• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #61, juni 2012

  de elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen

  Mocht je een interessant artikel hebben over je confrontatie met politie en justitie, een nieuwe wetgeving, onderzoek of scriptie mail het dan ons, info@burojansen.nl.

  01 Inhoudsopgave
  02 Bram B., informant in Vonk (kort)
  03 RID bespioneerde kritische jongerengroep (onderzoek)
  04 Overheid werkt(e) samen met besmet beveiligingsbedrijf
  05 Groningen creëerde reality show rondom ontruiming
  06 Capturing Jonathan Pollard
  07 The Revelation of the Concealed
  08 Little hope for robust scrutiny of undercover cops
  09 Stand onderzoek naar etnisch profileren in Nederland
  10 Donateurs gezocht

  In deze nieuwsbrief aandacht voor een informant in een kritische jongerengroep die met een eigen politieke partij aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnam, Blackwater en de KLPD/DSI/AIVD/NR, ontruimen van een kraakpand als een inlichtingenoperatie in Groningen, Wob documenten als kunst, het toedekken van de rol van politie infiltrant Mark Kennedy in het Verenigd Koninkrijk, miljoenen documenten gelekt aan Israël en allerhande andere zaken.

  Steun Janssen ook in 2012
  Maak het werk van Jansen & Janssen mogelijk. Om ons onafhankelijke onderzoek ook in 2012 mogelijk te maken is nog 7.000 euro nodig. Draag bij aan het werk van Jansen & Janssen. Wordt donateur. ING rekening 603904 ten name van Stichting Res Publica te Amsterdam. Jansen & Janssen is ANBI, giften zijn aftrekbaar.
  Wat staat nog op de agenda voor dit jaar
  – nog twee elektronische nieuwsbrieven
  – afronden van het onderzoek naar preventief fouilleren
  – een magazine over preventief fouilleren
  – Engelstalige versie van magazine over Europese politie en justitie samenwerking
  – een nieuwsblog met headlines van interessante artikelen die dagelijks bij jansen binnenkomen
  – een website over veilig internetten.
  – een website over de inlichtingendiensten waarbij zowel de artikelen van jansen, het onderzoek als de stukken die op dit moment openbaar worden gemaakt samenkomen. Met een aantal mensen proberen wij het archief van de inlichtingendiensten openbaar te krijgen
  – een project website waarbij wij de informatie achter de Wikileaks cables boven tafel proberen te halen
  – natuurlijk meer wobverzoeken, inzage verzoeken, verhalen en onderzoek.

  Al 25 jaar diepgravend, kritisch en doortastend burgerrechten onderzoek. Buro Jansen & Janssen gewoon inhoud

  Bram B., informant in Vonk (samenvatting)

  Als het maar rustig blijft in Bergen op Zoom

  Tussen 2008 en 2010 heeft de Regionale Inlichtingendienst (RID) Midden- en West-Brabant ervoor gezorgd dat een nieuwe politieke groepering in Bergen op Zoom van begin af aan werd tegengewerkt. De groep Vonk kreeg buitengewoon veel aandacht van politie en overheid, en er werd zelfs een informant in haar midden gerund door de RID.
  lees meer

  RID bespioneerde kritische jongerengroep

  De actiegroep Vonk, die als partij in 2010 deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen op Zoom, blijkt een kleine twee jaar in de aandacht van de RID te hebben gestaan. Een van de leden van Vonk verschafte de politie tegen betaling informatie over de geplande activiteiten.

  Een groep jonge mensen was in 2008-2009 buitenparlementair actief in Bergen op Zoom, een kleine stad in Brabant. Zij hebben zich vooral ingezet tegen extreem-rechts, maar hielden zich ook bezig met andere maatschappelijke thema’s. Na korte tijd besloten ze een politieke partij op te richten, Vonk, met de intentie deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010.

  De lijsttrekker kreeg ‘woensdagavond al applaus van de concurrentie en gisteren nog eens lovende woorden van diverse partijen’, schreef BN/De Stem op 6 maart 2010. Een VVD-lid had zich zelfs verheugd op de debatten met de jongerenpartij en vond hun campagne ‘heel goed.’ De overheid was echter minder te spreken over Vonk. Binnen de protestpartij blijkt van juni 2008 tot en met eind 2010 een informant actief te zijn geweest.

  lees meer

  overheid werkt(e) met besmet beveiligingsbedrijf

  Ondanks de voorkennis omtrent gruwelijke misdragingen door veiligheidsagenten van Blackwater, ging het KLPD en de AIVD in 2009 voor een training van (geheim) agenten in zee met dit obscure Amerikaanse particuliere beveiligingsbedrijf.

  “Op 17 november 2009 vertrok ik samen met de majoors Edwin en Mark naar Afghanistan. Wij maken deel uit van de nieuwe missie NTM-A” (Nato Training Mission – Afghanistan), schrijft Kees Poelma (Kmar) op zijn weblog.

  “In mijn vorige functie had ik hele goede contacten opgebouwd met mensen van XE-Services (beter bekend als het voormalige Blackwater)”, zo vervolgt Poelma zijn relaas. “Misschien is ‘beter’ niet het juiste woord, maar daarvoor moet je Blackwater maar eens googelen. Sinds Irak zijn ze namelijk zodanig ‘verstoken van gunsten’ dat ze hun naam maar eens moesten veranderen. XE leidt de Afghan Border Police op en dat doen ze op vier verschillende trainingsites in Afghanistan.”

  Poelma werd uitgenodigd door XE-Services om hun trainingsites te bekijken. Het bedrijf heeft haar naam ondertussen opnieuw gewijzigd in Academi. Zoals Poelma opmerkt is het bedrijf besmet. Het is dan ook opmerkelijk dat het Nederlandse leger en politie ‘hele goede contacten’ onderhouden met de ‘private contractor’.

  lees meer

  De ontruimingssoap

  Groningen creëerde reality show rondom ontruiming

  De standaard-ontruiming van een kraakpand in de Groningse Peperstraat is vorig jaar ontaard in een grootschalige observatie- en inlichtingenoperatie, waarbij burgemeester Rehwinkel de gemeenteraad naderhand heeft voorgelogen.

  ‘De deurwaarder wilde een aantal stukken aan de krakers betekenen en onze assistentie was daarvoor gevraagd. Er werd door de deurwaarder meermalen aangeklopt, maar er kwam geen reactie. […] Een van de krakers in dit pand is in ieder geval bij rapp. bekend.’ (pv 2011018252)

  ‘Inzet verkenners om confrontaties te voorkomen via CHIN. […] Benadert brandweer en GHOR met verzoek aan te sluiten bij volgende overleg.’ (overleg inzake kraakpand Plassania 22 februari 2011)

  ‘Waarom is zo’n grote politiemacht ingezet bij een ontruiming? Waarom zijn de media van tevoren ingelicht? Waar zijn de eigendommen van de krakers gebleven?’ (vragen van de SP en GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen)

  Het Amsterdamse VU-ziekenhuis heeft camera’s in de eerste hulp opgehangen voor een reality show. In het programma Echt Scheiden, ook van RTL, wordt de kinderen voor het oog van de camera verteld dat hun ouders uit elkaar gaan. De zucht naar ‘echte televisie’ is zo groot dat elk deel van het dagelijks leven op de buis wordt vertoond. Het wachten is op De Ontruiming, een reality show over huisuitzettingen en het ontruimen van kraakpanden.

  lees meer

  Capturing Jonathan Pollard

  De Amerikaanse voormalig spion Jonathan Pollard zit een levenslange gevangenisstraf uit. Als werknemer bij de VS Marine Inlichtingendienst stal hij honderdduizenden geheime documenten en verkocht die aan Israël. De man die hem ontmaskerde, schreef er een boek over. lees meer

  The Revelation of the Concealed

  Archief: van het Latijnse archivum; residentie van de magistraat van het Griekse arkhe; commanderen of regeren.

  Hal Foster bedacht de uitdrukking ‘archival impulse’, waarbij het verwezenlijken van historiciteit en het verzamelen van data en informatie in het visuele werk door middel van een performatieve handeling naar voren gebracht worden. Deze ‘archiverende impuls’ omvat zaken die worden gevonden maar toch readymade zijn, feitelijk doch fictief, publiek doch privé.1 In mijn werk als kunstenaar geef ik de voorkeur aan onderzoek. Mijn praktijk draait om het overbrengen van gefilterde informatie en beelden. Gebruikmakend van interviews, statistieken, enquêtes, reportage, veldonderzoek en archiefonderzoek – om de hiaten binnen het ‘feitelijke’ bloot te leggen – triggert mijn werk ruimten van reflectie door de inhoud. Ik raadpleeg veelvuldig archieven en breng vervolgens archiefmateriaal bijeen in contextgevoelige, performatieve ensceneringen. Het hergebruik van dit archiefmateriaal bepaalt de vorm en context van mijn installaties, interventies en publicaties. Je zou dus kunnen spreken van een performatief archief, waarbij het archief wordt geactiveerd en uitgevoerd als kunst.
  lees meer

  Little hope for robust scrutiny of undercover cops

  If the first official review of undercover policing is to set the tone for the next dozen or so evaluations to come, there is not much hope. Of all reviews, this is the only one focusing on the activities of Mark Kennedy specifically and the supervision of undercover officers by the National Public Order Intelligence Unit (NPOIU) more generally. lees meer

  Scripties en rapporten over etnisch profileren

  “Leden van etnische minderheden zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. In Nederland is veel onderzoek gedaan naar verklaringen voor het criminele gedrag van leden van etnische minderheden. Er is daarentegen nauwelijks aandacht besteed aan de mogelijkheid dat de oververtegenwoordiging een weerspiegeling is van selectief politieoptreden. Ik stelde daarom de vraag welke factoren van invloed zijn op de keuzes die politiemensen maken met betrekking tot het staande houden van burgers, een praktijk waarin selectief politieoptreden het duidelijkst op te merken is, en of deze selectiviteit mogelijk een verklaring is van de oververtegenwoordiging van etnische minderheden in de criminaliteitscijfers.”
  lees meer

  Donateurs gezocht

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur.
  Ook voor 2012 zijn er veel plannen. Natuurlijk een serie nieuwsbrieven met eigen onderzoek, maar ook enkele websites. Een met headlines die dagelijks bij jansen binnenkomen, een website over de inlichtingendiensten en een project website waarbij wij de informatie achter de Wikileaks documenten boven tafel proberen te halen. Tot slot staat ook een magazine over preventief fouilleren op de agenda van 2012. Al die plannen kosten ook geld. Vandaar dat Jansen & Janssen 50 nieuwe donateurs zoekt die maandelijks met 10 euro ons werk ondersteunen. Wordt donateur of vraag familie, vrienden en bekenden donateur te worden. Giro 603904 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam. Res Publica is de stichting van Jansen & Janssen.

  Buro Jansen & Janssen is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) instelling. Dit betekent voor mensen die ons willen steunen het volgende:
  – Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  Voor Buro Jansen & Janssen betekent dit:
  – Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  – Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

  Bram B., informant in Vonk (samenvatting)

  Als het maar rustig blijft in Bergen op Zoom

  Tussen 2008 en 2010 heeft de Regionale Inlichtingendienst (RID) Midden- en West-Brabant ervoor gezorgd dat een nieuwe politieke groepering in Bergen op Zoom van begin af aan werd tegengewerkt. De groep Vonk kreeg buitengewoon veel aandacht van politie en overheid, en er werd zelfs een informant in haar midden gerund door de RID. (samenvatting)

  lees meer

  RID bespioneerde kritische jongerengroep

  De actiegroep Vonk, die als partij in 2010 deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen op Zoom, blijkt een kleine twee jaar in de aandacht van de RID te hebben gestaan. Een van de leden van Vonk verschafte de politie tegen betaling informatie over de geplande activiteiten. (het onderzoek)

  lees meer

  Overheid werkt(e) met besmet beveiligingsbedrijf

  Ondanks de voorkennis omtrent gruwelijke misdragingen door veiligheidsagenten van Blackwater, ging het KLPD en de AIVD in 2009 voor een training van (geheim) agenten in zee met dit obscure Amerikaanse particuliere beveiligingsbedrijf.

  lees meer

  De ontruimingssoap

  Groningen creëerde reality show rondom ontruiming

  De standaard-ontruiming van een kraakpand in de Groningse Peperstraat is vorig jaar ontaard in een grootschalige observatie- en inlichtingenoperatie, waarbij burgemeester Rehwinkel de gemeenteraad naderhand heeft voorgelogen.

  lees meer

  Capturing Jonathan Pollard

  De Amerikaanse voormalig spion Jonathan Pollard zit een levenslange gevangenisstraf uit. Als werknemer bij de VS Marine Inlichtingendienst stal hij honderdduizenden geheime documenten en verkocht die aan Israël. De man die hem ontmaskerde, schreef er een boek over.

  lees meer

  << oudere artikelen