• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Europol na Tampere

  Op 15 en 16 oktober 1999 is er in het Finse Tampere een speciale Europese Raad gehouden over Europese samenwerking op het gebied van asiel, immigratie, politie en justitie. Over de verwachte ontwikkelingen op het gebied van asiel en immigratie hebben we het boek ‘Het Europees Asielbeleid in 2000’ uitgegeven.

  Veel van de conclusies in Tampere hebben betrekking op de rol van Europol en het bevorderen van verregaande Europese politiesamenwerking. We zullen hier zoveel mogelijk documenten publiceren die via de Europese WOB verkregen zijn.

  De laatste voorstellen voor de wijziging van het Europol Verdrag

  Men is er bijna uit in de werkgroep Europol.

  Europol persecutes anarchists and radicals

  by Endika Zulueta


  Procedure voor de wijziging van de Europol-overeenkomst

  <<11840/01 EUROPOL 81>>

  26 oktober 2001

  Parlement krijgt minder beveogdheden bij wijziging Europol – overeenkomst


  Voorstel mogelijke wijzigingen Europol – overenkomst
  <<12491/01 LIMITE EUROPOL 78>>
  9 oktober 2001

  Voorstel tot wijziging van de Europol – overeenkomst wat betreft de deelneming van Europol aan gemeenschappelijke onderzoeksteams, de mogelijkheden voor Europol om de lidstaten te verzoeken onderzoek in te stellen en de bevoegdheden van Europol


  Uitbreiding mandaat Europol
  << 9093/4/01 REV 1 LIMITE  Europol 50> >
  31 juli 2001

  Initiatief van Belgie en Zweden om het mandaat van Europol uit te breiden tot de in de bijlage van de Europol-overenkomst vermelde ernstige vormen van internationale criminaliteit
  .

  Verduidelijking over wijzigingen
  << 11282/01 Europol 68>>
  20 september  2001
  Nog een verduidelijking van de mogelijke wijzigingen

  Overzicht mogelijke wijzigingen Europol – overenkomst
  << 11282/1/01 Europol 68>>
  13 september  2001
  Overzicht van de mogelijke wijzigingen, na gerezen meningsverschillen


  Verduidelijking over wijzigingen
  << 11282/01 Europol 68>>
  5 september  2001
  Verduidelijking van de mogelijke wijzigingen, na gerezen meningsverschilen

  Overzicht mogelijke wijzigingen Europol – overeenkomst
  << 10249/01 Europol 68>>
  31 juli 2001
  Vervolg op de nota van januari

  Uitbreiding mandaat Europol

  << 9093/1/01 REV 1 LIMITE  Europol 50> >
  31 juli 2001

  Initiatief van Belgie en Zweden om het mandaat van Europol uit te breiden tot de in de bijlage van de Europol-overenkomst vermelde ernstige vormen van internationale criminaliteit

  Mogelijke wijzigingen van de Europol-overeenkomst en mogelijke uitbreiding van Europols bevoegdheden
  << 5134/01  LIMITE Europol 1 JAI 1> >
  9 januari 2001
  Deze nota snijdt twee vragen aan: is er, met het oog op de effectieve uitvoering van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de conclusies van Tampere en het ontwerp-Verdrag van Nice, een wijziging van de Europol-overeenkomst nodig, en moet er een begin worden gemaakt met de discussie over de uitbreiding van de bevoegdheden van Europol?

  Europol stort zich op de digitale misdaad
  << 12224/00 EUROPOL 31 >
  12 oktober 2000
  De toch al snel uitdijende Europese politieorganisaties Europol krijgt er weer een nieuwe taak bij: computercriminaliteit bestrijden. Dat wil althans de huidige voorzitter van de Europese Unie, Frankrijk. Het dagelijks bestuur van Europol moet nog bekijken wat dat allemaal aan geld en menskracht kost.

  Mogelijkheid voor Europol om lidstaten te verzoeken een onderzoek in te stellen
  < PDF-file >
  << 7369/3/00  LIMITE EUROPOL 5 >>
  7 september 2000
  In conclusie 45 van de Europese Raad te Tampere werd afgesproken Europol de bevoegdheid te geven om de lidstaten te verzoeken in specifieke gevallen een onderzoek in te stellen.

  Reactie Duitse delegatie op deelname van vertegenwoordigers van Europol aan gezamenlijke onderzoeksteams
  < PDF-file >
  << 10957/00 EUROPOL 22 >
  31 augustus 2000
  Moet de Europol-overeenkomst gewijzigd worden als vertegenwoordigers van deze dienst gaan meewerken aan gezamenlijke teams?

  Voorstel van het Franse voorzitterschap inzake de ondersteuning door Europol van gemeenschappelijke onderzoeksteams
  < PDF-file >
  << 9639/00 EUROPOL 18 >
  28 juli 2000
  Een nogal gezwart vervolg op het document van 26 juni 2000

  Voorstel tot uitbreiding van de bevoegdheid van Europol tot het witwassen van geld in het algemeen, ongeacht het soort misdrijf waarvan de witgewassen opbrengsten afkomstig zijn.
  < PDF-file >
  << 9426/1/00 EUROPOL 14 >
  11 juli 2000
  In Tampere is afgesproken de bevoegdheid van Europol uit te breiden met witwassen. Hier het voorstel op initiatief van Portugal.

  Voorstel van het Franse voorzitterschap inzake de ondersteuning door Europol van gemeenschappelijke onderzoeksteams
  < PDF-file >
  << 9639/00 LIMITE EUROPOL 18 >
  26 juni 2000
  Op 29 mei heeft de Europese Raad de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten aangenomen. Onderdeel van de Overeenkomst is de instelling van gemeenschappelijke onderzoeksteams. In dit  document wordt de mogelijke rol van Europol bekeken

  Gezamenlijke teams en de mogelijkheid dat Europol de lidstaten verzoekt onderzoeken in te stellen, uit te voeren en te coordineren
  < PDF-file >
  << 8326 /00 LIMITE EUROPOL 12 >
  8 mei 2000
  Reactie van Zweden op de instelling van gemeenschappelijke onderzoeksteams.

  Deelname van Europol aan gezamenlijke teams
  < PDF-file >
  << 7370/00 E UROPOL 6 >
  5 april 2000
  Voorstel omschrijving standpund Raad in deze kwestie

  Artikel 30, lid 2, VEU, concluise van Tampere (gezamenlijke teams )
  < PDF-file >
  << 7316/00 E UROPOL 4 >
  5 april 2000
  Voorstel tot een gefaseerde aanpak van de inzet van Europol bij gezamenlijke teams.

  First reflections concerning the Tampere Conclusions as far as they relate to Europol
  << 5845/00 ADD 1 LIMITE EUROPOL 1 >>
  11 februari 2000
  Wat vindt Europol zelf van de conclusies van Tampere?

  Reactie van de lidstaten op de conclusies, zoals verwoord in doc.:13370/99 EUROPOL 48
  << 5845/00 ADD 1 LIMITE EUROPOL 1 >>
  8 februari 2000
  Wat vinden de lidstaten van de conclusies van Tampere?
  First reflections concerning the Tampere Conclusions as far as they relate to Europol
  << 6245/99 EUROPOL 7 >>
  25 november 1999
  Eerste visie van de Werkgroep Europol op de Tampere-conclusies.