• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #8, mei 2001

  01 De markt van veiligheid en zekerheid
  03 Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en ICT
  04 De Dierenrechtenpraatgroep van de BVD
  05 http://www.politieklachtenburo.nl/
  06 Jaarverslag Binnenlandse Veiligheidsdienst 2000
  07 Echelonhoorcommissie
  08 Nieuwe wettelijke regeling voor het vorderen van gegevens bij bedrijven door opsporingsinstanties
  09 Andere tijden over een vreemde diplomatieke rel
  10 Documents Show FBI Web Surveillance
  11 Augen zu und durch
  12 Exclusive report: EU GOVERNMENTS TO GIVE LAW ENFORCEMENT AGENCIES ACCESS TO ALL COMMUNICATIONS DATA
  13 Forschungsstelle Langeveld – Duits afluisterstation in bezet Nederland
  Gehele Observant #8

  Observant #8, mei 2001

  Op de site bij Buro Jansen & Janssen een aantal nieuwe artikelen:

  De markt van veiligheid en zekerheid

  Registratie, DNA-onderzoek, cameratoezicht, afluisteren, inkijkoperaties, fouilleren zonder verdenking… In de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid heeft de overheid zichzelf de laatste tijd nogal wat bevoegdheden en mogelijkheden toebedeeld. Klonk er in het verleden vanuit verschillende hoeken de nodige kritiek op dit soort ontwikkelingen (vaak met verwijzingen naar bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog), nu blijft het akelig stil.

  Wild West in de polder

  Buitenlandse politieambtenaren spelen een steeds grotere rol in Nederlandse opsporingsonderzoeken. De controle op deze buitenlandse agenten blijkt echter te rammelen, zo constateerde de commissie van Traa al in 1996..

  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en ICT

  Overzicht van de Europese samenwerking en de wettelijke kaders.

  De Dierenrechtenpraatgroep van de BVD

  Op zondag 25 maart, midden in de MKZ-crisis gaat een groot deel van de grootste Nederlandse varkensslachterij in Boxtel in vlammen op. Naar later blijkt een, wat uit de hand gelopen, actie van het Dierenbevrijdingsfront. In diezelfde periode probeert de BVD een informant te werven in Nijmegen. De jongeman moet infiltreren in kringen van radicale dierenrechtenactivisten. De beoogde informant zou voor de BVD echter niet de daders van acties als in Boxtel – liefst van tevoren – hoeven aan te wijzen. Of toch?.


  http://www.politieklachtenburo.nl/

  Het Amsterdamse politieklachtenburo heeft sinds vandaag een website met o.a. een uitleg van de klachtenprocedure, adressen van alle klachtencoordinatoren van de politie in het hele land, het (nederlandstalige) arrestantenpamflet van de Amsterdamse Arrestantengroep.
  Stichting Klachten- en Adviesburo Politieoptreden Van Ostadestraat 49d
  1072 SN Amsterdam
  Tel: 020-6763079
  Fax: 020-6760636
  Openingstijden:
  Maandag 16.00-19.00 uur
  Donderdag 16.00-19.00 uur


  Jaarverslag Binnenlandse Veiligheidsdienst 2000


  Echelonhoorcommissie

  Uitgelekt: het  ontwerp-rapport van de Echelonhoorcommissie van het europees parlement.


  Nieuwe wettelijke regeling voor het vorderen van gegevens bij bedrijven door opsporingsinstanties

  Er komt een wettelijke regeling voor het opvragen door politie en Justitie van ondermeer klantgegevens bij bedrijven en andere instellingen. Het gaat om een regeling die de politie bevoegd maakt in het kader van een opsporingsonderzoek gegevens te vorderen bij derden, zoals bedrijven. De Commissie wil de politie veel meer toegang tot gegevens geven dan nu mogelijk is!


  Andere tijden over een vreemde diplomatieke rel

  Altijd lastig: de diplomatieke verhoudingen met China. Of het nu gaat om de plannen van Van Aartsen tot een gesprek met de Falun Gong-beweging, de spionagevluchten van de Amerikanen op China of de levering van marineschepen aan Taiwan. Maar dat was nog niets vergeleken met 35 jaar geleden: de ontvoering en de dood van een Chinese ingenieur leidde toen tot een maandenlange belegering van de Chinese Vertegenwoordiging in Den Haag. Een diplomatieke oorlog, die de BVD en Buitenlandse Zaken bijna tot wanhoop bracht.

  DONDERDAG 31 MEI IN ANDERE TIJDEN:

  Moskou in de laten jaren dertig: de angst regeert. Iedereen loopt de kans spoorloos te verdwijnen in de kampen van Stalin: ook het handjevol buitenlanders dat ooit uit idealisme naar de Sovjet-Unie is gekomen. Eén van hen is Willem Sieuwertsz van Reesema: de enige Nederlander die verbonden is aan het secretariaat van de Kominteren, de Communistische Internationale. Hij weet als één van de weinigen te overleven in het gevaarlijke centrum van de Komintern: Hotel Lux.


  Documents Show FBI Web Surveillance

  By D. IAN HOPPER, Associated Press Writer

  WASHINGTON (AP) – The FBI (news – web sites) has used Internet eavesdropping tools to track fugitives, drug dealers, extortionists, computer hackers and suspected foreign intelligence agents, documents show.
  The documents, obtained by The Associated Press under the Freedom of Information Act, also detail how the FBI scurried last year to prove it wasn’t “randomly looking at everyone’s e-mail” once its Web surveillance practices came under attack. The FBI records show the agency used its controversial Carnivore system 13 times between October 1999 and August 2000 to monitor Internet communications, and a similar device, Etherpeek, another 11 times.


  Augen zu und durch

  Christiane Schulzki-Haddouti

  Bundestag will diese Woche noch G-10-Gesetz mit erweiterten Abhörbefugnissen für Geheimdienste verabschieden
  Eine öffentliche Diskussion fand bislang kaum statt. Dennoch soll bereits diesen Freitag das G-10-Gesetz in dritter Lesung im Bundestag verabschiedet werden. Es befugt den Bundesnachrichtendienst auch den leitungsgebundenen Telekommunikationsverkehr abzuhören. Der BND hat damit Zugriff auf 100 Prozent, während er zuvor nur auf den Satellitenverkehr beschränkt war.


  Exclusive report: EU GOVERNMENTS TO GIVE LAW ENFORCEMENT AGENCIES ACCESS TO ALL COMMUNICATIONS DATA

  EU laws on data protection and privacy to be reviewed to meet demands of the “agencies” for access to all telecommunications content and traffic data
  The Council of the European Union to back retention and archiving of all phonecalls, e-mails, faxes, internet usage and websites for up to seven years
  “ENFOPOL 98” to go through EU Justice and Home Affairs Council at the end of May: extending surveillance to mobile phones, internet usage and websites access to documents refused because disclosure “could impede the efficiency of ongoing deliberations”


  Forschungsstelle Langeveld – Duits afluisterstation in bezet Nederland

  Het was in beperkte kring van technici en historici bekend: de radiotelefonie-verbindingen van de geallieerden waren tijdens de tweede wereldoorlog niet al te goed beveiligd. Toen Walter Schellenberg, SD-chef en opvolger van admiraal Canaris, na 1945 zijn memoires publiceerde stak hij de Deutsche Reichspost een pluim op de hoed, omdat Hitlers helpers in staat waren geweest de stemmen van Churchill en Roosevelt op te vangen en op de band vast te leggen. Dat was mogelijk, omdat voortgebouwd werd op de ontwikkeling van de radio- verbindingen tijdens de Duitse en de Nederlandse koloniale tijd.
  Schellenberg vermeldde niet, dat het afluisteren in Nederland gebeurde. Hij werd in Neurenberg betrekkelijk licht gestraft en schreef zijn herinneringen op, die overigens door de na-oorlogse historici niet serieus werden genomen; lange tijd was de geschiedschrijving een aangelegenheid van de overwinnaars…
  Hans Knap (journalist en auteur in Vledder) dook in de archieven en benadrukt in zijn verhaal, dat het afluisteren in de Nederlandse PTT-domeinen gebeurde, in Noordwijk, en later onder de rook van de Philips-fabrieken, in Valkenswaard bij Eindhoven. Hij stelde vast, dat de banden tussen de Duitse en Nederlandse telecommunicatie al vanaf het begin van de 20ste eeuw zeer hecht aaneen gesmeed waren.

   

  De markt van veiligheid en zekerheid

   

  Gepubliceerd in Ravage nr 7, 18 mei 2001

  Eva Oling en Erik Timmerman

  Registratie, DNA-onderzoek, cameratoezicht, afluisteren, inkijkoperaties, fouilleren zonder verdenking… In de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid heeft de overheid zichzelf de laatste tijd nogal wat bevoegdheden en mogelijkheden toebedeeld. Klonk er in het verleden vanuit verschillende hoeken de nodige kritiek op dit soort ontwikkelingen (vaak met verwijzingen naar bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog), nu blijft het akelig stil. Het beeld van de Totalitaire Staat jaagt nog maar weinig mensen schrik aan. Volgens voorstanders van meer controle komt dat omdat dit beeld achterhaald is. Criminelen zijn enger dan controle. Meer registratie, technologie en bevoegdheden zouden daarom juist in het belang zijn van de ‘goedwillende burger’. Critici wijzen er tevergeefs op dat een almachtige overheid ook bedreigend kan zijn voor de burgers die ze zegt te beschermen: ‘Ik hoop niet dat het zo ver komt, maar als er hier ooit weer een dictator aan de macht komt, dan ligt de hele infrastructuur er al’. In eerste instantie gaat dit artikel dan ook over een aantal nieuwe bevoegdheden en (technische) mogelijkheden van de overheid. Maar is de nadruk leggen op het gevaar van een totalitaire staat eigenlijk niet een wat te simpele voorstelling van zaken?

  lees meer

  Wild West in de polder; Buitenlandse speurders rechercheren er vrolijk op los

   

  Gepubliceerd in: De Groene Amsterdammer 8 maart 2001

   Jelle van Buuren
  Buitenlandse politieambtenaren spelen een steeds grotere rol in Nederlandse opsporingsonderzoeken. De controle op deze buitenlandse agenten blijkt echter te rammelen, zo constateerde de commissie van Traa al in 1996. Op aandringen van de Tweede Kamer beloofde de minister van Justitie met nieuwe regels te komen voor de in Nederland gestationeerde buitenlandse verbindingsofficieren. Die nieuwe regels zijn er nog steeds niet. Toch ligt er al sinds mei 1998 op het Ministerie van Justitie een geheim rapport over de problemen met het toezicht op de buitenlandse liaison officers. Waarom blijven die nieuwe regels uit? En wat staat er eigenlijk in dat geheime rapport? De Groene wist de hand te leggen op het explosieve rapport en de richtlijn voor buitenlandse liaison officers.

  lees meer

  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en ICT

  6.7 Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en ICT
   

  6.7.1 Europa
  Jelle van Buuren
  6.7.2 Nederland
  Willem Wagenaar
  Gepubliceerd in Handboek Recht en Informatietechnologie
  februari 2001
   
   

  6.7.1 Europa

  Jelle van Buuren

  6.7.1.1. Inleiding

  Binnenlandse veiligheid is de hoeksteen van de nationale soevereiniteit. Overdracht van nationale bevoegdheden op dit gebied naar het niveau van de Europese Unie zal hoogstens het sluitstuk van vergaande politieke integratie vormen – als het er al ooit van komt. In het proces van Europese integratie blijkt de nationale soevereiniteit immers keer op keer op bepaalde terreinen springlevend. De samenwerking tussen politie en justitie blijft gedomineerd door nationale prerogatieven. Voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten geldt dat eens te meer. Internationale regulering van bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bijvoorbeeld door internationale verdragen, is om dezelfde reden niet te verwachten.

  Er vindt echter wel vergaande samenwerking plaats tussen Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ivd’s), zowel op het terrein van beleidsafstemming als op het terrein van operationele samenwerking. Hierbij past wel meteen een kanttekening. Het sterk soevereine karakter van ivd’s bepaalt in hoge mate het karakter van de samenwerking. In de wereld van de ivd’s is er sprake van opportunisme, of vriendelijker gezegd: quid pro quo. Waar de belangen samenvallen werkt men samen, waar de belangen uiteenlopen werkt men niet samen, of is men elkaars concurrent.

  lees meer

  De dierenrechtenpraatgroep van de BVD

  gepubliceerd in Ravage nr 6, 27 april 2001 door OBIV

  Op zondag 25 maart, midden in de MKZ-crisis gaat een groot deel van de grootste Nederlandse varkensslachterij in Boxtel in vlammen op. Naar later blijkt een, wat uit de hand gelopen, actie van het Dierenbevrijdingsfront. In diezelfde periode probeert de BVD een informant te werven in Nijmegen. De jongeman moet infiltreren in kringen van radicale dierenrechtenactivisten. De beoogde informant zou voor de BVD echter niet de daders van acties als in Boxtel – liefst van tevoren – hoeven aan te wijzen. Of toch?

  lees meer