• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • infozine Europese politie en Justitie samenwerking

  ‘De EU bouwt aan een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Eenmaal voltooid, zullen onder deze noemer zaken als het EU-burgerschap, de mobiliteit van personen, asiel en immigratie, het visumbeleid en het beheer van de buitengrenzen worden geregeld. Ze zal ook nauwe samenwerking bevorderen tussen de politie-, justitie- en douanediensten van de EU-landen. De ruimte moet ervoor zorgen dat de wetgeving die van toepassing is op EU-burgers, bezoekers en immigranten (en criminelen en terroristen) in de gehele Unie op dezelfde manier wordt toegepast.’ (europa.eu)

  lees meer

  Nederlandse betrokkenheid bij anti-terreur-actie in Duitsland?

  De KLPD en de G8, over het gebrek aan controle op politionele samenwerking tussen Nederland en Duitsland

  Dhr. Wilders mag weer naar het Verenigd Koninkrijk. Na de positieve uitspraak van de Engelse rechter pakte hij meteen het vliegtuig. Niet alleen de Nederlandse media berichtten over zijn reis, nu waren het ook de Engelse media die het geblondeerde Nederlandse parlementslid in de schijnwerper zetten. Zullen mensen die geweigerd zijn aan de grens om deel te nemen aan de protesten tegen internationale politieke topontmoetingen ooit ook in het gelijk worden gesteld? Of zal de controle op de politieke activisten in Europa alleen maar toenemen?
  lees meer

  Sccret Truth, The EU Joint Situation Centre

  Since the 9-11 terrorist attacks on the United States, the fight against terrorism is in the centre ofEuropean societal and political interest. The attacks in Madrid (2004) and London (2005) and severalfoiled attacks made clear that Europe itself was also a target for the international Jihadists. The arrestsof many alleged terrorists in different European countries underlined the reality of the terrorist threat.1At the same time it became clear that the ‘new terrorism’ formed a national as well as an internationalthreat. Attacks in Europe can be the work of home-grown terrorists, as well as the work of foreignfighters who succeed in infiltrating European countries. Military personnel from European countriesthat operate in foreign countries in the context of the ‘war on terror’ can be a target for terrorists, butalso European business or embassies. Incidents like the Danish cartoon affair or the Dutch movieFitna make it clear that ‘internal’ issues can have a great impact in foreign countries. On the otherhand it is possible that incidents and conflicts in countries far away – the invasion of Iraq, the conflictsin the Middle East – can have their internal repercussions in European countries.The European Union reacted on the new terrorist threat with an ‘unprecedented wave of policyinterventions’ (Den Boer 2006: 83). New counterterrorist agencies and structures were created in thewake of the attacks on top of already existing structures, and the latter were furbished with new andspecial competences in the field of counterterrorism. With this ‘plethora of initiatives’, the EUreinforced the already ‘crowded policy space’ on counterterrorism (Den Boer 2006: 99). The politicaland policy interventions of the European Union have been the subject of many articles and papers(see for instance Bendiek 2006; Den Boer 2006; Müller-Wille 2004a; Wilkinson 2005), so we will notduplicate that work in this paper. Instead, we will concentrate on one of the counterterrorist structuresof the European Union: the EU Joint Situation Centre. Moreover, we will research and analyse thisagency from the perspective of transparency and accountability. Therefore the central question will be:what do we know of this EU Joint Situation Centre? How does it operate? What is its relevance forEuropean counterterrorism? In other words: how transparent is the EU Joint Situation Centre?

  lees meer

  Hollandse betrokkenheid bij Duitse anti-terreur-ac

  De KLPD en de G8, over het gebrek aan controle op politionele samenwerking tussen Nederland en Duitsland

  Dhr. Wilders mag weer naar het Verenigd Koninkrijk. Na de positieve uitspraak van de Engelse rechter pakte hij meteen het vliegtuig. Niet alleen de Nederlandse media berichtten over zijn reis, nu waren het ook de Engelse media die het geblondeerde Nederlandse parlementslid in de schijnwerper zetten. Zullen mensen die geweigerd zijn aan de grens om deel te nemen aan de protesten tegen internationale politieke topontmoetingen ooit ook in het gelijk worden gesteld? Of zal de controle op de politieke activisten in Europa alleen maar toenemen?

  Op 4 juni 2007 reizen drie vrouwen naar de G8 top, een conferentie van acht wereldleiders, in Heiligendamm, Duitsland. Zij komen nooit aan. Aan de Nederlands Duitse grens worden zij aangehouden en teruggestuurd. Dit overkomt diverse mensen die van hun recht op vrijheid van meningsuiting en het houden van openbare manifestaties gebruiken willen maken. “Nach Erkenntnissen des deutschen Kontaktbeambten in den Niederlanden is Frau … den Linken Spektrum nahestehend. Demnach ist im Rahmen des G8-Gipfels damit zu rechnen, dass Frau … an unfriedlichen Aktionen teilnehmen wird,” luidde de tekst van de Einreiseverweigerung, de weigeringsbrief om Duitsland te mogen betreden. Volgens de Duitse overheid sympathiseerden de vrouwen en andere mensen met linkse groeperingen en vormden ze een gevaar voor de openbare orde. Nederland had de Duitse overheid voorzien van een lijst met 96 demonstranten die voor het overtreden van een verkeersregel in Utrecht waren gearresteerd en later vrijgesproken. De mensen die werden tegengehouden stonden allemaal op de lijst. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de Duisters vertelt dat de lijst alleen “for police use only” was, maar in de verstrektte KLPD-stukken onder Wob komen die vier woorden nergens terug.

  Secret Truth: The EU Joint Situation Centre

  Since the 9-11 terrorist attacks on the United States, the fight against terrorism is in the centre ofEuropean societal and political interest. The attacks in Madrid (2004) and London (2005) and severalfoiled attacks made clear that Europe itself was also a target for the international Jihadists. The arrestsof many alleged terrorists in different European countries underlined the reality of the terrorist threat.1At the same time it became clear that the ‘new terrorism’ formed a national as well as an internationalthreat. Attacks in Europe can be the work of home-grown terrorists, as well as the work of foreignfighters who succeed in infiltrating European countries. Military personnel from European countriesthat operate in foreign countries in the context of the ‘war on terror’ can be a target for terrorists, butalso European business or embassies. Incidents like the Danish cartoon affair or the Dutch movieFitna make it clear that ‘internal’ issues can have a great impact in foreign countries. On the otherhand it is possible that incidents and conflicts in countries far away – the invasion of Iraq, the conflictsin the Middle East – can have their internal repercussions in European countries.The European Union reacted on the new terrorist threat with an ‘unprecedented wave of policyinterventions’ (Den Boer 2006: 83). New counterterrorist agencies and structures were created in thewake of the attacks on top of already existing structures, and the latter were furbished with new andspecial competences in the field of counterterrorism. With this ‘plethora of initiatives’, the EUreinforced the already ‘crowded policy space’ on counterterrorism (Den Boer 2006: 99). The politicaland policy interventions of the European Union have been the subject of many articles and papers(see for instance Bendiek 2006; Den Boer 2006; Müller-Wille 2004a; Wilkinson 2005), so we will notduplicate that work in this paper. Instead, we will concentrate on one of the counterterrorist structuresof the European Union: the EU Joint Situation Centre. Moreover, we will research and analyse thisagency from the perspective of transparency and accountability. Therefore the central question will be:what do we know of this EU Joint Situation Centre? How does it operate? What is its relevance forEuropean counterterrorism? In other words: how transparent is the EU Joint Situation Centre?Thorough research into and analyse of the EU Joint Situation Centre (SitCen) is important for severalreasons. First, within SitCen a merger is taken place between internal and external aspects of EUcounterterrorism policy. Second, SitCen is an important channel through which horizontal structures ofintelligence cooperation outside the formal scope of the EU merges with formalised vertical EUcounterterrorist structures. Third, thanks to the positioning of SitCen under the General Secretariat ofthe European Council, directly under the EU High Representative for the Common Foreign andSecurity Policy and its position at the cross point of the Second Pillar (Common Foreign and SecurityPolicy) and Third Pillar (Justice and Home Affairs) of the European Union, it is not obvious at first sightto whom and how SitCen is democratically accountable. Fourth, reports from SitCen can have policyimplications for the European Union and its member states; it is far from a marginal actor in thecounterterrorist field.In this paper we will shortly describe the importance of transparency and accountability for goodgovernance and the special problems that arise when these principles are being applied to the field ofsecurity and intelligence services.2 Then we will give a short description of the development of theEuropean counterterrorism policy, as far as relevant for a good understanding of SitCen. After that wewill look into the origins and development of SitCen. Then we will look on the basis of a quick scan ofseveral sources what information is available in the public domain on the work and substance ofSitCen to form an opinion on the transparency and accountability of SitCen. We will end the paper withsome concluding remarks and suggestions for further research.

   

  Verenigde politie van Europa

  Landelijke Informatie Coördinatie over activisme-extremisme
  Over de komst van een Europese politie, het uitwisselen van gegevens over buiten parlementaire actievoerders, een leugenachtige overheid en een politicus die alleen maar voor zijn eigen vrijheid van meningsuiting opkomt.

  Donderdag 12 februari 2009 was een gedenkwaardige dag. Groot-Brittannië weigerde het Tweede Kamerlid dhr. Wilders de toegang tot haar grondgebied. Een vliegtuig vol journalisten en fotografen vergezellen dhr. Wilders op weg naar Heathrow. Zijn verblijf op Britse bodem was van korte duur. Dhr. Wilders was van tevoren gewaarschuwd. De Britse overheid had aangegeven hem de toegang te weigeren. Een media moment is nooit weg en de voltallige Nederlandse journalistiek sukkelt toch wel achter de parlementaire blondine aan. In de brief aan dhr. Wilders schrijft de minister van Binnenlandse Zaken van Groot-Brittannië: “The Secretary of State is of the view that your presence in the UK would pose a genuine, present and sufficiently serious threat to one of the fundamental interests of society. The Secretary of State is satisfied that your statements about Muslims and their beliefs, as expressed in your film Fitna and elsewhere, would threaten community harmony and therefore public security in the UK.” Het Tweede Kamerlid krijgt dezelfde behandeling als radicale imams in het Verenigd Koninkrijk, een behandeling die deze geestelijken ook in Nederland te beurt valt. Volgens dhr. Wilders wordt zijn vrijheid van meningsuiting belemmerd en is hij de grote pleitbezorger van dit recht, iets dat een groot deel van het electoraat lijkt te beamen. Radicale meningen mogen niet worden gesmoord.

  Over het tegenhouden aan de Duitse grens op 4 juni 2007 van drie jonge vrouwen op weg naar de G8 top in Heiligendamm heeft dhr. Wilders, het electoraat van de PVV en de Nederlandse media zich nog niet uitgelaten. Andere meningen dan van dhr. Wilders mogen blijkbaar wel worden tegengehouden zelfs op grond van duidelijke stigmatisering. ‘’Nach Erkenntnissen des deutschen Kontaktbeambten in den Niederlanden is Frau … den Linken Spektrum nahestehend. Demnach ist im Rahmen des G8-Gipfels damit zu rechnen, dass Frau … an unfriedlichen Aktionen teilnehmen wird,” luidde de tekst van de Einreiseverweigerung. Volgens de Duitse overheid sympathiseerden de vrouwen met linkse groeperingen en vormden ze een gevaar voor de openbare orde. ‘An unfriedlichen Aktionen teilnehmen’ en ‘your presence in the UK would pose a genuine, present and sufficiently serious threat’ zijn beide een gevaar voor de openbare orde. Wilders weigering was echter reclame voor zijn partij, maar de weigering van de vrouwen was een daadwerkelijke schending van hun recht op vrijheid van meningsuiting.
  lees meer

  Verenigde politie van Europa

  Landelijke Informatie Coördinatie over activisme-extremisme

  Over de komst van een Europese politie, het uitwisselen van gegevens over buiten parlementaire actievoerders, een leugenachtige overheid en een politicus die alleen maar voor zijn eigen vrijheid van meningsuiting opkomt.
  Donderdag 12 februari 2009 was een gedenkwaardige dag. Groot-Brittannië weigerde het Tweede Kamerlid dhr. Wilders de toegang tot haar grondgebied. Een vliegtuig vol journalisten en fotografen vergezellen dhr. Wilders op weg naar Heathrow. Zijn verblijf op Britse bodem was van korte duur. Dhr. Wilders was van tevoren gewaarschuwd. De Britse overheid had aangegeven hem de toegang te weigeren. Een media moment is nooit weg en de voltallige Nederlandse journalistiek sukkelt toch wel achter de parlementaire blondine aan. In de brief aan dhr. Wilders schrijft de minister van Binnenlandse Zaken van Groot-Brittannië: “The Secretary of State is of the view that your presence in the UK would pose a genuine, present and sufficiently serious threat to one of the fundamental interests of society. The Secretary of State is satisfied that your statements about Muslims and their beliefs, as expressed in your film Fitna and elsewhere, would threaten community harmony and therefore public security in the UK.” Het Tweede Kamerlid krijgt dezelfde behandeling als radicale imams in het Verenigd Koninkrijk, een behandeling die deze geestelijken ook in Nederland te beurt valt. Volgens dhr. Wilders wordt zijn vrijheid van meningsuiting belemmerd en is hij de grote pleitbezorger van dit recht, iets dat een groot deel van het electoraat lijkt te beamen. Radicale meningen mogen niet worden gesmoord.
  Over het tegenhouden aan de Duitse grens op 4 juni 2007 van drie jonge vrouwen op weg naar de G8 top in Heiligendamm heeft dhr. Wilders, het electoraat van de PVV en de Nederlandse media zich nog niet uitgelaten. Andere meningen dan van dhr. Wilders mogen blijkbaar wel worden tegengehouden zelfs op grond van duidelijke stigmatisering. ‘’Nach Erkenntnissen des deutschen Kontaktbeambten in den Niederlanden is Frau … den Linken Spektrum nahestehend. Demnach ist im Rahmen des G8-Gipfels damit zu rechnen, dass Frau … an unfriedlichen Aktionen teilnehmen wird,” luidde de tekst van de Einreiseverweigerung. Volgens de Duitse overheid sympathiseerden de vrouwen met linkse groeperingen en vormden ze een gevaar voor de openbare orde. ‘An unfriedlichen Aktionen teilnehmen’ en ‘your presence in the UK would pose a genuine, present and sufficiently serious threat’ zijn beide een gevaar voor de openbare orde. Wilders weigering was echter reclame voor zijn partij, maar de weigering van de vrouwen was een daadwerkelijke schending van hun recht op vrijheid van meningsuiting.

  U bent tegen dus u bent verdacht

  Over het uitwisselen van gegevens over buiten parlementaire actievoerders en een krampachtige overheid

  Op 4 juni 2007 reizen drie Nederlandse vrouwen naar de G8 top in Heiligendamm. Zij komen nooit aan. Aan de Nederlands-Duitse grens worden zij aangehouden en teruggestuurd. De drie vrouwen worden teruggestuurd omdat zij een maand daarvoor hadden deelgenomen aan een demonstratie in Utrecht. Daar waren zij aangehouden in verband met het overtreden van een verkeersregel. Hetzelfde overkomt meer dan tien mensen uit Nederland. Ook aan andere Duitse grenzen worden er mensen geweerd die willen gaan protesteren. Het recht op vrijheid van meningsuiting van deze vrouwen is geschonden. Zij zijn gearresteerd voor het overtreden van een verkeersregel, fietsen op de rijweg daar waar het niet mag. Hierbij ging het om een legitiem protest. Zij zijn vastgehouden en vervolgens zijn hun persoonsgegevens uitgewisseld met de Duitse autoriteiten. Aan de Duitse grens zijn zij aangehouden en konden zij opnieuw geen gebruik maken van hun grondrecht om te demonstreren en te protesteren. Welkom in het Europa van de ‘open’ grenzen.
  lees meer

  U bent tegen dus u bent verdacht

  Over het uitwisselen van gegevens over buiten parlementaire actievoerders en een krampachtige overheid

  Op 4 juni 2007 reizen drie Nederlandse vrouwen naar de G8 top in Heiligendamm. Zij komen nooit aan. Aan de Nederlands-Duitse grens worden zij aangehouden en teruggestuurd. De drie vrouwen worden teruggestuurd omdat zij een maand daarvoor hadden deelgenomen aan een demonstratie in Utrecht. Daar waren zij aangehouden in verband met het overtreden van een verkeersregel. Hetzelfde overkomt meer dan tien mensen uit Nederland. Ook aan andere Duitse grenzen worden er mensen geweerd die willen gaan protesteren. Het recht op vrijheid van meningsuiting van deze vrouwen is geschonden. Zij zijn gearresteerd voor het overtreden van een verkeersregel, fietsen op de rijweg daar waar het niet mag. Hierbij ging het om een legitiem protest. Zij zijn vastgehouden en vervolgens zijn hun persoonsgegevens uitgewisseld met de Duitse autoriteiten. Aan de Duitse grens zijn zij aangehouden en konden zij opnieuw geen gebruik maken van hun grondrecht om te demonstreren en te protesteren. Welkom in het Europa van de ‘open’ grenzen.

  Onderzoek naar Europese politie en justitiesamenwerking

  Buro Jansen & Jansen doet onderzoek naar Europese politie en justitiesamenwerking. Wij zijn op zoek naar zaken waarbij mensen overlevering in het kader van het Europese Arrestatie Bevel boven het hoofd hangt. Het onderzoek richt zich ook op zaken waarbij mogelijk buitenlandse informanten of infiltranten (zowel politie als burger) binnen een opsporingsonderzoek hebben geleid tot een verdenking en andere zaken waarbij Europese samenwerking een belangrijke component is of was. Het onderzoek zal uitmonden in een website, een publiekskrant en een publicatie. U kunt contact opnemen met Buro Jansen & Janssen, info@burojansen.nl, 020 6123202, 06 34339533, www.burojansen.nl

  Proces tegen Italiaanse agenten Genua G8

  Zes jaar gelden, in de zomer van 2001, ontstonden in Genua tijdens de G8 hevige rellen. Op 20 juli 2001 werd een demonstrant, Carlo Giuliani, doodgeschoten door de Italiaanse politie en in de nacht van 21 op 22 juli werden 93 activisten in de Diaz school (Genua) tijdens orgie van geweld door de politie mishandeld. De Diaz school was een alternatief mediacentrum en fungeerde als slaapplek voor activisten. De politie gaf als reden voor de inval het feit dat ze vanuit de school bekogeld zouden zijn en dat er informatie was dat er molotov cocktails in de school aanwezig waren.

  http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/pics4a.htm en http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/reports.htm#eyewitness

  lees meer

  Proces tegen Italiaanse agenten Genua G8

  Zes jaar gelden, in de zomer van 2001, ontstonden in Genua tijdens de G8 hevige rellen. Op 20 juli 2001 werd een demonstrant, Carlo Giuliani, doodgeschoten door de Italiaanse politie en in de nacht van 21 op 22 juli werden 93 activisten in de Diaz school (Genua) tijdens orgie van geweld door de politie mishandeld. De Diaz school was een alternatief mediacentrum en fungeerde als slaapplek voor activisten. De politie gaf als reden voor de inval het feit dat ze vanuit de school bekogeld zouden zijn en dat er informatie was dat er molotov cocktails in de school aanwezig waren.

  Europees veiligheidshandboek: kijk uit de G8 komt

  De Europese Unie integreert haar veiligheidsbeleid tot een uniform beleid voor evenementen van politieke, sociale, culturele en sportieve aard. Kort door de bocht komt het er op neer dat de EU al deze evenementen ziet als een mogelijk terroristisch doelwit. Daartoe worden de veiligheidshandboeken voor politieke bijeenkomsten zoals bijeenkomsten van de Europese Unie geïntegreerd met handboeken die betrekking hebben op grote sportevenementen als de Olympische Spelen in Griekenland en het voetbal-handboek. lees meer

  Door Buro Jansen & Janssen geselecteerd nieuws

  Wéér programma in VS dat persoonsgegevens opslaat
  NRC Handelsblad
  4 december 2006

  “Tot eind vorige week was het bestaan ervan niet bekend”, meldt Tom-Jan Meeuws. “De federale regering heeft zelf een maand geleden het bestaan van het ATS onthuld. Dat gebeurde in een nauwelijks opgemerkte formele actie op 2 november, toen het land zich concentreerde op de Congresverkiezingen vijf dagen later. Pas nadat er vorige week opnieuw aandacht was voor het programma, kwam de politiek alsnog in beweging.”

  Vreemd, want wie het artikel een beetjes doorleest merkt al snel dat de informatie die verzameld wordt, vooral de privacygevoelige reisinformatie bevat, waarover de VS en de EU toch al een hele tijd aan het onderhandelen waren. In een FAQ van de Europese Commissie werd op 12 maart 2003 uitgelegd welke gegevens aan de VS zouden worden doorgegeven. In mei 2004 werd een akkoord bereikt. De gegevens van de luchtvaartmaatschappijen moesten worden doorgegeven aan de Customs and Border Protection (CBP), hieronder valt weer het National Targeting Centre.
  Nadat het Europees Parlement een klacht had ingediend bij het Europese Hof van Justitie oordeelde dit Hof dat de doorgifte van passagiersgegevens illegaal was.

  lees meer

  Europol – VS en terrorisme bestrijding

  Europol wil graag ook meedoen in het veld van de terrorisme bestrijders. Daartoe is er kort na de aanslagen van 11 september 2001 een overeenkomst gesloten met de VS over de uitwisseling van informatie en inlichtingen met Amerikaanse diensten. Op 20 december 2002 is er op deze overeenkomst een aanvulling gekomen. In de aanvullende overeenkomst was opgenomen dat de samenwerking na twee jaar geëvalueerd diende te worden. Hier bij gevoegd is het evaluatie rapport. Uit het rapport valt op te maken dat de bilaterale samenwerking tussen diverse Europese landen waaronder Nederland en Amerikaanse inlichtingendiensten nog steeds veruit vaker worden gebruikt dan de contacten met Europol. Of dit werkelijk zo is echter weer de vraag want in het rapport wordt tevens vermeld dat de Amerikanen niet van alle diensten bijhouden wie met Europol contact hebben. Het kan dus best zo zijn dat Europol ondertussen via de Amerikaanse contacten een steeds grotere speler binnen terrorisme bestrijding is geworden.
  lees meer

  << oudere artikelen