• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Europol – stand van zaken en toekomstverwachtingen

  3490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag
  Nr. 219 Brief van de minister van Justitie
  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Den Haag, 28 november 2001

  Overeenkomstig een eerder gedane toezegging doe ik u hierbij, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een notitie over Europol toekomen.

  De Minister van Justitie,
  A.H. Korthals

  1. Inleiding
  Tijdens het algemeen overleg van 6 februari 2001 ter voorbereiding van de informele JBZ-Raad van 8 en 9 februari is een notitie toegezegd waarin in meer algemene zin de stand van zaken met betrekking tot Europol en mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden beschreven (Kamerstukken II, 2000-2001, 23 490, nr. 183, blz. 11 r.k.). Met deze notitie wordt aan de gedane toezegging gevolg gegeven. Een aantal aspecten die verband houden met Europol zal hieronder de revue passeren.

  Download hier het volledige document Eurnot.doc