• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Stop de Haagse/Internationale Politieconferentie!

  Kijk hier wie er al ondertekend hebben
  Met deze oproep willen we de organisatoren van en verantwoordelijken voor de internationale politieconferentie tegen ‘tophoppers’, die voor 3-5 oktober gepland staat, vragen om de conferentie af te gelasten. U kunt ons helpen door de oproep te ondertekenen en deze aan andere organisaties voor te leggen om mede te ondertekenen. De sluitingsdatum voor het mede-ondertekenen is 15 september, daarna zal de oproep aan de verantwoordelijken overhandigd worden, met afschriften aan de landelijke overheid, de Haagse gemeenteraad en media.

  Van 3 tot 5 oktober wordt in den Haag een besloten conferentie gehouden voor internationale politie-leiders die te maken hebben (gehad) met protesten tijdens topconferenties. De conferentie wordt georganiseerd door Politie Haaglanden ism.de Raad van Hoofdcommissarissen en het LSOP (een onderzoekscentrum van de Nederlandse politie). Voor de conferentie zijn politiechefs uitgenodigd uit “hoofdsteden en andere grote steden van de meeste Europese landen, Noord Amerika, Australie en Nieuw-Zeeland”. Politiefunctionarissen uit Seattle, Melbourne, Praag en Goteborg zullen in ieder geval aanwezig zijn en er zullen presentaties georganiseerd worden over gebeurtenissen tijdens voorgaande topconferenties. De conferentie is besloten, dat wil zeggen alleen voor genodigden, de pers is niet welkom en onafhankelijke waarnemers ook niet. Er komt geen openbaar verslag na afloop, alleen eventueel een beperkte persconferentie.

  Hoewel de organisatoren zich voorstellen als neutrale ‘ordebewaarders’, spreekt het programma boekdelen. In het (uitgelekte) programma staan vier doelen voor de conferentie vermeld. Behalve “inzicht krijgen in het fenomeen van de ‘global civil society’, is de conferentie gericht op”het uitwisselen van informatie en geslaagde tactieken voor het bewaren van de orde tijdens topconferenties,” het “opbouwen van een internationaal netwerk van politie-experts”en “het ontwikkelen van een permanente uitwisseling van expertise en het opvoeren van de internationale samenwerking op dit gebied”.

  Het is duidelijk dat de conferentie vooral gepland is in het kader van het perfectioneren van de bestrijding van protest tijdens internationale topconferenties. Daarbij ligt de nadruk op het informeel en dus ongekontroleerd internationaal uitwisselen van informatie en ervaringen door de verschillende politiediensten.

  Wij vinden dat de Haagse conferentie in deze vorm niet plaats zou mogen vinden. Ten eerste omdat er al meer dan genoeg repressie uitgeoefend is tegen demonstranten die actie voeren tegen de neoliberale globalisering. Deze informele internationale samenwerkingsstructuren voor de uitwisseling van informatie over aktievoerders die de organisatoren van de politieconferentie zich ten doel stellen, ontrekken zich aan iedere democratisch controle. Bovendien zijn dat soort informele samenwerkingsstrukturen regelrecht in tegenspraak met het officiële Nederlandse beleid ten aanzien van uitbreiding van internationale bevoegdheden op het gebied van opsporing en repressie. Bij de onlangs gehouden Europese top over dit onderwerp, heeft Nederland zich immers tegenstander verklaard van de oprichting van een Europese databank, de creatie van een soort Europese ME of de uitbreiding van de bevoegdheden van Europol.

  Ondergetekenden vragen de Minister van Binnenlandse Zaken als als hoogste baas van de politie zich uit te spreken tegen het houden van deze geheime politieconferentie over de aanpak van de zg. anti-globliserings beweging in Nederland. Nederland als initiefnemer en gastland van deze conferentie is niet te rijmen met het terughoudende beleidsstandpunt over internationale politie samenwerking en informatie uitwisseling op dit gebied.

  Ondergetekenden roepen de politie op om de voorbereidingen van de politieconferentie te staken. In plaats daarvan zou begonnen kunnen worden aan het voorbereiden van een openbare conferentie die gericht is op de gevolgen die het politie-optreden gehad heeft voor burgers (en agenten) tijdens de verschillende topconferenties tot nu toe. Verder kan de politie zich internationaal beter bezinnen op hun positie als verdedigers van de belangen van het transnationale bedrijfsleven en als belemmeraars van de vrijheid van meningsuiting en demonstratie en op de verdere samenwerking met hun Italiaanse collega’s die zich in Genua openlijke manifestateerden als fascisten.

  Nooit meer Genua!

  Initiatiefnemers van deze oproep

  Federatie Kollectief Rampenplan (Sittard)

  ASEED Europe (Amsterdam)

  Infowinkel Assata (Nijmegen)

  XminY Solidariteitsfonds (Amsterdam)

  Buro Jansen en Janssen (Amsterdam)