• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Voorzichtig: De vijand heeft grote oren

  Dit stuk zal gaan over benaderingen door de politie in Utrecht. Aanleiding voor ons om ons hier mee bezig te houden waren enkele benaderingen de laatste tijd van mensen in Utrecht in een nogal korte periode.

  We vinden het van belang om het verhaal over de benaderingen naar buiten te brengen. Belangrijk voor zowel de benaderden als voor andere mensen in de axiescene. Belangrijk voor de benaderen omdat ze zo laten zien dat zij zich niet laten intimideren door de wouten. Dat zij, ondanks de schok en angst die vaak samengaan met deze benaderingen, met hun verhaal komen en daarmee een mogelijkheid geven om de werkwijze van de p.i.d. in de openbaarheid te brengen.

  Het is ook van belang voor mensen in de scene omdat de benaderingen laten zien dat het geen enkele zin heeft om erop in te gaan met als idee dat je zo informatie over de kit zult krijgen. Ze zullen nooit jets loslaten (bijvoorbeeld wat ze nou precies van je weten, hetgeen waar je zelf zo benieuwd naar bent). En Uberhaupt, voordat een p.i.d.’er je vertrouwt (wat hi’ overigens nooit zal doen) zul je toch met echt goede informatie moeten komen, omdat ze alle verkregen informatie natrekken. Het spelletje meespelen met succes kun je daarom beter nooit doen.
  Verder is het noodzakelijk als je benaderd bent om dat te vertellen aan mensen die je dat verhaal toevertrouwd. Dit kan het wantrouwen, wat helaas soms het gevolg is van benaderingen, aanzienlijk voorkomen. Verder kan dan worden nagegaan of er iemand gevaar loopt, want de reden van de benadering is niet alleen de ‘belangstelling’ voor je eigen aktiviteiten, maar juist ook de ‘be– langstelling’ voor de aktiviteiten en ideeen van andere mensen of groepen. Tevens kunnen we aan de hand van de verhalen laten zien wat de achterliggende bedoelingen zijn van het benaderen.
  De tot nu toe bekende benaderingen zijn in het algemeen zeer stereotiep. De handelswijze en opstelling van de wout is vaak hetzelfde.
  artikel als pdf
  Voorzichtig de vijand heeft grote oren, benadering