• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inzake Opsporing on-line

  Het volledige rapport van de enquêtecommissie
  opsporingsmethoden en het Rijksrechercherapport RCID Kennemerland.
  Bijna 5500 bladzijden, met een full-text zoekmogelijkheid.

  Inzake Opsporing. Enquêtecommissie opsporingsmethoden

  Eindrapport

  Bijlage I – Werkwijze en Procedures

  Bijlage II – Verhoren 1-32

  Bijlage III – Verhoren 33-59

  Bijlage IV – Verhoren 60-93

  Bijlage V – Opsporingsmethoden

  Bijlage VI – Organisatie van de
  opsporing

  Bijlage VII – Eindrapport Georganiseerde
  Criminaliteit in Nederland

  Bijlage VIII – Deelonderzoek 1, Autochtone,
  allochtone en buitenlandse criminele groepen

  Bijlage IX – Deelonderzoek 2, Branches

  Bijlage X – Deelonderzoek 3, Vrije
  beroepsbeoefenaars, fraude en witwassen

  Bijlage XI – Deelonderzoek 4, Situatie in
  Amsterdam, Enschede, Nijmegen en Arnhem

  Nu ook op deze site:

  Rijksrechercherapport RCID
  Kennemerland

  Opsporing in Uitvoering

  Het rapport van de Commissie
  Kalsbeek

  Buro Jansen & Janssen vult de van Traa site aan met het
  onderzoek van Van de Bunt, Fijnaut en Nelen

  Het strafrechtelijk onderzoek dat in 1996 werd gestart naar
  aanleiding van de bevindingen van het onderzoek van de
  rijksrecherche (het zogenaamde .Fort-team.) naar de gebeurtenissen
  in de IRT-affaire, ging gebukt onder een gebrek aan een
  eensluidende en duidelijke visie op het doel en de te volgen
  strategie en tactiek. Tevens liepen bij gebrek aan een duidelijk
  eenhoofdig gezag diverse onderzoekssporen hinderlijk door elkaar
  heen en zijn de betrokken leden van het openbaar ministerie ernstig
  met elkaar in aanvaring gekomen. De leiding van het OM heeft in de
  betrokken periode (1996-1999) deze conflicten te lang op hun beloop
  gelaten.

  Tot deze conclusies komen de wetenschappers Van de Bunt, Fijnaut
  en Nelen in het rapport Post-Fort; evaluatie van het
  strafrechtelijk onderzoek (1996-1999), dat vandaag door de minister
  van Justitie aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het rapport is een
  uitvloeisel van een toezegging van de minister aan de Kamer in 1999
  naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie-Kalsbeek. Deze
  commissie constateerde destijds dat het strafrechtelijk onderzoek
  dat in 1996 was gestart op basis van de bevindingen van het
  onderzoek van het .Fort-team. stagneerde. Het doel van de evaluatie
  was om het verloop van dit strafrechtelijk onderzoek -het
  post-Fort-onderzoek- inzichtelijk te maken en lering te trekken uit
  de gebeurtenissen voor toekomstige complexe onderzoeken. De
  evaluatie bestrijkt de periode maart 1996 tot met juni 1999.

  Post-Fort,
  Evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999), H. van de
  Bunt, C. Fijnaut en J. Nelen

  Deel I De
  periode maart 1996 tot november 1997

  Deel II
  De periode november 1997 tot juni 1999

  Ook in Belgie is er inmiddels onderzoek verricht naar de
  georganiseerde misdaad en de bestrijding ervan.Verslag van de Belgische Senaat.

  Inzake Opsporing op CD-ROM

  Het Enquêterapport, het Rijksrechercherapport en een
  selectie artikelen van buro Jansen & Janssen samen op een
  CD-ROM. Met full-text zoekmogelijkheid. Te bestellen bij buro Jansen & Janssen.

  NRC:
  Dossier IRT – het vervolg

  SDU