• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 2.5. De voorvallen

  2.5. De voorvallen

  2.5.1. Inleiding

  Advocaten kunnen voor het karretje worden gespannen van een
  criminele organisatie zonder dat zij het zich bewust zijn. Onbewust
  en onbedoeld, dat wil zeggen: niet verwijtbaar, wordt een
  bijdrage geleverd aan de misdrijven die deze groepen plegen. Ter
  verduidelijking volgt een concreet voorbeeld van deze
  niet-verwijtbare betrokkenheid.

  lees meer

  Bijlage X – 5.3. De inbreng van derden

  5.3. De inbreng van derden

  5.3.1. Onoorbare externe contacten bij de uitvoering van de
  fraudeconstructie

  Uit de bestudeerde fraudezaken kan worden afgeleid dat met enige
  regelmaat een beroep wordt gedaan op personen die niet tot de
  criminele organisatie gerekend kunnen worden, maar die van cruciaal
  belang zijn voor de uitvoering van de fraudeconstructie. Zo zouden
  de gevallen van oplichting van financile instellingen, zoals
  beschreven in casus 4 en casus 17, niet mogelijk zijn geweest
  zonder de medewerking van enkele bankemploys. Een ander voorbeeld
  van verwijtbare betrokkenheid van een externe medewerker komt naar
  voren in de volgende zaak.

  lees meer

  Bijlage X – 12. SLOTBESCHOUWING

  12. SLOTBESCHOUWING

  Onder de algemene noemer fraude is een scala van illegale
  activiteiten in de reguliere economie beschreven. Deze
  verschijningsvormen hebben n belangrijk kenmerk met elkaar gemeen:
  er wordt misbruik gemaakt van het vertrouwen, dat de kurk is waarop
  de interacties en transacties in het reguliere economische verkeer
  drijven. Het rapport onderstreept eens te meer dat georganiseerde
  criminaliteit meer behelst dan drughandel. Het feit dat fraude zich
  in wettige bedrijfstakken en sectoren afspeelt, rechtvaardigt
  misschien zelfs extra aandacht voor deze vorm van georganiseerde
  criminaliteit. Het gevaar van verstrengeling van zakelijke en
  criminele belangen is immers juist ten aanzien van fraudedelicten
  aanwezig. Het rapport bestaat uit drie onderdelen: een analyse van
  18 fraudezaken, een beschrijving van het misbruik van rechtsfiguren
  om illegale activiteiten af te schermen en ten slotte een
  beschrijving van de wijzen waarop misdaadgeld in de legale economie
  wordt gesluisd. De in de beide laatste delen beschreven
  afschermings- en witwastechnieken hebben naast fraude ook
  betrekking op de drughandel.

  lees meer

  Bijlage XI – 6.4. Corruptie bij politie, justitie en bestuur

  6.4. Corruptie bij politie, justitie en bestuur

  Onderzoek doen naar corruptie is om allerlei redenen een lastige
  opgave. Niet alleen gaat het om gedrag dat door de betrokkenen
  liefst zo geheim mogelijk wordt gehouden, maar ook hebben
  instellingen er somtijds grote belangen bij om gevallen van
  corruptie in de doofpot te stoppen. Hierom vangt deze paragraaf aan
  met de resultaten van ons CID-onderzoek naar dergelijke gevallen.
  Vervolgens wordt nader ingegaan op de corruptie bij de politie,
  omdat vooral hier dit probleem het meest zichtbaar is geworden.
  Tenslotte wordt bezien in hoeverre er in Amsterdam inderdaad sprake
  is van corruptie in de politiek.

  lees meer

  Bijlage I – 1.3 Het plenaire debat

  1.3 Het plenaire debat

  Nadat de vaste commissie voor Justitie met het uitbrengen van
  een lijst van vragen en antwoorden Noot het
  voorbereidend onderzoek van het rapport van de Werkgroep
  vooronderzoek opsporingsmethoden had voltooid, vond op 16 november
  1994 het plenaire debat plaats. Noot Het rapport werd
  van achter de regeringstafel verdedigd door de voorzitter van de
  werkgroep. De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken
  waren ook aanwezig ter beantwoording van aan hen gerichte
  vragen.

  lees meer

  Bijlage I – 7. Gesprekken
  Amerongen, W.C. van
  Chef van de afdeling georganiseerde criminaliteit bij de
  regiopolitie Brabant Zuid-Oost
  Anoniem
  Informantenrunner bij de regionale criminele inlichtingendienst
  van de regiopolitie Zuid-Holland Zuid
  Anoniem
  Rechercheur bij het observatieteam van de regiopolitie
  Utrecht
  Anoniem
  Observatierechercheur bij de Dienst operationele ondersteuning
  van de regiopolitie Zuid-Holland Zuid
  Anoniem
  Groepschef observatieteam van de Dienst operationele
  ondersteuning van de regiopolitie Zuid-Holland Zuid
  Augusteijn, A.W.P.
  Chef criminele inlichtingendienst van het Kernteam Randstad
  Noord en Midden
  Bakker, G.J.C.M.
  Teamleider douanerecherche bij de Fiscale inlichtingen- en
  opsporingsdienst
  Barendregt, B.N.
  Commissaris van politie en hoofd van de Afdeling cordinatie
  criminele inlichtingen van de Divisie centrale recherche
  informatie
  Barkman Kuitert, J.C.J.G.
  Landelijk officier van justitie voor de Divisie centrale
  recherche informatie
  Beaufort, L.A.R.J. de
  Hoofdofficier van justitie te Haarlem
  Beek, G.P. van der
  Als officier van justitie gedetacheerd bij de directie Politie
  van het ministerie van Justitie , waar hij projectleider
  georganiseerde criminaliteit was, vanaf 1 augustus 1995 officier
  van justitie te Rotterdam
  Belzen, A.J. van
  Voormalig informantenrunner bij de criminele inlichtingendienst
  van de regiopolitie Kennemerland
  Berserik, F.C.
  CID-Officier van justitie bij het Arrondissementsparket te
  Dordrecht
  Bindsbergen, R.J.J. van
  Misdaadanalist bij het Kernteam Noord Oost Nederland
  Blok, J.A.
  Hoofdofficier van justitie te ‘s-Gravenhage
  Borghouts, H.C.J.L.
  Directeur-Generaal Openbare Orde en Veiligheid bij het
  ministerie van Binnenlandse Zaken
  Boss, E.P.M.
  Financieel rechercheur bij het Kernteam Randstad Noord en
  Midden
  Brand, J.L.
  Hoofdcommissaris van politie, korpschef van de regiopolitie
  Haaglanden en voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen.
  Braun, W.G.T.
  Chef regionale criminele inlichtingendienst bij de regiopolitie
  Limburg-Noord
  Brink, W.J. ten
  Informantenrunner bij de regionale criminele inlichtingendienst
  van de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland
  Brinkman, L.C.
  Voormalig voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer der
  Staten-Generaal, was voorzitter van de commissie voor de
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Broere, A.
  Teamchef van het arrestatieteam van het regiokorps
  Rotterdam-Rijnmond
  Brokx, G.P.
  Burgemeester van Tilburg en korpsbeheerder van de politieregio
  Midden en West Brabant
  Brummen, H.A. van
  Directeur-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding bij het
  ministerie van Justitie
  Corstens, G.J.M.
  Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke
  Universiteit Nijmegen, vanaf 1 oktober 1995 raadsheer bij de Hoge
  Raad der Nederlanden
  Deelman, P.
  Chef Divisie Recherche bij de regiopolitie Utrecht
  Dinter, G.J. van
  Voormalig Secretaris-Generaal bij het ministerie van
  Justitie
  Docters van Leeuwen, A.W.H.
  Procureur-generaal bij het Gerechtshof te Den Haag en
  voorzitter van het College van procureurs-generaal
  Driessen, A.L.
  Chef van het Kernteam Haaglanden
  Dros, O.R.
  Chef van het Kernteam Randstad Noord en Midden
  Duijne, P.C. van
  Onderzoeker bij het ministerie van Justitie
  Entius, J.P.
  Lid van het Landelijke Bestuur Horeca Nederland
  Erve, M.E.F.H. van
  Fungerend hoofdofficier van justitie te ‘s-Hertogenbosch,
  voorheen landelijk officier van justitie voor de Divisie centrale
  recherche informatie
  Essen, P.M. van
  Cordinator fenomeenonderzoek bij het Kernteam Noord Oost
  Nederland
  Fokkens, J.W.
  Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en
  hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  Geerestein, H.J.
  Voormalig douanier
  Gelderman, E.F.G.M.
  Vice-president van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch in de
  functie van cordinerend rechter-commissaris zware, georganiseerde
  criminaliteit
  Gemert, W.M. van
  Hoofd van het Landelijk rechercheteam bij het Korps Landelijke
  Politiediensten
  Geraedts, H.G.C.
  Dieptespecialist criminaliteit verdovende middelen bij de
  regiopolitie Limburg-Noord
  Gerding, R.A.F.
  Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie te Rotterdam
  Gonzales, I.E.W.
  Officier van justitie te Haarlem, tevens officier van justitie
  zware criminaliteit en kernteamofficier
  Groot, F.C.V. de
  Tot medio 1995 officier van justitie voor de criminele
  inlichtingendiensten in het arrondissement Den Haag ( de korpsen
  Haaglanden en Hollands Midden), daarna officier van justitie bij
  het Landelijk bureau openbaar ministerie
  Groot, R. de
  Officier van justitie voor de criminele inlichtingendiensten te
  Rotterdam, tevens
  hoofd van de Unit fraude, economie en milieu en zware
  criminaliteit
  Haak, W.E.
  Vice-president en raadsheer bij de Hoge Raad der
  Nederlanden
  Haeren, C.F.M.
  Ploegchef van de Sectie technische ondersteuning van de
  regiopolitie Haaglanden
  Hagen, A.
  Teamleider van de Regionale recherchedienst van de regiopolitie
  Rotterdam-Rijnmond
  Hellemons, A.A.M.
  Hoofd van de Dienst technische operationele ondersteuning van
  de Divisie ondersteuning van het Korps Landelijke
  Politiediensten
  Helten, N.H.E. van
  Directeur Democratische rechtsorde bij de Binnenlandse
  veiligheidsdienst
  Hertoghs, J.J.M.
  Advocaat-belastingkundige
  Holthuis, H.A.
  Hoofdofficier van justitie en hoofd Landelijk bureau openbaar
  ministerie
  Hondt, E.M. d’
  Burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het
  Korpsbeheerdersberaad
  Hoogland, H.A.
  Kernteamofficier voor het Kernteam Noord en Oost Nederland en
  CID-officier te Zwolle
  Huisman, H.M.
  Hoofd van het Douane informatiecentrum
  Jansen, H.A.
  Commissaris van politie bij de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond,
  hoofd van de regionale recherche dienst waaronder ook het kernteam
  Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland Zuid ressorteert
  Jansen, J.M.
  Hoofdofficier van justitie te ‘s-Hertogenbosch, voorzitter van
  de Centrale toetsingscommissie
  Karstens, R.
  Hoofd van de Afdeling nationale cordinatie politile infiltratie
  bij de Divisie centrale recherche informatie
  Kastel, J.A.P. van
  Commissaris van politie in de politieregio
  Amsterdam-Amstelland, voormalig teamleider van het interregionale
  rechercheteam Noord-Holland/Utrecht
  Kerf, E.L.A.M. de
  Voormalig hoofd bijzondere opleidingen van de Rechercheschool
  Zutphen
  Kievits, A.
  Waarnemend hoofd van de Binnenlandse veiligheidsdienst
  Klaveren, H.J.W. van
  Chef van de Afdeling criminele informatie van de regiopolitie
  Twente
  Kloosterman, A.
  Observatierechercheur
  Koers, J.
  Officier van justitie te Arnhem, hoofd van de Unit zware
  criminaliteit
  Kok, W.
  Minister-president, voormalig vice-premier
  Kolthof, E.W.
  Plaatsvervangend directeur van de Rechercheschool Zutphen
  Kooten, C. van
  Plaatsvervangend hoofd van het Milieubijstandsteam
  Kuijper, K.
  Commissaris van politie, hoofd van de rijksrecherche bij het
  parket van de procureur-generaal te Amsterdam
  Langendoen, K.P.
  Projectleider/plaatsvervangend teamleider bij het Kernteam
  Randstad Noord en Midden
  Lemereis, J.
  Ad interim hoofd van de regionale criminele inlichtingendienst
  van de regiopolitie Utrecht
  Limmen, B.
  Voormalig informantenrunner bij de criminele inlichtingendienst
  van de regiopolitie Kennemerland
  Linden, R. van der
  Directeur van de Dienst Recherchezaken van het ministerie van
  Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer
  Lith, A.
  Chef van het district Rijn en IJssel van de regiopolitie
  Utrecht, voormalig teamleider van het interregionale rechercheteam
  Noord-Holland/Utrecht
  Looijen, J. van
  Plaatsvervangend chef van de criminele inlichtingendienst van
  het regiokorps Amsterdam-Amstelland
  Lubbers, R.F.M.
  Voormalig minister-president
  Maan, A.C.
  Officier van justitie zware, georganiseerde criminaliteit te
  Amsterdam
  Mastenbroek, N.
  Hoofd van de Divisie centrale recherche informatie
  Meerman, R.D.
  Advocaat en voormalig commandant van het infiltratieteam der
  gemeentepolitie Amsterdam
  Molen-Maesen, P.M.H. van der
  Landelijk terreur en BVD Officier van justitie, voorheen
  CID-officier van justitie te Utrecht
  Monster, A.J.
  Informantenrunner bij de criminele inlichtingendienst van het
  Kernteam Randstad Noord en Midden
  Mosterd, A.M.
  Hoofd van de criminele inlichtingendienst van de politieregio
  Hollands Midden
  Mout, P.
  Raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden
  Muurling, A.J.
  Chef van het Bureau informatie-inwinning van de regiopolitie
  Haaglanden
  Naey, J.
  Hoogleraar politierecht aan de Vrije Universiteit
  Amsterdam
  Nordholt, E.E.
  Korpschef van het regiokorps Amsterdam-Amstelland
  Paulissen, W.J.A.
  Commissaris van politie, districtschef Regiopolitie
  Brabant-Noord, voormalig teamleider van het Kernteam Zuid
  Perlot, W.F.
  Projectleider van de Afdeling bestrijding criminele
  organisaties van de Divisie recherche bij de regiopolitie
  Utrecht
  Pieneman, G.
  Tactisch cordinator bij de Afdeling bestrijding criminele
  organisaties van de Divisie recherche bij de regiopolitie
  Utrecht
  Pieters, J.J.Th.M.
  Officier van justitie zware criminaliteit en criminele
  inlichtingendienst te ‘s-Hertogenbosch
  Pijl, D.
  Commisaris van politie bij het parket van de procureur-generaal
  te ‘s-Hertogenbosch
  Prinsen, J.
  Voormalig douanier
  Putten, F. van der
  Hoofd van de regionale criminele inlichtingendienst van de
  regiopolitie Gooi- en Vechtstreek
  Randwijck, R.C.J. Graaf van
  Procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam
  Riessen, J.C. van
  Commissaris van politie, lid van de
  korpsleiding in de functie van hoofd justitile bedrijfsvoering bij
  de regiopolitie Amsterdam-Amstelland
  Rijneker, H.
  Chef van de criminele inlichtingendienst van het Kernteam
  Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek
  Rutten-Roos, A.
  Vice-president bij het gerechtshof te Amsterdam
  Sapman
  Limonadefabrikant
  Schmitz, E.M.A.
  Vanaf augustus 1994 staatssecretaris van Justitie, daarvoor
  burgemeester van Haarlem en korpsbeheerder van de politieregio
  Kennemerland
  Schrader, A.T.H.J.
  Medewerker van de Afdeling operationele bedrijfsvoering van de
  Dienst technisch operationele ondersteuning bij de Divisie
  ondersteuning van het Korps Landelijke Politiediensten
  Schuckmann, M.H.
  Chef van de criminele inlichtingendienst van de Koninklijke
  Marechaussee
  Smit, H.E.
  Ploegchef informantenrunners van de criminele
  inlichtingendienst bij de regiopolitie Haaglanden
  Snijders, J.W.P.
  Officier van justitie criminele inlichtingendienst te
  Haarlem
  Sorgdrager, W.
  Minister van Justitie, voorheen procureur-generaal bij het
  gerechtshof te Den Haag en te Arnhem en officier van justitie te
  Almelo
  Spoel, Tj.E. van der
  Advocaat-procureur te Rotterdam
  Stalenhoef, J.W.C.
  Plaatsvervangend directeur van de Economische controledienst,
  hoofd Internationale economische recherche en verantwoordelijk voor
  de Centrale inlichtingen- en analysedienst
  Steeg, M. van
  Adjudant van politie, teamleider bij de criminele
  inlichtingendienst van de regiopolitie Utrecht
  Straver, M.A.
  Hoofdcommissaris van politie en korpschef van de regiopolitie
  Kennemerland
  Suyver, J.J.H.
  Secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie
  Swaab, E.H.
  Advocaat en deken van de orde van advocaten in het
  arrondissement Amsterdam
  Teeven, F.
  Officier van justitie te Amsterdam
  Teijlingen, D. van
  Chef van de criminele inlichtingendienst van de regiopolitie
  Amsterdam-Amstelland
  Theeuwes, H.J.C.M.
  Hoofdinspecteur van politie en
  beleidsmedewerker/plaatsvervangend hoofd van de Afdeling cordinatie
  criminele inlichtingen van de Divisie centrale recherche
  informatie
  Thijn, E. van
  Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van
  Amsterdam, korpsbeheerder van de politieregio
  Amsterdam-Amstelland
  Tol, A. van
  Voormalig informantenrunner bij de criminele inlichtingendienst
  van de regiopolitie Kennemerland
  Trap, D.P.
  Hoofd van het ondersteunend rechercheteam van de Fiscale
  inlichtingen- en opsporingsdienst
  Tuijn, H.E.J. van
  Rechercheur van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in
  het Kernteam Zuid
  Valente, J.M.
  Sinds 1 juli 1995 officier van justitie te Middelburg, voorheen
  officier van justitie te Amsterdam
  Veen, O.C.W. van der
  Officier van justitie te Haarlem, hoofd van de Unit
  specialismen, waaronder georganiseerde criminaliteit, criminele
  inlichtingen en kernteam
  Veld, C.H. in ‘t
  Chef van de regionale criminele inlichtingendienst van de
  regiopolitie Rotterdam-Rijnmond
  Velt-Meijer, J.M.E. In ‘t
  Voorzitter van de strafkamer bij de rechtbank te Rotterdam in
  de zaak Ramola
  Verheul, J.M.
  Cordinerend rechter-commissaris bij de rechtbank te
  Amsterdam
  Veurink, D.
  Officier van justitie criminele inlichtingendienst te
  Middelburg
  Vondel, J. van
  Voormalig informantenrunner bij de regionale criminele
  inlichtingendienst van de politieregio Kennemerland
  Voort, C.V. van der
  Officier van justitie te ‘s-Gravenhage
  Vrakking, J.M.
  Hoofdofficier van justitie te Amsterdam
  Welten, B.J.A.M.
  Commissaris van politie bij de regiopolitie
  Amsterdam-Amstelland, chef van de Dienst centrale recherche, tevens
  verantwoordelijk voor het kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi- en
  Vechtstreek
  Wiarda, J.
  Korpschef van het regiokorps Utrecht
  Wierenga, H.
  Voorzitter van de Bijzondere Onderzoekscommissie IRT
  Willems, J.H.M.
  Vice-president van het gerechtshof te Amsterdam
  Wit, L.A.J.M. de
  Hoofdofficier van justitie te Rotterdam
  Woelders, W.H.
  Chef van het kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en
  Vechtstreek
  Woest, A.P.
  Hoofd recherche informatie-ondersteuning van de regiopolitie
  Kennemerland
  Wooldrik, H.P.
  Hoofd van de directie Politie van het ministerie van Justitie,
  tevens belast met de leiding van de directie Staats- en
  Strafrecht
  Wortel, J.
  Officier van justitie te Amsterdam
  Woude, K. van der
  Chef van de Afdeling zware criminaliteit van de regiopolitie
  Limburg-Noord
  Zeben, P.D.J. van
  Hoofd van het Milieubijstandsteam
  Zllner, F.P.
  Teamcommandant van het arrestatieteam van de regiopolitie
  Utrecht

  inhoudsopgave en zoeken

  Bijlage V – XTC I

  XTC I

  Hof Amsterdam, 9 juni 1994, NJ 1994, 709 en HR 27 juni 1995, NJ
  1995, 751 (DD 25 (1995) 10 (dec) nr. 95.428) (zie ook NJ 1994, 710
  (XTC II))
  (Artt. 36e Sr en 125f Sv)
  Samenvatting van de gevoerde verweren voor het hof:
  Overkoepelend wordt gesteld dat openbaar ministerie niet
  ontvankelijk dient te worden verklaard, onderscheidelijk dat het
  bewijs onrechtmatig is verkregen, op gronden dat de officier van
  justitie misbruik van het procesrecht heeft gemaakt (3:13 en 3:15
  BW), door:

  lees meer

  Bijlage V – 3.3 Juridische grondslag

  3.3 Juridische grondslag

  3.3.1 Observatie algemeen

  De meeste van de hiervoren genoemde vormen van observatie hebben
  geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag: het observeren en volgen,
  het gebruik van plaatsbepalingsapparatuur, het maken van foto- en
  video-opnamen en het (al dan niet met toestemming van een van de
  gesprekspartners) afluisteren met behulp van technische middelen
  zijn niet geregeld. Discussie of slechts gedeeltelijke regeling
  bestaat ten aanzien van het scannen van mobiel telefoon- en
  semafoonverkeer, de postvang en de inkijkoperaties. Wel wettelijk
  geregeld is het aftappen van gegevensverkeer dat wordt gevoerd via
  de telecommunicatie-infrastructuur: het tappen (en het scannen)
  daarvan wordt bestreken door artikel 125g Sv. De wettelijke
  grondslag voor de inzage in computerbestanden is te vinden in de
  artikelen 125i t/m 125n Sv (Wet computercriminaliteit). In de
  Nederlandse rechtspraak is de meeste aandacht uitgegaan naar de
  toelaatbaarheid van observatiemethoden met het oog op artikel 8
  EVRM dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het observeren
  (schaduwen) van personen kan niet zonder meer worden beschouwd als
  een inbreuk op de privacy. Of daarvan sprake is hangt af van de
  concrete omstandigheden van het geval.

  lees meer

  Bijlage V – 7.4 Delta-methode IRT Noord-Holland/Utrecht

  7.4 Delta-methode IRT Noord-Holland/Utrecht

  7.4.1 Inleiding

  Medio 1992 was er contact tussen CID chef Dordrecht Van der
  Putten en CID-chef Haarlem Langendoen, waarbij de problematiek van
  het invoeren van containers met verdovende middelen aan de orde
  kwam. Noot Langendoen zocht een chauffeur om een
  container uit de haven te halen. Van der Putten introduceerde
  chauffeur M. bij Langendoen. Langendoen verklaart dat chauffeur M.
  vanaf 1992 ook daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de CID Haarlem.
  De commissie heeft dat niet kunnen vaststellen. M. was behulpzaam
  bij het binnenhalen van containers voor het IRT. Daarmee was de
  Delta-methode voor het IRT begonnen.

  lees meer

  Bijlage VI – 12.5 Conclusies

  12.5 Conclusies

  1 Van de zijde van het ministerie van Justitie is niet of
  nauwelijks bij het openbaar ministerie gevraagd naar het gebruik
  van opsporingsmethoden en de daarbij ondervonden problemen, ondanks
  het feit dat enkele ambtenaren hiervoor de aandacht hebben
  gevraagd.

  lees meer

  Bijlage VI – 6.6 Samenwerking

  6.6 Samenwerking

  Kernteams worden geacht zelfstandig en herkenbaar georganiseerd
  te zijn. Kernteam-zaken betreffen vaak complexe onderzoeken naar
  georganiseerde criminaliteit, waarbij de politie, ook intern, een
  zekere mate van geheimhouding wil garanderen. Dit is bijvoorbeeld
  begrijpelijk als van de onderzochte criminele groep verwacht wordt
  dat deze corrumptieve contacten aangaat. Zowel de organisatievorm
  van de kernteams als de aard van hun onderzoeken leiden ertoe dat
  informatie zodanig vertrouwelijk is dat deze zeer beperkt wordt
  uitgewisseld.

  lees meer

  Bijlage VII – II.3. Besluit

  II.3. Besluit

  Tot besluit van dit hoofdstuk is het aangewezen om de definitie
  van georganiseerde criminaliteit die in de vorige paragraaf werd
  ontwikkeld, te situeren in de discussie die in Nederland is gevoerd
  over deze kwestie. De ene hoofdlijn in deze discussie betreft de
  vraag of georganiseerde criminaliteit primair moet worden
  gedefinieerd in termen van de maatschappelijke functies en belangen
  die zij vervult respectievelijk dient, dan wel in termen van de
  groepen die dergelijke criminaliteit plegen. Hiervoor is niet
  alleen duidelijk gemaakt dat in dit onderzoek is gekozen voor de
  tweede optie, maar ook waarom deze keuze is gemaakt. De andere
  hoofdlijn in die discussie draait om de kwestie of georganiseerde
  criminaliteit het best op een algemene, open manier wordt
  gedefinieerd, dan wel op een bijzondere, meer gesloten manier.
  Hiervoor is duidelijk
  gekozen voor de laatste benadering, omdat anders de term
  georganiseerde criminaliteit al te zeer aan betekenis inboet, dus
  een betekenisloze term wordt, die al te gemakkelijk op alle
  mogelijke soorten criminaliteit wordt geplakt. Zeker met het oog op
  empirisch onderzoek is het nodig dat zo specifiek mogelijk wordt
  bepaald wat onder georganiseerde criminaliteit wordt verstaan. Maar
  ook vanuit een oogpunt van beleid is dit wenselijk. Gezien de
  negatieve lading die de term georganiseerde criminaliteit doorgaans
  heeft, kan een ongebreidelde toepassing van deze term gemakkelijk
  beleidsontwikkelingen teweegbrengen die niet in verhouding staan
  tot de werkelijke ernst van het probleem.

  lees meer

  Bijlage VII – VIII.2. Een aantal zorgelijke kwesties

  VIII.2. Een aantal zorgelijke kwesties

  Het feit dat het op dit moment moeilijk, en in bepaalde
  opzichten zelfs onmogelijk, is om in algemene zin de ernst van de
  situatie op een adequate manier precies te bepalen, impliceert
  geenszins dat er niets zou kunnen worden gezegd over een aantal
  aspecten van de (aard van de) tegenwoordige georganiseerde
  criminaliteit in Nederland die als zorgwekkend betiteld kunnen
  worden. Uitgaande van de hier gehanteerde definitie van
  georganiseerde criminaliteit is dit namelijk heel goed mogelijk.
  Want waar gaat het volgens deze definitie in essentie om bij
  georganiseerde criminaliteit? Uiteindelijk om de vreedzaamheid van
  een maatschappij, om de integriteit van de democratische
  rechtsstaat, de vrijheid van het economisch leven en de rechten van
  individuele burgers. En dus kan worden nagegaan of zich momenteel
  in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit ontwikkelingen
  voordoen die deze algemene waarden in het gedrang brengen of zouden
  kunnen brengen. De kwesties waarover men zich op grond van het
  onderhavige onderzoek zorgen over moet maken, kunnen – conform de
  opeenvolgende componenten van de definitie van georganiseerde
  criminaliteit – als volgt worden samengevat.

  lees meer

  Bijlage VIII – Woord vooraf

  Woord vooraf

  Over de vraag in hoeverre gevestigde etnische minderheden met
  politie en justitie in aanraking komen, is sedert de opheffing van
  de samenzwering van zwijgzaamheid naar aanleiding van de discussie
  over een Amsterdams rapport over Marokkaanse straatroof in 1989
  zeer veel geschreven, maar in die literatuur wordt geen aparte
  aandacht besteed aan de mate waarin etnische minderheden betrokken
  zijn bij de zware en georganiseerde criminaliteit. Komt de
  lucratieve georganiseerde misdaad in deze kring eigenlijk wel voor
  of bevinden de allochtonen zich ook in dit opzicht onder aan de
  criminele ladder aangezien zij vooral worden aangehouden voor
  lichte en niet winstgevende vergrijpen? Zijn op Nederlands
  grondgebied transnationale criminele organisaties actief (vergelijk
  de mafia) die in zoverre van uitheemse herkomst zijn dat zij vanaf
  elders worden aangestuurd? Politie en justitie weten hier naar
  verhouding weinig van af en dat komt onder andere doordat deze
  groepen moeilijk benaderbaar zijn en ook omdat zij geneigd kunnen
  zijn hun geschillen af te doen in de beslotenheid van hun eigen
  milieu. Voor zover zij er iets over weten, leggen hun
  vertegenwoordigers een zekere terughoudendheid aan de dag, omdat
  het taboe dat er op dit type misdaad rust nog grotendeels intact is
  en niemand dat graag doorbreekt. Ook ingeburgerde immigranten die
  ons erover zouden kunnen berichten weten soms maar weinig over hun
  onderwerelden af en voor zover zij ervan weten, bestaat bij hen de
  begrijpelijke angst dat openhartigheid hun hele groep in diskrediet
  kan brengen. Zonder deskundig commentaar uit deze kring zou het
  evenwel niet eenvoudig zijn geweest om de grote hoeveelheid
  feitelijk materiaal die wel bij de politie aanwezig is en die wij
  hier, net als bij alle rapporten over aard, omvang en ontwikkeling
  van de georganiseerde misdaad ten behoeve van de Enqutecommissie,
  tot uitgangspunt nemen van onze analyse, in volle omvang te
  doorgronden. Uitingen van georganiseerde misdaad in allochtone
  gemeenschappen in Nederland zijn moeilijk te begrijpen zonder dat
  insiders iets vertellen over de politieke context waarbinnen deze
  criminaliteit tot bloei kwam in het land van herkomst, over de
  economische belangen die ermee zijn gemoeid en over de manifestatie
  ervan binnen de etnische gemeenschap hier te lande.

  lees meer

  Bijlage VIII – VI. DE ITALIAANSE MAFIA

  VI. DE ITALIAANSE MAFIA:

  HAAR AANWEZIGHEID OP NEDERLANDSE BODEM

  In de voorbije jaren is bij herhaling de vraag opgeworpen of er
  sprake is van penetratie van de Italiaanse mafia

  lees meer

  << oudere artikelen