• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #67, augustus 2015

  Mocht je een interessant artikel hebben over je confrontatie met politie en justitie, een nieuwe wetgeving, onderzoek of scriptie mail het ons: info@burojansen.nl

  00 voorkant
  01 inhoudsopgave
  02 Overheid blijft verdienen aan ID-controles
  03 Jouw data is zelden veilig bij een beheerder
  04 Hoe zit het eigenlijk met mijn data?
  05 Het COA stuurde vrijwilliger weg vanwege diens geëngageerdheid
  06 Dubieus onderzoek van VU en NSCR naar cybercriminaliteit
  07 Solidarity with imprisoned activists with or without Facebook
  08 Exposed on Facebook
  09 Amsterdam Oost paste ten onrechte preventief fouilleren toe
  10 Veiligheidsarchief, daar hebben we de AIVD niet voor nodig
  11 Nieuw blog over justitie- en veiligheidsbeleid
  12 Onderzoek naar politieoptreden Haaglanden
  13 Voorzichtig de vijand heeft grote oren
  14 Tips om veiliger te e-mailen
  15 Buro Jansen & Janssen heeft geld nodig
  16 achterkant

  Manipulatie, Verlies en Bedrog van Data Observant 67, augustus 2015
  http://www.burojansen.nl/pdf/Observant67BJJaug2015.pdf

  lees meer

  Overheid blijft verdienen aan ID-controles

  Er zijn in tien jaar tijd maar liefst 277.726 ID-boetes uitgeschreven. Van alle boetes zijn er uiteindelijk 135.188 betaald hetgeen de overheid rond de 6 miljoen euro heeft opgeleverd.

  In het najaar van 2007 publiceerde Buro Jansen & Janssen een informatiekrant over de toepassing van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht (WUID) die 1 januari 2005 werd ingevoerd. In de publicatie kwamen uiteenlopende verhalen aan bod van burgers waaruit duidelijk werd dat de WUID op grove wijze door de politie wordt ingezet. Sommige dagbladen kopten naar aanleiding van de J&J-krant dat de overheid miljoenen binnensleept aan opgelegde boetes vanwege het niet dragen/tonen van de ID-kaart. Zo zou op basis van de cijfers over 2005 de overheid 1,3 miljoen euro hebben verdiend aan ID-boetes.

  lees meer

  Jouw data is zelden veilig bij een beheerder

  Het parkeren van data in de vorm van een website, e-mails of in de cloud is niet van risico’s gevrijwaard. Jouw data staat altijd ergens anders op een computer geparkeerd, of die nu in beheer is van een commercieel bedrijf of een kleine activistische provider.

  De meeste mensen vertrouwen erop dat bedrijven of personen die hun data op het internet beheren dit netjes doen. Tot een paar jaar geleden was er nog nauwelijks besef over die vertrouwelijkheid en de beveiliging van data. Recente discussies over privacy, maar ook datalekken en hackers, hebben bijgedragen aan een iets groter bewustzijn. Daarnaast zijn de afgelopen tijd in binnen- en buitenland diverse servers en data van activisten in beslag genomen.

  lees meer

  Hoe zit het eigenlijk met mijn data?

  Het is onmogelijk om 100 procent grip te hebben op je data en/of persoonsgegevens op het internet. Dagelijks gaan jouw persoonlijke gegevens honderden keren door databases van de overheid. Je kan er wel rationeler en doelbewuster mee omgaan. Dit houdt in dat je jezelf een aantal vragen stelt.
  lees meer

  COA stuurde vrijwilliger weg vanwege geëngageerdheid

  Jan Kees diende in 2013 zijn werkzaamheden als yogaleraar bij het AZC in Leersum te beëindigen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers vond zijn politieke opvattingen niet stroken met de vereiste neutraliteit. De Nationale ombudsman boog zich over de kwestie.

  Jan Kees maakt, naast portret- en kunstfoto’s, ook foto’s van acties en demonstraties. Daarnaast heeft hij een ruime ervaring in de zorg en was langdurig werkzaam bij het asielzoekerscentrum (AZC) in Leersum. Door bezuinigingen in de zorg, maar ook op de afdeling voorzieningen voor vluchtelingen, raakte Jan Kees zijn werk op het AZC kwijt. Enkele asielzoekers verzochten hem zijn yogalessen in het centrum voort te zetten. Hij stemde daarmee in en moest een contract ondertekenen als vrijwilliger van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

  lees meer

  Dubieus onderzoek VU en NSCR naar cybercriminaliteit

  Medewerkers van de Vrije Universiteit en het NSCR hebben in samenwerking met het Openbaar Ministerie ruim 2.000 personen geënquêteerd over cybercriminaliteit. Een aanzienlijk deel van de respondenten is niet verteld dat zij benaderd zijn omdat zij als veroordeelden of verdachten te boek staan.
  lees meer

  Solidarity imprisoned activists with/without Facebook

  On the 23rd of June 2014, I opened Facebook and found news that two friends had been arrested after participating in protests on the other side of the world. Natalie Lowrey is an Australian environmental activist who was arrested in Malaysia on 22 June during a peaceful action against Australian-owned Lynas Corporation’s rare earth plant in Malaysia. Yara Sallam is an Egyptian feminist activist who was arrested in Egypt on 21 June during a peaceful demonstration against the country’s anti-protest law. These two women human rights defenders (WHRDs) and friends who I had met at different moments in my activist life were now in jail, and I was alarmed and worried. lees meer

  Exposed on Facebook

  As is widely warned, your social life can easily be mapped if you are active on Facebook. This article shows how it happens. It is translated from the original in Dutch posted at Bureau Jansen & Jansen. [https://www.burojansen.nl/artikelen_item.php?id=523]

  You leave metadata traces when you communicate over the internet and telephone. These are mostly individualised tracks, information about yourself and the direct contacts that you maintain with other people. Of course the results can give a picture of your social world but for that, the data must be gathered for a long time.

  Individual data is hard data about where, at what time and with whom you spoke. This data can be used by investigative agencies to profile you as a suspect, a witness or an unknown participant in an event. Whether you’ve been around when other people said stuff, you’ve called someone, you’ve sent a whatsapp message or you received an SMS you didn’t even respond to , everything gets collected for the investigation.

  lees meer

  Amsterdam Oost ten onrechte preventief fouilleren

  In Amsterdam Oost vonden te weinig geweldsincidenten plaats om preventief fouilleren op straat toe te mogen passen. Het was de reden dat de gemeente het middel in 2014 niet langer inzette.

  In 2009 concludeerde Buro Jansen & Janssen dat de overheid op zijn minst jongleert met cijfers als het gaat om preventief fouilleren in Amsterdam. Eigenlijk kun je stellen dat de onderbouwing van een zwaar ingrijpend middel als preventief fouilleren faalt en op zijn minst leugenachtig is. De Amsterdamse gemeenteraad heeft zelf als criterium gesteld dat er minimaal één incident per hectare moet plaatsvinden voordat de overheid over kan gaan tot preventief fouilleren.

  lees meer

  Het Nationaal Veiligheidsarchief

  Twee jaar geleden werd het Veiligheidsarchief opgericht. Doel is het blootleggen van theorie, praktijk, effectiviteit en rechtmatigheid omtrent het functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland.
  Op de officiële internetpagina van de archieven van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) worden op dit moment drie inzageverzoeken weer gegeven. Het gaat om het verzoek over het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) vanaf 1977 tot 1988 rond de ‘campagne tegen kernwapens’ (sinds maart 2015 online), de FNV in de jaren ’70 en ’80 (sinds juni 2014 online) en Stichting Opstand (sinds mei 2014 online).

  lees meer

  Nieuw blog over justitie- en veiligheidsbeleid

  Het weblog justitieenveiligheid.nl is een initiatief van Buro Jansen & Janssen. Een blog met reacties op gedane uitingen van politie-, justitie- en inlichtingendiensten over het Nederlandse en Europese beleid en praktijk. Daarnaast wordt er bericht over de wijze waarop de media zich op dit terrein bezighouden.
  lees meer

  Onderzoek naar politieoptreden Haaglanden

  Al enkele jaren staat het politieoptreden in sommige buurten van Den Haag ter discussie. De overheid (gemeente, politie, openbaar ministerie en anderen) spreken van incidenten en niet van structureel buitenproportioneel optreden. Terwijl slachtoffers, verschillende organisaties en zelfs ex-agenten wel degelijk spreken van een structureel probleem, blijven burgemeester en politie dit ontkennen en bagatelliseren.
  lees meer

  Voorzichtig: De vijand heeft grote oren

  Dit stuk zal gaan over benaderingen door de politie in Utrecht. Aanleiding voor ons om ons hier mee bezig te houden waren enkele benaderingen de laatste tijd van mensen in Utrecht in een nogal korte periode.

  We vinden het van belang om het verhaal over de benaderingen naar buiten te brengen. Belangrijk voor zowel de benaderden als voor andere mensen in de axiescene. Belangrijk voor de benaderen omdat ze zo laten zien dat zij zich niet laten intimideren door de wouten. Dat zij, ondanks de schok en angst die vaak samengaan met deze benaderingen, met hun verhaal komen en daarmee een mogelijkheid geven om de werkwijze van de p.i.d. in de openbaarheid te brengen.

  lees meer

  Tips om veiliger te e-mailen

  Stel, je maakt gebruik van Gmail. Google, het bedrijf achter Gmail, kijkt met je mee zodra je aan het mailen bent. Gmail is weliswaar gratis, maar Google wil in ruil wel graag jouw data inzien waarmee het onder meer gericht en op persoonlijke maat adverteerders kan binnenhalen. Voor Google betekent gratis dus niet voor niets. Google heeft een betaalde versie van gmail waarbij het bedrijf zegt dat het de e-mails niet scant.
  lees meer

  Buro Jansen & Janssen heeft geld nodig

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur.
  Wordt donateur of vraag familie, vrienden en bekenden donateur te worden. Bankrekening NL56 INGB 0000 6039 04 (ING 603904 BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam. Res Publica is de stichting van Jansen & Janssen.
  Buro Jansen & Janssen is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) instelling. Dit betekent voor mensen die ons willen steunen het volgende:
  – Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  Voor Buro Jansen & Janssen betekent dit:
  – Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  – Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

  << oudere artikelen