• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #34, mei 2005

  01 Nieuwe website Buro Jansen & Janssen
  02 Wet deals met criminelen aangenomen
  03 Egypt: Suspects Sent Back Face Torture
  04 Het wissen van AIVD-banden
  05 Wetsvoorstel afgeschermde getuigen (29 743)

  Nieuwe website Buro Jansen & Janssen

  Vandaag lanceert Buro Jansen & Janssen een nieuw vormgegeven website
  Buro Jansen & Janssen

  Wet deals met criminelen aangenomen

  Het wetsvoorstel toezeggingen aan getuigen in strafzaken, ook wel genaamd deals met criminelen, is door de Eerste Kamer aanvaard. De regeling maakt het mogelijk dat het Openbaar Ministerie toezegt strafvermindering te bevorderen van ten hoogste de helft van de straf die de officier van justitie van plan is te eisen. Dit gebeurt als een verdachte bereid is om een belastende getuigeverklaring af te leggen in een strafzaak tegen een andere verdachte.
  Persbericht Justitie
  Toezeggingen aan getuigen in strafzaken (26.294)

  Egypt: Suspects Sent Back Face Torture

  (Washington, May 11, 2005)—Scores of alleged Islamist militants have been sent back to Egypt, where they have faced torture and serious mistreatment, Human Rights Watch said in a report released today. The United States is among the countries that have rendered such suspects to Egypt.

  The Egyptian government has held many of the suspects in prolonged incommunicado detention. In some cases, Egypt has refused to acknowledge the whereabouts of those persons, and even the fact that they were in custody, raising concerns that some of the suspects have been forcibly “disappeared.”

  The 53-page report, “Black Hole: The Fate of Islamists Rendered to Egypt,” identifies some 60 individuals, mostly alleged Islamist militants of Egyptian origin, whom other states rendered to Egypt since 1994. The sending states have mainly been Arab and South Asian countries, but include Sweden as well as the United States.

  “Sending suspects to a country where they are likely to be tortured is strictly prohibited under international law,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “Egypt’s terrible record of torturing prisoners means that no country should forcibly send a suspect there.”
  Black Hole: The Fate of Islamists Rendered to Egyp

  Het wissen van AIVD-banden

  Antwoorden op kamervragen
  In het NOS-journaal van 13 april jl. werd de suggestie gewekt dat de AIVD banden met uitwerkingen van met een microfoon opgenomen gesprekken tussen leden van de Hofstadgroep zou hebben gewist. Dit is echter niet het geval. Anders dan bij de opbrengst van telefoontaps hebben door de AIVD geplaatste microfoons ook opbrengst op de momenten dat geen gesprekken plaatsvinden. De microfoon neemt ook geluiden op die geen relevantie hebben voor het onderzoek. De audiobewerker binnen een team van de AIVD selecteert de geluidsfragmenten die wel relevant zijn voor het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag.
  Deze selectie vindt plaats aan de hand van de teamopdracht en de daaraan gekoppelde onderzoeksvragen. Zie hiervoor ook mijn antwoorden op kamervragen van lid Vos (TK 2004-2005, Aanhangsel van de Handelingen, 930). Binnen de AIVD is staand beleid dat van microfoons alleen de geluidsfragmenten die door de audiobewerker als relevant zijn aangemerkt en waarvan dus een schriftelijk verslag is gemaakt, worden bewaard. De beluisterde niet relevante geluidsfragmenten waarvan geen verslag is gemaakt, worden na een bepaalde periode overschreven. Deze periode varieert van één week tot een aantal weken, gerekend vanaf het moment van opname. Er is geen sprake van dat eenmaal beluisterde geluidsfragmenten die relevante gesprekken bevatten, zijn gewist.
  Antwoorden

  Wetsvoorstel afgeschermde getuigen (29 743)

  Tijdens de eerste termijn van de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel afgeschermde getuigen op 21 en 27 april jl. is het wetsvoorstel grondig onder de loep genomen. Mij is daarbij gebleken dat de relatie tussen dit wetsvoorstel en het wettelijk bewijsstelsel nog niet geheel helder was. Nu de tweede termijn van de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel eerst na het voorjaarsreces kan plaatsvinden, neem ik graag de gelegenheid te baat bij deze brief in enige verduidelijking te voorzien. Daarbij besteed ik eveneens aandacht aan de ingediende amendementen die op het bewijsrecht betrekking hebben.
  Eerste Kamer pagina over Wet Afgeschermde Getuigen