• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #66, maart 2015

  02 korte overzicht van de artikelen
  03 Het terroriseren van politiek protest
  04 De terreurambtenaar van de NCTV
  05 De jihadistische tunnelvisie van de NCTV
  06 Activistisch Radicaal Extremistisch Terroristisch Groningen
  07 Beroepsverbod voor familielid activist
  08 Verstoring van politiek protest
  09 Inlichtingendienst intimideert anti-monarchist
  10 Linkse activist krijgt van politie stempel ‘terrorist’
  11 Grasduinend door mijn politiedossiers
  12 Doelgroep monitoring: Politiek protest
  13 Politie registreert politiek engagement
  14 DTN: Dreigingsbeeld diarree
  15 Charlie Hebdo: Wat rest is schaamte en vragen…
  16 Politie Haaglanden kan niet tegen kritiek
  17 Overheid ontmoedigde het protest rondom NSS-top
  18 Wijkagent: ‘Gaat u soms naar de NSS-top?’
  19 De schaduw van de staat
  10 Occupyer benaderd door de RID
  21 Undercover
  22 Het verwrongen wereldbeeld van de NCTV (I kort Nederland)
  23 Het verwrongen wereldbeeld van de NCTV (I analyse Nederland)
  24 De jihadistische angstvisioenen van de NCTV (II kort wereld)
  25 De jihadistische angstvisioenen van de NCTV (II analyse wereld)
  26 The criminalization of dissent
  27 Prevent and Tame. Protest under (Self)Control
  28 Bringing the war home
  29 Buro Jansen & Janssen heeft geld nodig

  Veiliger kunnen we het niet maken, wel angstiger
  Voor al uw dreigingsbeelden en angstpsychoses, de NCTV
  Observant 66 30 maart 2015

  lees meer

  korte overzicht artikelen Observant 66

  Overzicht van de artikelen uit Observant 66 met korte beschrijving.

  03. Het terroriseren van politiek protest

  Dit nummer van de Observant is gewijd aan het terroriseren van politiek protest. De eindredacteur antwoordde terstond dat het criminalisering van politiek protest moet zijn, terrorisering kan niet. Taal is vaak verhullend en de vraag is wat er bedoeld wordt met ‘terroriseren van politiek protest’. Aan de andere kant is de titel zo duidelijk dat iedereen begrijpt wat er mee bedoeld wordt.

  lees meer

  Het terroriseren van politiek protest

  Dit nummer van de Observant is gewijd aan het terroriseren van politiek protest. De eindredacteur antwoordde terstond dat het criminalisering van politiek protest moet zijn, terrorisering kan niet. Taal is vaak verhullend en de vraag is wat er bedoeld wordt met ‘terroriseren van politiek protest’. Aan de andere kant is de titel zo duidelijk dat iedereen begrijpt wat er mee bedoeld wordt.
  lees meer

  De terreurambtenaar van de NCTV

  Hij wordt door de media veelal opgevoerd als onafhankelijk expert, een politiek neutrale coördinator van de NCTV die ons voor terreur waarschuwt. In werkelijkheid is Dick Schoof een hardliner die in het verleden onder meer een keihard repressief asielbeleid uitvoerde.

  Dick Schoof is sinds maart 2013 de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), voorheen terrorisme bestrijding (NCTb). De functie coördinator werd op 27 april 2004 ingesteld, zes maanden voor de moord op Theo van Gogh. Idee is dat de coördinator de samenwerking tussen verschillende diensten moet bevorderen, vooral tussen politie en inlichtingendiensten. Deze relatie is van oudsher slecht, voor een deel omdat inlichtingendiensten hun informatie niet willen delen.

  lees meer

  De jihadistische tunnelvisie van de NCTV

  Na lezing en bestudering van tien jaar dreigingsbeelden van de NCTV valt op dat de dienst voornamelijk oog heeft voor islamitisch geweld. Terreurbepaling, terrorismebestrijding en dreigingsmanagement blijken politiek gekleurde activiteiten te zijn.

  Alle Dreigingsbeelden Terrorisme Nederland (DTN’s) van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) hebben ongeveer een vergelijkbare structuur. Het dreigingsbeeld wordt geschetst vanuit verschillende aandachtspunten. Centraal staat een internationale ‘analyse’ waarbij het vooral gaat om ‘jihadisten’ en organisaties als al-Qaida, door de terreurdienst kern al-Qaida genoemd.

  lees meer

  Korte overzicht van de artikelen

  Overzicht van de artikelen uit Observant 66 met korte beschrijving. lees meer

  Activistisch Radicaal Extremistisch Terroristisch Gronings verzet tegen gaswinning

  De burgerlijke ongehoorzaamheid van boze Groningers die in opstand komen tegen de risicovolle gaswinning, werd zomer vorig jaar beschreven in een DTN van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). GroenFront! kreeg een eervolle vermelding, met als doel het vreedzame verzet te terroriseren in het belang van de staat.
  lees meer

  Beroepsverbod voor familielid activiste

  De zoon van een vredesactiviste, werkzaam in een gerenommeerd Haags hotel, werd tijdens de internationale nucleaire wereldtop NSS vijf dagen met onbetaald verlof gestuurd. Vanwege de activiteiten van zijn moeder vormde hij in de ogen van de overheid een ‘veiligheidsrisico’ voor de logerende wereldleiders.
  lees meer

  Verstoring van politiek protest

  Het zijn vaak de kleine dingen die aangeven waar de pijn zit bij het terroriseren van politiek protest door de overheid. Gebeurtenissen rondom protesten tijdens de Gaza-oorlog in de zomer van vorig jaar maken dat duidelijk. Enkele organisatoren kregen de politie thuis op bezoek.

  De Israëlische bezetting van Palestina is een terugkerende bron van buitenparlementair protest. Omdat er geen einde lijkt te komen aan het conflict, gaan burgers de straat op als er weer een aanval van Israël wordt uitgevoerd op vooral de Gazastrook. Dat de emoties daarbij hoog kunnen oplopen, is begrijpelijk. Het gaat over leven en dood en over een conflict dat al jaren voortwoekert. De solidariteitsbeweging rondom Palestina bestaat decennialang en kent een lange geschiedenis van discussie en debat. De beweging wordt ook al jaren in de gaten gehouden, vooral door de inlichtingendiensten, maar ook steeds vaker door de politie.

  lees meer

  Inlichtingendienst intimideert anti-monarchist

  Rond de kroning van Willem-Alexander in 2013 komt een jongeman in aanraking met politie en een inlichtingendienst. Hoewel zonder strafblad wordt Simon, die kritiek heeft op de monarchie, opgenomen in een databank en streng in de gaten gehouden. Alsof protesteren tegenwoordig een ideologische misdaad is.
  lees meer

  Linkse activist krijgt van politie stempel terrorist

  Jonas, een activist uit Amsterdam, werd tijdens een demonstratie opgepakt op beschuldiging van belediging. Dit bleek het begin van een langdurige reis langs zowel orwelliaans sinistere geheime diensten en hun verreikende volgsystemen, als langs kafkaiaans tragikomische ambtenaren en hun bureaucratische acrobatiek. Hier volgt zijn relaas.
  lees meer

  Grasduinend door mijn politiedossiers

  Wat in het artikel ‘Linkse activist krijgt van politie stempel terrorist’ al aan de orde kwam, is dat ‘Jonas’ in het kader van zijn klachtenprocedure om inzage verzocht heeft van zijn AIVD- en politiedossiers. Een samenvatting van hetgeen hij van de verschillende diensten heeft ontvangen.
  lees meer

  Doelgroep monitoring: Politiek protest

  Onder het mom van ‘veiligheid van de staat’ roept de politie, naar Amerikaans voorbeeld, steeds meer databanken in het leven. Gegevens over personen die politiek activisme bedrijven komen er eveneens in voor. We hebben de AIVD niet langer nodig.

  In Nederland en een groot deel van de ‘westerse’ wereld is het een gewoonte om mensen die politiek actief zijn in de gaten te houden. Meestal gaat het om afwijkende opinies, zoals in het verleden ten aanzien van het communisme, vrouwenrechten, bewapening etc. In Nederland wordt dit stalken door de overheid meestal gedaan door de inlichtingendiensten en met name de AIVD.

  lees meer

  Politie registreert politiek engagement

  In toenemende verzamelt de politie informatie over actiegroepen op het gebied van milieu, antimilitarisme en andere maatschappelijke thema’s, alsmede van personen met betrekking tot hun politieke voorkeur, nationaliteit, etniciteit en andere niet relevante zaken vanwege afwezigheid van overtreding en misdrijf.

  De databank ISTER (islamistisch terrorisme) kwam in 2007 naar voren tijdens een evaluatie van de Raad van Hoofdcommissarissen ten aanzien van het politieoptreden rond de G8-top in Heiligendamm. Het werd toen duidelijk dat informatie betreffende protesten tegen de bijeenkomst van wereldleiders werden gelabeld als zijnde terroristisch.

  lees meer

  DTN: Dreigingsbeeld diarree

  Het door de NCTV samengestelde Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) bevatte de afgelopen tien jaar trefwoorden die op het eerste gezicht indruk maken, maar na analyse ons in wezen niets zeggen. Het reduceert DTN’s tot jaarverslagen met als voornaamste doel de dreiging juist in stand te houden.

  Sinds 2013 is het om de drie à vier maanden zover, een kersverse DTN, wat staat voor Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Gewone stervelingen moeten het doen met een samenvatting die in eerste instantie is bedoeld voor de Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en die ook wordt verstrekt aan de Tweede Kamer. Tot 2012 verscheen elk half jaar ook nog een ‘voortgangsrapportage terrorismebestrijding’, die vervolgens werd vervangen door de jaarlijkse voortgangsrapportage Contraterrorisme en –Extremisme.

  lees meer

  << oudere artikelen