• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Artikelen van Louis Sévèke

  Louis Sévèke

  Luis in de pels dat kan over jou zeker gezegd worden. Al jaren was je actief als onderzoeker, voorvechter van mensen en burgerrechten en openheid van politie en justitie. Wij kennen je als een betrokken mens, goed en gedegen researcher en zullen je vreselijk missen.

  Buro Jansen & Janssen

  3 november 2005
  Overheid moet eigen rol bij ‘terreur’ niet verdoezelen
  Louis Sévèke, NRC

  Als een deel van de veronderstelde terreur op het conto van haar eigen medewerkers geschreven kan worden, moet de overheid absolute openheid van zaken geven, vindt Louis Sévèke in het NRC Handelsblad.

   

  12 september 2005
  Gebiedsverbodenregeling – Nijmeegse aanpak niet houdbaar
  Louis Sévèke, De Gelderlander

  De gemeente Nijmegen worstelt al jaren met de zogenaamde verblijfsontzeggingen. Telkens weer blijkt de in Nijmegen gehanteerde regelgeving niet door de beugel te kunnen, stelt Louis Seveke in De Gelderlander.

   

  14 maart 2005
  Voor de eeuwigheid onttrekken van woonruimte is onacceptabel – Onttrek de onttrekking
  Louis Sévèke en Bert Peterse, De Gelderlander

  Nijmegen doet niet genoeg om leegstaande woonruimte boven winkels weer in gebruik te nemen, vinden Louis Seveke en Bert Peterse in De Gelderlander.

   

  2 mei 2005
  Nationale Recherche zet eindspurt in
  Louis Sévèke en Erik Timmerman

  De afgelopen weken hebben verschillende personen, al dan niet actief voor dierenrechtenorganisaties, onaangekondigd bezoek gekregen van de Nationale Recherche. Niet omdat ze van het een of ander verdacht worden, maar met vragen over de aard van het dierenactivisme in dit land.

   

  1 november 2004
  Legalisering kraakpand – Grote Broek niet illegaal
  Louis Sèvéke (OBIV), De Gelderlander

  Beschuldigingen van het Nijmeegse raadslid Ben van Hees dat de burgemeester een oogje dichtknijpt bij De Grote Broek, zijn nergens op gestoeld, stelt Louis Sévèke in De Gelderlander.

   

  24 december 2003
  ingezonden brief: Wat een vreemd artikel in De Gelderlander van zaterdag
  Louis Sèvéke (OBIV), De Gelderlander

  Wat een vreemd artikel in De Gelderlander van zaterdag: ‘Actievoerders mochten centrum in vanwege vrijheid van meningsuiting’ in De Gelderlander.

   

  16 december 2003
  Gebiedsverboden – ‘Nijmegen te royaal met gebiedsverboden’
  Louis Sèvéke (OBIV),De Gelderlander

  Nijmeegs burgemeester Ter Horst zou veel voorzichtiger moeten omgaan met het opleggen van gebiedsverboden, meent Louis Seveke in De Gelderlander.

   

  24 november 2003
  AIVD schiet tekort in uitvoering van kerntaken
  Louis Sèvéke (OBIV), NRC Handelblad

  Zolang de informatie van de inlichtingendienst AIVD niet betrouwbaar genoeg is, is het geen goed idee met nieuwe repressieve wetgeving op het terrein van terroristische misdrijven te komen, meent Louis Sèvéke.

   

  22 oktober 2003
  Incidenten AIVD dwingen tot scherpere controle
  Louis Sèvéke (OBIV)

  De AIVD heeft genoeg geblunderd. Hoog tijd dat aansturing en controle ervan worden verbeterd, zegt Louis Sévèke in de Volkskrant. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over het al dan niet blunderen door de Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (AIVD) in de ‘zaak’ rond mevrouw Wisse Smit. Begin november wordt er gedebatteerd over het wetsvoorstel terroristische misdrijven.

   

  22 oktober 2003
  AIVD moet iets meer geheimen prijsgeven ; Terroristenproces
  Louis Sèvéke (OBIV)

  Gekleurde blik op moslimduikers schiep Al-Kaida-cel zegt Louis Sévèke in Trouw.
  Het materiaal dat door de geheime diensten wordt vergaard in de strijd tegen het terrorisme leent zich goed voor manipulatie, van binnen en van buiten de dienst. Wil het tijdens een strafproces kunnen worden gebruikt dan is normale controle door de rechter nodig.

   

  24 mei 2003
  Ingezonden Brief: Klachten politie
  Louis Sèvéke (OBIV)

  Op donderdag 22 mei berichtte de stadsredactie van De Gelderlander via een ANP-bericht over de trage afhandeling van klachten door de politie.


  8 maart 2003
  Veiligheidsdienst mag veel te veel
  Louis Sévèke,Trouw

  Bevoegdheden AIVD zijn onduidelijk
  Keer op keer blijkt dat er onvoldoende controle is op het handelen van de binnenlandse veiligheidsdienst. Ze kan haar taakstelling erg ruim en creatief interpreteren. Het is tijd voor een parlementair onderzoek en duidelijker regels.

   

  21 decembert 2002
  Openheid AIVD is eenzijdig
  Louis Sévèke,Trouw

  De inlichtingendienst AIVD signaleert in drie rapporten islamitische risico’s voor de rechtsstaat, maar geeft daarbij nauwelijks bewijzen of bronnen. Louis Seveke vindt dat wie publiceert, meer openheid moet geven in de Volkskrant.

   

  26 juli 20002
  Veiligheidsdienst faalde niet bij onderzoek Bijlhout
  Louis Sévèke, Volkskrant

  Philomena Bijlhout, de afgetreden staatssecretaris, was lid was van de Surinaamse Volksmilitie. De Nederlandse veiligheidsdienst wist van niets. Dat hoeft ook niet, betoogt Louis Seveke in de Volkskrant.

   

  1 januari 20002
  STAATSVEILIGHEID IN DE SCHOOLBANKJES?
  Louis Sévèke

  Bij de commotie die afgelopen week ontstond rond de uitlatingen van staatsecretaris Adelmund over het islamitisch onderwijs sneeuwden een aantal belangrijke vragen onder. Waarom deed de BVD onderzoek naar islamitisch onderwijs? Wat is de kwaliteit van het onderzoek? Waarom volgde een openbaar rapport van de geheime dienst? En: wat had en heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst überhaupt te zoeken in de schoolbankjes?

   

  1 november 20002
  Handhaving van de openbare orde

  Louis Sévèke, in Snuffelstaat

  Belangrijke veldwerkers voor de bvd zijn de medewerkers van de Regionale Inlichtingendiensten. Ieder regionaal politiekorps kent zo’n inlichtingendienst. rid’ers zijn zogeheten artikel 60 functionarissen: artikel 60 van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (wiv) draagt deze politieambtenaren op werkzaamheden te verrichten voor de bvd. Een van deze activiteiten is de informatievergaring in het
  kader van de openbare orde. Vreemd genoeg is er over dit onderwerp niet erg veel gepubliceerd, ofschoon de inlichtingendienst van de politie al veel langer, deels politieke, informatie verzamelt dan welke geheime dienst in Nederland ook. Wie literatuur zoekt over dit onderwerp vindt met name twee afstudeerscripties van voormalige medewerkers van dergelijke inlichtingendiensten. In beide gevallen betreft het medewerkers van de Plaatselijke, later Regionale, Inlichtingendienst (pid/rid) van de politie in Nijmegen. In 1988 studeerde inlichtingenrechercheur Th. Mulder op het onderwerp af aan de Nederlandse Politie Academie voor de cursus inspecteur der rijksrecherche.1 In 1997 deed R. Paulis dat ook, maar dan aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in het kader van de opleiding Nederlands Recht.2 Mulder buigt zich in zijn scriptie over de noodzaak tot en de wijze van informatievergaring. Paulis bekommert zich om de normering van een en ander: waar liggen de bevoegdheden, wie mag welke inlichtingenmiddelen gebruiken.

   

  5 februari 2000
  De milieu-BVD weet je te vinden!

  Eveline Lubbers en Louis Sévèke

  Je zult maar op het Betuwelijntraject wonen en je mond niet kunnen houden! Een foldertje uitdelen tegen uitbreiding van Schiphol voor de brave Vereniging Milieudefensie? Militante actievoerder of bezorgde natuurbeschermer – het lijkt niet uit te maken. Voor je het weet beland je in het databestand van de nieuwe ‘milieu-BVD’.

   

  4 februari 2000
  Speuren naar milieuactivisten: CICI officieel van start

  Erik Timmerman en Louis Sévèke

  Het Centraal Informatie en Coördinatiepunt Infrastructurele Pro jecten, kortweg CICI, moet voor een periode van tenminste twee jaar informatie verzamelen over het verzet tegen grote infrastructurele projecten. Het is een samenwerkingsproject van acht politieregio’s en wisselt informatie uit met de BVD. CICI heeft vergaande bevoegdheden en richt zich bepaald niet alleen op ‘radicale’ actievoerders. Op 1 januari ging het coördinatiepunt formeel van start.

  4 december 1998
  Recensie: Operatie Homerus over BVD-informant, Geweld van een BVD-informant
  Walter Withagen

  NIJMEGEN (Eindhovens Dagblad) – Op 18 juli 1980 ‘s avonds laat houdt de Nijmeegse politie aan de rand van de stad een fietser aan die door rood rijdt. De agenten willen graag in zijn tas kijken. De man weigert. Als ook na aandringen de fietser weigert zijn tas te openen, pakken de agenten de man vast, draaien zijn arm op zijn rug en kijken in de tas. Daarin zit een brandbom en een situatieschets van het kamp Heumensoord.

  december 1998
  Spioneren en opsporen in de regio
  Louis Sévèke VD-Amok-special

  Na de Tweede Wereldoorlog is er, met de Gestapo in het achterhoofd, beslist dat de bevoegdheid tot opsporing door de politie en het inwinnen van inlichtingen strikt gescheiden moeten zijn. Toch kreeg ieder politiekorps in Nederland een aantal agenten in dienst die behalve het opsporen van wetsovertreders ook inlichtingen moeten verzamelen. Wat was in de laatste 50 jaar de praktijk en wat regelt de nieuwe wet over dit onderwerp.
  voor een strafrechtelijk optreden”.

   

  juli 1995
  DE RID: VERNIEUWDE SAMENWERKING BVD-POLITIE
  Louis Sévèke in Welingelichte Kringen

  Op 12 oktober 1993 vond in het spiksplinternieuwe gebouw van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) een feestelijke – en voor sommigen wellicht treurige – bijeenkomst plaats. Medewerkers van alle 148 Plaatselijke Inlichtingendiensten (PID’s) en twintig Districtsinlichtingendiensten (DID’s) mochten bij hun broodheer de finale transformatie van hun diensten vieren. De PID’s van de plaatsen met gemeentepolitie en de DID’s van de districten Rijkspolitie werden opgeheven. Uit de moeizame reorganisatie bij de BVD en de regionalisering van de politie zijn 25 Regionale Inlichtingendiensten (RID’s) voortgekomen.(1)