• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Georgiër gepakt met verdacht scheermes

  Schulze op Justitie en Veiligheid

  Minder landen in actie tegen mobiel banditisme.

  U heeft het misschien niet gemerkt, maar tussen 16 en 20 mei 2016 is er weer een Operatie Trivium uitgevoerd. Nederland deed mee van 17 tot en met 20 mei. Het idee is: Buitenlandse misdadigers worden aangepakt door middel van het van de weg halen van voertuigen met een buitenlandse nummerplaat. Dan volgt controle op alles wat misschien niet mag. Gegevens worden via het Trivium hoofdkwartier in Birmingham opgevraagd bij Europol en uitgewisseld. Bij 1 op de 10 is er wel iets mis, dus de actie is altijd succesvol. Wat de wettelijke basis is voor het rondsturen van de politie-informatie is niet geheel duidelijk.

  lees meer

  Particuliere samenwerking tussen Nederlandse politie en mensenrechtenschendende landen om motorclubs te bestrijden

  Dupont op Justitie en Veiligheid

  In september 2016 organiseert de International Police Association IPA-Nederland weer een Nederlandstalig seminar in Schloss Gimborn in Deutschland. (http://www.ipa-nederland.nl/ipa-nederland/ibz-gimborn/) Het seminar is groots opgezet en zal deze keer gaan over de Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s).

  De Nederlandse afdeling van IPA, die het seminar organiseert verwoord het zo:

  lees meer

  Een rechtstreekse aanval op onze vrijheid

  Dupont op Justitie en Veiligheid

  Vorig jaar December deed een rechter de volgende uitspraak: ‘Verkeerscontroles hebben een ander doel dan het doen van opsporingsactiviteiten.’ We mogen er van uitgaan dat de Nederlandse politie zich houdt aan een rechterlijke uitspraak. Of toch niet?

  Leden van motorclubs weten dat de politie zogenaamde ‘Algemene Verkeerscontroles’ houdt zodra een politieagent ziet dat er leden van een motorclub rijden op de motor of in de auto. Deze bikers worden staande gehouden zonder dat er sprake is van strafbare feiten. Wat wil de politie nu precies met dat staande houden bereiken? Wat zijn de gegevens die zij verzamelen en waarom?

  lees meer

  Europol zaait angst met leugens

  Schulze op Justitie en Veiligheid

  ‘Islamitische staat heeft 5000 getrainde terroristen in Europa’ lezen we in ongeveer alle internationale media in februari 2016. Het verhaal van op dood en verderf gefocuste Syrie-veteranen die mogelijk ongemerkt samen met de asielzoekers Europa binnenkomen en dan Parijs-achtige massamoorden komen plegen werd weer eens opgedist, dit keer door Europol. De directeur van die club, Robert Wainwright heeft het zelf gezegd. Althans hij heeft zoiets gezegd tegen de Neue Osnabrücker Zeitung en vervolgens is het door de hele wereld overgenomen en soms wat aangedikt. De NRC factcheck zocht het uit en wat blijkt? Er zijn tussen 3000 en 5000 Europeanen naar IS-gebied vertrokken. (nogal een grove schatting trouwens, met 60% speling, zouden het er ook 1000 kunnen zijn geweest?). Europol zegt geen cijfers te hebben over teruggekeerde jihadisten. Hoewel Wainwright verkeerd is geciteerd heeft Europol het artikel voor publicatie goedgekeurd. Nadat de hele wereld het onjuiste verhaal had overgenomen, past de Neue Osnabrücker Zeitung het verhaal aan. En Europol? Heeft die hemel en aarde bewogen om dit erratum uit de wereld te helpen? Deze faux pas, waardoor miljoenen mensen ten onrechte nog extra bang worden gemaakt voor een aanslag? Nee, Europol rectificeert niets. Het laatste over jihadisten is hun analyse uit januari 2016, de aanleiding voor het interview waar alles mee begon.

  lees meer

  Mobiel banditisme: we doen maar wat

  Schulze op Justitie en Veiligheid

  Trivium 4 was een internationale politieactie tegen ‘mobiel banditisme’, waar we van weten omdat Hart van Nederland er een item over maakte. Het is internationaal omdat het wordt georganiseerd door de vereniging van verkeerspolitiemensen TISPOL. U las dit eerder. Drijvende kracht achter de Trivium-acties is de Britse West Midlands Police, die kennelijk de middelen heeft om zulke operaties op te tuigen. Ook op het audiovisuele vlak zijn ze nogal actief. Uit dit filmpje blijkt dat Trivium 5 intussen heeft plaatsgevonden, ook in Nederland:

  lees meer

  Operatie Trivium: totale bandietencontrole

  Schulze op Justitie en Veiligheid

  Operatie Trivium heeft de bandieten een lesje geleerd, maar wij zitten met een onbegrijpelijk filmpje. Gelukkig is er een plaats op het internet waar iets wordt uitgelegd. Europol meldt: Operatie Trivium was een actie van Europol en verkeerpolitieverband TISPOL om aan de bandieten duidelijk te maken dat onze wegen niet bedoeld zijn voor gebruik door criminelen.

  De operatie liep van 22 tot 28 juni in Engeland en Wales, en van 25 tot 28 in Nederland. Politiemensen uit Litouwen en Roemenië ondersteunden de controles met informatie en controleerden in uniform Litouwers en Roemenen in Engeland. West Midlands Police lijkt de kar te trekken, althans die zijn de enigen met informatie op hun website. 8440 voertuigen aangehouden, 797 mensen gearresteerd. Dat is wel andere koek dan die ‘leuke zaken’ melkpoeder en viagra.

  lees meer

  Europol – VS en terrorisme bestrijding

  Europol wil graag ook meedoen in het veld van de terrorisme bestrijders. Daartoe is er kort na de aanslagen van 11 september 2001 een overeenkomst gesloten met de VS over de uitwisseling van informatie en inlichtingen met Amerikaanse diensten. Op 20 december 2002 is er op deze overeenkomst een aanvulling gekomen. In de aanvullende overeenkomst was opgenomen dat de samenwerking na twee jaar geëvalueerd diende te worden. Hier bij gevoegd is het evaluatie rapport. Uit het rapport valt op te maken dat de bilaterale samenwerking tussen diverse Europese landen waaronder Nederland en Amerikaanse inlichtingendiensten nog steeds veruit vaker worden gebruikt dan de contacten met Europol. Of dit werkelijk zo is echter weer de vraag want in het rapport wordt tevens vermeld dat de Amerikanen niet van alle diensten bijhouden wie met Europol contact hebben. Het kan dus best zo zijn dat Europol ondertussen via de Amerikaanse contacten een steeds grotere speler binnen terrorisme bestrijding is geworden.
  lees meer

  Europol ontwikkelingen

  Sinds enige tijd is het Europol Jaarverslag van 2005 uit. De toekomst van Europol is besproken op een informele ministeriële bijeenkomst die van 12 tot 14 januari 2006 in Oostenrijk plaats vond. Daarnaast vond er een High Level Conference on the Future of Europol plaats in Wenen van 23 tot 24 februari 2006. Europol wil zijn vleugels uitslaan zo blijkt zowel uit het jaarverslag als uit de concept council conclusies. Er ligt een voorstel om Europol een ‘volwaardig’ Europees agentschap te maken waardoor nationale parlementen geen zeggenschap meer hebben over de Europol Convention. Europol valt dan slechts onder de verantwoordelijkheid van de Council, hoewel er nog wel wordt gezegd dat er gekeken moet worden welke rol de lidstaten bij Europol kunnen spelen en tevens welke rol het Europees parlement speelt. Uit het jaarverslag is ook te concluderen dat het aantal medewerkers met 10% is toegenomen en dat Europol een steeds belangrijkere rol vervult bij informatie uitwisseling. Bij deze informatie uitwisseling wil Europol ook gaan uitwisselen met landen die het niet zo nauw nemen met de bescherming van persoonsgegevens.
  Concept council conclusies
  Toekomst verhaal Europol
  Europol jaarverslag 2005
  Wat gaat Europol doen tot en met 2007
  Hoeveel geld krijgen zij in vergelijking met 2005

  Who’s afraid of Europol? Data-protection in EUROPOL

  Thilo Weichert

  German Union for Data-protection

  Are you afraid of international car thieves, Mafia drugs bosses, plutonium smugglers, Far-Eastern cigarette traffickers or fundamentalist terrorists? Yes? Or are you afraid of a European police authority passing on information about you to the police in Portugal, Greece and Norway? No, you have not done anything wrong? Then you are just the EU citizen the governments of the EU States want. You will not have anything against the Europol Drugs Unit, the EDU, either, which in 1994 took up the fight against international crime. Nor will you have anything against the Europol Convention which the EU Council of 27 June in Cannes could not quite bring itself to sign and nor will you have any comprehension for the data protection officials carping about the EDU and the Europol Convention. Perhaps you are reminded of old saying of the German police that ‘Data protection is perpetrator protection’.
  However, if you are one of those rare kinds of people who regard democratic and parliamentary accountability, the protection of the Constitution and the rule of law as principal virtues of a society, then the EDU and Europol ought to be setting off alarm bells. Not because the politicians who dreamt up the EDU and Europol and the officials working there are bad people. The head of the EDU, Mr Storbeck, is regarded as a liberal, and the Social Democrats, who are just as strongly in favour of Europol as are the Christian Democrats, cannot of course be suspected of openly advocating a police state. They are however all helping to set up a central police authority in the Hague which, unhampered by any democratic control, is to process data on millions of people without their being able to prevent it. They are helping to ensure that a Kurd standing up for his country’s independence can be branded a terrorist throughout Europe on the basis of Turkish information. They are helping to ensure that a German citizen whose car was stolen, but whom the insurance company suspects of insurance fraud, can be arrested by the Italian police as a sophisticated car smuggler when he buys a new car in Milan.

  lees meer

  Europol aktiever na 11 september

  Controle en dicussie lopen achter
  gepubliceerd in EUforum nr 3

  De aanslagen van 11 september 2001 op het WTC in New York en het Pentagon in Washington hebben in Europa geleid tot een flinke versnelling van politie- en justitiesamenwerking. Het proces van intensiever samenwerking, dat al in oktober 1999 in het Finse Tampere was ingezet, kreeg een flinke push. Europol zet de eerste stappen richting een Europese FBI. Onder druk van de omstandigheden worden een aantal essentiele discussies snel afgeraffeld. lees meer

  Europol aktiever na 11 september; Controle en dicussie lopen achter

  door Jelle van Buuren en Wil van der Schans
  gepubliceerd in EUforum nr 3, september 2002

  De aanslagen van 11 september 2001 op het WTC in New York en het Pentagon in Washington hebben in Europa geleid tot een flinke versnelling van politie- en justitiesamenwerking. Het proces van intensiever samenwerking, dat al in oktober 1999 in het Finse Tampere was ingezet, kreeg een flinke push. Europol zet de eerste stappen richting een Europese FBI. Onder druk van de omstandigheden worden een aantal essentiele discussies snel afgeraffeld.

  lees meer

  Europol – stand van zaken en toekomstverwachtingen

  3490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag
  Nr. 219 Brief van de minister van Justitie
  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Den Haag, 28 november 2001

  Overeenkomstig een eerder gedane toezegging doe ik u hierbij, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een notitie over Europol toekomen.

  De Minister van Justitie,
  A.H. Korthals

  1. Inleiding
  Tijdens het algemeen overleg van 6 februari 2001 ter voorbereiding van de informele JBZ-Raad van 8 en 9 februari is een notitie toegezegd waarin in meer algemene zin de stand van zaken met betrekking tot Europol en mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden beschreven (Kamerstukken II, 2000-2001, 23 490, nr. 183, blz. 11 r.k.). Met deze notitie wordt aan de gedane toezegging gevolg gegeven. Een aantal aspecten die verband houden met Europol zal hieronder de revue passeren.

  Download hier het volledige document Eurnot.doc

  Burenruzie

  door Jelle van Buuren en Wil van der Schans
  gepubliceerd in de Groene Amsterdammer, 3 juli 2001
  Het botert niet tussen de Europese politiedienst Europol en haar Nederlandse sparring partner de Centrale Recherche Informatiedienst. Europol vindt dat de CRI te weinig informatie doorsluist en niet thuis geeft als Europol haar diensten aanbiedt. De CRI vindt omgekeerd dat Europol aan alle kanten rammelt. In vertrouwelijke rapporten levert de CRI vernietigende kritiek op Europol.

  lees meer

  Burenruzie

  de Groene Amsterdammer

  Het botert niet tussen de Europese politiedienst Europol en haar Nederlandse sparring partner de Centrale Recherche Informatiedienst. Europol vindt dat de CRI te weinig informatie doorsluist en niet thuis geeft als Europol haar diensten aanbiedt. De CRI vindt omgekeerd dat Europol aan alle kanten rammelt. In vertrouwelijke rapporten levert de CRI vernietigende kritiek op Europol.
  Het zijn zware tijden voor de Europese politiedienst Europol. Enkele weken geleden werd een Europol-medewerker met zijn handen in de kas betrapt. Een arrestatieteam van politie Haaglanden lichtte de Fransman van zijn bed en zette hem vast op verdenking van grootschalige fraude en valsheid in geschrifte. Een politieke ramp van de eerste orde, zo constateerden waarnemers. lees meer

  Proposal for recommendations concerning drug-related offences

  Proposal for recommendations concerning drug-related offences committed via COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
  Brussels, 26 July 2000 (23.08)
  10698/00
  LIMITE
  STUP 1 1
  COMIX 587

  NOTE
  From: Presidency
  to : Working Party on Drug Trafficking
  No. prev. doc : SCH/stup(99) 14, 7430/00 STUP 3
  Subject: Proposal for recommendations concerning drug-related offences committed via
  the Intemet

  lees meer

  << oudere artikelen