• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #44, januari 2007

  Twee maandelijkse elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen
  (achtergronden bij het nieuws)
  Mocht je een interessant artikel hebben over je confrontatie met politie en justitie, een nieuwe wetgeving, onderzoek of scriptie mail het dan ons, info@burojansen.nl. Wij zullen dan kijken of we dit opnemen in onze nieuwsbrief.
  In deze nieuwsbrief weer zowel buitenlands als binnenlands nieuws. Er zijn onder andere artikelen te vinden over Swift, Lynne Stewart, Portugal en rendition en Mullah Krekar. In wie is gevaarlijker: de sjeik of de staat het verhaal van de voor het ondersteunen van terrorisme veroordeelde Amerikaanse advocaat Lynne Stewart. Journalisten tappen mag dat borduurt voort op de artikel de dozen van de AIVD uit observant 42. Swift laat zien hoe braaf de Nederlanders eigenlijk echt zijn. De Belgen misschien ook, maar uiteindelijk schrijven ze wel een rapport dat openheid van zaken geeft. Het onderzoek over rendition door het Europese parlement is dan wel afgesloten sommige parlementariërs hebben hun tanden er echt in gezet.

  01 – inhoudsopgave
  02 – Preventief strafrecht, Column de Balie 17 november 2006
  03 – AIVD, Paul H. en de onderzoeken
  04 – Wie is gevaarlijker: de Sjeik of de staat
  Hoe terrorisme een bedreiging is voor de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat in de Verenigde Staten.
  05 – Wie is gevaarlijker: de sjeik of de staat
  Een analyse van de achtergrond van de zaak tegen Lynne Stewart.
  06 – SWIFT, zwijgen is goud?
  07 – Portugal: Europees parlementslid doet haar werk en
  TDIP website: Temporary Committee on the alleged use of European countries by the CIA for the transport and illegal detention of prisoners
  08 – Krekar speelt Amerikaans Roulette
  09 – Europees veiligheidshandboek:kijk uit de G8 komt naar je toe
  10 – Gewapende Strijd in de 21ste eeuw uit Ethiek & Maatschappij themanummer over terrorisme (pdf)
  11 – Terrorismebestrijding: Het bestuursrecht aan zet, de rechtsstaat in gevaar?
  12 – Van privacyparadijs tot controlestaat? Misdaad- en terreurbestrijding in Nederland aan het begin van de 21e eeuw
  13 – verschenen proefschriften en scripties
  14 – Buro Jansen & Janssen in de media
  15 – Donateurs gezocht!

   

  Preventief strafrecht

  Als we naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van veiligheid en privacy kijken, dan valt op dat de roep om maatregelen veelal tot cirkelredeneringen leidt. Als de criminaliteit daalt dan helpen de maatregelen en moeten er meer worden ingevoerd om nog meer resultaat te zien en als ze niet helpen moeten er ook meer worden ingevoerd omdat ze nog niet helpen. lees meer

  AIVD, Paul H en de onderzoeken

  Deze week is het proces over het lekken van AIVD informatie aan de Telegraaf begonnen Naast oud-BVD agent Paul H. zijn inmiddels ook Bertus van D. uit Katwijk en Bastiaan van G. uit Voorhout verdacht van het lekken van staatsgeheimen. Het OM vermoedt dat het tweetal de staatsgeheime stukken bij Paul H. heeft gestolen en deze vervolgens heeft doorgespeeld aan de journalisten.
  Ook is het onderzoek van de CTIVD naar het lekken gepubliceerd.
  lees meer

  Wie is gevaarlijker: de sjeik of de staat? Hoe terrorisme een bedreiging is voor de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat in de Verenigde Staten.

  Op 9 april 2002 advocaat Lynne Stewart is thuis gearresteerd. Zij is de eerste advocaat in de Verenigde Staten die wordt beschuldigd van het ondersteunen van terrorisme en het overtreden van de speciale beperkingen (Special Administrative Measures) die de Amerikaanse instantie die over de gevangenissen gaat heeft opgelegd aan Omar Abdel-Rahman.

  Joost de Haas schrijft de volgende dag in de Telegraaf onder de kop ‘Justitie VS spoort terreurcomplot op’ dat Stewart de Egyptenaar Omar Abdel-Rahman zou hebben geholpen bij het doorgeven van opdrachten aan zijn volgelingen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Egypte. Wat het ‘terreurcomplot’ precies inhoudt wordt nooit duidelijk. De storm van artikeltjes over de steun van Lynne Stewart aan terroristen luwt de volgende dag al weer. De overheid roept ‘terreurcomplot’, de kranten schrijven het over en daarmee is de kous af, berichtgeving in de 21ste eeuw.
  lees meer

  Wie is gevaarlijker: de sjeik of de staat? Een analyse van de achtergrond van de zaak tegen Lynne Stewart

  Wat ligt er in essentie aan de basis van de zaak tegen Lynne Stewart die binnen zowel rechts als links Amerika een verhitte discussie heeft losgemaakt?
  Is het de doorgeschoten oorlog tegen het terrorisme die ertoe heeft geleid dat ten eerste alle gespreken tussen Stewart en Abdel-Rahman werden afgeluisterd? Gesprekken tussen een advocaat en een cliënt zijn ook in Nederland een gevoelig punt. Als die gesprekken niet meer kunnen plaatsvinden zonder het luisterend oor van de staat waar is dan nog de eerlijke rechtsgang, is vaak het argument.
  lees meer

  SWIFT, zwijgen is goud? (een half jaar later)

  Op 31 januari 2007 debatteerde het Europees Parlement over de het doorgeven van bankgegevens van SWIFT aan de VS. In juni 2006 werd bekend dat SWIFT op verzoek van de VS bulk data doorgaf over internationale financiële transacties. Eind 2006 concludeerden zowel de Belgische Privacycommissie als de privacywaakhond van de Europese Unie dat de datatransfer naar de VS onvoldoende waarborgen voor de privacy van klanten geeft. Bovendien sprak men de angst uit dat er mogelijk misbruik van de gegevens wordt gemaakt voor economische spionage. De harde conclusies in Europa hebben in Nederland nog niet geleid tot harde actie. Het College Bescherming Persoonsgegevens bevraagt de financiële instellingen naar hun werkwijze. De Nederlandse bank verwijst slechts naar gedateerde kamerantwoorden uit september 2006 door minster Zalm.
  lees meer

  Portugal: Europees parlementslid doet haar werk

  Ana Maria Gomes, lid van de socialistische fractie in het Europese parlement, tevens lid van de commissie van het parlement die de betrokkenheid van Europese staten bij de geheime CIA vluchten tracht uit te zoeken (TDIP), heeft de Portugese overheid het mes op de keel gezet. Door haar doorzettingsvermogen zijn nu allerlei gegevens boven tafel gekregen die erg onwelkom zijn voor de autoriteiten in Lissabon. lees meer

  Krekar speelt Amerikaans Roulette

  Mullah Krekar, Najmuddin Faraj Ahmad, lijkt er niet genoeg van te krijgen de grenzen van de Westerse democratische rechtstaat op te zoeken. Tijdens het Deense cartoon-drama zei hij in de media ‘de oorlog is begonnen’ terwijl allerlei andere moslim-leiders verdraagzaamheid predikten. In juni 2006 zei hij in een Koerdische krant dat Osama Bin Laden een goede moslim is. De vraag is of het spel nu uit is nadat een Noors hof van beroep in november 2006 heeft bepaald dat Krekar uitgeleverd kan worden aan Irak. lees meer

  Europees veiligheidshandboek: kijk uit de G8 komt

  De Europese Unie integreert haar veiligheidsbeleid tot een uniform beleid voor evenementen van politieke, sociale, culturele en sportieve aard. Kort door de bocht komt het er op neer dat de EU al deze evenementen ziet als een mogelijk terroristisch doelwit. Daartoe worden de veiligheidshandboeken voor politieke bijeenkomsten zoals bijeenkomsten van de Europese Unie geïntegreerd met handboeken die betrekking hebben op grote sportevenementen als de Olympische Spelen in Griekenland en het voetbal-handboek. lees meer

  Gewapende strijd in de 21ste eeuw

  Artikel in het november themanummer over terrorisme van Ethiek & Maatschappij

  Uit de inleiding over ons artikel:
  Onder de vermeende terroristische dreiging lijken bewoners van Westerse samenlevingen in toenemende mate bereid om verworven vrijheden op te geven in ruil voor een gevoel van veiligheid. In deze sfeer is er een cascade op gang gebracht van elkaar snel opvolgende maatregelen die geleidelijk aan de democratie en de rule of law uithollen.
  Rick van Amersfoort en Wil van der Schans stellen vast dat waar het in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw nog mogelijk was in het openbaar begrip te uiten voor vormen van wat toen ‘gewapende strijd’ heette, dit in het huidige klimaat al snel als ‘sympathie voor terroristische organisaties’ wordt aangemerkt met alle politiële en justitiële consequenties vandien. Alle vormen van radicalisme dreigen nu verdacht te
  worden en – met name waar het radicale moslimjongeren betreft – als eerste stadium van een ontwikkeling te worden gezien die automatisch tot gewelddadige acties zullen leiden. In het voetspoor van filosofen als Richard Rorty en Slavoj Žižek wijzen Van Amersfoort en Van der Schans op het gevaar dat de Westerse Open Societies hierdoor lopen om terug te glijden in een situatie van verlicht absolutisme, waarin de rol van verlicht despoot vervuld wordt door diegenen die voor de openbare veiligheid verantwoordelijk zijn en die bij iedere vorm van radicalisme reageren met een strafrechtelijke reflex.

  INHOUD
  THEMANUMMER
  TERRORISME
  samengesteld door Harry van den Bouwhuijsen
  Inleiding 3
  Artikels
  Ger GROOT Het taaie ongemak
  De paradoxen van het terrorisme 6
  Harry VAN DEN Geen Woorden maar Daden
  BOUWHUIJSEN Beknopte geschiedenis van het terrorisme 15
  Teun VAN DE VOORDE Terrorisme in de context van academisch onderzoek:
  Een leeg concept? 34
  Rick VAN AMERSFOORT Gewapende strijd in de 21ste eeuw 50
  en
  Wil VAN DER SCHANS
  Alderik VISSER Opvoeding, media en geweld: Over de grenzen van
  het jongste beschavingsoffensief 76
  Standpunten & Kanttekeningen
  Anton DERKS De ontmaskering voorbij 94
  Ethiek & Maatschappij thema terrorisme november 20

  Terrorismebestrijding: Het bestuursrecht aan zet, de rechtsstaat in gevaar?

  TERRORISMEBESTRIJDING: HET BESTUURSRECHT AAN ZET, DE RECHTSSTAAT IN GEVAAR?

  Uit
  Nederlandse Juristen Blad
  2006 nr 44

  Karianne Albers is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht.
  Raymond Schlössels is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  lees meer

  Van privacyparadijs tot controlestaat? Misdaad- en

  Donderdag 1 februari verschijnt het boek Van privacyparadijs tot controlestaat? Misdaad- en terreurbestrijding in Nederland aan het begin van de 21e eeuw, het resultaat van een studie naar de heikele afweging tussen privacy en veiligheid.

  De studie is onderdeel van het project Screening Society van het Rathenau Instituut en uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg.
  Dankzij deze studie is er in Nederland voor het eerst aandacht voor het totaalbeeld van de afzonderlijke veiligheidsmaatregelen. Hoe grijpen ze op elkaar in? Welke prijs betalen we ervoor als maatschappij en is het die prijs waard? Want hoewel burgers bereid lijken om hun privacy op te geven voor meer veiligheid, hebben de meeste mensen geen notie welke maatregelen de overheid neemt uit naam van hun veiligheid, laat staan dat ze het effect daarvan op hun privacy kunnen overzien.
  Van privacyparadijs tot controlestaat? Misdaad- en terreurbestrijding in Nederland aan het begin van de 21e eeuw

  Meesterstukken van het LIPO

  “Er zijn nog heel wat uitdagingen aan te gaan voor de Europese informatie-uitwisseling goed verankerd is binnen de Nederlandse politie. Ik wil laten zien dat de Europese Unie de druk aan het opvoeren is om de informatie-uitwisseling te optimaliseren en dat als we niet gauw inhaken op de ontwikkelingen, we onze eigen visie wellicht niet meer kunnen realiseren.” lees meer

  Buro Jansen & Janssen in de media 7 november 200

  14 november 2006
  De Gelderlander
  LOUIS SEVEKE – ‘Eis inzage in eigen dossiers’

  15 november 2006
  Trouw
  Wie weet er meer over de moord op Sévèke?; een jaar later

  15 november 2006
  Radio 1 om 13.45 uur
  Interview naar aanleiding van de lancering van de website www.openheid .nl

  27 november 2006
  Leeuwarder Courant
  Geheimzinnigheid troef rond inbreuk op mensenrechten

  27 november 2006
  De Vrije
  Onderzoeksburo Jansen en Janssen krijgt Domela-penning toegekend
  http://84.81.40.8/archives/00001783.htm

  19 december 2006
  AD/Utrechts Nieuwsblad
  Artikel over Catch Ken
  De criticus – ‘Misschien had je je auto uitgeleend, was je niet op bepaalde plek’

  19 december 2006
  AD/Amersfoortse Courant
  Artikel over Catch Ken
  De criticus – ‘Misschien had je je auto uitgeleend, was je niet op bepaalde plek’

  20 december 2006
  AD/Groene Hart
  Artikel over Catch Ken
  Criticus – ‘Misschien had je je auto uitgeleend, was je niet op bepaalde plek’

  Eind December 2006 BBC news over de ‘geluids’ camera’s in Groningen
  CCTV cameras used to monitor activity on British high streets may also soon be
  allowed to capture sound.
  http://news.bbc.co.uk/nolavconsole/ukfs_news/hi/newsid_6190000/newsid_6195300/nb_wm_6195397.stm

  Donateurs gezocht!

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur.
  Buro Jansen & Janssen heeft hard donateurs nodig om de komende recessie te overleven. Voor het doen van onderzoek is Buro Jansen & Janssen volledig afhankelijk van giften en subsidies.
  Stort gul: € 10,- , € 25,- € 50,- of meer per maand op:
  Giro: 603904
  tnv Stichting Res Publica te Amsterdam
  Bij storing van € 50,- of meer krijg je een origineel Jansen & Janssen T-shirt opgestuurd!

  << oudere artikelen