• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #52, juni 2009

  de elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen

  Mocht je een interessant artikel hebben over je confrontatie met politie, justitie en inlichtingendiensten, een nieuwe wetgeving, onderzoek of een scriptie neem dan contact op met info@burojansen.nl.

  01 – inhoudsopgave
  02 – Verenigde politie van Europa
  03 – Cijfers jongleren voor preventief fouilleren in Amsterdam
  04 – Amsterdam: “De zoveelste ronde preventief fouilleren”: knock out
  05 – Meer dan 200.000 professionals doen maar wat tegen terrorisme
  06 – oud en nieuw in de bak, de tragiek van openbaarheid in Nederland
  07 – De spiegel van ‘Das Leben der Anderen’ in Duitsland
  08 – Meningsuitingen en het internet: onbegrensde vrijheid?
  09 – Buro Jansen & Janssen nieuws en aan de lijn
  10 – Donateurs gezocht!

  In deze observant het eerste product van ons onderzoek naar preventief fouilleren. Cijfers jongleren voor preventief fouilleren en de zoveelste ronde preventief fouilleren: knock out gaan over het onderzoek naar preventief fouilleren in Amsterdam. Verenigde politie van Europa is een vervolg op het artikel U bent tegen dus u bent verdacht uit observant 51 over databases van politieke activisten en informatie uitwisseling tussen Duitsland en Nederland. Wat doen 200.000 professionals eigenlijk tegen terrorisme gaat over de dreiging van een aanslag in maart dit jaar. Verders nog de schending van het recht op een openbare manifestatie, afluisterpraktijken in Duitsland, vrijheid van meningsuiting en ander nieuws.

   

  Verenigde politie van Europa

  Landelijke Informatie Coördinatie over activisme-extremisme
  Over de komst van een Europese politie, het uitwisselen van gegevens over buiten parlementaire actievoerders, een leugenachtige overheid en een politicus die alleen maar voor zijn eigen vrijheid van meningsuiting opkomt.

  Donderdag 12 februari 2009 was een gedenkwaardige dag. Groot-Brittannië weigerde het Tweede Kamerlid dhr. Wilders de toegang tot haar grondgebied. Een vliegtuig vol journalisten en fotografen vergezellen dhr. Wilders op weg naar Heathrow. Zijn verblijf op Britse bodem was van korte duur. Dhr. Wilders was van tevoren gewaarschuwd. De Britse overheid had aangegeven hem de toegang te weigeren. Een media moment is nooit weg en de voltallige Nederlandse journalistiek sukkelt toch wel achter de parlementaire blondine aan. In de brief aan dhr. Wilders schrijft de minister van Binnenlandse Zaken van Groot-Brittannië: “The Secretary of State is of the view that your presence in the UK would pose a genuine, present and sufficiently serious threat to one of the fundamental interests of society. The Secretary of State is satisfied that your statements about Muslims and their beliefs, as expressed in your film Fitna and elsewhere, would threaten community harmony and therefore public security in the UK.” Het Tweede Kamerlid krijgt dezelfde behandeling als radicale imams in het Verenigd Koninkrijk, een behandeling die deze geestelijken ook in Nederland te beurt valt. Volgens dhr. Wilders wordt zijn vrijheid van meningsuiting belemmerd en is hij de grote pleitbezorger van dit recht, iets dat een groot deel van het electoraat lijkt te beamen. Radicale meningen mogen niet worden gesmoord.

  lees meer

  Cijfers jongleren voor preventief fouilleren

  De gemeente Amsterdam zet steeds vaker preventief fouilleren in bij de bestrijding van wapenbezit en geweldsincidenten. De evaluaties die jaarlijks aan de gemeenteraad worden gepresenteerd laten een positief beeld zien van de maatregel. Mede door de gepresenteerde resultaten over het fouilleren in het centrum en zuidoost wordt er nu ook gefouilleerd in Amsterdam Oost.

  Op zijn zachtst gezegd zijn de cijfers niet eenduidig. Het lijkt er zelfs op dat er met de cijfers gegoocheld wordt. Dat is ernstig, zeker bij een maatregel als preventief fouilleren. In een zogenoemd veiligheidsrisicogebied kan namelijk iedereen door een ambtenaar in functie staande gehouden, gefouilleerd en zijn bezittingen doorzocht worden. De maatregel tast de onschuldpresumptie van iedere burger aan. Iedereen die zich in het gebied bevindt kan onderworpen worden aan een fouilleeractie. Een aanleiding, aanwijzing of verdenking is niet noodzakelijk. Deze aantasting van het adagium ‘onschuldig tenzij het tegendeel is bewezen’ is de reden geweest voor Buro Jansen & Janssen om een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk en de effectiviteit van de maatregel in te stellen.

  lees meer

  Amsterdam: “De zoveelste ronde preventief fouilleren”: knock out

  Het preventief fouilleren in Amsterdam is bekeken aan de hand van de jaarlijkse rapportages van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT. Het COT constateert jaarlijks dat het fouilleren effectief is en helpt om het aantal ‘wapenincidenten’ terug te brengen in Amsterdam Zuidoost en de binnenstad, de twee zogenaamde veiligheidsrisicogebieden. Mede door deze positieve conclusies wordt er nu ook gefouilleerd in Amsterdam Oost. Waarom deze conclusie zijn getrokken blijft onduidelijk. Een systematische analyse van cijfers zoals het COT deze presenteert roepen veel vragen op over die zogenaamde effectiviteit, maar ook over de betrouwbaarheid van cijfers van de Amsterdamse politie.

  lees meer

  Meer dan 200.000 professionals doen maar wat tegen terrorisme

  Gebrek aan zelf reflectie leidt tot ondoordacht handelen van politie en inlichtingendiensten met de kans op noodlottige gevolgen

  In de discussie over de politieactie rond de Ikea van 12 maart 2009 gaat het vooral om de noodzaak van het optreden, de wijze van arrestatie, de vermelding van de afkomst van de verdachten, de slechte communicatie tussen de korpsbeheerder en de korpschef en de weigering om de excuses aan te bieden. Het probleem ligt echter dieper. Bij terrorisme en in bredere zin bij het veiligheidsbeleid treedt de overheid met veel bombarie op, stoere macho taal, en is niet genegen tot enig zelfonderzoek. De woorden van de Amsterdamse burgemeester Cohen zijn exemplarisch: “de volgende keer doen wij het precies hetzelfde.”
  lees meer

  Oud en nieuw in de bak

  De tragiek van de openbaarheid in Nederland (deel 1)

  Maandag 31 december 2007 vond een lawaaidemonstratie plaats bij verschillende gevangenissen in Nederland waar ook vluchtelingen worden opgesloten. Bij een lawaaidemonstratie worden gevangen vluchtelingen met veel lawaai en met leuzen een hart onder de riem gestoken. De demonstratie was een protest tegen het repressieve vluchtelingenbeleid in Nederland en bedoeld als steun aan de gevangenen. Op de lijst met gevangenissen stonden Zaandam, Schiphol, Nieuwersluis en de Bijlmerbajes. Het idee was om bij elke locatie een half uur lawaai te maken en vuurwerk af te steken.
  lees meer

  De spiegel van ‘Das Leben der Anderen’ in Duitsland

  38 jaar getapt door de Duitse inlichtingendienst

  Nut en noodzaak van inlichtingendiensten wordt alleen zichtbaar als feiten over het werk van die diensten aan het licht komen. Succes verhalen over operaties worden beschreven door loyale onderzoekers en ‘deskundigen.’ Rob de Wijk stelde het boek ‘Doelwit Europa’ samen om te laten zien hoeveel aanslagen voorkomen waren door veiligheidsdiensten. Bij die succesverhalen zijn kanttekeningen te zetten. Er is bijvoorbeeld de voorkennis over aanslagen van de inlichtingendiensten waar niets is mee gedaan. De gevolgen van dat inadequate optreden is duidelijk geworden op 11 maart 2004 in Madrid en de 5 juli 2005 in London. Ook de betrokkenheid van informanten en infiltranten van inlichtingendiensten bij ernstige strafbare feiten roept vragen op over nut en noodzaak.
  Rolf Gössner schreef over die strafbare feiten van informanten het boek “Geheime Informanten, V-Leute des Verfassungsschützes: Kriminelle im Dienst des Staates.” Het boek beschrijft de infiltratie van de Duitse extreem rechtse partij de NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) door de Duitse geheime dienst in het begin van de eenentwintigste eeuw. De Duitse regering overwoog de partij te verbieden, maar als de verhalen over de infiltratie van de partij opduiken is het mis.

  lees meer

  Meningsuitingen en het internet

  De conclusies uit de doctoraalscriptie Nederlands Recht uit 2005 van Anna Jasiak meningsuitingen en het internet: onbegrensde vrijheid? De scriptie is een rechtsvergelijkend onderzoek naar de beperking van de vrijheid van meningsuiting op het Internet in het Amerikaans, Nederlands en Europees recht. De conclusies zijnopgenomen als artikel en de volledige doctoraalscriptie als link. lees meer

  Buro Jansen & Janssen in het nieuws of aan de lijn

  Knoflook, Den Bosch
  5 juni 2009
  Informatie bijeenkomst veiligheid en actievoeren

  Rechtenfaculteit Universiteit van Amsterdam
  18 mei 2009
  symposium Conflictbeslechting

  NRC Handelsblad
  21 maart 2009
  ‘Sorry’ is een moeilijk woord voor justitie; Terrorisme Advocaten en ombudsman willen meer excuses en vergoeding van overheid voor inbreuk op leven na onterechte arrestatie

  De Mony, Antwerpen
  30 januari 2009
  Mightysociety 6

  De Zandberg, Brugge
  25 januari 2009
  Informatie bijeenkomst veiligheid en actievoeren

  Buro Jansen & Janssen aan de lijn

  Hier een kort overzicht over de informatie aanvragen, steun aanvragen en andere zaken waar tijd in is gestoken in de periode 1 mei 2009 tot en met 31 mei 2009

  Vragen met betrekking tot:

  Identificatieplicht 4
  DNA 2
  Preventief Fouilleren 3
  Processen verbaal in het algemeen 2
  Elektronisch patiëntendossier 2
  Politie algemeen 3
  Inlichtingendiensten 5
  Onderzoekers 3
  Media 7
  Studenten/scholieren 6

  Donateurs gezocht

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur. Voor het doen van onderzoek is Buro Jansen & Janssen volledig afhankelijk van giften en subsidies.

  Buro Jansen & Janssen is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) instelling. Dit betekent voor mensen die ons willen steunen het volgende:
  – Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  Voor Buro Jansen & Janssen betekent dit:
  – Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  – Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

  Stort gul: € 10,- , € 25,- € 50,- of meer per maand op:
  Giro: 603904
  tnv Stichting Res Publica te Amsterdam
  Bij storting van € 50,- of meer krijg je een Buro Jansen & Janssen T-shirt opgestuurd! Als je een T-shirt wilt ontvangen, mail dan even je maat en je adres door.

  Verenigde politie van Europa; Landelijke Informatie Coördinatie over activisme-extremisme

  Over de komst van een Europese politie, het uitwisselen van gegevens over buiten parlementaire actievoerders, een leugenachtige overheid en een politicus die alleen maar voor zijn eigen vrijheid van meningsuiting opkomt.
  Donderdag 12 februari 2009 was een gedenkwaardige dag. Groot-Brittannië weigerde het Tweede Kamerlid dhr. Wilders de toegang tot haar grondgebied. Een vliegtuig vol journalisten en fotografen vergezellen dhr. Wilders op weg naar Heathrow. Zijn verblijf op Britse bodem was van korte duur. Dhr. Wilders was van tevoren gewaarschuwd. De Britse overheid had aangegeven hem de toegang te weigeren. Een media moment is nooit weg en de voltallige Nederlandse journalistiek sukkelt toch wel achter de parlementaire blondine aan. In de brief aan dhr. Wilders schrijft de minister van Binnenlandse Zaken van Groot-Brittannië: “The Secretary of State is of the view that your presence in the UK would pose a genuine, present and sufficiently serious threat to one of the fundamental interests of society. The Secretary of State is satisfied that your statements about Muslims and their beliefs, as expressed in your film Fitna and elsewhere, would threaten community harmony and therefore public security in the UK.” Het Tweede Kamerlid krijgt dezelfde behandeling als radicale imams in het Verenigd Koninkrijk, een behandeling die deze geestelijken ook in Nederland te beurt valt. Volgens dhr. Wilders wordt zijn vrijheid van meningsuiting belemmerd en is hij de grote pleitbezorger van dit recht, iets dat een groot deel van het electoraat lijkt te beamen. Radicale meningen mogen niet worden gesmoord.

  lees meer

  Cijfers jongleren voor preventief fouilleren

  De gemeente Amsterdam zet steeds vaker preventief fouilleren in bij de bestrijding van wapenbezit en geweldsincidenten. De evaluaties die jaarlijks aan de gemeenteraad worden gepresenteerd laten een positief beeld zien van de maatregel. Mede door de gepresenteerde resultaten over het fouilleren in het centrum en zuidoost wordt er nu ook gefouilleerd in Amsterdam Oost.

  Op zijn zachtst gezegd zijn de cijfers niet eenduidig. Het lijkt er zelfs op dat er met de cijfers gegoocheld wordt. Dat is ernstig, zeker bij een maatregel als preventief fouilleren. In een zogenoemd veiligheidsrisicogebied kan namelijk iedereen door een ambtenaar in functie staande gehouden, gefouilleerd en zijn bezittingen doorzocht worden. De maatregel tast de onschuldpresumptie van iedere burger aan. Iedereen die zich in het gebied bevindt kan onderworpen worden aan een fouilleeractie. Een aanleiding, aanwijzing of verdenking is niet noodzakelijk. Deze aantasting van het adagium ‘onschuldig tenzij het tegendeel is bewezen’ is de reden geweest voor Buro Jansen & Janssen om een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk en de effectiviteit van de maatregel in te stellen. lees meer

  “De zoveelste ronde preventief fouilleren”

  Het preventief fouilleren in Amsterdam is bekeken aan de hand van de jaarlijkse rapportages van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT. Het COT constateert jaarlijks dat het fouilleren effectief is en helpt om het aantal ‘wapenincidenten’ terug te brengen in Amsterdam Zuidoost en de binnenstad, de twee zogenaamde veiligheidsrisicogebieden. Mede door deze positieve conclusies wordt er nu ook gefouilleerd in Amsterdam Oost. Waarom deze conclusie zijn getrokken blijft onduidelijk. Een systematische analyse van cijfers zoals het COT deze presenteert roepen veel vragen op over die zogenaamde effectiviteit, maar ook over de betrouwbaarheid van cijfers van de Amsterdamse politie.

  lees meer

  Meer dan 200.000 professionals doen maar wat

  Gebrek aan zelf reflectie leidt tot ondoordacht handelen van politie en inlichtingendiensten met de kans op noodlottige gevolgen

  In de discussie over de politieactie rond de Ikea van 12 maart 2009 gaat het vooral om de noodzaak van het optreden, de wijze van arrestatie, de vermelding van de afkomst van de verdachten, de slechte communicatie tussen de korpsbeheerder en de korpschef en de weigering om de excuses aan te bieden. Het probleem ligt echter dieper. Bij terrorisme en in bredere zin bij het veiligheidsbeleid treedt de overheid met veel bombarie op, stoere macho taal, en is niet genegen tot enig zelfonderzoek. De woorden van de Amsterdamse burgemeester Cohen zijn exemplarisch: “de volgende keer doen wij het precies hetzelfde.”

  Oud en nieuw in de bak

  De tragiek van de openbaarheid in Nederland (deel 1)

  Maandag 31 december 2007 vond een lawaaidemonstratie plaats bij verschillende gevangenissen in Nederland waar ook vluchtelingen worden opgesloten. Bij een lawaaidemonstratie worden gevangen vluchtelingen met veel lawaai en met leuzen een hart onder de riem gestoken. De demonstratie was een protest tegen het repressieve vluchtelingenbeleid in Nederland en bedoeld als steun aan de gevangenen. Op de lijst met gevangenissen stonden Zaandam, Schiphol, Nieuwersluis en de Bijlmerbajes. Het idee was om bij elke locatie een half uur lawaai te maken en vuurwerk af te steken.

  Bij de Zaanse gevangenisboten voor vluchtelingen vond de eerste lawaaidemonstratie plaats. Omdat het hek rond het terrein open stond, konden de actievoerders dichter bij de boten komen om hun oud en nieuw groet aan de gevangen vluchtelingen mee delen. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Zonder Na een half uur keerden de demonstranten terug naar de bus om hun demonstratieve tocht voort te zetten naar Schiphol.

  << oudere artikelen