• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #14, juni 2002

  01 Battling Big Business
  02 Met de stroom mee
  03 Op jacht naar links, Interessante internetzaken
  04 Escape
  05 Jaarverslag 2001 van de BVD
  06 Veiligheidsdiensten en de wetenschap
  07 Nieuw Europa in de praktijk, een catalaan in een vergeten cel<>
  08 1 jaar Goteborg
  09 Handboek voor de beveiliging van de Europese Raden en van andere soortgelijke evenementen
  10 Brief Politie Klachtenburo

  Gehele Observant #14

  Observant #14, juni 2002

  Battling Big Business

  Countering greenwash, front groups and other forms of corporate deception

  Edited by Eveline Lubbers

  Deel een van dit boek analyseert een breed spektrum van zg. corporate counter-strategies, maatregelen die grote bedrijven nemen om hun critici de wind uit de zeilen te nemen. De case- studies varieren van relatief onschuldige PR strategien tot complete inlichtingen-operaties. Deel twee geeft praktische adviezen voor activisten en bezorgde burgers om dit soort manipulatieve strategien te herkennen, en laat zien hoe je daar met de nodige kreativiteit en het gebruik van nieuwe media op kunt reageren.

   


   

  Met de stroom mee
  door Joeri Boon & Erik Timmerman

  De BVD, tegenwoordig AIVD, heeft definitief zijn nieuwe vijand gevonden. Eerder was er volgens de dienst geen vuiltje aan de lucht. Nu is er plots sprake van allarmerend moslimextremisme, aldus het jongste AIVD-jaarverslag.

  Op jacht naar links, Interessante internetzaken
  door Eveline Lubbers

  In april waren er een aantal interessante Internet zaken, die een vraag gemeen hadden: wie bepaalt er wat er mag op Internet – en kan de rechter bepaalde informatie, of het linken ernaar, zomaar verbieden? Essentiele kwesties dus, als je bedenkt dat het wereldwijde web bestaan bij de gratie van verbindingen die mensen leggen met elkaars pagina’s.

  Escape
  door Erik Timmerman

  Wie wel eens actievoert bij bijvoorbeeld het BPRC in Rijswijk zal zich vast verbaasd hebben over de grote hoeveelheid cameras, stillen en andere nieuwsgierige ogen. Dierenrechtenactivisme staat blijkbaar hoog op de agenda van diverse diensten. Dat de BVD, diverse RID-en, de beveiliging van het BPRC en bontfokkers de actievoerders in de gaten houden, was al bekend. Ook is er een tijd een bovenregionaal politieteam actief geweest, dat inmiddels zonder resultaat weer is opgeheven.

   


  Jaarverslag 2001 van de BVD

  De bestrijding van het terrorisme neemt in het jaarverslag een belangrijke plaats in. In Nederland was vlak na 11 september sprake van een korte golf van anti-islamitische geweldsincidenten. Zo waren meer dan twintig moskeen doelwit van bedreigingen, vernielingen en brandstichtingen. De dienst signaleert echter ook dat met name vanuit de Turkse en Koerdische gemeenschap openlijk en duidelijk afkeurend is gereageerd op de aanslagen in de VS, waardoor spanningen in de Nederlandse samenleving vroegtijdig zijn weggenomen. Aandacht voor de ‘tegenkrachten’ van het integratieproces, zoals de invloed van radicaal-islamitische opvattingen, blijft volgens de BVD geboden.

   


  Veiligheidsdiensten en de wetenschap

  Argos uitzending, 10 mei 2002
  Hoe de BVD de wetenschappelijk onderzoek hindert

   


  Nieuw Europa in de praktijk
  een catalaan in een vergeten cel

  Verschenen in de Groene Amsterdammer
  Geert Mak

  Op 16 januari, vlak voor Het Huwelijk, werd in Amsterdam een zogenaamde ETA-terrorist aangehouden. Groot nieuws. Het was zelfs aanleiding tot een inval in het krakersbolwerk Vrankrijk, waar hij logeerde. Al snel bleek dat de ‘terrorist’ in kwestie in werkelijkheid de befaamde Catalaanse rockzanger Juan Ramon Rodriguez Fernandez was, beter bekend als Juanra, die met zijn band ‘Golpe’ hele stadions tot vervoering bracht. Hij zong soms Catalaanse en Baskische nationalistische teksten, maar van de moordpartijen van de ETA moest hij niets hebben. Tot de dag van vandaag zit hij vast in de gevangenis van Vught. Er is een diepe stilte neergedaald over Juanra. Maar zijn dossier spreekt boekdelen.

   


  1 jaar Goteborg

  Deze pagina’s zijn samengesteld in de aanloop naar 15 juni 2002: Op die dag is het een jaar geleden dat de zweedse politie een explosieve aftrap heeft gegeven voor de demonstraties en de tegentop in Goteborg. We willen nogmaals aandacht voor deze gebeurtenis vragen. Hier bieden we je achtergrondinformatie en een idee voor aktie tegen de overdadige registratie van tegentoppers die kan uitmonden in criminalisering. Tijd om de registratie tegen het licht te houden!

   


  Handboek voor de beveiliging van de Europese Raden en van andere soortgelijke evenementen

  Na Gotenborg en Genua zijn er veel voorstellen gekomen om activisten beter in de gaten te houden. Dit alles is nu in dit handboek openbare orde op een rij gezet.

   


   

  Brief Politie Klachtenburo

  Het Politie Klachtenburo Amsterdam heeft Burgemeester Cohen een brief geschreven over toenemende klachten tav de binnenstad Middels dit schrijven wil ik namens het P.K.B. onze toenemende ongerustheid kenbaar maken over de door ons bureau gesignaleerde stijging van het aantal politieklachten met betrekking tot geweldsgebruik door agenten van het Binnenstadsdistrict in de periode oktober 2001 t/m mei 2002.

   

  Met de stroom mee

  Uit: De Groene Amsterdammer 8 juni 2002

  De BVD, tegenwoordig AIVD, heeft definitief zijn nieuwe vijand gevonden. Eerder was er volgens de dienst geen vuiltje aan de lucht. Nu is er plots sprake van allarmerend moslimextremisme, aldus het jongste AIVD-jaarverslag.

   

  door Joeri Boom en Erik Timmerman

  Het is vooral retoriek van de bvd. Als je secuur kijkt, blijkt er eigenlijk niet zo veel aan de hand, zegt de Leidse islamoloog professor doctor Pieter Sjoerd van Koningsveld. Hij reageert op het onlangs verschenen jaarverslag 2001 van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, dat vorige week met veel tamtam aan de media werd gepresenteerd. Het is vooral moslim extremisme dat de dienst bezighoudt. Wat ik echt erg vond, zegt Van Koningsveld, is dat ze keihard in het openbaar spreken over die twee Marokkaanse jongens uit Eindhoven die in Kasjmir zijn vermoord, zonder dat er enig bewijs wordt gegeven.

  lees meer

  Op jacht naar links. Interessante internetzaken

  Gepubliceerd in Ravage, mei 2002.

  door Eveline Lubbers.

  In april waren er een aantal interessante Internet zaken, die een vraag gemeen hadden: wie bepaalt er wat er mag op Internet – en kan de rechter bepaalde informatie, of het linken ernaar, zomaar verbieden? Essentiele kwesties dus, als je bedenkt dat het wereldwijde web bestaan bij de gratie van verbindingen die mensen leggen met elkaars pagina’s.

  lees meer

  ESCAPE; Dierenrechtenteam al weer opgeheven

  Na het schrijven van onderstaand artikel over het Bovenregionale Rechercheteam dat zich bezighield met dierenrechtenactivisme bleek het echter al weer om deels achterhaalde informatie te gaan. Door de moord op Fortuyn en het feit dat de vermoedelijke dader zich onder andere met dierenrechten bezighield, werden er veel vragen gesteld over dit rechercheteam. Het Openbaar Ministerie liet daarop weten dat het team in februari 2002 reeds ontbonden is Sinds de oprichting een jaar eerder hebben 12 rechercheurs zich beziggehouden met mogelijke criminele activiteiten van extremistisch dierenactivisme. Aangezien dit niet leidde tot de vervolging en / of veroordeling van verdachten, is het Escape-team in februari opgeheven. De verzamelde informatie wordt aan de BVD en de Afdeling Terrorisme en Bijzondere Taken (voorheen DBRZ) van het Korps Landelijke Politiediensten overgedragen. Wel kan er, als daartoe aanleiding bestaat, besloten worden tot het opnieuw instellen van een bovenregionaal of ander team dat zich met dierenrechtenactivisme bezig gaat houden.

  lees meer

  Dierenrechtenteam al weer opgeheven

  In Ravage nummer 6 schreef ik een lang artikel over Escape, het Bovenregionale Rechercheteam dat zich bezighield met dierenrechtenactivisme. Bij publicatie bleek het echter al weer om deels achterhaalde informatie te gaan. Door de moord op Fortuyn en het feit dat de vermoedelijke dader zich onder andere met dierenrechten bezighield, werden er veel vragen gesteld over dit rechercheteam. Het Openbaar Ministerie liet daarop weten dat het team in februari 2002 reeds ontbonden is Sinds de oprichting een jaar eerder hebben 12 rechercheurs zich beziggehouden met mogelijke criminele activiteiten van extremistisch dierenactivisme. Aangezien dit niet leidde tot de vervolging en / of veroordeling van verdachten, is het Escape-team in februari opgeheven. De verzamelde informatie wordt aan de BVD en de Afdeling Terrorisme en Bijzondere Taken (voorheen DBRZ) van het Korps Landelijke Politiediensten overgedragen. Wel kan er, als daartoe aanleiding bestaat, besloten worden tot het opnieuw instellen van een bovenregionaal of ander team dat zich met dierenrechtenactivisme bezig gaat houden.

  Erik Timmerman

  Buro Jansen & Janssen

  Aan de Commissie voor de Politieklachten

  Aan: de Korpsbeheerder

  De heer J. Cohen

  Postbus 202

  1000 AE Amsterdam

  Betreft : signalering stijging geweldsgebruik Binnenstadsdistrict

  Ons kenmerk : PKB-sign.Bidi/02

  Amsterdam, 4 juni 2002

   

  Geachte heer Cohen,

  Middels dit schrijven wil ik namens het P.K.B. onze toenemende ongerustheid kenbaar maken over de door ons bureau gesignaleerde stijging van het aantal politieklachten met betrekking tot geweldsgebruik door agenten van het Binnenstadsdistrict in de periode oktober 2001 t/m mei 2002.

  lees meer

  ESCAPE

  Ravage

  Dierenrechtenteam al weer opgeheven

  Na het schrijven van onderstaand artikel over het Bovenregionale Rechercheteam dat zich bezighield met dierenrechtenactivisme bleek het echter al weer om deels achterhaalde informatie te gaan. Door de moord op Fortuyn en het feit dat de vermoedelijke dader zich onder andere met dierenrechten bezighield, werden er veel vragen gesteld over dit rechercheteam. Het Openbaar Ministerie liet daarop weten dat het team in februari 2002 reeds ontbonden is… Sinds de oprichting een jaar eerder hebben 12 rechercheurs zich beziggehouden ‘met mogelijke criminele activiteiten van extremistisch dierenactivisme’. Aangezien dit niet leidde tot de vervolging en / of veroordeling van verdachten, is het Escape-team in februari opgeheven. De verzamelde informatie wordt aan de BVD en de Afdeling Terrorisme en Bijzondere Taken (voorheen DBRZ) van het Korps Landelijke Politiediensten overgedragen. Wel kan er, als daartoe aanleiding bestaat, besloten worden tot het opnieuw instellen van een bovenregionaal of ander team dat zich met dierenrechtenactivisme bezig gaat houden. lees meer