• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #16, november 2002

  01 Snuffelstaat
  02 Europol na Tampere
  03 De beveiliging van Eurotoppen blijft hoog op de agenda staan in de Europese Unie

  Gehele Observant #16

  Observant #16, november 2002

  Nieuw:

  snuffel2

  Buro Jansen & Janssen
  Uitgeverij Fagel

  isbn: 9059141210
  prijs: € 15,95
  te koop in de boekhandel
  te bestellen door overmaking van € 18,20
  op girorek 603904 t.n.v. Stichting Res Publica te Amsterdam
  vermeld bij girotel altijd adres!

  Vrijwel onopgemerkt heeft Nederland een nieuwe wet op de inlichtingendiensten gekregen. De BVD heet sinds 1 juni jl. plotseling AIVD. Maar wat is er nog meer veranderd? In Snuffelstaat brengen we in kaart hoe de dienst infiltreert in bonafide milieu-organisaties, hoe ze zich mengt onder hooligans, zich bemoeit met taxi-chauffeurs, met moskeeën en georganiseerde misdaad.
  Hoe gaat de dienst daarbij te werk? Hoe zit het precies met de vaak discutabele samenwerking met de politie? Is er na 11 september 2001 nog wel sprake van enige democratische controle? De AIVD denkt iedereen ongestraft te kunnen beloeren.
  Wij loeren terug.

  Snuffelstaat


  Al geruime tijd wordt er in de Europese Unie onderhandelt over een wijziging van het Europol Verdrag. Er is een compromisvoorstel in zicht. Europol kan dan landen verzoeken onderzoeken te gaan verrichten ende dienst kan gaan deelnemen aan joint teams. Zie onze pagina over Europol na Tampere.


  De beveiliging van Eurotoppen blijft hoog op de agenda staan in de Europese Unie. Nederland stelde op 12 september jl. voor om ‘toe te werken naar een algemeen strategisch kader voor het politieoptreden’.

  Europol na Tampere

  Op 15 en 16 oktober 1999 is er in het Finse Tampere een speciale Europese Raad gehouden over Europese samenwerking op het gebied van asiel, immigratie, politie en justitie. Over de verwachte ontwikkelingen op het gebied van asiel en immigratie hebben we het boek ‘Het Europees Asielbeleid in 2000’ uitgegeven.

  Veel van de conclusies in Tampere hebben betrekking op de rol van Europol en het bevorderen van verregaande Europese politiesamenwerking. We zullen hier zoveel mogelijk documenten publiceren die via de Europese WOB verkregen zijn.
  lees meer