• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 4.2. Couleur locale

  4.2. Couleur locale

  De aanwezigheid van grote koppelbazen is al decennialang een
  kenmerk van Nijmegen en omstreken. In de jaren zeventig trokken
  koppelbazen landelijk sterk de aandacht door de grote winsten en de
  daarbij behorende extravagante levensstijl. Zij vestigden daarmee
  ook de aandacht van politie en justitie op zich. Bestrijding van
  koppelbazerij werd landelijk een van de belangrijkste issues in de
  fraudebestrijding. Ook in en rond Nijmegen (Groesbeek, Tiel) werden
  in het begin van de jaren tachtig enkele grote
  opsporingsonderzoeken verricht tegen koppelbazen. Enkele
  koppelbazen van weleer zijn momenteel nog steeds bedrijvig in het
  Nijmeegse. Maar de stijl en de activiteiten zijn veranderd. Enkelen
  hebben een respectabele status verworven als
  onroerend-goedexploitant of als min of meer legale bemiddelaar in
  arbeidskracht; anderen passen hun in de koppelbazerij opgedane
  ervaringen met plof BV’s toe en plegen andere vormen van fraude,
  zoals flessentrekkerij en bedrieglijke bankbreuk.

  Evenals in de twee andere steden wordt in crimineel opzicht
  evenwel de toon gezet door de drugproblematiek. Ook in Nijmegen
  wordt met de invoer, doorvoer en/of de distributie van herone en
  cocane veel geld verdiend.
  Toch is het algemene beeld dat uit gesprekken en de dossiers naar
  voren komt anders dan bijvoorbeeld de situatie in Amsterdam. De
  ervaringen in het oosten van het land leren dat de aanwezigheid van
  belangrijke drughandel in een stad niet altijd gepaard gaat met
  grote onderlinge rivaliteit en gewelddadige territoriale aanspraken
  tussen criminele organisaties.

  Georganiseerde misdaad is in Nijmegen op straat nauwelijks
  zichtbaar aanwezig. Er zijn in Nijmegen, op wellicht een
  uitzondering na (een smalle steeg met een concentratie aan
  coffeeshops, smoezelige winkeltjes, openbare-ordeproblematiek) geen
  plaatsen of woonwijken die voor de gewone burger of voor de politie
  no go areas zijn.

  Nauwelijks zichtbaar voor de buitenwereld maar onmiskenbaar
  aanwezig binnen de Turkse gemeenschap is de jaarlijkse PKK-ronde.
  Deze Koerdische vrijheidsbeweging heft jaarlijks op eigen wijze
  belasting ten behoeve van de strijd. Personen van wie wordt vermoed
  dat zij vermogend zijn, worden verzocht financile bijdragen te
  leveren. Rond de jaarwisseling 1994-1995 deden 7 Nijmeegse
  winkeliers van Turkse origine aangifte van afpersing en bedreiging.
  Ook in voorgaande jaren kwamen aangiften binnen. Enkele jaren
  gelden werd de pizzeria van een onwillige betaler in brand
  gestoken. Hoewel de daders niet zijn gevonden, wordt vermoed dat de
  PKK in dit geval de daad bij het woord heeft gevoegd.

  In de gesprekken is ons niet gebleken van de aanwezigheid van
  een harde strijd tussen politie en criminele organisaties; in het
  recente verleden hebben, zoals gesteld, wel gewelddadige
  confrontaties tussen de politie en de Nijmeegse beweging
  plaatsgevonden. Er is, anders gezegd, in Nijmegen geen war on
  organized crime gaande.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken