil men in kleine werkgroepen verder praten over internationale samenwerking. Jansen & Janssen  publiceert het (besloten) programma.


   

  Frankrijk

  Amnesty International bracht onlangs een nieuw rapport uit over de Franse polite.  Amnesty constateerde ook in 2000 weer een groot aantal gevallen van bruut politie-optreden vooral  tegen  Algerijnen.


   

  Statewatch opent site over openheid in Europa

  Statewatch voert al meer dan tien jaar een gevecht voor openheid in Europa. De engelse organisatie heeft nu een speciale website geopend over dit onderwerp. Naast een handleiding over hoe te wobben in Europa bevat de site een overzicht van relevante jurispudentie, een overzicht van de voorstellen over openheid in Europa en een aantal essay’s over openheid.


   

  Body of Secrets

  In Body of Secrets, James Bamford explores the NSA’s secret role in the major events of the Cold War, its current struggle to eavesdrop on ever advancing forms of communications, and how it is attempting to find new ways to break the code and cipher systems of the future. Finally, he takes the reader past the steel and cement no-mans-land for an inside glimpse of Crypto City. Made up more than sixty office buildings, warehouses, factories, laboratories, and living quarters, it is a place where tens of thousands of people work in absolute secrecy. Most will live and die never having told their spouses exactly what they do. The secret community is also home to the largest collection of hyper-powerful computers, advanced mathematicians and skilled language experts on the planet. Within the city, time is measured in femtoseconds—one million billionth of a second, and scientists work in secret to develop computers capable of performing more than one septillion (1,000,000,000,000,000,000,000,000) operations every second.


   

  STATE HISTORIANS CONCLUDE U.S. PASSED NAMES OF COMMUNISTS TO INDONESIAN ARMY, WHICH KILLED AT LEAST 105,000 IN 1965-66
  WASHINGTON, D.C., 27 July – George Washington University’s National Security Archive today posted on the Web one of two State Department documentary histories whose release the U.S. Central Intelligence Agency is stalling, even though the documents included in the volumes were officially declassified in 1998 and 1999, according to public State Department records.  The two disputed State Department volumes cover Indonesia-Malaysia-Philippines in the years 1964-68 and Greece-Turkey-Cyprus in the same period.
  The CIA, as well as action officers at the State Department, have prevented the official release of either volume, already printed and bound by the Government Printing Office.  The National Security Archive obtained the Indonesia volume posted today when the GPO, apparently by mistake, shipped copies to various GPO bookstores; but the Greece volume is still locked up in GPO warehouses.

  Burenruzie

  door Jelle van Buuren en Wil van der Schans
  gepubliceerd in de Groene Amsterdammer, 3 juli 2001
  Het botert niet tussen de Europese politiedienst Europol en haar Nederlandse sparring partner de Centrale Recherche Informatiedienst. Europol vindt dat de CRI te weinig informatie doorsluist en niet thuis geeft als Europol haar diensten aanbiedt. De CRI vindt omgekeerd dat Europol aan alle kanten rammelt. In vertrouwelijke rapporten levert de CRI vernietigende kritiek op Europol.

  lees meer

  Vervagende grenzen; Oliegiganten erkennen spionage bij milieubeweging

  door Eveline Lubbers
  gepubliceerd in Ravage nr 9, 6 juli 2000

  Nu Shell en BP hebben toegegeven dat ze het Britse business intelligence bureau Hakluyt hebben ingehuurd om te spioneren bij Greenpeace en de rest van de milieubeweging, komt er misschien meer duidelijk over de rol van Manfred Schlickenrieder. Begin dit jaar werd deze infiltrant ontmaskerd. We schreven hier in februari al uitgebreid over en in Engeland pikte de Sunday Times het nieuwsfeit onlangs op.
  Hakluyt is een geprivatiseerde inlichtingendienst, opgericht door voormalige agenten van MI6 om karweitjes op te knappen voor het bedrijfsleven. Nu de oliemaatschappijen Shell en BP niet langer ontkennen dat dit bureau voor hen rondsnuffelde in de milieubeweging, werd het verhaal alsnog overal overgenomen. Het ANP zette het op de telex en ook in Duitsland, waar het destijds was blijven steken bij het linkse dagblad de Taz, namen meer kranten het bericht op. In Engeland worden kamervragen gesteld over de vervagende grenzen tussen inlichtingendiensten en de belangen van het bedrijfsleven.

  lees meer

  DUITSE JUSTITIE OP FANTOOM EN DNA-JACHT

  DNA in de strijd tegen staatsvijanden

  gepubliceerd in Ravage nr 10, 3 augustus 2001

  door RONJA

  Jongstleden januari 2001 heeft het Bundesgerichtshof (de hoogste Duitse rechtbank) het hoger beroep van één van de twee veroordeelden in het proces tegen de Antiimperialistische Zelle (AIZ) afgewezen. Op 1 september 1999 waren de aangeklaagden Bernhard Falk en Michael Steinau veroordeeld tot respectievelijk 13 en 9 jaar gevangenisstraf. Ze werden veroordeeld voor diverse pogingen tot moord in samenhang met aanslagen waarbij springstof werd gebruikt, en het voorbereiden van een aanslag. Bernhard Falk heeft gedurende het hele proces geweigerd verklaringen met betrekking tot de aanklacht af te leggen. Michael Steinau heeft zijn eigen betrokkenheid bij een aantal aanslagen toegegeven.

  lees meer

  Burenruzie

  de Groene Amsterdammer

  Het botert niet tussen de Europese politiedienst Europol en haar Nederlandse sparring partner de Centrale Recherche Informatiedienst. Europol vindt dat de CRI te weinig informatie doorsluist en niet thuis geeft als Europol haar diensten aanbiedt. De CRI vindt omgekeerd dat Europol aan alle kanten rammelt. In vertrouwelijke rapporten levert de CRI vernietigende kritiek op Europol.
  Het zijn zware tijden voor de Europese politiedienst Europol. Enkele weken geleden werd een Europol-medewerker met zijn handen in de kas betrapt. Een arrestatieteam van politie Haaglanden lichtte de Fransman van zijn bed en zette hem vast op verdenking van grootschalige fraude en valsheid in geschrifte. Een politieke ramp van de eerste orde, zo constateerden waarnemers. lees meer

  Vervagende grenzen

  Oliegiganten erkennen spionage bij milieubeweging, Ravage # 9

  Nu Shell en BP hebben toegegeven dat ze het Britse business intelligence bureau Hakluyt hebben ingehuurd om te spioneren bij Greenpeace en de rest van de milieubeweging, komt er misschien meer duidelijk over de rol van Manfred Schlickenrieder. Begin dit jaar werd deze infiltrant ontmaskerd. We schreven hier in februari al uitgebreid over en in Engeland pikte de Sunday Times het nieuwsfeit onlangs op. lees meer

  Vervagende grenzen

  Oliegiganten erkennen spionage bij milieubeweging
  Ravage # 9

  Nu Shell en BP hebben toegegeven dat ze het Britse business intelligence bureau Hakluyt hebben ingehuurd om te spioneren bij Greenpeace en de rest van de milieubeweging, komt er misschien meer duidelijk over de rol van Manfred Schlickenrieder. Begin dit jaar werd deze infiltrant ontmaskerd. We schreven hier in februari al uitgebreid over en in Engeland pikte de Sunday Times het nieuwsfeit onlangs op.
  Hakluyt is een geprivatiseerde inlichtingendienst, opgericht door voormalige agenten van MI6 om karweitjes op te knappen voor het bedrijfsleven. Nu de oliemaatschappijen Shell en BP niet langer ontkennen dat dit bureau voor hen rondsnuffelde in de milieubeweging, werd het verhaal alsnog overal overgenomen. Het ANP zette het op de telex en ook in Duitsland, waar het destijds was blijven steken bij het linkse dagblad de Taz, namen meer kranten het bericht op. In Engeland worden kamervragen gesteld over de vervagende grenzen tussen inlichtingendiensten en de belangen van het bedrijfsleven.
  De zaak kwam aan het rollen door de ontmaskering van Manfred Schlickenrieder. De Zwitserse actiegroep Revolutionaire Aufbau publiceerde in december vorig jaar een grote hoeveelheid buitgemaakte documenten op internet Daaruit bleek onomstotelijk dat deze Schlickenrieder voor Hakluyt werkte – en naar alle waarschijnlijkheid voor verschillende Duitse inlichtingendiensten.
  Manfred Schlickenrieder (54) bleek een infiltrant te zijn, die al sinds het begin van de jaren tachtig alles wat zich links en revolutionair noemde bespioneerde. Door zijn vele contacten in linkse kringen en zijn cover als documentairemaker was Schlickenrieder voor Hakluyt de perfecte persoon om de milieubeweging te onderzoeken. Een filmproductie over Shell diende als dekmantel. lees meer