• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Ideologische orde: Gaan we protesteren?

  Inlichtingenoperatie studentenprotesten ‘Gaan we stenen gooien?’ deel 2

  Diverse studentendemonstraties van de afgelopen jaren werden in potentie als het plegen van een misdrijf beschouwd, zo blijkt uit documenten die J&J in handen kreeg via de Wob. Bescherming van de openbare orde komt steeds meer in het teken te staan van het verzamelen van inlichtingen zonder dat hierbij duidelijk wordt waarvoor, en wat er mee gebeurt. Burgemeesters, College van B&W’s en gemeenteraden weten niets van deze operaties af.

  Van eind 2009 tot de zomer van 2011 demonstreerden studenten en docenten tegen de bezuinigingen in het onderwijs. In die periode werden diverse actieve studenten in Utrecht en Amsterdam benaderd door de inlichtingendienst.

  In het eerdere artikel ‘Gaan we stenen gooien?’ worden deze benaderingen in verband gebracht met het persbericht van de operationele driehoek van Den Haag van 20 januari 2011. De avond voorafgaande de demonstratie meldde burgemeester Van Aartsen namelijk dat ‘de gemeente Den Haag aanwijzingen had dat radicalen de studentendemonstratie van vandaag willen verstoren’. De burgemeester zei dat de politie die aanwijzingen baseerde op informatie afkomstig van ‘open en gesloten bronnen’.

  Tijdens de demonstratie op die dag vonden er enige schermutselingen plaats op het Plein voor het Tweede Kamergebouw en op het Malieveld. De NOS meldde dat volgens de driehoek de 27 verdachten (cijfers van de politie) leden zouden zijn van de linkse groep Anti-Fascistische Aktie (AFA). Van de 27 verdachten werden er nog op dezelfde dag 22 vrijgelaten.
  lees meer

  De ontruimingssoap

  Groningen creëerde reality show rondom ontruiming

  De standaard-ontruiming van een kraakpand in de Groningse Peperstraat is vorig jaar ontaard in een grootschalige observatie- en inlichtingenoperatie, waarbij burgemeester Rehwinkel de gemeenteraad naderhand heeft voorgelogen.

  ‘De deurwaarder wilde een aantal stukken aan de krakers betekenen en onze assistentie was daarvoor gevraagd. Er werd door de deurwaarder meermalen aangeklopt, maar er kwam geen reactie. […] Een van de krakers in dit pand is in ieder geval bij rapp. bekend.’ (pv 2011018252)

  ‘Inzet verkenners om confrontaties te voorkomen via CHIN. […] Benadert brandweer en GHOR met verzoek aan te sluiten bij volgende overleg.’ (overleg inzake kraakpand Plassania 22 februari 2011)

  ‘Waarom is zo’n grote politiemacht ingezet bij een ontruiming? Waarom zijn de media van tevoren ingelicht? Waar zijn de eigendommen van de krakers gebleven?’ (vragen van de SP en GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen)

  Het Amsterdamse VU-ziekenhuis heeft camera’s in de eerste hulp opgehangen voor een reality show. In het programma Echt Scheiden, ook van RTL, wordt de kinderen voor het oog van de camera verteld dat hun ouders uit elkaar gaan. De zucht naar ‘echte televisie’ is zo groot dat elk deel van het dagelijks leven op de buis wordt vertoond. Het wachten is op De Ontruiming, een reality show over huisuitzettingen en het ontruimen van kraakpanden.

  lees meer

  Iedereen blij met fouilleren?

  Vrijblijvendheid troef bij onderzoek naar maatschappelijke steun voor een ingrijpende maatregel
  Preventief fouilleren ligt gevoelig bij bestuurders. Niet omdat ze de maatregel niet hebben omarmd, maar omdat ze willen dat de bevolking zich positief uitlaat over de maatregel. Regelmatig worden burgers ondervraagd over de maatregel en keer op keer blijkt dat het volk er nog steeds achter staat. Deze steun staat haaks op de verwachtingen die burgers hebben over de effectiviteit. Weinig mensen geloven dat de maatregel zinvol is. Zijn de metingen echter wel zo objectief? In dit artikel worden enquêtes uit Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en andere steden tegen het licht gehouden.
  lees meer

  U denkt anders dus u bent aangehouden

  Jose van Leeuwen is iemand die gebruik maakt van haar grondrechten. Ze ziet het niet als een plicht uit religieus oogpunt. Nee zij wil mensen wijzen op de keerzijde van oorlog, van het defensie apparaat en van de zogenaamde ‘vredesmissies’. Niet iedereen denkt hetzelfde dat is ook gebleken uit de breuk van het kabinet Balkenende IV. Van Leeuwen gebruikt haar recht misschien op een bijzondere manier, die mensen niet meer gewend zijn. Wie loopt er bijvoorbeeld nog mee met de Nijmeegse Avondvierdaagse met een spandoek ‘Is het hier oorlog’. Van Leeuwen maakt niet gebruik van de digitale snelweg waar bezoekers gemakkelijk onwelgevallige informatie terzijde kunnen schuiven. Nee, zij zoekt de confrontatie. Niet de fysieke confrontatie, maar een inhoudelijke confrontatie met foto’s, teksten en haar eigen vragen. lees meer

  Proces tegen Italiaanse agenten Genua G8

  Zes jaar gelden, in de zomer van 2001, ontstonden in Genua tijdens de G8 hevige rellen. Op 20 juli 2001 werd een demonstrant, Carlo Giuliani, doodgeschoten door de Italiaanse politie en in de nacht van 21 op 22 juli werden 93 activisten in de Diaz school (Genua) tijdens orgie van geweld door de politie mishandeld. De Diaz school was een alternatief mediacentrum en fungeerde als slaapplek voor activisten. De politie gaf als reden voor de inval het feit dat ze vanuit de school bekogeld zouden zijn en dat er informatie was dat er molotov cocktails in de school aanwezig waren.

  http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/pics4a.htm en http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/reports.htm#eyewitness

  lees meer

  Europees veiligheidshandboek: kijk uit de G8 komt

  De Europese Unie integreert haar veiligheidsbeleid tot een uniform beleid voor evenementen van politieke, sociale, culturele en sportieve aard. Kort door de bocht komt het er op neer dat de EU al deze evenementen ziet als een mogelijk terroristisch doelwit. Daartoe worden de veiligheidshandboeken voor politieke bijeenkomsten zoals bijeenkomsten van de Europese Unie geïntegreerd met handboeken die betrekking hebben op grote sportevenementen als de Olympische Spelen in Griekenland en het voetbal-handboek. lees meer

  Europees veiligheidshandboek: kijk uit de G8 komt

  De Europese Unie integreert haar veiligheidsbeleid tot een uniform beleid voor evenementen van politieke, sociale, culturele en sportieve aard. Kort door de bocht komt het er op neer dat de EU al deze evenementen ziet als een mogelijk terroristisch doelwit. Daartoe worden de veiligheidshandboeken voor politieke bijeenkomsten zoals bijeenkomsten van de Europese Unie geïntegreerd met handboeken die betrekking hebben op grote sportevenementen als de Olympische Spelen in Griekenland en het voetbal-handboek.

  De vervolging van Italiaanse anarchisten

  De processen tegen aan aantal Italiaanse anarchisten afgesloten. De rechtbank deelde hoge straffen uit, ook voor Paola Lo Vecchio, die op 26 januari 1998 in Amsterdam werd gearresteerd.Begin 2006 is Rose Ann Scrocco in Amsterdam gearresteerd, ook zij is in het Marini proces tot een hoge straf veroordeeld.
  zie Indymedia lees meer

  Nationale Recherche zet eindspurt in

  Ravage # 6, 2005

  De afgelopen weken hebben verschillende personen, al dan niet actief voor dierenrechtenorganisaties, onaangekondigd bezoek gekregen van de Nationale Recherche. Niet omdat ze van het een of ander verdacht worden, maar met vragen over de aard van het dierenactivisme in dit land. lees meer

  Veganisten barbequen niet

  Ravage # 11

  Nadat eind juni de AIVD en de Nationale Recherche gewag hadden gemaakt dat men voornemens was het radicaal dierenrechtenactivisme strenger aan te gaan pakken, werd ruim een maand later al enigszins duidelijk hoe zoiets er in de praktijk uit zal gaan zien. Na langdurige observatie werden acht personen gearresteerd die een stuk hekwerk bij het proefdiercentrum BPRC in Rijswijk kapot hadden geknipt. lees meer

  Nieuwe Terrorismewet: Ook activist kan terrorist zijn

  Volgens de Wet Terroristische Misdrijven is samenspannen voor terroristische misdrijven en het werven voor gewapende strijd strafbaar. Ook vindt een meerderheid in de Tweede Kamer dat radicale (dieren)activisten als terrorist vervolgd moeten kunnen worden. lees meer

  ESCAPE

  Ravage

  Dierenrechtenteam al weer opgeheven

  Na het schrijven van onderstaand artikel over het Bovenregionale Rechercheteam dat zich bezighield met dierenrechtenactivisme bleek het echter al weer om deels achterhaalde informatie te gaan. Door de moord op Fortuyn en het feit dat de vermoedelijke dader zich onder andere met dierenrechten bezighield, werden er veel vragen gesteld over dit rechercheteam. Het Openbaar Ministerie liet daarop weten dat het team in februari 2002 reeds ontbonden is… Sinds de oprichting een jaar eerder hebben 12 rechercheurs zich beziggehouden ‘met mogelijke criminele activiteiten van extremistisch dierenactivisme’. Aangezien dit niet leidde tot de vervolging en / of veroordeling van verdachten, is het Escape-team in februari opgeheven. De verzamelde informatie wordt aan de BVD en de Afdeling Terrorisme en Bijzondere Taken (voorheen DBRZ) van het Korps Landelijke Politiediensten overgedragen. Wel kan er, als daartoe aanleiding bestaat, besloten worden tot het opnieuw instellen van een bovenregionaal of ander team dat zich met dierenrechtenactivisme bezig gaat houden. lees meer

  Ben jij een kale kip?

  Het verhalen van schade op actievoerders

  In het voorjaar van 1996 bekladt een anti-auwtoactiviste een autoreclame op een Publex-reclamebord. Een medewerker van Publex arresteert de vrouw en draagt haar over aan de politie. Het blijkt dat Publex een deel van haar borden met camera’s observeert. Mede door deze videobeelden wordt de graffiti-artieste veroordeeld voor alle 10 bekladdingen die nacht. Het verhaal is hiermee echter nog niet voorbij. Publex spant namelijk ook zelf een procedure aan tegen de kladster, ze willen namelijk de schade van het kladden vergoed hebben. Dit lukt ze, een schadeclaim van 6200 gulden wordt door de rechter toegewezen. Bovendien wordt er een dwangsom van 2500 gulden opgelegd voor elke nieuwe kladactie.
  lees meer

  EU plannen tegen grootschalig protest

  Na de uit de hand gelopen bijeenkomsten in onder andere Gothenburg en Genua is er vanzelfsprekend in diverse actiekringen de vraag gesteld: hoe nu verder? Maar niet alleen actievoerders worstelen met deze vraag. Ook regeringsleiders, politievertegenwoordigers en inlichtingendiensten beraden zich op de manier waarop ze met ‘tophoppers’ en meer in het algemeen met grootschalige protesten om moeten gaan. Binnen de EU worden in de raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken (de JBZ-raad) vergaande plannen gemaakt om protesten zoals die de afgelopen tijd heben plaatsgevonden, tegen te gaan. En hoewel de EU bij monde van de huidige voorzitter België in een persbericht laat weten ‘(…) dat een van de de doelstellingen van de Europese Unie is, de Unie te handhaven en te ontwikkelen als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid’, geven de gepresenteerde plannen blijk van een iets andere insteek.
  lees meer

  Overheid zit in haar maag met kritische burgers

  Het verzet tegen grote infrastructurele projecten in Nederland neemt toe. Met name rond de Betuwelijn en de uitbreiding van Schiphol is dit goed zichtbaar. Brede coalities van jonge, radicale milieuactivisten als GroenFront! en meer gevestigde organisaties als Milieudefensie en Natuur en Milieu komen in het geweer tegen een steeds verdergaande aantasting van het milieu. Met een mix van actievoeren, procederen en overleg gaan zij een al te gemakkelijke besluitvorming en uitvoering van grote infrastructurele projecten tegen. Dat de tegenstand tegen deze projecten op steeds meer steun vanuit de bevolking kan rekenen (in juni wees een onderzoek uit dat nog slechts 22 procent van de Nederlanders achter de aanleg van de Betuwelijn staat), ging ook niet aan politie en politiek voorbij. In januari van dit jaar ging dan ook het CICI van start: het Centraal Informatie en Coördinatiepunt Infrastructurele Projecten. lees meer

  << oudere artikelen