• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #10, september 2001

  01 Europese plannen tegen grootschalig protest
  02 Europese samenwerking tegen activisten
  03 Internationale samenwerking tegen activisten
  04 Openbare Orde Samenwerking
  05 Informatie over Internationale Openbare Orde Samenwerking
  06 Stop de Haagse/Internationale Politieconferentie!
  07 Bont en Blauw; actie tegen internationale politie-top Den Haag
  08 International Cooperation against activists
  09 International Conference Global Civil Society Maintaining Public Order, A democratic approach
  10 Information on International Public Order Cooperation
  11 Bunt und Blau: Internationale Aktion gegen Polizei-Top
  12 MEPS CLASH WITH COUNCIL OVER SUMMIT VIOLENCE
  13 Informatie-uitwisseling over verplaatsing van groepen

  Observant #10, september 2001

  Speciale aandacht voor Internationale Politiesamenwerking op het terrein van Openbare Orde.

  Europese plannen tegen grootschalig protest

  Na de uit de hand gelopen bijeenkomsten in onder andere Gothenburg en Genua is er vanzelfsprekend in diverse actiekringen de vraag gesteld: hoe nu verder? Maar niet alleen actievoerders worstelen met deze vraag. Ook regeringsleiders, politievertegenwoordigers en inlichtingendiensten beraden zich op de manier waarop ze met ‘tophoppers’ en meer in het algemeen met grootschalige protesten om moeten gaan. Binnen de EU worden in de raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken (de JBZ-raad) vergaande plannen gemaakt om protesten zoals die de afgelopen tijd heben plaatsgevonden, tegen te gaan. En hoewel de EU bij monde van de huidige voorzitter België in een persbericht laat weten ‘(…) dat een van de de doelstellingen van de Europese Unie is, de Unie te handhaven en te ontwikkelen als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.’, geven de gepresenteerde plannen blijk van een iets andere insteek.

  EU plannen tegen grootschalig protest

  Na de uit de hand gelopen bijeenkomsten in onder andere Gothenburg en Genua is er vanzelfsprekend in diverse actiekringen de vraag gesteld: hoe nu verder? Maar niet alleen actievoerders worstelen met deze vraag. Ook regeringsleiders, politievertegenwoordigers en inlichtingendiensten beraden zich op de manier waarop ze met ‘tophoppers’ en meer in het algemeen met grootschalige protesten om moeten gaan. Binnen de EU worden in de raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken (de JBZ-raad) vergaande plannen gemaakt om protesten zoals die de afgelopen tijd heben plaatsgevonden, tegen te gaan. En hoewel de EU bij monde van de huidige voorzitter België in een persbericht laat weten ‘(…) dat een van de de doelstellingen van de Europese Unie is, de Unie te handhaven en te ontwikkelen als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid’, geven de gepresenteerde plannen blijk van een iets andere insteek.
  lees meer

  Europese samenwerking tegen activisten

  In 1997 namen de ministers van JBZ al een maatregel aan om activisten beter in de gaten te houden:

  Handhaving van de orde en de openbare veiligheid

  EU plans the surveillance of protestors and the criminalisatian of protest,
  een overzicht van de maatregelen die de EU heeft genomen om activisten in de gaten te houden.
  gemaakt door Statewatch.

  lees meer

  Internationale samenwerking tegen activisten

  Al een aantal jaren wordt er in internationaal verband samengewerkt op het terrein van openbare orde. In het Schengen akkoord zijn bijvoorbeeld een aantal mogelijkheden om mensen die een gevaar vormen voor de openbare orde of staatsveiligheid toegang tot de Schengenlanden te weigeren.
  Met het toenemen van de internationale demonstraties werd er in 1997 al door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een maatregel aangenomen om activisten beter in de gaten te houden. In de gemeenschappelijke conclusie Handhaving van de orde en de openbare veiligheid werd vastgelegd dat van grote groepen demonstranten informatie naar de betrokken landen moest worden doorgegeven. In het Zwartboek Eurotop, naar aanleiding van de arrestaties tijdens de Eurotop in juni 1997 in Amsterdam schreven we er al een stuk over.

  lees meer

  Openbare Orde Samenwerking

  Europese plannen tegen grootschalig protest

  Na de uit de hand gelopen bijeenkomsten in onder andere Gothenburg en Genua is er vanzelfsprekend in diverse actiekringen de vraag gesteld: hoe nu verder? Maar niet alleen actievoerders worstelen met deze vraag. Ook regeringsleiders, politievertegenwoordigers en inlichtingendiensten beraden zich op de manier waarop ze met ‘tophoppers’ en meer in het algemeen met grootschalige protesten om moeten gaan. Binnen de EU worden in de raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken (de JBZ-raad) vergaande plannen gemaakt om protesten zoals die de afgelopen tijd heben plaatsgevonden, tegen te gaan. En hoewel de EU bij monde van de huidige voorzitter België in een persbericht laat weten ‘(…) dat een van de de doelstellingen van de Europese Unie is, de Unie te handhaven en te ontwikkelen als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.’, geven de gepresenteerde plannen blijk van een iets andere insteek.
  Uit: Ravaga, september 2001

  Europese aanscherping artikel 140 op komst

  Bestrijding Europese misdaad richt zich op criminele organisatie
  Uit: Op de Grens, mei 1998

  Openbare orde bewaard, nieuwe wetten openbare orde in de maak

  Sorgdrager bereidt uitbreiding van artikel 141 voor
  Uit: Ravage, februari 1998

  Openbare orde verstoord, artikel 140 aangepast na Eurotop?

  Artikel 140 voldoet volgens Sorgdrager niet langer
  Uit: Ravage, september 1997

  Zwartboek politieoptreden Eurotop

  Na de Eurotop was de verwarring en verontwaardiging over het gevoerde politie- en Justitieoptreden onder tegenstanders van de Eurotop groot. De gevestigde politiek en media leken echter niet onder de indruk van de arrestatie van meer dan 700 onschuldige burgers, het misbruik van wetsartikelen door het Openbaar Ministerie, slechte arrestantenbehandeling en massale deportatie van buitenlandse arrestanten.
  Hier moest wat aan gebeuren. Van uit de arrestantengroep, het Autonoom Centrum en buro Jansen en Janssen werd besloten om klachten en getuigenissen te verzamelen over dit optreden en een Zwartboek te publiceren. Dit Zwartboek zou dan de basis moeten vormen voor een onafhankelijk onderzoek door de Nationale Ombudsman.

  Informatie over Internationale Openbare Orde Samenwerking

  English version
  Deutsche version
  Conferentie uitgesteld!

  De Politie Conferentie is naar aanleiding van de aanslagen in New York uit/afgesteld Dat betekend dat het programma van de tegenconferentie ook niet plaats zal vinden Iedereen wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

  Na de Eurotop in Göteborg en de top van de G8 in Genua is internationale openbare samenwerking tegen aktivisten in een stroomversnelling terecht gekomen. Op deze pagina’s willen we zoveel mogelijk informatie over die samenwerking openbaren.

  lees meer

  Stop de Haagse/Internationale Politieconferentie!

  Kijk hier wie er al ondertekend hebben
  Met deze oproep willen we de organisatoren van en verantwoordelijken voor de internationale politieconferentie tegen ‘tophoppers’, die voor 3-5 oktober gepland staat, vragen om de conferentie af te gelasten. U kunt ons helpen door de oproep te ondertekenen en deze aan andere organisaties voor te leggen om mede te ondertekenen. De sluitingsdatum voor het mede-ondertekenen is 15 september, daarna zal de oproep aan de verantwoordelijken overhandigd worden, met afschriften aan de landelijke overheid, de Haagse gemeenteraad en media.

  lees meer

  Bont en Blauw; actie tegen internationale politie-top Den Haag

  Van 3 t/m 5 october vindt in Den Haag een Internationale politieconferentie plaats. De bijeenkomst, waarbij o.a. politiefunctionarissen uit Seattle, Melbourne, Praag en Göteborg aanwezig zullen zijn, wil een antwoord vinden op het steeds breder en groter wordende verzet tegen de neoliberale globalisering van de elites.

  lees meer

  International Cooperation against activists

  Statewatch in Londen made a special report on the EU plans the surveillance of protestors and the criminalisatian of protest,

  Report by the European Parliament press service on the plenary session in Strasbourg on 5 September 2001 Conclusions of the G8 meeting in Genoa Council and Commission statements – Conclusions of the G8 meeting in Genoa Debate: 05.09.2001

  MEPS CLASH WITH COUNCIL OVER SUMMIT VIOLENCE.

  International Conference Global Civil Society Maintaining Public Order, A democratic approach.

  By Invitation Only

  3rd, 4th and 5th October 2001

  Dutch Conference Centre The Hague – The Netherlands

  THE BATTLE OF SEATTLE, December 1999

  During the WTO meetings in Seattle In December 1999, a wide variety of organizations and groups protested against the globalization of the economy and its impact on the people of the southern hemisphere and third world countries, and on the environment. What could be called a global civil society – a network of individuals and groups – has grown up. Farmers, workers, students, environmental activists and Non Governmental

  lees meer

  Information on International Public Order Cooperation

  Dutch version

  International Police-conference The Hague postponed, maybe cancelled

  Because of the occurences in the USA the organisers of the international police-conference in The Hague (about combatting activism) have decided to postpone the event. A new date has not been set, it could also be cancelled totally.
  Of course this also means we (opponents of the conference) will change our plans. We have been gathering information about police-activities during summits and against anti-capitalist movements to counter the police conference. We will continue doing this, and will share any usufull outcome as good as we can. We’ll keep you informed about our activities.

  lees meer

  Bunt und Blau: Internationale Aktion gegen Polizei-Top

  Vom 3. bis 5. Oktober findet in Den Haag eine “Internationale Polizeikonferenz” statt. Diese Zusammenkunft, bei der unter anderem Behörden aus Seattle, Melbourne, Prag ung Göteborg anwesend sein werden, will eine Lösung finden für den stets breiter und grösser werdenden Widerstand gegen die neoliberalistische Globalisierung der Eliten. Obwohl die niederländische Polizei ihr bestes tut um sich als neutrale Kraft zu präsentieren, als Ordnungshandhaber im gesellschaftlichen Kräftefeld, sprechen die vier Ziele der Konferenz eine deutlichere Sprache. Aus diesen wird deutlich,dass wir auch in Zukunft nur noch mehr Repression und Arbeit von Geheimdiensten erwarten können. Dem offiziellen Programm zufolge, will Mann/ Frau neben dem Austausch von Informationen im Bezug auf die Handhabung der Ordnung zum “Aufbauen eines internationalen Netzwerkes von Polizeiexperten” und zum “Entwickeln eines permanenten Austausches von Expertise und der Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet” kommen. Auch die Repression wird globalisiert!

  lees meer

  MEPS CLASH WITH COUNCIL OVER SUMMIT VIOLENCE.

  At the European Parliament’s Justice and Home Affairs Committee on August 27, MEPs clashed with the Belgian EU Presidency over the European Union’s role in managing anti-globalisation protests. The backdrop to the heated debate was the riots at the G-8 Summit of world leaders in July in Genoa, where a protester was shot dead by Italian police. The presiding Belgian Home Affairs Minister, Antoine Duquesne, insisted that the host country must remain primarily responsible for handling such events. However, many MEPs argued for a stronger EU role, in particular in upholding the right of EU citizens to travel freely to, and peacefully protest at, such summits.

  lees meer

  Ondertekenaars van de petitie tot nu toe

  stand 10 september

  Solidariteitsbeweging XminY

  Aseed

  Rampenplan

  Buro Jansen & Janssen

  Attac-Nederland

  Amsterdam Anders/De Groenen

  ACU (politiek-cultureel centrum, Utrecht)

  Infocentrum Wageningen

  André Jonkers (bestuurslid St.Voorstaete-Utrecht)

  Marian Taverne (bestuurslid St. Strowis-Utrecht)

  Prime

  Actieblad Ravage

  Politiek dag/eetcafé de Klinker (Nijmegen)

  Woon-werkpand de Begijnen (Nijmegen)

  Infowinkel Assata (Nijmegen)

  De Vrije Bond

  << oudere artikelen