• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Charlie Hebdo: Wat rest is schaamte en vragen…

  De wijze waarop de internationale media over de aanslagen op de burelen van Charlie Hebdo en in de joodse supermarkt hebben bericht, is niet alleen ronduit verbijsterend te noemen maar roept tevens vele vragen op.

  De definitie van vrijheid van meningsuiting is in 2015 erg eenvoudig geworden. Als je iets niet doet dan pleeg je censuur, als je iets wel doet dan ben je het goede voorbeeld voor de vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Dit simplisme tekent de nieuwe wereld orde sinds 2001. Beledigen moet kunnen, helemaal als mediabedrijf, anders pleeg je zelfcensuur. Het te kijk zetten van Mohammed is trending topic. Vragen of dit beledigen iets bijdraagt aan een maatschappelijk debat, of het wel zin heeft in een rechtsorde, noodzakelijk is voor het blootleggen van misstanden of in andere zin belangrijk is, worden niet gesteld.

  lees meer

  Politie Haaglanden kan niet tegen kritiek

  Recente demonstraties tegen Haags politiegeweld en vermeend racistisch handelen binnen het korps, hebben geleid tot een tegenactie vanuit de top van het korps. Tevens worden organisatoren van het protest benaderd door de AIVD.

  De 17-jarige Rishi Chandrikasing werd op 24 november 2012 op station Hollands Spoor in Den Haag door een agent doodgeschoten, nadat NS-personeel tegen de politie had beweerd dat hij bewapend was, wat niet het geval bleek te zijn. De rechtbank besliste op 23 december 2013 dat de politieagent die het fatale schot loste niets te verwijten viel en dat de ‘verdachte’ wegrende.

  lees meer

  Overheid ontmoedigde het protest rondom NSS-top

  Het is een ontwikkeling die al langer gaande is, maar werd door de grootschalige beveiligingsoperatie rondom de Nuclear Security Summit (NSS) op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag onderstreept. Protestgeluiden werden door extreme beperkingen bij voorbaat het zwijgen opgelegd, omwille van ‘Nederland, internationaal evenementenland’.

  Bijeenkomsten van weinig democratische instituten als de World Trade Organization (WTO), G8 en EU vormen al jaren aanleiding voor protest. Tienduizenden demonstreerden tegen de WTO in 1999 (Seattle, VS) en 2000 (Praag, Tsjechië). Ook tegen de G7, G8 en G20 werd op grote schaal gedemonstreerd. De ondemocratische Europese Commissie en de rest van de EU brachten jarenlang honderdduizenden burgers op de been in Amsterdam, Barcelona, Göteborg, Keulen en andere Europese steden. Door deze ervaringen hebben de politici zich nog verder teruggetrokken in hun ivoren torens en is het protest afgenomen als gevolg van exorbitante veiligheidsmaatregelen.

  lees meer

  Wijkagent: Gaat u soms naar de NSS-top?

  De ouders van een jongen die zich op vreedzame wijze inzet voor dieren werden in 2008 door de AIVD aangeraden hun zoon op het rechte pad te houden. Diezelfde jongen werd voorafgaande de nucleaire NSS-top gepolst om informant te spelen.

  ‘Vanaf dat ik actief ben geworden in verschillende sociale bewegingen heb ik gemerkt dat de politie- en inlichtingendiensten vaak uit zijn op het winnen van informatie en het intimideren van actievoerders. Dit viel al snel op door uitvoerige ID-controles, dreigen met arrestaties en nog meer, maar ook door enkele meer persoonlijke ervaringen.

  lees meer

  De schaduw van de staat

  Een 25-jarige vreedzame dierenrechtenactivist heeft onlangs inzage gekregen in zijn persoonsdossier van de AIVD. De man constateerde na bestudering wat hij al wist, namelijk dat de RID opvallend vaak zijn gangen is nagegaan. Verontrustend maar geen reden om paranoia te worden.

  Op 15 september 2014 ontving ik een brief met daarin het resultaat van mijn verzoek enkele maanden eerder om een inzage in het dossier dat de AIVD over mij heeft aangelegd. Verpakt in een envelop met een gat erin en dichtgeplakt met een stuk plakband trof ik een map aan met de streepjescode van aankoop er nog op geplakt.

  lees meer

  Occupyer benaderd door de RID

  Tijdens een actiekamp van Occupy Ede in 2012 werd een jongeman aangehouden door de politie omdat hij boetes had openstaan. In de cel kreeg hij bezoek van een RID’er die hem vergeefs gepolst heeft om informant te worden.

  De 25-jarige ‘Sjoerd’ sprak met Buro Jansen & Janssen over zijn ervaringen met de politie en een man van een inlichtingendienst die hem lastig vielen in de weken voorafgaande en op de dag van de kroning van Willem-Alexander. De uitwerking daarvan lees je in het artikel ‘Inlichtingendienst intimideert anti-monarchist’, zie elders in deze nieuwsbrief.

  lees meer

  Undercover, The True Story of Britain’s Secret Pol

  Undercover (Guardian Books, 2013) tells the story of the London Metropolitan Police Special Demonstration Squad and its mission to monitor activists and protest movements. Authors Rob Evans and Paul Lewis present an enthralling and disturbing account of police infiltrations in the UK by chronicling nine people who worked as undercover agents in the activist scene from 1983 through 2010. These police spies took on false identities in order to live among activists for years at a time. They did not only keep tabs on activists, they were active participants in groups and often incited others to take radical – and at times illegal – action. Additional police spies have been unmasked since the book was published, yet the practice of surveillance of activist groups continues.
  lees meer

  Het verwrongen wereldbeeld van de NCTV I kort NL

  Dick Schoof, coördinator van de NCTV, oogt al geruime tijd paranoia. In zijn DTN’s zoekt hij onder iedere steen naar het jihadistische gevaar.

  De coördinator terrorismebestrijding stelt in het tweede dreigingsbeeld [DTN-2, september 2005] dat ‘het tegengaan van zelfmoordaanslagen moeilijk, zo niet onmogelijk is.’ Deze conclusie, die wordt getrokken naar aanleiding van de aanslagen in Londen van juli 2005, is tekenend voor de rest van het dreigingsbeeld van de afgelopen tien jaar. Eigenlijk is de NCTb niet verantwoordelijk, maar zij waarschuwt wel, al lijkt het erop dat steeds naar het verkeerde gevaar wordt gekeken.

  lees meer

  Het verwrongen wereldbeeld van de NCTV I analyse NL

  In de internationale analyse gaat het vooral over de directe link tussen internationale gebeurtenissen en het mogelijke gevaar in Nederland. Nu blijft dat natuurlijk koffiedik kijken. Hypothetisch kan iedereen die gaat deelnemen aan de gewapende strijd in bijvoorbeeld Syrië een tegenstander worden en bij terugkeer, hier willen toeslaan. Die gedachtegang vloeit voort uit de realiteit van de oorlog tegen de terreur, waar Nederland aan deelneemt. Wij zijn in oorlog met een fictieve tegenstander, terreur. Iedereen kan daartoe worden gerekend en hoewel definities van terrorisme gepresenteerd worden als objectieve gegevens, is terreur altijd politiek en de oorlog tegen de terreur ook.
  lees meer

  De jihadistische angstvisioenen van de NCTV (II kort wereld)

  De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) is allang niet meer alert, maar uitermate paranoia, levend in een waan die de veiligheid in gevaar brengt. MH-17 is daar het voorbeeld van.

  Dreigingsbeelden Terrorisme Nederland (DTN) worden gekenmerkt door een hitserigheid van een blogtekst of tweet zonder duidelijke bronvermelding en achtergrond. Het lijkt veel weg te hebben van een mening over de toestand in de wereld, een soort G.B.J. Hiltermann. Een mening die niet bedoeld is om angst weg te nemen, want een aanslag is immer voorstelbaar, reëel en wij zijn eigenlijk altijd voorkeursdoelwit en soms gelegenheidsdoelwit.

  lees meer

  Jihadistische angstvisioenen van de NCTV II analyse wereld

  In ‘De jihadistische angstvisioenen van de NCTV (II internationaal)’ een grove analyse van de internationale berichtgeving van de NCTV over de afgelopen tien jaar. Hier per jaar een grove analyse, een vogelvlucht, of om in de terroristische terminologie te blijven een drone vlucht. Alles wordt slechts aangestipt omdat het ondoenlijk is om op alle arrestaties en aanslagen uitgebreid in te gaan. Het gaat om het doorbreken van de denktrant, het doorbreken van de dreigingsbeeld diarree zoals elders beschreven wordt. lees meer

  The Criminalization of Dissent by Law Enforcement

  As we have seen, the concepts of “terrorism”, “extremism” and “ideological crime” are the means by which protest becomes signified as a threat. These concepts promote a discourse where the act of protest is seen as a danger to the current political order and therefore a threat to the so-called “national security”. Any protest in this security-thinking is perceived as suspect, not for any actual “disturbing” acts, but for its perceived potential to do so. This goes further than just physical acts of dissent. The very mental act of imagining different political realities than those espoused by contemporary neoliberal representative “democratic” Netherlands, have become foregrounded as potential “threats” as well. Participants of protest actions find themselves increasingly watched by various governmental agencies, analyzing protest from the perspective of “risk”, “security” and the worldwide fight against “terrorism”. These developments have not come suddenly, but have been following the more global shifts in the public perception and anxiety over “security” since the events of 9/11, the Madrid, London and Dubai bombings, and more locally, the political murders of politician Fortuyn and columnist Van Gogh in the Netherlands.
  lees meer

  Prevent and Tame. Protest under (Self)Control

  The common dualistic approach to social movements tends to see power and resistance as separate and independent antagonists.

  The contributors to this book aim to transcend that approach, arguing that to adequately analyze ongoing struggles, it is also critically important to trace the constitutive interconnectedness between social movements and power. This is the aim of the title “Prevent and Tame”: emergent strategies to prevent and tame protest—whether they are undertaken by the state or by factions within the movements themselves—have given rise to new kinds of social relations and regulations that call for a new approach to research on social movements and protest.
  lees meer

  Bringing the War Home

  The Weather Underground, the Red Army Faction, and Revolutionary Violence in the Sixties and Seventies

  In this first comprehensive comparison of left-wing violence in the United States and West Germany, Jeremy Varon focuses on America’s Weather Underground and Germany’s Red Army Faction to consider how and why young, middle-class radicals in prosperous democratic societies turned to armed struggle in efforts to overthrow their states. lees meer

  Buro Jansen & Janssen heeft geld nodig

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur.
  Wordt donateur of vraag familie, vrienden en bekenden donateur te worden. Bankrekening NL56 INGB 0000 6039 04 (ING 603904 BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam. Res Publica is de stichting van Jansen & Janssen.
  Buro Jansen & Janssen is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) instelling. Dit betekent voor mensen die ons willen steunen het volgende:
  – Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  Voor Buro Jansen & Janssen betekent dit:
  – Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  – Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  lees meer

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>