• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – V.7. De textielnijverheid

  V.7. De textielnijverheid

  Van de textielnijverheid kan men zeggen dat zij historisch
  verdacht is wanneer het gaat om georganiseerde criminaliteit. De
  georganiseerde criminaliteit kreeg greep op de textielnijverheid in
  New York door de vakbonden van textielwerknemers over te nemen na
  ernstige arbeidsconflicten (Block en Chambliss, 1981). In Nederland
  is echter van een dergelijke ontwikkeling nooit sprake geweest. Na
  de ineenstorting van de textielindustrie in de jaren zestig en
  zeventig als gevolg van de concurrentie van de lage-lonen-landen in
  Azi, verschenen op diverse plaatsen in het midden van de jaren
  tachtig wel allerlei naaiateliers. Deze ateliers kwamen op als
  gevolg van de internationale ontwikkelingen in de
  confectie-industrie waarin om een flexibele en snelle produktie
  wordt gevraagd. Zij werden veelal door Turken als zelfstandige
  ondernemers opgezet en waren gevestigd in Amsterdam, de Achterhoek,
  Brabant, Limburg en Twente. Het aantal bedrijven in Nederland steeg
  spectaculair, van 28 in 1981 tot ongeveer 1.000 in 1993 (Van
  Vondelen, 1993). In het begin waren de confectie-ateliers bijna
  allemaal legaal, maar toen de prijzen gingen dalen en de
  concurrentie toenam, terwijl het aanbod aan illegale werkers in
  Nederland alsmaar groter werd, gleden de meeste van de legale
  ateliers af naar een gedeeltelijk en later zelfs naar een volledig
  illegale bedrijfsvoering. Zwarte loonbetalingen, werken met
  illegale vreemdelingen, handel in valse facturen waren instrumenten
  om het hoofd boven water te houden. Na verloop van tijd drong tot
  de buitenwereld door dat er met illegale werkneem(st)ers onder
  uiterst slechte arbeidsomstandigheden werd gewerkt en deden
  geruchten de ronde dat de (Turkse) georganiseerde criminaliteit
  daarbij zou zijn betrokken.

  Zoals eerder aangegeven, is de textielnijverheid uitsluitend op
  lokaal niveau bestudeerd. In Amsterdam schat de overheid dat er
  ongeveer 600 naaiateliers bestaan met tussen de 6.000 en 15.000
  werknemers. Onderzoek door een team van verschillende
  opsporingsdiensten (het confectieteam) bij Turkse naaiateliers
  leidde tot de conclusie dat er weliswaar sprake was van diverse
  vormen van organisatiecriminaliteit en van veel vuurwapensbezit,
  maar dat voor enige betrokkenheid van de (Turkse) georganiseerde
  criminaliteit geen aanwijzingen bestonden. Geruchten dat de Grijze
  Wolven, PKK en Dev Sol bij de naaiateliers waren betrokken, konden
  niet hard worden gemaakt.

  In Enschede, de textielstad bij uitstek in Nederland, die door
  de ineenstorting van de textielnijverheid harde klappen heeft
  gehad, zijn het voornamelijk Turken geweest die in het gat van de
  markt zijn gesprongen, omdat
  zij met deze vorm van produktie in het thuisland ervaring hebben.
  In 1990 werden 25 illegale naaiateliers opgespoord. Een stringent
  overheidsoptreden heeft de verplaatsing van naaiateliers van
  Enschede naar Almelo teweeggebracht waar zij ook in handen zijn van
  daar wonende Turken. Een inventarisatie van alle confectie- en
  naaiateliers in Enschede die op ons verzoek door de Kamer van
  Koophandel is vervaardigd, laat het volgende zien. Er zijn in 1995
  72 ateliers ingeschreven. De meeste daarvan zijn al jaren bestaande
  bonafide bedrijven (gemiddeld 15 jaar oud). De oudste vier dateren
  uit 1919. Zij zijn voornamelijk in handen van autochtone Enscheders
  die vroeger werkzaam waren in de textielindustrie. Er zijn ongeveer
  10 Turkse naaiateliers in de stad (begin 1995).

  In Nijmegen bestaan 29 confectie- of naaiateliers die alle
  geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en de
  Belastingdienst. Een aantal daarvan is in handen van Chinese en
  Vietnamese eigenaren. Er bestaan vier Turkse ateliers. De overige
  staan op naam van Nederlandse vrouwen. In hoeverre met katvangers
  wordt gewerkt is onbekend, evenals het bestaan van illegale
  ateliers. In het begin van de jaren negentig is een van de
  confectiebedrijven die in financile moeilijkheden verkeerde, in
  handen gevallen van enkele, eerder in de lokale studie besproken
  fraudeurs. Deze BV was binnen een maand van naam veranderd en
  helemaal leeggeplunderd. Meer is over naaiateliers in Nijmegen niet
  bekend.

  In Arnhem tenslotte zijn geen gegevens voorhanden over het
  aantal gevestigde confectie- en naaiateliers. De
  opsporingsinstanties hebben medio 1993 drie illegale Turkse
  ateliers ontdekt. Hierin waren per bedrijf ongeveer 10-15 illegale
  vreemdelingen werkzaam. Bij de politie is verder niet bekend of de
  georganiseerde criminaliteit bij deze bedrijvigheid is
  betrokken.

  Hoewel de gezamenlijke opsporingsinstanties incidenteel nog wel
  eens een kleine illegale werkplek ontdekken die de naam atelier
  nauwelijks waard is, stelt men dat het verschijnsel tegenwoordig
  vrijwel helemaal is uitgebannen. Van enige infiltratie door of
  relaties met georganiseerde criminaliteit is volgens woordvoerders
  van deze instanties geen sprake. Politiebronnen bevatten ook geen
  gegevens die wijzen op geweld, afpersing of iets dergelijks in deze
  sector van de textielnijverheid. De politie en andere
  opsporingsdiensten hebben ook geen informatie die wijst op de
  infiltratie van criminele groepen in deze branche.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken