• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Krekar speelt Amerikaans Roulette

  Mullah Krekar, Najmuddin Faraj Ahmad, lijkt er niet genoeg van te krijgen de grenzen van de Westerse democratische rechtstaat op te zoeken. Tijdens het Deense cartoon-drama zei hij in de media ‘de oorlog is begonnen’ terwijl allerlei andere moslim-leiders verdraagzaamheid predikten. In juni 2006 zei hij in een Koerdische krant dat Osama Bin Laden een goede moslim is. De vraag is of het spel nu uit is nadat een Noors hof van beroep in november 2006 heeft bepaald dat Krekar uitgeleverd kan worden aan Irak.

  Krekar is in Nederland bekend geworden door het zeer mistige optreden van de voormalige Minister van Justitie Donner. Procedure of niet, hij zette Krekar gewoon op het vliegtuig naar Noorwegen. Rechtstaat? Dat verhaal is door NRC Handelsblad uitgebreid gedocumenteerd.
  Naar het zich nu laat aanzien had Donner Krekar liever naar Guantánamo gestuurd of een meer geheime gevangenis van de CIA. Waarom dat tot op heden niet is gelukt blijft onduidelijk, maar de Amerikanen tonen erg veel interesse inKrekar.
  Die Amerikaanse belangstelling is aan het licht gekomen als gevolg van het gebruik van frequent flier cards en credit cards door de CIA agenten die ook verantwoordelijk worden gehouden voor de ontvoering van Abu Omar (Osama Moustafa Hassan Nasr) in Milaan, Italië. Of zij ook betrokken waren bij de ontvoering twee mannen in Stockholm, Zweden, en twee andere in Duitsland is onduidelijk. Het Italiaans openbaar ministerie heeft uit het gebruik van die cards het reisschema van een mannelijke en een vrouwelijke CIA agent in 2003 kunnenblootleggen. De mannelijke helft van het koppel, Gregory Asherleigh (niet zijn echte naam), deel uitmakend van het uit 26 CIA medewerkers bestaande team dat Abu Omar in februari 2003 ontvoerde, vliegt op 24 april 2003 van New York naar Oslo. Krekar was in januari 2003 door de Nederlandse autoriteiten op het vliegtuig gezet naar Noorwegen. In de tijd dat hij in Nederland verbleef is hij twee maal door FBI agenten ondervraagd over al Qaida. Enkele dagen na aankomst van de eerste CIA agent in Olso krijgt de advocaat van Krekar van bronnen binnen de Noorse overheid berichten over het mogelijke gevaar dat Krekar zou lopen. Hij vraagt aan de Noorse autoriteiten om politie bescherming voor Krekar. “We had information from reliable intelligence sources,” zegt hij in de Chicago Tribune op 24 juli 2006. “We were told there was a kidnapping plan. We were told that agents were sent from the United States that were meant to bring Mullah Krekar to Guantanamo.” Op 18 mei 2003 vertrekt de CIA agent en hij wordt twee weken later vervangen door een vrouwelijke CIA collega, Cynthia Dame Logan (niet haar echte naam). Zij komt ook voor op de lijst van gezochte mensen door het Italiaans openbaar ministerie. Een maand later komt een andere vrouwelijke CIA agent in Oslo aan. Alle agenten verbleven van 24 april tot en met 13 augustus 2003 in het Radisson SAS Plaza Hotel in Oslo. De Noorse geheime dienst lijkt op de hoogte te zijn geweest van de aanwezigheid van de Amerikanen en vanuit die kringen zou ook de waarschuwing aan de advocaat van Krekar zijn gericht.
  Dat Krekar begin 2003 in Amerikaanse belangstelling stond had te maken met de verbintenis die de Amerikanen zochten tussen de voormalig Iraakse president Saddam Hoessein en al Qaida. De organisatie van Krekar, Ansar al-Islam, zou die connectie vormen aldus de verklaring van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin L. Powell, eerst aan zijn Noorse collega en later tijdens een voordracht in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
  Krekar is, net als vele andere zogenoemde radicale moslims, geen onbekende voor de Amerikanen. Hij zegt zelf dat hij in 2001 een bijeenkomst heeft bijgewoond met andere Koerdische leiders waar hij sprak met CIA agenten over strategieën om het regime van Saddam Hoessein omver te werpen.
  Langs illegale weg is het de Amerikanen niet gelukt Krekar te pakken te krijgen. Nu zetten zij hun hoop op de Noorse overheid die op 22 november 2006 in het gelijk is gesteld in haar pogingen Krekar naar Irak uit te zetten. Uitzetting kan echter nog wel even duren. “The ruling will not be enforced for the time being as the situation in Iraq is of such a nature that he, due to Norway’s obligations under international law, cannot be sent back there,” staat in het oordeel van het hof van beroep. In oktober 2006 werden nog 11 leden van Ansar al-Islam in Iraakse Koerdistan geëxecuteerd, iets dat Krekar ook te wachten staat.
  Om de druk verder op te voeren heeft de US Treasury op 7 december 2006 Mullah Krekar op de Amerikaanse terroristenlijst gezet. Deze lijst zal naar alle waarschijnlijkheid worden overgenomen door de Verenigde Naties en de Europese Unie. Volgens de US Treasury zou Krekar sinds het begin van 2005 geld hebben overgemaakt naar Ansar al-Sunnah een groep waar voormalige strijders van Ansar al-Islam en anderen zich hebben verenigd. Ook zou hij mensen hebben gerekruteerd voor de gewapende strijd. Volgens het bewijsmateriaal van de Amerikanen heeft Krekar in 2006 verschillende keren Duitsland bezocht om daar geld in te zamelen en logistieke activiteiten te ondernemen. Krekar zou met behulp van stichtingen geld via Bulgarije hebben doorgesluisd naar Irak. Tevens zeggen de Amerikanen bewijzen te hebben dat Krekar is teruggekeerd naar Irak en dat daar sinds de herfst van 2005 twee groepen sluipschutters actief zijn die door een man worden geleid die zegt dat hij dit in opdracht van Krekar zoudoen.
  Tot nu toe is Krekar steeds de dansontsprongen, maar de vraag is hoe lang het geluk hem nog toelacht.

  De rafelranden van Donners ‘wereldrechtsstaat’
  Overzicht terrorisme, angst of aan terrorisme gerelateerde arrestaties in Nederland sinds 11 september
  aivd antwoorden over Mullah Krekar
  aivd antwoorden op vragen over de uitzetting van K