• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Justitie en Veiligheid

 • Nieuwsblog

 • Openbaarheid

 • Nationaal Veiligheidsarchief

 • Publicaties

 • Crisis en Onveiligheid

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • Europol – VS en terrorisme bestrijding

  Europol wil graag ook meedoen in het veld van de terrorisme bestrijders. Daartoe is er kort na de aanslagen van 11 september 2001 een overeenkomst gesloten met de VS over de uitwisseling van informatie en inlichtingen met Amerikaanse diensten. Op 20 december 2002 is er op deze overeenkomst een aanvulling gekomen. In de aanvullende overeenkomst was opgenomen dat de samenwerking na twee jaar geëvalueerd diende te worden. Hier bij gevoegd is het evaluatie rapport. Uit het rapport valt op te maken dat de bilaterale samenwerking tussen diverse Europese landen waaronder Nederland en Amerikaanse inlichtingendiensten nog steeds veruit vaker worden gebruikt dan de contacten met Europol. Of dit werkelijk zo is echter weer de vraag want in het rapport wordt tevens vermeld dat de Amerikanen niet van alle diensten bijhouden wie met Europol contact hebben. Het kan dus best zo zijn dat Europol ondertussen via de Amerikaanse contacten een steeds grotere speler binnen terrorisme bestrijding is geworden.
  lees meer

  Europol ontwikkelingen

  Sinds enige tijd is het Europol Jaarverslag van 2005 uit. De toekomst van Europol is besproken op een informele ministeriële bijeenkomst die van 12 tot 14 januari 2006 in Oostenrijk plaats vond. Daarnaast vond er een High Level Conference on the Future of Europol plaats in Wenen van 23 tot 24 februari 2006. Europol wil zijn vleugels uitslaan zo blijkt zowel uit het jaarverslag als uit de concept council conclusies. Er ligt een voorstel om Europol een ‘volwaardig’ Europees agentschap te maken waardoor nationale parlementen geen zeggenschap meer hebben over de Europol Convention. Europol valt dan slechts onder de verantwoordelijkheid van de Council, hoewel er nog wel wordt gezegd dat er gekeken moet worden welke rol de lidstaten bij Europol kunnen spelen en tevens welke rol het Europees parlement speelt. Uit het jaarverslag is ook te concluderen dat het aantal medewerkers met 10% is toegenomen en dat Europol een steeds belangrijkere rol vervult bij informatie uitwisseling. Bij deze informatie uitwisseling wil Europol ook gaan uitwisselen met landen die het niet zo nauw nemen met de bescherming van persoonsgegevens.
  Concept council conclusies
  Toekomst verhaal Europol
  Europol jaarverslag 2005
  Wat gaat Europol doen tot en met 2007
  Hoeveel geld krijgen zij in vergelijking met 2005

  Who’s afraid of Europol? Data-protection in EUROPOL

  Thilo Weichert

  German Union for Data-protection

  Are you afraid of international car thieves, Mafia drugs bosses, plutonium smugglers, Far-Eastern cigarette traffickers or fundamentalist terrorists? Yes? Or are you afraid of a European police authority passing on information about you to the police in Portugal, Greece and Norway? No, you have not done anything wrong? Then you are just the EU citizen the governments of the EU States want. You will not have anything against the Europol Drugs Unit, the EDU, either, which in 1994 took up the fight against international crime. Nor will you have anything against the Europol Convention which the EU Council of 27 June in Cannes could not quite bring itself to sign and nor will you have any comprehension for the data protection officials carping about the EDU and the Europol Convention. Perhaps you are reminded of old saying of the German police that ‘Data protection is perpetrator protection’.
  However, if you are one of those rare kinds of people who regard democratic and parliamentary accountability, the protection of the Constitution and the rule of law as principal virtues of a society, then the EDU and Europol ought to be setting off alarm bells. Not because the politicians who dreamt up the EDU and Europol and the officials working there are bad people. The head of the EDU, Mr Storbeck, is regarded as a liberal, and the Social Democrats, who are just as strongly in favour of Europol as are the Christian Democrats, cannot of course be suspected of openly advocating a police state. They are however all helping to set up a central police authority in the Hague which, unhampered by any democratic control, is to process data on millions of people without their being able to prevent it. They are helping to ensure that a Kurd standing up for his country’s independence can be branded a terrorist throughout Europe on the basis of Turkish information. They are helping to ensure that a German citizen whose car was stolen, but whom the insurance company suspects of insurance fraud, can be arrested by the Italian police as a sophisticated car smuggler when he buys a new car in Milan.

  lees meer

  Europol aktiever na 11 september

  Controle en dicussie lopen achter
  gepubliceerd in EUforum nr 3

  De aanslagen van 11 september 2001 op het WTC in New York en het Pentagon in Washington hebben in Europa geleid tot een flinke versnelling van politie- en justitiesamenwerking. Het proces van intensiever samenwerking, dat al in oktober 1999 in het Finse Tampere was ingezet, kreeg een flinke push. Europol zet de eerste stappen richting een Europese FBI. Onder druk van de omstandigheden worden een aantal essentiele discussies snel afgeraffeld. lees meer

  Europol aktiever na 11 september; Controle en dicussie lopen achter

  door Jelle van Buuren en Wil van der Schans
  gepubliceerd in EUforum nr 3, september 2002

  De aanslagen van 11 september 2001 op het WTC in New York en het Pentagon in Washington hebben in Europa geleid tot een flinke versnelling van politie- en justitiesamenwerking. Het proces van intensiever samenwerking, dat al in oktober 1999 in het Finse Tampere was ingezet, kreeg een flinke push. Europol zet de eerste stappen richting een Europese FBI. Onder druk van de omstandigheden worden een aantal essentiele discussies snel afgeraffeld.

  lees meer

  Europol – stand van zaken en toekomstverwachtingen

  3490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag
  Nr. 219 Brief van de minister van Justitie
  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Den Haag, 28 november 2001

  Overeenkomstig een eerder gedane toezegging doe ik u hierbij, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een notitie over Europol toekomen.

  De Minister van Justitie,
  A.H. Korthals

  1. Inleiding
  Tijdens het algemeen overleg van 6 februari 2001 ter voorbereiding van de informele JBZ-Raad van 8 en 9 februari is een notitie toegezegd waarin in meer algemene zin de stand van zaken met betrekking tot Europol en mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden beschreven (Kamerstukken II, 2000-2001, 23 490, nr. 183, blz. 11 r.k.). Met deze notitie wordt aan de gedane toezegging gevolg gegeven. Een aantal aspecten die verband houden met Europol zal hieronder de revue passeren.

  Download hier het volledige document Eurnot.doc

  Burenruzie

  door Jelle van Buuren en Wil van der Schans
  gepubliceerd in de Groene Amsterdammer, 3 juli 2001
  Het botert niet tussen de Europese politiedienst Europol en haar Nederlandse sparring partner de Centrale Recherche Informatiedienst. Europol vindt dat de CRI te weinig informatie doorsluist en niet thuis geeft als Europol haar diensten aanbiedt. De CRI vindt omgekeerd dat Europol aan alle kanten rammelt. In vertrouwelijke rapporten levert de CRI vernietigende kritiek op Europol.

  lees meer

  Burenruzie

  de Groene Amsterdammer

  Het botert niet tussen de Europese politiedienst Europol en haar Nederlandse sparring partner de Centrale Recherche Informatiedienst. Europol vindt dat de CRI te weinig informatie doorsluist en niet thuis geeft als Europol haar diensten aanbiedt. De CRI vindt omgekeerd dat Europol aan alle kanten rammelt. In vertrouwelijke rapporten levert de CRI vernietigende kritiek op Europol.
  Het zijn zware tijden voor de Europese politiedienst Europol. Enkele weken geleden werd een Europol-medewerker met zijn handen in de kas betrapt. Een arrestatieteam van politie Haaglanden lichtte de Fransman van zijn bed en zette hem vast op verdenking van grootschalige fraude en valsheid in geschrifte. Een politieke ramp van de eerste orde, zo constateerden waarnemers. lees meer

  Proposal for recommendations concerning drug-related offences

  Proposal for recommendations concerning drug-related offences committed via COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
  Brussels, 26 July 2000 (23.08)
  10698/00
  LIMITE
  STUP 1 1
  COMIX 587

  NOTE
  From: Presidency
  to : Working Party on Drug Trafficking
  No. prev. doc : SCH/stup(99) 14, 7430/00 STUP 3
  Subject: Proposal for recommendations concerning drug-related offences committed via
  the Intemet

  lees meer

  Europol documenten

  Jaarverslag 1998 van de Dutch Desk van Europol

  Rapport dd 16-2-1999 aan de KLPD
  Wat deden de Nedelandse liaisons in 1998 bij Europol?

  Jaarverslag 1997 van de Dutch Desk van Europol
  Rapport dd 30-1-1998 aan de KLPD
  Wat deden de Nedelandse Liaisons in 1997 bij Europol?

  Jaarverslag 1996 van de Dutch Desk van Europol
  Rapport dd 25-3-1997 aan de KLPD
  Wat deden de Nedelandse Liaisons in 1996 bij Europol?

  First reflections concerning the Tampere Conclusions as far as they relate to Europol
  << 5845/00 ADD 1 LIMITE EUROPOL 1 >>
  Hoe gaat Europol zich ontwikkelen na de Top in Tampere?

  Draft Rules of procedure of Joint Supervisiory Body of Europol
  << 10851/1/98 Europol 85 REV 1 >>
  Ontwerptekst voor de procedures van het Gemeenschappelijk Controle Orgaan van Europol

  Voorbereiding van de inwerkingtreding van het Europolverdrag Voortgangsverslag
  << 1004/1/98 Europol 69 REV 1 >>
  Oktber 1998 treed het Europolverdrag in werking, wat is de stand van zaken?

  Advies van de Juridische Dienst
  << 5560/97 LIMITE >>
  De Juridische Dienst van de Europese Unie heeft een paar kleine vraagjes bij het voorstel van Europol voor immuniteit.

  De voorrechten en immuniteiten van Europol
  << 5106/2/97 REV 2 LIMITE >>
  Europol had het zo gedacht: alle leden, hun werk en hun archieven vrijgesteld van rechtsvervolging, beslaglegging, belasting enzovoort.

  Aanbevelingen Europol inzake heroïnehandel
  aan Comité K4
  <<6305/97 ENFOPOL 42 LIMITE>>
  Twee voorstellen voor het aanpakken van de toevoer van deze witte poeders uit verre streken.

  Aanpak van de cocaïnesmokkel vanuit Latijns-Amerika
  werkgroep Drugs en georganiseerde criminaliteit en de werkgroep Douanesamenwerking, 21 januari 1997
  <<5366/97 LIMITE ENFOPOL 10>>

  Ontwerp reglement voor de analysebestanden
  aan Comité K4, 21 februari 1997
  <<6100/97 LIMITE EUROPOL 10>>
  Wie dacht dat Europol echt alleen maar gegevens ging uitwisselen moet hier maar eens een kijkje nemen. Onderzoeksgerichte analyse en operationele ondersteuning van opsporingsteams, dat klinkt behoorlijk actief.

  Het Europol Computer syteem
  aan Comité K4, 30 oktober 1996
  <<11084/96 LIMITE EUROPOL 57>>
  Registratie en uitwisseling van gegevens wordt zeer belangrijk bij Europol. Hoe gaat dat nu eigenlijk werken?

  De opzet van kenniscentra
  Groep Drugs en georganiseerde Criminaliteit, 11 februari 1997
  <<5716/97 LIMITE ENFOPOL 21>>
  De rol van Europol wordt steeds groter. Coördinatie, uitwisseling van gegevens, wat wordt er allemaal verzameld?

  Voorstellen van de IGC-conferentie over Europol
  Secretariaat Conference of the representives of the Governments of the Europian Union, 20 maart 1997
  <<Conf/2500/96 add.1 LIMITE>>
  Ook de IGC-onderhandelaren zien een grote rol voor Europol weggelegd. In juni in Amsterdam moet dit opgenomen worden in een nieuw Verdrag van de Europese Unie.

  Ontwerp actieplan tegen de georganiseerde misdaad van de Groep op Hoog Niveau
  de Groep op Hoog Niveau, 27 februari 1997
  <<6276/97/ LIMITE JAI 7>>
  Plannen op Hoog Niveau. De in december 1996 opgerichte Groep presenteerde half april een actieplan. Europol krijgt hierin een grote rol. Zogenaamde task forces moeten de criminaliteit gaan bestrijden.

  Visie op de toekomst van Europol
  de groep Europol, 17 januari 1997
  <<5107/1/97 REV 1 LIMITE EUROPOL 3>>
  Een blik op de toekomst. Wat wil Europol zelf? Toch meer executieve bevoegdheden?

  Voorstellen naar aanleiding van de uitbreiding van het EDU- mandaat tot mensenhandel
  aan Comité K.4, dd 30 oktober 1996
  <<11083/96 LIMITE EUROPOL 56>>
  In juni 1996 werd mensenhandel toegevoegd aan het takenpakket van EDU. In deze voorstellen doet Europol uit de doeken hoe ze dat gaan aanpakken.

  Protocol betreffende de beslissingsbevoegdheid van het Europese Hof van Justitie, betreffende Europol
  <<Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, C299 9 oktober 1996>> – 23 juli 1996
  Er is lang gepraat over de rol van het Europese Hof van Justitie, uiteindelijk is die er bekaaid vanaf gekomen. De tekst van het definitieve Protocol. Europolverdrag
  <<Akte van de Raad van 26 juli 1995 tot de vaststelling van de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot de oprichting van een een Europese Politiedienst>>
  De volledige tekst van het Europolverdrag.
  uit het

  Official Journal of the European Communities:

  Council act of 3 November 1998 adopting rules applicable to Europol analysis files

  Council act of 3 November 1998 adopting rules on the confidentiality of Europol information

  Council act of 3 November 1998 laying down rules concerning the receipt of information by Europol from third parties

  Council act of 3 November 1998 laying down rules governing Europol’s external relations with third States and non-European Union related bodies

  Council Decision of 3 December 1998 supplementing the definition of the form of crime ‘traffic in human beings’ in the Annex to the Europol Convention

  Council Decision of 3 December 1998 instructing Europol to deal with crimes committed or likely to be committed in the course of terrorist activities against life, limb, personal freedom or property

  Europol’s informatisering

  Het Europol Computer syteem
  aan Comité K4, 30 oktober 1996
  <<11084/96 LIMITE EUROPOL 57>>
  Registratie en uitwisseling van gegevens wordt zeer belangrijk bij Europol. Hoe gaat dat nu eigenlijk werken?

  Ontwerp reglement voor de analysebestanden
  aan Comité K4, 21 februari 1997
  <<6100/97 LIMITE EUROPOL 10>>
  Wie dacht dat Europol echt alleen maar gegevens ging uitwisselen moet hier maar eens een kijkje nemen. Onderzoeksgerichte analyse en operationele ondersteuning van opsporingsteams, dat klinkt behoorlijk actief.

  Observant #3, juli 2000

  Er is nog weinig bekend over de werkwijze van Europol. Sinds de oprichting van de Dienst wordt er niet veel vernomen van de Raamweg. Buro Jansen & Janssen brengt daar een einde aan door de jaarverslagen van de Dutch Desk bij Europol van 1996, 1997 en 1998 op het net te zetten.
  In de praktijk blijkt het uitwisselen van informatie nogal tegen te vallen. Ook is de Dutch desk ontevreden over de vraagstelling vanuit de Nederlandse politie. Als vragen dan terug worden gestuurd ‘schromen vraagstellers niet om andere kanalen te gebruiken’.

  Links

  Voor wie verder wil lezen, een aantal links met informatie over Europol.

  Statewatch
  Engels burgerrechten-bulletin met on-line databank. Zeer veel informatie over Europa, Schengen en politionele samenwerking.

  Journalisten vs. the Council of the European Union
  Deze site is gewijd aan het conflict dat het Zweedse blad ‘Journalisten’ heeft met de EU over openbaarheid van officiële documenten.

  Datenschutz in der Europäischen Union

  Groen Links
  Groen Links heeft een pagina over de toekomst van de EU met een deel over Europol en Schengen.

  Polizeiliche Online-Informationssysteme
  Uitgebreide site over politionele informatiesystemen met relevante delen over Europa.

  Non-papers
  Groen Links Euro-parlementariër Nel van Dijk presenteerd op deze site een aantal geheime non-papers over de onderhandelingen voor de aanstaande top in Amsterdam.

  EU-FBI: global tapping system
  Statewatch-rapport over de samenwerking tussen de FBI en de Europese Unie. In het kader van de bestrijding van de georganiseerde misdaad wil men het liefst iedereen afluisteren. Big Brother is dichterbij dan je denkt.

  Leiden Law Library’s Bookmarks
  De rechtenfaculteit van de Universiteit van Leiden heeft alle openbare bronnen waar belangrijke EU-documenten te vinden zijn op een rij gezet. Een fantastische bron voor onderzoekers.

  Naar een Ander Europa
  Het Platform ‘Naar een ander Europa’ organiseert tijdens de Eurotop een ‘Top van onderop’.


  De website van de Raad van Justitie en Binnenlands Zaken

  De verslagen van de Raad ban Justitie en Binnenlandse Zaken

  Wie onderzoek doet naar Europese besluitvorming moet beslist hier kijken.
  Via dit register kunnen nu nog eenvoudig documenten worden opgevraagd. Uitgelekte voorstellen van de Europese Commissie wijzen er begin 2000 op dat dat binnenkort gaat veranderen.
  Kijk even bij Statewatch, met een speciale afdeling over openheid in de EU.

  Responses of the delegations to the EU Council’s Europol Working Party

  Repsonse of the member states, the Commission and the Europol delegation to 13370/99 EUROPOL 48

  INTRODUCTION

  These are the responses of the delegations to the EU Council’s Europol Working Party (the member states, the European Commission and Europol officials) to the dicussion document on how the the Tampere recommendations can be implemented to develop Europol.

  [As the document is very large, each response has been put into a seperate file]

  lees meer

  Response of the Netherlands delegation to 13370/99 EUROPOL 48

  EXTRACTED TEXT FROM:

  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

  8 February 2000

  5845/00

  LIMITE

  EUROPOL 1

  NOTE from General Secretariat to Europol Working Party

  No. prev. doc.:  13370/99 EUROPOL 48

  Subject :  Comments by delegations to the “First reflections concerning the Tampere Conclusions as far as they relate to Europol” as contained in doc. 13370/99 EUROPOL 48

  lees meer

  Response of the European Commission to 13370/99 EUROPOL 48

  EXTRACTED TEXT FROM:

  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

  8 February 2000

  5845/00

  LIMITE

  EUROPOL 1

  NOTE from General Secretariat to Europol Working Party

  No. prev. doc.:  13370/99 EUROPOL 48

  Subject :  Comments by delegations to the “First reflections concerning the Tampere Conclusions as far as they relate to Europol” as contained in doc. 13370/99 EUROPOL 48

  lees meer

  << oudere artikelen