• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Openheid.nl

  Op 15 november 2005 werd in Nijmegen Louis Sévèke vermoord. Of hij vermoord is om zijn ideeën, sympathieën en zijn werk is tot op heden onduidelijk. De moordenaar loopt nog vrij rond. Informatie over het onderzoek kun je vinden op www.louisseveke.nl

  Louis heeft altijd veel energie gestoken in het ondersteunen van mensen bij klachten en bij het opvragen van hun dossiers bij de politie en inlichtingendiensten. Hij was onder andere actief bij het Onderzoekbureau Inlichtingen en Veiligheidsdiensten en bij het Steunpunt Inzage PID Nijmegen. Hij schreef tientallen artikelen, was mede-auteur van het boek Operatie Homerus. Daarnaast schreef hij regelmatig artikelen voor Buro Jansen & Janssen. Als eerbetoon aan zijn werk en leven, roepen wij mensen op zijn of haar dossier op te vragen bij de politie of de AIVD. Leidraad in het werk van Louis is altijd rechtvaardigheid, transparantie en openheid van opsporing en inlichtingendiensten geweest. In de geest van Louis’ idealen, moeten we een collectieve statement maken voor een open en eerlijke samenleving, tegen toenemende bevoegdheden van politie en justitie.

  lees meer

  Openheid – Inleiding

  louis2

  Op 15 november 2005 werd in Nijmegen Louis Sévèke vermoord. Of Louis vermoord is om zijn ideeën, sympathieën en zijn werk is nog steeds niet duidelijk. Op 7 maart 2008 is Marcel T. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op Louis en enkele andere feiten. Zijn motief blijft onduidelijk. Informatie over het onderzoek kun je vinden op www.louisseveke.nl

  Wij roepen mensen en organisaties op om op 15 november, de dag van de moord op Louis, hun dossier op te vragen bij de politie of inlichtingendiensten. Hoe meer mensen dit doen, hoe groter de druk op deze diensten wordt om openheid van zaken te geven. Een transparanter rechtssysteem is een doel waarvoor Louis zich met hart en ziel inzette gedurende zijn werkende leven. Dus doe mee op 15 november, samen kunnen we een statement maken als eerbetoon aan het werk en gedachtegoed van Louis, voor een opener en eerlijker samenleving.

  Zie voor inzage procedure openheid

  lees meer

  Artikelen van Louis Sévèke

  Louis Sévèke

  Luis in de pels dat kan over jou zeker gezegd worden. Al jaren was je actief als onderzoeker, voorvechter van mensen en burgerrechten en openheid van politie en justitie. Wij kennen je als een betrokken mens, goed en gedegen researcher en zullen je vreselijk missen.

  Buro Jansen & Janssen

  lees meer

  Louis pers

  == Kranten en Tijdschriften ==

  ”’Zaterdag 31 december”’

  * Trouw: Zwijgen en controle in zaak-Svke[[Zaterdag 31 december Trouw: Zwijgen en controle in zaak-Svke|→]]
  * Trouw: Politie laat zich op vingers kijken;moord svke [[Zaterdag 31 december Trouw: Politie laat zich op vingers kijken;moord svke|→]]
  * Volkskrant: Tegenspraakteam controleert onderzoek moord Svke
  [[Zaterdag 31 december Volkskrant: Tegenspraakteam controleert onderzoek moord Svke|→]]

  lees meer

  Overheid moet eigen rol bij ‘terreur’ niet verdoezelen

  Als een deel van de veronderstelde terreur op het conto van haar eigen medewerkers geschreven kan worden, moet de overheid absolute openheid van zaken geven, vindt Louis Sévèke in het NRC Handelsblad.

  Zwaarbewapende politiemensen van een bijzondere eenheid bewaken een pand waar die nacht een terreuractie zou kunnen gaan plaatsvinden. Het huis zelf wordt ook van binnen bewaakt door vier politiemensen. Deze agenten weten niet beter dan dat het huis doelwit kan zijn van een relatief onschuldige actie. Om 5.20 uur die nacht gebeurt het dan: een bom explodeert en slaat een gat in de gevel van het pand. De bewakers in het huis blijven ternauwernood ongedeerd. Ze zijn later razend: de geheime dienst bleek te hebben geweten dat er een bomaanslag op het huis ging plaatsvinden. Maar daarvan had men de bewakers geen mededeling gedaan.

  lees meer

  Gebiedsverbodenregeling – Nijmeegse aanpak niet houdbaar

  De gemeente Nijmegen worstelt al jaren met de zogenaamde verblijfsontzeggingen. Telkens weer blijkt de in Nijmegen gehanteerde regelgeving niet door de beugel te kunnen, stelt Louis Seveke in De Gelderlander.

  In december 2003 ontstond er in Nijmegen wat ophef over de wijze waarop de Nijmeegse politie, namens de burgemeester, zogeheten verblijfsontzeggingen oplegt. De Nijmeegse regeling voor dergelijke gebiedsverboden bleek in een aantal opzichten sterk af te wijken van vergelijkbare regelingen elders. De bestuursrechter in Arnhem liet zich, in een door ons aangespannen procedure, nogal kritisch uit over de vergaande beperking van de bewegingsvrijheid die de politie kon opleggen. Wij stonden in onze kritiek niet alleen. Ook de gemeenteraadsfractie van GroenLinks bepleitte flinke aanpassing van de regels. De regeling op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) werd door burgemeester Ter Horst aangepakt. Een vooruitgang, maar bij lange na niet genoeg. Dat blijkt ondermeer uit recente uitspraken van verschillende Nederlandse rechters.

  lees meer

  Nationale Recherche zet eindspurt in

  Ravage # 6, 2005 en Observant 33, april 2005

  Louis Sévèke (OBIV)
  Erik Timmerman (Buro Jansen & Janssen)

  De afgelopen weken hebben verschillende personen, al dan niet actief voor dierenrechtenorganisaties, onaangekondigd bezoek gekregen van de Nationale Recherche. Niet omdat ze van het een of ander verdacht worden, maar met vragen over de aard van het dierenactivisme in dit land.

  Sinds juli 2004 houdt, naast de AIVD, ook de Nationale Recherche (NR) zich bezig met onderzoek naar (radicaal) dierenrechtenactivisme. Lange tijd werd niets vernomen van deze dienst. Totdat in februari dit jaar de recherche twee personen woonachtig te Heerlen lastig viel, die ervan werden ‘verdacht’ stickers te hebben geplakt op een geldautomaat van ABN Amro. (zie Ravage van 04-02-05).
  Maar er is meer aan de hand. Zo werd ‘Irene’ half december 2004 aangehouden op Schiphol. Op het moment dat zij haar vliegtuig in wilde stappen werd ze door de marechaussee naar achteren geleid. Ze stond gesignaleerd en moest dus worden aangehouden, maar waarvoor konden ze haar niet vertellen. Na druk heen en weer getelefoneer verschenen twee rechercheurs van de NR ten tonele.
  Irene: ,,Vooral die ene, Dick Ketting, voerde het woord. Hij begon met de vraag of ik het proefdiercentrum BPRC kende. Ik zei dat ik niks te verklaren had en eerst m’n advocaat wilde spreken. Natuurlijk zei hij toen dat als ik mee zou werken, ik misschien die dag nog het vliegtuig zou kunnen pakken. Ik zei nogmaals dat ik niks te verklaren had en ben toen maar een boekje gaan lezen.”

  lees meer

  Voor de eeuwigheid onttrekken van woonruimte is onacceptabel – Onttrek de onttrekking

  Nijmegen doet niet genoeg om leegstaande woonruimte boven winkels weer in gebruik te nemen, vinden Louis Seveke en Bert Peterse in De Gelderlander.

  Al sinds de jaren tachtig staat het Wonen boven Winkels in het centrum van Nijmegen op de politieke agenda. De Bewonersraad Binnenstad heeft zich er hard voor gemaakt, krakers hebben er herhaaldelijk daadwerkelijk op gewezen en de gemeente heeft beleid gemaakt. Toch staan er nog steeds tientallen woningen leeg. Bovendien blijkt het ook nu nog mogelijk dat goede woonruimte wordt gebruikt als opslag- of bedrijfsruimte. Onacceptabel, zeker in tijden van woningnood. Onbegrijpelijk in tijden dat iedereen de mond vol heeft van veiligheid en leefbaarheid, die beide gediend zijn met een bewoond centrum. Het strookt ook niet met het Wonen boven Winkels-beleid dat de gemeente zegt te voeren.

  lees meer

  Legalisering kraakpand – Grote Broek niet illegaal

  Beschuldigingen van het Nijmeegse raadslid Ben van Hees dat de burgemeester een oogje dichtknijpt bij De Grote Broek, zijn nergens op gestoeld, stelt Louis Sévèke in De Gelderlander.

  Enigszins verbaasd hebben we zaterdag 16 oktober het artikel over De Grote Broek in De Gelderlander gelezen. De informatie in het stuk klopte op essentiele punten niet en u laat overwegend de Nijmegen-Nuraadslid Van Hees, bekend en rabiaat tegenstander van legalisatie van het pand, aan het woord om de tendentieuze puntjes op de ‘i’ te zetten. De weergave van een rechterlijke uitspraak is onjuist.

  lees meer

  ingezonden brief: Wat een vreemd artikel in De Gelderlander van zaterdag

  Wat een vreemd artikel in De Gelderlander van zaterdag: ‘Actievoerders mochten centrum in vanwege vrijheid van meningsuiting’ in De Gelderlander.

  Op de eerste plaats is de strekking van het artikel maar zeer ten dele waar. Daar komt bij dat alleen door of namens de burgemeester is gesteld dat de demonstratievrijheid is gerespecteerd. Als je het artikel tot het eind leest, blijkt wat anders. Verschillende mensen en organisaties blijken te vinden dat zij dat juist niet heeft gedaan: ‘De burgemeester heeft een grote groep demonstranten onnodig in gevaar laten brengen’. Het was logischer geweest dat in de kop van het artikel te zetten. Meeste stemmen gelden, zullen we maar zeggen.

  lees meer

  Gebiedsverboden – ‘Nijmegen te royaal met gebiedsverboden’

  Nijmeegs burgemeester Ter Horst zou veel voorzichtiger moeten omgaan met het opleggen van gebiedsverboden, meent Louis Seveke in De Gelderlander.

  Twee weken geleden werden elf actievoerers aangehouden, nadat zij een leegstaand winkelpand aan de Marikenstraat hadden bezet. Zij wilden op die dag, de elfde Internationale Niet-Winkeldag, in het pand een zogeheten weggeefwinkel draaien. Aan het eind van de dag zouden ze, zo zeiden ze ook tegen de politie, het pand weer vrijwillig verlaten.

  lees meer

  AIVD schiet tekort in uitvoering van kerntaken

  AIVD schiet tekort in uitvoering van kerntaken
  24 – 11 – 2003
  NRC
  Door Louis Sèvéke (OBIV)

  Zolang de informatie van de inlichtingendienst AIVD niet betrouwbaar genoeg is, is het geen goed idee met nieuwe repressieve wetgeving op het terrein van terroristische misdrijven te komen, meent Louis Sèvéke.
  Over de aansturing van en de controle op de inlichtingendienst AIVD is de afgelopen maanden weer veel te doen geweest. Helaas is minder aandacht uitgegaan naar de kernactiviteit van de dienst: levert hij voldoende, juiste en betrouwbare informatie om het hoofd te bieden aan allerhande bedreigingen van de staatsveiligheid? Internationaal bestaat er juist op dat vlak veel commotie. Begonnen de Amerikanen en de Britten immers niet een oorlog op grond van onjuiste of gemanipuleerde inlichtingen?

  lees meer

  Incidenten AIVD dwingen tot scherpere controle

  De AIVD heeft genoeg geblunderd. Hoog tijd dat aansturing en controle ervan worden verbeterd, zegt Louis Sévèke in de Volkskrant. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over het al dan niet blunderen door de Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (AIVD) in de ‘zaak’ rond mevrouw Wisse Smit. Begin november wordt er gedebatteerd over het wetsvoorstel terroristische misdrijven.

  Een element daarbij betreft het strafbaar stellen van werving voor de Jihad. De enige die daar stellige uitspraken over deed, is diezelfde AIVD. Alvorens tot nieuwe wetgeving over te gaan, zou de Kamer de juistheid en betrouwbaarheid van de AIVD-informatie nader moeten onderzoeken. Daar bestaat inmiddels voldoende aanleiding toe.

  lees meer

  AIVD moet iets meer geheimen prijsgeven ; Terroristenproces

  Gekleurde blik op moslimduikers schiep Al-Kaida-cel zegt Louis Sévèke in Trouw.
  Het materiaal dat door de geheime diensten wordt vergaard in de strijd tegen het terrorisme leent zich goed voor manipulatie, van binnen en van buiten de dienst. Wil het tijdens een strafproces kunnen worden gebruikt dan is normale controle door de rechter nodig.

  Naar aanleiding van de uitspraak door de rechtbank van Rotterdam in wat in de media het ‘terroristenproces’ is gaan heten pleiten verschillende politieke partijen voor wetswijziging. In Nederland zouden terroristen gewoon hun gang kunnen gaan; kijk maar: ze worden niet veroordeeld.
  Op die manier redenerend zouden we ook snel nieuwe wetgeving moeten ontwikkelen op het gebied van voorkennis bij financiele transacties nu de ‘witteboordencrimineel’ Boonstra grotendeels vrijuit is gegaan. Dat is een vergelijkbaar ongenuanceerd standpunt.

  lees meer

  Ingezonden Brief: Klachten politie

  Op donderdag 22 mei berichtte de stadsredactie van De Gelderlander via een ANP-bericht over de trage afhandeling van klachten door de politie.

  In dat artikel is een aantal fouten geslopen ten aanzien van onze opstelling naar aanleiding van het in het artikel besproken rapport van de Nationale Ombudsman. De krant heeft die opstelling niet uit het door ons verspreide persbericht kunnen halen en heeft ons ook niet om commentaar gevraagd. Dat is wel gebeurd door het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

  lees meer

  << oudere artikelen