• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Cryptografie, cyberwar in 2000

  Dossier van het begin van deze eeuw over aftappen, encryptie en de oprukkende overheid.

  Wie het Internet opgaat, laat een makkelijk traceerbare weg van digitale sporen na. Met de toenemende digitalisering van de maatschappij wordt de handel en wandel van burgers steeds transparanter. Dat biedt ongekende mogelijkheden tot opsporing en het pro-actief in kaart brengen van ‘mogelijke’ dadergroepen. Politie en justitie knagen aan de schotten tussen de vele databases waarin gegevens van burgers liggen opgeslagen. De activiteiten van politiediensten en inlichtingendiensten overlappen elkaar steeds meer.
  De klaagzang van politie en justitie dat ze lichtjaren achterlopen op high-tech criminelen, is vooral een deuntje in het koor dat om uitbreiding van bevoegdheden vraagt. De digitale wereld is eerder een vat vol virtuele verleidingen dat uitnodigt tot grensverleggend onderzoek.

  Bronnen

  Echelon:

  http://fly.hiwaay.net/~pspoole/echres.html
  Site van Patrick S. Poole met uitgebreid bronnenoverzicht en artikelen over Echelon

  http://www.aclu.org/echelonwatch/index.html
  Site van de American Civil Liberties Union met bronnen, artikelen en nieuwtjes over Echelon

  http://www.gn.apc.org/duncan/ic2000.htm#Report
  Het rapport Interception Capabilities 2000, van de Schotse onderzoeksjournalist Duncan Campell

  http://www.europarl.eu.int/dg2/hearings/20000222/libe/en/default.htm
  Site van het Europees Parlement, met alle Echelon-onderzoeksrapporten van het STOA

  lees meer

  News

  Echelon related news sites:

  Echelonwatch
  Telepolis
  ZDnet
  Cryptome
  GILC

  lees meer

  Nederlandse Internet providers sluiten deal met justitie over hulp bij opsporing

  Telepolis
  12 juli 2000

  Jelle van Buuren

  Nederlandse Internet providers sluiten deal met justitie over hulp bij opsporing

  Providers willen het justitie niet te moeilijk maken.

  Nederlandse Internet service providers hebben in 1998 een deal gemaakt met het Openbaar Ministerie over het verstrekken van gegevens bij opsporingsonderzoeken naar Internetmisdrijven. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Edwin Mac Gillavry, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen, naar de medewerking die banken en internet service providers verlenen bij opsporingsonderzoeken.

  lees meer

  Nieuws – Europese Commissie komt met maatregelen tegen cybercriminaliteit

  Staatscourant
  28 juni 2000

  Jelle van Buuren

  Van onze medewerker
  Den Haag – De Europese Commissie komt op korte termijn met maatregelen tegen cybercriminaliteit. Europees commissaris Antnio Vitorino van Justitie en Binnenlandse Zaken kondigde de maatregelen maandag aan op een tweedaagse bijeenkomst in Berlijn over racisme op internet.

  lees meer

  News – Hearing On Echelon In Dutch Parliament

  Telepolis
  vrijdag 27 juni 2000

  Jelle van Buuren

  Hearing On Echelon In Dutch Parliament

  Breakthrough after two years of unsatisfactory answers to questions in Parliament.

  Last thursday, the Parliamentary committee on Justice and Home Affairs of Dutch Parliament decided to organise a hearing on Echelon. The Green Party managed to get a proposal through the committee.

  lees meer

  Nieuws – Kamer houdt hoorzitting over Echelon

  Persbericht
  23 juni 2000

  Buro Jansen & Janssen
  Bits of Freedom

  Kamer houdt hoorzitting over Echelon

  De Tweede Kamer zal een hoorzitting met deskundigen houden over Echelon, het satelliet afluistersysteem van de Verenigde Staten en Engeland. De hoorzitting, waartoe op 21 juni is besloten, zal naar verwachting na de zomer plaatsvinden.

  lees meer

  NRC: Parlement moet onderzoek doen naar Echelon

  NRC Handelsblad
  Opinie-pagina

  vrijdag 16 juni

  Jelle van Buuren
  Eveline Lubbers
  Maurice Wessling

  Parlement moet onderzoek doen naar Echelon

  Een Europese werkgroep zal onderzoeken hoe industriële spionage   door het onderscheppen van telecommunicatieverkeer kan worden voorkomen. Het onderzoek is ondermeer gericht op  afluisterpraktijken van de VS en Engeland.

  lees meer

  NRC: Parliament urged to conduct inquiry into Echelon

  NRC Handelsblad
  Opinions

  Friday 16 June

  Jelle van Buuren
  Eveline Lubbers
  Maurice Wessling

  Parliament urged to conduct inquiry into Echelon

  A European working group will investigate how industrial espionage resulting from the interception of telecommunications traffic can be prevented. The investigation includes research into the interception activities of The United States and Great Britain.

  lees meer

  Inhoudsopgave Regelgeving: aftappen versus privacy

  INLEIDING

  1. #@??KQP/X:+GT^^C;*A![]W>
  Het toetsenbord als wapen

  2. LUISTERVINKEN OM DE TAFEL
  Harmonisatie van internationale afluistervereisten

  3. AFLUISTERAARS ALLER LANDE…
  Operationele samenwerking over de grens

  4. DE SLEUTEL TOT SUCCES
  De bestrijding van cryptografie

  5. TAPPEN IN DE POLDER
  Cybercops in Nederland

  EPILOOG

  Casus compleet

  Inleiding

  De bestrijding van cybercriminaliteit staat sinds enige tijd hoog op de politieke agenda. Vooral in de Verenigde Staten roert de overheid zich. De denial-of-service aanvallen die in februari plaatsvonden tegen een aantal belangrijke commerciële websites, zoals Yahoo!, Amazon.com, en CNN, waren koren op de molen van de Amerikaanse Justitie. Bij dit soort aanvallen worden grote hoeveelheden informatie tegelijkertijd verstuurd, die opstoppingen in computers veroorzaken waardoor websites niet langer bereikbaar zijn. Een soort winkelblokkade dus, maar dan in cyberspace.

  lees meer

  #@??KQP/X:+GT^^C;*A![]W>

  de casus

  Teamleider Drost van het Interregionaal rechercheteam Noord-Holland schudt nog eens mistroostig zijn hoofd. Voor hem liggen de rapporten van het observatieteam dat nu al drie weken lang 24 uur per dag een verdachte in de gaten houdt. De observatie heeft tot nu alleen opgeleverd dat de verdachte een hardnekkige voorkeur heeft voor de Albert Heijn. Uit de vuilnissnuffel blijkt bovendien een licht alcoholische aanleg.
  Meer zorgen nog maakt Drost zich over de verontrustende geluiden uit de tapkamer. Het enige wat de politie opvangt bij het aftappen is een ‘vreemd geruis’. ‘Een vreemd geruis?’ vraagt Drost nog eens ten overvloede. De rechercheur van de tapkamer knikt. ‘Een vreemd geruis.’

  lees meer

  Luistervinken om de tafel

  de casus

  ‘Ik vraag me af,’ herhaalt Yuri Devi van Vecai, ‘of Justitie wel precies weet wat ze wil. De aftapeisen die gesteld worden, zoals het aantal tegelijk af te tappen lijnen, liggen boven de huidige praktijk. Volgens ons zijn het onmogelijke eisen, alleen al gelet de kosten.’
  De sfeer in het Deelorgaan Aftappen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is gespannen. Maandenlang al onderhandelen de overheid en de telecombedrijven over de nieuwe aftapeisen die de gewijzigde Telecommunicatiewet met zich meebrengt. De gesprekken verlopen moeizaam.
  Anton Knijpp van Verkeer en Waterstaat vraagt het woord. ‘Deze eisen zijn vastgelegd in de u bekende Raadsresolutie van de Europese Unie. De inhoud is afgestemd met mondiale marktpartijen en ambtelijke vertegenwoordigers van de VS, Canada en Australië. Dit is gebeurd in het kader van de International Law Enforcement on Telecommunications-
  conferentie. Dit zijn de eisen die ook de Nederlandse regering hanteert. Volgens de Telecommunicatiewet bent u verplicht aan deze eisen te voldoen.’

  lees meer

  Afluisteraars aller lande…

  de casus

  ‘Het duurt te lang,’ legt Sabine Diepeveen, topambtenaar op het Ministerie van Justitie, uit. ‘Je weet hoe dat gaat met rechtshulpverzoeken. Voordat het precies op papier staat en op het goede bureau is terechtgekomen, zijn er weken voorbij. Dan is het te meestal te laat om nog verkeersgegevens te achterhalen. Als het al op het goede bureau terechtkomt en de officier van justitie niet voor onbepaalde tijd afwezig is. Laatst gebeurde me dat weer met Italië.’
  ‘En kijk naar eens naar wat wij binnenkrijgen,’ vult haar collega aan. ‘Die Spanjaarden sturen ons nog steeds in abominabel slecht Engels gestelde verzoeken toe, waar we nooit wijs uit worden.’

  lees meer

  De sleutel tot succes

  de casus

  ‘Hoelang kunnen jullie het nog rekken?’ vraagt BVD-ambtenaar Van Kerkeycke. ‘Niet lang meer,’ zegt special agent Madison. ‘De druk van de industrie is nu echt te groot. Binnenkort wordt het exportbeleid voor cryptografie geliberaliseerd. Maar ik geloof dat we een aardig eind gekomen zijn met tijdrekken.’ Van Kerkeycke knikt. ‘Australië ligt ook goed op schema, hoorde ik gisteren, dankzij de Olympische Spelen. In de EU is het zaakje ook vrijwel rond. Inbreken, taps op de computer, de hele rataplan.’

  lees meer

  << oudere artikelen