• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoud Bijlage VII

  Bijlage VII – Eindrapport georganiseerde criminaliteit in
  Nederland

  VOORWOORD

  I. ALGEMENE INLEIDING

  I.1. De achtergrond van dit rapport

  I.2. De opzet van het onderzoek

  I.3. De inhoud van de volgende
  hoofdstukken

  II. DE DEFINITIE VAN GEORGANISEERDE
  CRIMINALITEIT

  II.1. De discussie over de definitie in
  Nederland
        II.1.1. Tegen een mafiose
  onderwereld
        II.1.2. Een keerpunt in de discussie: het
  Randstad-initiatief
        II.1.3. Tegen criminele ontwrichting van de
  samenleving
  II.2. De definitie van georganiseerde
  criminaliteit in dit onderzoek
        II.2.1.
  Het object van de definitie
        II.2.2. De inhoud van de definitie
  II.3. Besluit

  III. MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN
  ONDERZOEK NAAR GEORGANISEERDE

  III.1. Inleiding
  III.2. Wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde
  criminaliteit
  III.3. Opzet en
  uitvoering van het eigen onderzoek
       
  III.3.1. De aanpak van het onderzoek
        III.3.2. De politie als bron van kennis
  III.4. De landelijke onderzoeken

        III.4.1. Het onderzoek naar autochtone,
  allochtone en buitenlandse criminele groepen
        III.4.2. Het onderzoek naar georganiseerde
  criminaliteit in legale economische sectoren
        III.4.3. Het onderzoek naar fraude en
  witwassen
        III.4.4. Het onderzoek bij de vrije
  beroepen
  III.5. De plaatselijke onderzoeken

        III.5.1. Het onderzoek in Amsterdam
        III.5.2. Het onderzoek in Enschede, Nijmegen
  en Arnhem
  III.6. Besluit

  IV. ACTUELE VERSCHIJNINGSVORMEN VAN
  TRADITIONELE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

  IV.1. Inleiding
  IV.2. De handel in drugs
       
  IV.2.1. De overheersende rol van de drugshandel in de
  georganiseerde criminaliteit
        IV.2.2. De organisatie van de drugshandel
        IV.2.3. De werkwijzen die worden gebezigd
        IV.2.4. De besteding van inkomsten
        IV.2.5. Plaatselijke variaties van het
  beeld
  IV.3. De handel in vrouwen
   
      IV.3.1. De landelijke situatie
        IV.3.2. De plaatselijke situatie
  IV.4. De handel in wapens
  IV.5. De diefstal van auto’s
  IV.6. Vormen van fraude
     
    IV.6.1. De illegale activiteiten
        IV.6.2. De samenstelling van de betrokken
  groepen
        IV.6.3. Werkwijze en afscherming
        IV.6.4. Schade, opbrengsten en bestedingen
  IV.7. Besluit

  V. GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN
  LEGALE ECONOMISCHE SECTOREN: FEIT OF FICTIE?

  V.1. Inleiding
  V.2. De horeca
        V.2.1.
  Protectie, afpersing en overvallen
        V.2.2. Controle over de
  speelautomatenbranche
        V.2.3. De situatie in Amsterdam en de
  oostnederlandse steden
  V.3. Het transport over de weg, over zee en
  via de lucht
        V.3.1. De landelijke
  situatie
        V.3.2. De situatie in de Rotterdamse haven en
  op Schiphol
  V.4. De autobranche
  V.5. De bouwnijverheid
  V.6. De afvalverwerkingsbranche
  V.7. De textielnijverheid
  V.8. Besluit

  VI. BRUGFUNCTIES IN DE GEORGANISEERDE
  CRIMINALITEIT

  VI.1. Inleiding
  VI.2. De rol van de vrije-beroepsbeoefenaars

        VI.2.1. De advocatuur
        VI.2.2. Het notariaat
        VI.2.3. De accountancy
        VI.2.4. De functie van het tuchtrecht
  VI.3. Het wegsluizen van misdaadgeld in de
  legale economie
        VI.3.1. Verplaatsen
  van misdaadgeld
        VI.3.2. Witwassen
  VI.4. Besluit

  VII. CONTRA DE NEDERLANDSE
  OVERHEID

  VII.1. De landelijke situatie

        VII.1.1. De toepassing van
  contra-observatie
        VII.1.2. De uitoefening van intimidatie
        VII.1.3. De aanwending van corruptie
        VII.1.4. De inschakeling van de media
        VII.1.5. Het gebruik van invloedrijke
  derden
  VII.2. De situatie op plaatselijk
  niveau
        VII.2.1. De situatie in
  Amsterdam
        VII.2.2. De situatie in Arnhem, Nijmegen en
  Enschede
  VII.3. Besluit

  VIII. ALGEMEEN BESLUIT

  VIII.1. De ernst van de situatie

  VIII.2. Een aantal zorgelijke kwesties

  VIII.3. Verwachtingen voor de nabije
  toekomst

  BIBLIOGRAFIE

        BIJLAGE 1
        BIJLAGE 2


  inhoudsopgave en zoeken