• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • Inhoudsopgave Observant #52, juni 2009

  de elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen

  Mocht je een interessant artikel hebben over je confrontatie met politie, justitie en inlichtingendiensten, een nieuwe wetgeving, onderzoek of een scriptie neem dan contact op met info@burojansen.nl.

  01 – inhoudsopgave
  02 – Verenigde politie van Europa
  03 – Cijfers jongleren voor preventief fouilleren in Amsterdam
  04 – Amsterdam: “De zoveelste ronde preventief fouilleren”: knock out
  05 – Meer dan 200.000 professionals doen maar wat tegen terrorisme
  06 – oud en nieuw in de bak, de tragiek van openbaarheid in Nederland
  07 – De spiegel van ‘Das Leben der Anderen’ in Duitsland
  08 – Meningsuitingen en het internet: onbegrensde vrijheid?
  09 – Buro Jansen & Janssen nieuws en aan de lijn
  10 – Donateurs gezocht!

  In deze observant het eerste product van ons onderzoek naar preventief fouilleren. Cijfers jongleren voor preventief fouilleren en de zoveelste ronde preventief fouilleren: knock out gaan over het onderzoek naar preventief fouilleren in Amsterdam. Verenigde politie van Europa is een vervolg op het artikel U bent tegen dus u bent verdacht uit observant 51 over databases van politieke activisten en informatie uitwisseling tussen Duitsland en Nederland. Wat doen 200.000 professionals eigenlijk tegen terrorisme gaat over de dreiging van een aanslag in maart dit jaar. Verders nog de schending van het recht op een openbare manifestatie, afluisterpraktijken in Duitsland, vrijheid van meningsuiting en ander nieuws.

   

  Verenigde politie van Europa

  Landelijke Informatie Coördinatie over activisme-extremisme
  Over de komst van een Europese politie, het uitwisselen van gegevens over buiten parlementaire actievoerders, een leugenachtige overheid en een politicus die alleen maar voor zijn eigen vrijheid van meningsuiting opkomt.

  Donderdag 12 februari 2009 was een gedenkwaardige dag. Groot-Brittannië weigerde het Tweede Kamerlid dhr. Wilders de toegang tot haar grondgebied. Een vliegtuig vol journalisten en fotografen vergezellen dhr. Wilders op weg naar Heathrow. Zijn verblijf op Britse bodem was van korte duur. Dhr. Wilders was van tevoren gewaarschuwd. De Britse overheid had aangegeven hem de toegang te weigeren. Een media moment is nooit weg en de voltallige Nederlandse journalistiek sukkelt toch wel achter de parlementaire blondine aan. In de brief aan dhr. Wilders schrijft de minister van Binnenlandse Zaken van Groot-Brittannië: “The Secretary of State is of the view that your presence in the UK would pose a genuine, present and sufficiently serious threat to one of the fundamental interests of society. The Secretary of State is satisfied that your statements about Muslims and their beliefs, as expressed in your film Fitna and elsewhere, would threaten community harmony and therefore public security in the UK.” Het Tweede Kamerlid krijgt dezelfde behandeling als radicale imams in het Verenigd Koninkrijk, een behandeling die deze geestelijken ook in Nederland te beurt valt. Volgens dhr. Wilders wordt zijn vrijheid van meningsuiting belemmerd en is hij de grote pleitbezorger van dit recht, iets dat een groot deel van het electoraat lijkt te beamen. Radicale meningen mogen niet worden gesmoord.

  Over het tegenhouden aan de Duitse grens op 4 juni 2007 van drie jonge vrouwen op weg naar de G8 top in Heiligendamm heeft dhr. Wilders, het electoraat van de PVV en de Nederlandse media zich nog niet uitgelaten. Andere meningen dan van dhr. Wilders mogen blijkbaar wel worden tegengehouden zelfs op grond van duidelijke stigmatisering. ‘’Nach Erkenntnissen des deutschen Kontaktbeambten in den Niederlanden is Frau … den Linken Spektrum nahestehend. Demnach ist im Rahmen des G8-Gipfels damit zu rechnen, dass Frau … an unfriedlichen Aktionen teilnehmen wird,” luidde de tekst van de Einreiseverweigerung. Volgens de Duitse overheid sympathiseerden de vrouwen met linkse groeperingen en vormden ze een gevaar voor de openbare orde. ‘An unfriedlichen Aktionen teilnehmen’ en ‘your presence in the UK would pose a genuine, present and sufficiently serious threat’ zijn beide een gevaar voor de openbare orde. Wilders weigering was echter reclame voor zijn partij, maar de weigering van de vrouwen was een daadwerkelijke schending van hun recht op vrijheid van meningsuiting.
  lees meer

  Cijfers jongleren voor preventief fouilleren

  De gemeente Amsterdam zet steeds vaker preventief fouilleren in bij de bestrijding van wapenbezit en geweldsincidenten. De evaluaties die jaarlijks aan de gemeenteraad worden gepresenteerd laten een positief beeld zien van de maatregel. Mede door de gepresenteerde resultaten over het fouilleren in het centrum en zuidoost wordt er nu ook gefouilleerd in Amsterdam Oost.
  Op zijn zachtst gezegd zijn de cijfers niet eenduidig. Het lijkt er zelfs op dat er met de cijfers gegoocheld wordt. Dat is ernstig, zeker bij een maatregel als preventief fouilleren. In een zogenoemd veiligheidsrisicogebied kan namelijk iedereen door een ambtenaar in functie staande gehouden, gefouilleerd en zijn bezittingen doorzocht worden. De maatregel tast de onschuldpresumptie van iedere burger aan. Iedereen die zich in het gebied bevindt kan onderworpen worden aan een fouilleeractie. Een aanleiding, aanwijzing of verdenking is niet noodzakelijk. Deze aantasting van het adagium ‘onschuldig tenzij het tegendeel is bewezen’ is de reden geweest voor Buro Jansen & Janssen om een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk en de effectiviteit van de maatregel in te stellen.

  Sinds eind 2008 voert Buro Jansen & Janssen dat onderzoek naar preventief fouilleren in Nederland uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de officiële evaluaties van de verschillende steden en wordt geprobeerd om met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur interne evaluaties, processen-verbaal en andere politiestukken boven tafel te krijgen. In Amsterdam is in eerste instantie gekozen om de evaluaties van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) van de afgelopen vijf jaar naast elkaar te leggen. De evaluaties van het COT vormen de basis van het besluit om jaarlijks te door te gaan met preventief fouilleren in de veiligheidsrisicogebieden. We hebben gekeken naar de effectiviteit van het preventief fouilleren zelf. Worden in de loop der jaren in hetzelfde gebied meer of minder wapens gevonden, is dit wapenbezit vergeleken met andere stadsdelen of steden en welke conclusies zijn daaraan te verbinden. Daarnaast is gekeken naar het effect van het fouilleren op de geweldsincidenten en het wapenbezit in de gehele stad. Hiermee proberen wij te achterhalen of preventief fouilleren de geweldscriminaliteit in de stadsdelen vermindert.
  lees meer

  Amsterdam: “De zoveelste ronde preventief fouilleren”: knock out

  Het preventief fouilleren in Amsterdam is bekeken aan de hand van de jaarlijkse rapportages van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT. Het COT constateert jaarlijks dat het fouilleren effectief is en helpt om het aantal ‘wapenincidenten’ terug te brengen in Amsterdam Zuidoost en de binnenstad, de twee zogenaamde veiligheidsrisicogebieden. Mede door deze positieve conclusies wordt er nu ook gefouilleerd in Amsterdam Oost. Waarom deze conclusie zijn getrokken blijft onduidelijk. Een systematische analyse van cijfers zoals het COT deze presenteert roepen veel vragen op over die zogenaamde effectiviteit, maar ook over de betrouwbaarheid van cijfers van de Amsterdamse politie.

  Toch zijn er bij de vele evaluaties opmerkingen te plaatsen die het tromgeroffel en de hosanna stemming met betrekking tot preventief fouilleren in Amsterdam temperen. Als kleine instelling pretendeert Buro Jansen & Janssen niet allerlei uitgebreide statistische analyses uit te kunnen voeren. Daarnaast geven wij niet het antwoord met betrekking tot het wel of niet effectief zijn van de maatregel. Buro Jansen & Janssen probeert zoveel mogelijk informatie over de diverse acties van de politie openbaar te krijgen, dat is een lang proces. Het bureau is afhankelijk van de Wet Openbaarheid van Bestuur en de welwillendheid van de overheid die ten aanzien informatie met betrekking tot het veiligheidsbeleid niet al te scheutig is. Vandaar dat wij in eerste instantie de evaluaties van het COT naast elkaar hebben gelegd.
  lees meer

  Meer dan 200.000 professionals doen maar wat tegen terrorisme

  Gebrek aan zelf reflectie leidt tot ondoordacht handelen van politie en inlichtingendiensten met de kans op noodlottige gevolgen

  In de discussie over de politieactie rond de Ikea van 12 maart 2009 gaat het vooral om de noodzaak van het optreden, de wijze van arrestatie, de vermelding van de afkomst van de verdachten, de slechte communicatie tussen de korpsbeheerder en de korpschef en de weigering om de excuses aan te bieden. Het probleem ligt echter dieper. Bij terrorisme en in bredere zin bij het veiligheidsbeleid treedt de overheid met veel bombarie op, stoere macho taal, en is niet genegen tot enig zelfonderzoek. De woorden van de Amsterdamse burgemeester Cohen zijn exemplarisch: “de volgende keer doen wij het precies hetzelfde.”
  lees meer

  Oud en nieuw in de bak

  De tragiek van de openbaarheid in Nederland (deel 1)

  Maandag 31 december 2007 vond een lawaaidemonstratie plaats bij verschillende gevangenissen in Nederland waar ook vluchtelingen worden opgesloten. Bij een lawaaidemonstratie worden gevangen vluchtelingen met veel lawaai en met leuzen een hart onder de riem gestoken. De demonstratie was een protest tegen het repressieve vluchtelingenbeleid in Nederland en bedoeld als steun aan de gevangenen. Op de lijst met gevangenissen stonden Zaandam, Schiphol, Nieuwersluis en de Bijlmerbajes. Het idee was om bij elke locatie een half uur lawaai te maken en vuurwerk af te steken.
  lees meer

  De spiegel van ‘Das Leben der Anderen’ in Duitsland

  38 jaar getapt door de Duitse inlichtingendienst

  Nut en noodzaak van inlichtingendiensten wordt alleen zichtbaar als feiten over het werk van die diensten aan het licht komen. Succes verhalen over operaties worden beschreven door loyale onderzoekers en ‘deskundigen.’ Rob de Wijk stelde het boek ‘Doelwit Europa’ samen om te laten zien hoeveel aanslagen voorkomen waren door veiligheidsdiensten. Bij die succesverhalen zijn kanttekeningen te zetten. Er is bijvoorbeeld de voorkennis over aanslagen van de inlichtingendiensten waar niets is mee gedaan. De gevolgen van dat inadequate optreden is duidelijk geworden op 11 maart 2004 in Madrid en de 5 juli 2005 in London. Ook de betrokkenheid van informanten en infiltranten van inlichtingendiensten bij ernstige strafbare feiten roept vragen op over nut en noodzaak.
  Rolf Gössner schreef over die strafbare feiten van informanten het boek “Geheime Informanten, V-Leute des Verfassungsschützes: Kriminelle im Dienst des Staates.” Het boek beschrijft de infiltratie van de Duitse extreem rechtse partij de NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) door de Duitse geheime dienst in het begin van de eenentwintigste eeuw. De Duitse regering overwoog de partij te verbieden, maar als de verhalen over de infiltratie van de partij opduiken is het mis. De verspreiding en vermenigvuldiging van fascistisch propaganda materiaal door betaalde informanten van de dienst is de eerste smet. Vervolgens volgen getuigenissen over mishandelingen en pogingen tot doodslag. Het verbod van de NPD is van de baan. Even is de betrokkenheid van NPD informanten bij strafbare feiten een groot schandaal. Gössner documenteert de feiten in “Geheime Informanten.” De consequenties voor de Verfassungsschütz zijn echter minimaal.
  Voor Gössner zelf is het echter niet afgelopen. De inlichtingendienst zal hem tot 18 november 2008 in de gaten blijven houden. Op die dag heeft de staat de vice-president van de internationale liga voor de rechten van de mens, publicist en advocaat ruim 38 jaar in de gaten gehouden. Het Bundesamt für Verfassungsschütz deelt de rechtbank dan mee dat zij de observatie van Gössner stopzetten, “ … daß die Beobachtung des Klägers – nach aktuell erfolgter Prüfung durch das Bundesministerium des Innern und das Bundesamt für Verfassungsschutz – eingestellt worden ist.” De dienst is net op tijd omdat op 20 november 2009 de rechtzaak van Gössner tegen de staat begint. Een zaak die de dienst naar alle waarschijnlijkheid verloren had, gezien recente uitspraken over de observatie van fractievoorzitter van de politieke partij Die Linke, Bodo Ramelow.
  lees meer

  Meningsuitingen en het internet

  De conclusies uit de doctoraalscriptie Nederlands Recht uit 2005 van Anna Jasiak meningsuitingen en het internet: onbegrensde vrijheid? De scriptie is een rechtsvergelijkend onderzoek naar de beperking van de vrijheid van meningsuiting op het Internet in het Amerikaans, Nederlands en Europees recht. De conclusies zijnopgenomen als artikel en de volledige doctoraalscriptie als link. lees meer

  Buro Jansen & Janssen in het nieuws of aan de lijn

  Knoflook, Den Bosch
  5 juni 2009
  Informatie bijeenkomst veiligheid en actievoeren

  Rechtenfaculteit Universiteit van Amsterdam
  18 mei 2009
  symposium Conflictbeslechting

  NRC Handelsblad
  21 maart 2009
  ‘Sorry’ is een moeilijk woord voor justitie; Terrorisme Advocaten en ombudsman willen meer excuses en vergoeding van overheid voor inbreuk op leven na onterechte arrestatie

  De Mony, Antwerpen
  30 januari 2009
  Mightysociety 6

  De Zandberg, Brugge
  25 januari 2009
  Informatie bijeenkomst veiligheid en actievoeren

  Buro Jansen & Janssen aan de lijn

  Hier een kort overzicht over de informatie aanvragen, steun aanvragen en andere zaken waar tijd in is gestoken in de periode 1 mei 2009 tot en met 31 mei 2009

  Vragen met betrekking tot:

  Identificatieplicht 4
  DNA 2
  Preventief Fouilleren 3
  Processen verbaal in het algemeen 2
  Elektronisch patiëntendossier 2
  Politie algemeen 3
  Inlichtingendiensten 5
  Onderzoekers 3
  Media 7
  Studenten/scholieren 6

  Donateurs gezocht

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur. Voor het doen van onderzoek is Buro Jansen & Janssen volledig afhankelijk van giften en subsidies.

  Buro Jansen & Janssen is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) instelling. Dit betekent voor mensen die ons willen steunen het volgende:
  – Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  Voor Buro Jansen & Janssen betekent dit:
  – Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  – Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

  Stort gul: € 10,- , € 25,- € 50,- of meer per maand op:
  Giro: 603904
  tnv Stichting Res Publica te Amsterdam
  Bij storting van € 50,- of meer krijg je een Buro Jansen & Janssen T-shirt opgestuurd! Als je een T-shirt wilt ontvangen, mail dan even je maat en je adres door.

  Verenigde politie van Europa

  Landelijke Informatie Coördinatie over activisme-extremisme

  Over de komst van een Europese politie, het uitwisselen van gegevens over buiten parlementaire actievoerders, een leugenachtige overheid en een politicus die alleen maar voor zijn eigen vrijheid van meningsuiting opkomt.
  Donderdag 12 februari 2009 was een gedenkwaardige dag. Groot-Brittannië weigerde het Tweede Kamerlid dhr. Wilders de toegang tot haar grondgebied. Een vliegtuig vol journalisten en fotografen vergezellen dhr. Wilders op weg naar Heathrow. Zijn verblijf op Britse bodem was van korte duur. Dhr. Wilders was van tevoren gewaarschuwd. De Britse overheid had aangegeven hem de toegang te weigeren. Een media moment is nooit weg en de voltallige Nederlandse journalistiek sukkelt toch wel achter de parlementaire blondine aan. In de brief aan dhr. Wilders schrijft de minister van Binnenlandse Zaken van Groot-Brittannië: “The Secretary of State is of the view that your presence in the UK would pose a genuine, present and sufficiently serious threat to one of the fundamental interests of society. The Secretary of State is satisfied that your statements about Muslims and their beliefs, as expressed in your film Fitna and elsewhere, would threaten community harmony and therefore public security in the UK.” Het Tweede Kamerlid krijgt dezelfde behandeling als radicale imams in het Verenigd Koninkrijk, een behandeling die deze geestelijken ook in Nederland te beurt valt. Volgens dhr. Wilders wordt zijn vrijheid van meningsuiting belemmerd en is hij de grote pleitbezorger van dit recht, iets dat een groot deel van het electoraat lijkt te beamen. Radicale meningen mogen niet worden gesmoord.
  Over het tegenhouden aan de Duitse grens op 4 juni 2007 van drie jonge vrouwen op weg naar de G8 top in Heiligendamm heeft dhr. Wilders, het electoraat van de PVV en de Nederlandse media zich nog niet uitgelaten. Andere meningen dan van dhr. Wilders mogen blijkbaar wel worden tegengehouden zelfs op grond van duidelijke stigmatisering. ‘’Nach Erkenntnissen des deutschen Kontaktbeambten in den Niederlanden is Frau … den Linken Spektrum nahestehend. Demnach ist im Rahmen des G8-Gipfels damit zu rechnen, dass Frau … an unfriedlichen Aktionen teilnehmen wird,” luidde de tekst van de Einreiseverweigerung. Volgens de Duitse overheid sympathiseerden de vrouwen met linkse groeperingen en vormden ze een gevaar voor de openbare orde. ‘An unfriedlichen Aktionen teilnehmen’ en ‘your presence in the UK would pose a genuine, present and sufficiently serious threat’ zijn beide een gevaar voor de openbare orde. Wilders weigering was echter reclame voor zijn partij, maar de weigering van de vrouwen was een daadwerkelijke schending van hun recht op vrijheid van meningsuiting.

  Cijfers jongleren voor preventief fouilleren

  De gemeente Amsterdam zet steeds vaker preventief fouilleren in bij de bestrijding van wapenbezit en geweldsincidenten. De evaluaties die jaarlijks aan de gemeenteraad worden gepresenteerd laten een positief beeld zien van de maatregel. Mede door de gepresenteerde resultaten over het fouilleren in het centrum en zuidoost wordt er nu ook gefouilleerd in Amsterdam Oost.
  Op zijn zachtst gezegd zijn de cijfers niet eenduidig. Het lijkt er zelfs op dat er met de cijfers gegoocheld wordt. Dat is ernstig, zeker bij een maatregel als preventief fouilleren. In een zogenoemd veiligheidsrisicogebied kan namelijk iedereen door een ambtenaar in functie staande gehouden, gefouilleerd en zijn bezittingen doorzocht worden. De maatregel tast de onschuldpresumptie van iedere burger aan. Iedereen die zich in het gebied bevindt kan onderworpen worden aan een fouilleeractie. Een aanleiding, aanwijzing of verdenking is niet noodzakelijk. Deze aantasting van het adagium ‘onschuldig tenzij het tegendeel is bewezen’ is de reden geweest voor Buro Jansen & Janssen om een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk en de effectiviteit van de maatregel in te stellen.

  Sinds eind 2008 voert Buro Jansen & Janssen dat onderzoek naar preventief fouilleren in Nederland uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de officiële evaluaties van de verschillende steden en wordt geprobeerd om met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur interne evaluaties, processen-verbaal en andere politiestukken boven tafel te krijgen. In Amsterdam is in eerste instantie gekozen om de evaluaties van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) van de afgelopen vijf jaar naast elkaar te leggen. De evaluaties van het COT vormen de basis van het besluit om jaarlijks te door te gaan met preventief fouilleren in de veiligheidsrisicogebieden. We hebben gekeken naar de effectiviteit van het preventief fouilleren zelf. Worden in de loop der jaren in hetzelfde gebied meer of minder wapens gevonden, is dit wapenbezit vergeleken met andere stadsdelen of steden en welke conclusies zijn daaraan te verbinden. Daarnaast is gekeken naar het effect van het fouilleren op de geweldsincidenten en het wapenbezit in de gehele stad. Hiermee proberen wij te achterhalen of preventief fouilleren de geweldscriminaliteit in de stadsdelen vermindert.

  “De zoveelste ronde preventief fouilleren”

  Het preventief fouilleren in Amsterdam is bekeken aan de hand van de jaarlijkse rapportages van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT. Het COT constateert jaarlijks dat het fouilleren effectief is en helpt om het aantal ‘wapenincidenten’ terug te brengen in Amsterdam Zuidoost en de binnenstad, de twee zogenaamde veiligheidsrisicogebieden. Mede door deze positieve conclusies wordt er nu ook gefouilleerd in Amsterdam Oost. Waarom deze conclusie zijn getrokken blijft onduidelijk. Een systematische analyse van cijfers zoals het COT deze presenteert roepen veel vragen op over die zogenaamde effectiviteit, maar ook over de betrouwbaarheid van cijfers van de Amsterdamse politie.

  Toch zijn er bij de vele evaluaties opmerkingen te plaatsen die het tromgeroffel en de hosanna stemming met betrekking tot preventief fouilleren in Amsterdam temperen. Als kleine instelling pretendeert Buro Jansen & Janssen niet allerlei uitgebreide statistische analyses uit te kunnen voeren. Daarnaast geven wij niet het antwoord met betrekking tot het wel of niet effectief zijn van de maatregel. Buro Jansen & Janssen probeert zoveel mogelijk informatie over de diverse acties van de politie openbaar te krijgen, dat is een lang proces. Het bureau is afhankelijk van de Wet Openbaarheid van Bestuur en de welwillendheid van de overheid die ten aanzien informatie met betrekking tot het veiligheidsbeleid niet al te scheutig is. Vandaar dat wij in eerste instantie de evaluaties van het COT naast elkaar hebben gelegd.

  Meer dan 200.000 professionals doen maar wat

  Gebrek aan zelf reflectie leidt tot ondoordacht handelen van politie en inlichtingendiensten met de kans op noodlottige gevolgen

  In de discussie over de politieactie rond de Ikea van 12 maart 2009 gaat het vooral om de noodzaak van het optreden, de wijze van arrestatie, de vermelding van de afkomst van de verdachten, de slechte communicatie tussen de korpsbeheerder en de korpschef en de weigering om de excuses aan te bieden. Het probleem ligt echter dieper. Bij terrorisme en in bredere zin bij het veiligheidsbeleid treedt de overheid met veel bombarie op, stoere macho taal, en is niet genegen tot enig zelfonderzoek. De woorden van de Amsterdamse burgemeester Cohen zijn exemplarisch: “de volgende keer doen wij het precies hetzelfde.”

  Oud en nieuw in de bak

  De tragiek van de openbaarheid in Nederland (deel 1)

  Maandag 31 december 2007 vond een lawaaidemonstratie plaats bij verschillende gevangenissen in Nederland waar ook vluchtelingen worden opgesloten. Bij een lawaaidemonstratie worden gevangen vluchtelingen met veel lawaai en met leuzen een hart onder de riem gestoken. De demonstratie was een protest tegen het repressieve vluchtelingenbeleid in Nederland en bedoeld als steun aan de gevangenen. Op de lijst met gevangenissen stonden Zaandam, Schiphol, Nieuwersluis en de Bijlmerbajes. Het idee was om bij elke locatie een half uur lawaai te maken en vuurwerk af te steken.

  Bij de Zaanse gevangenisboten voor vluchtelingen vond de eerste lawaaidemonstratie plaats. Omdat het hek rond het terrein open stond, konden de actievoerders dichter bij de boten komen om hun oud en nieuw groet aan de gevangen vluchtelingen mee delen. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Zonder Na een half uur keerden de demonstranten terug naar de bus om hun demonstratieve tocht voort te zetten naar Schiphol.

  << oudere artikelen