• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Overheid zit in haar maag met kritische burgers

  Het verzet tegen grote infrastructurele projecten in Nederland neemt toe

  Erik Timmermans

  Archis, november 2000

  Het verzet tegen grote infrastructurele projecten in Nederland neemt toe. Met name rond de Betuwelijn en de uitbreiding van Schiphol is dit goed zichtbaar. Brede coalities van jonge, radicale milieuactivisten als GroenFront! en meer gevestigde organisaties als Milieudefensie en Natuur en Milieu komen in het geweer tegen een steeds verdergaande aantasting van het milieu. Met een mix van actievoeren, procederen en overleg gaan zij een al te gemakkelijke besluitvorming en uitvoering van grote infrastructurele projecten tegen. Dat de tegenstand tegen deze projecten op steeds meer steun vanuit de bevolking kan rekenen (in juni wees een onderzoek uit dat nog slechts 22 procent van de Nederlanders achter de aanleg van de Betuwelijn staat), ging ook niet aan politie en politiek voorbij. In januari van dit jaar ging dan ook het CICI van start: het Centraal Informatie en Coördinatiepunt Infrastructurele Projecten.

  lees meer

  De geheime plannen voor het CICI

  Je zult maar op het Betuwelijntraject wonen en je mond niet kunnen houden!
  Een foldertje uitdelen tegen uitbreiding van Schiphol voor de brave Vereniging Milieudefensie?
  Militante actievoerder of bezorgde natuurbeschermer – het lijkt niet uit te maken.
  Voor je het weet beland je in het databestand van de nieuwe ‘milieu-BVD’.


  Het Centraal Informatie en Coordinatiepunt Infrastructurele Projecten, kortweg het CICI, gaat samen met de BVD, informatie verzamelen over mensen die zich zorgen maken over het milieu. Dit blijkt uit onderzoek dat J&J deed samen met het Onderzoeksbureau Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV) in Nijmegen.
  Op deze site de geheime documenten over het CICI die via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur boven tafel kwamen. Verder twee achtergrondstukken van de hand van OBIV & Jansen, de Kamervragen van Groen Links over deze ‘milieu-BVD’ en de reakties van Milieudefensie.
  De CICI-site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal.


  lees meer

  Handleiding Informatie Inwinning Index

  Handleiding Informatie Inwinning Index

   9 februari 2000

  Jansen & Janssen presenteert:Handleiding Informatie Inwinning Openbare Orde

   Aangeboden aan de Tweede Kamer -dus openbaar- maar uitsluitend ter inzage bij de griffie

  …en hier!

  lees meer

  Niks mis met infiltratie bij Milieudefensie

  Door onze verslaggever zaterdag 05 februari 2000  NIJMEGEN – De Nijmeegse burgemeester D’Hondt, korpsbeheerder van de politieregio Gelderland-Zuid, vindt het terecht dat de inlichtingendienst van de politie de activiteiten van Milieudefensie nauwlettend in de gaten houdt. ‘Het gaat om informatie over activiteiten die er op zijn gericht de aanleg van de Betuwelijn te verhinderen. Het is logisch dat de politie daar informatie over verzamelt.’

  lees meer

  De milieu-BVD weet je te vinden!

  door Eveline Lubbers en Louis Sévèke

  Gepubliceerd in Vrij Nederland 5 februari 2000

  Je zult maar op het Betuwelijntraject wonen en je mond niet kunnen houden! Een foldertje uitdelen tegen uitbreiding van Schiphol voor de brave Vereniging Milieudefensie? Militante actievoerder of bezorgde natuurbeschermer – het lijkt niet uit te maken. Voor je het weet beland je in het databestand van de nieuwe milieu-BVD.

  Wie tegenwoordig een voorlichtingsavond bezoekt over de Betuwe-lijn of een spandoek vasthoudt van Milieudefensie moet er serieus rekening mee houden dat zijn naam in het bestand verdwijnt van het nieuwste landelijke inlichtingenteam het Centraal Informatie en Coördinatiepunt Infrastructurele Projecten, kortweg het CICI een broertje van de BVD. Dat blijkt uit stukken die het journalistieke onderzoeksbureau Jansen & Janssen via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) boven tafel kreeg. CICI is de versluierende benaming voor het politieteam, dat als belangrijkste opdracht heeft om eco-activisten in de gaten te houden. Bij de kamerfractie van Groen Links maken ze zich zorgen. De opsporingsbevoegheden van de politie zijn vastgelegd. Maar inlichtingendiensten hoeven vooraf noch achteraf verantwoording af te leggen.
  Eind vorig jaar verklaarde minister Peper nog dat er bij de BVD geen interesse bestaat voor Milieudefensie. Maar dat ligt blijkbaar toch even anders.

  lees meer

  Het CICI – Speuren naar milieuactivisten

  CICI officieel van start

  uit Ravage, 4 februari 2000

  Erik Timmerman en Louis Sévèke

  Het Centraal Informatie en Coördinatiepunt Infrastructurele Pro jecten, kortweg CICI, moet voor een periode van tenminste twee jaar informatie verzamelen over het verzet tegen grote infrastructurele projecten. Het is een samenwerkingsproject van acht politieregio’s en wisselt informatie uit met de BVD. CICI heeft vergaande bevoegdheden en richt zich bepaald niet alleen op ‘radicale’ actievoerders. Op 1 januari ging het coördinatiepunt formeel van start. Op 15 oktober 1999 verscheen in De Telegraaf een artikel met als titel ‘Politieteam bundelt data eco-activisten’. De krant had de hand weten te leggen op een brief van de korpschefs Van Hoorn (Den Bosch) en Poelert (Nijmegen) aan hun collega’s uit de Raad van Hoofdcommissaris-sen. Van Hoorn is portefeuillehouder Regionale Inlichtingendienst (RID) van die Raad. In de brief wordt een pleidooi gehouden voor het opzetten van een Centraal- Informatie en Coördinatiepunt Infrastructurele Projecten, kortweg CICI. Dat CICI zou worden opgezet in nauwe samenspraak met de BVD. Voor OBIV was dit reden voor een rondje bellen in politieland: ‘mogen wij die brief ook’. Het antwoord was ‘nee’, de brief was vertrouwelijk en blijkbaar gelekt naar de pers. Dan maar de officiële weg bewandeld. OBIV benaderde parlementariërs en gemeenteraadsleden met het verzoek vragen te stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken en de burgemeester van Nijmegen. Buro Jansen & Janssen vroeg, met de Wet openbaarheid van bestuur in de hand, alsnog de stukken op.

  lees meer

  Speuren naar milieuactivisten: CICI officieel van start

  Het Centraal Informatie en Coördinatiepunt Infrastructurele Pro jecten, kortweg CICI, moet voor een periode van tenminste twee jaar informatie verzamelen over het verzet tegen grote infrastructurele projecten. Het is een samenwerkingsproject van acht politieregio’s en wisselt informatie uit met de BVD. CICI heeft vergaande bevoegdheden en richt zich bepaald niet alleen op ‘radicale’ actievoerders. Op 1 januari ging het coördinatiepunt formeel van start. lees meer

  GroenLinks: BVD moet milieubeweging met rust laten

  DEN HAAG (ANP) – De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)
  moet de Vereniging Milieudefensie met rust laten. Minister Peper
  (Binnenlandse Zaken) heeft de Tweede Kamer waarschijnlijk onjuist
  geïnformeerd, toen hij schreef dat de BVD geen taak zou hebben
  bij het centraal informatie- en coördinatiepunt infrastructurele
  projecten van de politie.

  Dat zegt GroenLinks in een toelichting op een reeks schriftelijke
  vragen aan de minister. GroenLinks-Kamerlid Varma wijst erop dat
  uit onlangs openbaar gemaakte stukken blijkt dat het politiële
  informatiepunt een grote belangstelling aan de dag legt voor
  vreedzame, wettige acties van de Vereniging Milieudefensie, Natuur
  en Milieu en Greenpeace. Dat de BVD een poging tot infiltratie in
  Milieudefensie zou hebben gedaan staat volgens GroenLinks ook
  haaks op de belofte van de minister. De partij maakt zich zorgen
  over de vermenging van taken, bevoegdheden en werkzaamheden
  tussen inlichtingendiensten van de politie en de BVD.

  ANP/ANP : TWEEDE KAMER – GroenLinks: BVD moet
  milieubeweging met rust laten Optioneel: MAAT 814 Intern: TK02
  BVD – 02-Feb-2000 12:34:00 pm
  Category: BIN/BIN

  Nijmeegse politie en BVD criminaliseren legale activiteiten

  Milieudefensie Nijmegen
  p/a ‘De Broeikas’
  Daalseweg 30
  6521 GM Nijmegen
  024 3237544

  Nijmegen, 2 februari 2000

  persbericht

  Milieudefensie ontstemd over spionage

  Uit een vandaag verschenen artikel in het weekblad Vrij Nederland blijkt dat de Regionale Inlichtingendienst van de Nijmeegse politie de afgelopen maanden een aantal activiteiten van Vereniging Milieudefensie nauwlettend in de gaten heeft gehouden. Twee onderzoeks- journalisten hebben met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur boven tafel gekregen dat de inlichtingendienst zich richt op bijeenkomsten die Milieudefensie organiseert tegen grootschalige infrastructuur in de regio, zoals de Betuwelijn, A73 en het MTC (Multimodaal Transportcentrum). Zo zijn er rapportages opgesteld over bijeenkomsten in het dorpshuis Juliana in Slijk-Ewijk en wijkcentrum Dukenburg in Nijmegen. Ook heeft de politie informatie in kaart gebracht over het uitdelen van folders op het stationsplein in Nijmegen en een manifestatie op de dijk in Slijk-Ewijk.

  lees meer

  Brief aan Minister Peper: oprichten CICI

  Ministerie van Binnenlandse Zaken
  T.a.v. minister A. Peper
  Postbus 20011
  2500 EA Den Haag

  Ons Kenmerk: 00/011/VV

  Betreft: oprichten CICI

  Amsterdam, 1 februari 2000

  lees meer

  Vervolgvragen GroenLinks en SP

  Vervolgvragen op 1999-2000: 499 (Kant) en 1999-2000: 500 (Oedayraj Singh Varma) aan de minister van Binnenlandse Zaken over het Centraal Informatie- en Cordinatiepunt Infrastructurele Projecten (CICI)

  GroenLinks:
  Peper lijkt Kamer onjuist te hebben ingelicht over het Centraal Informatie- en Coördinatiepunt Infrastructurele Projecten (CICI)

  Den Haag, 1 februari 2000

  Persbericht en Vervolgvragen

  lees meer

  ‘Handleiding informatie-inwinning openbare orde’

  p/a Het Ministerie van BZK

  Postbus 20011
  2500 EA Den Haag

  Betreft: ‘Handleiding informatie-inwinning openbare orde’

  Geachte minister, beste Bram Peper,

  Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

  Op 28 januari jl. is door u de ‘Handleiding informatie-inwinning openbare orde’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Met stijgende verbazing en verontwaardiging hebben wij kennis genomen van het betreffende stuk. De ‘Handleiding informatie-inwinning openbare orde’ is aan de Tweede Kamer toegezegd in het kader van overleg over de bestrijding van voetbalvandalisme en geweld (5 oktober 1999 TK 25 232, nr. 18). Alleen al tegen die achtergrond is het bepaald vreemd dat er in de handleiding een casus gebruikt wordt die betrekking heeft op de Nederlandse milieubeweging.

  lees meer

  Handleiding Informatie Inwinning Openbare Orde

  Inhoud:
  Begeleidende brief van de Minister aan de Tweede Kamer

  Informatie Inwinning Openbare Orde
  de Casus

  lees meer

  BVD-jaarverslag 1999

  Sinds 1992 publiceert de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, een verslag over het voorgaande jaar. Begin juni verscheen het jaarverslag van 1999. Hierbij gaat het om het openbare deel van het jaarverslag. Er bestaat namelijk ook nog een geheim deel. Dit wordt alleen besproken in de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer. Hierin bespreken de voorzitters van de vier grootste partijen (in dit geval de VVD, PvdA, CDA en D66) een paar keer per jaar de operationele aspecten van het werk van de BVD. Hierbij gaat het dan vaak om meer actuele zaken waar (ook) de BVD bij betrokken is, zoals de beveiliging van het Joegoslavië-tribunaal of de bezetting van het huis van de griekse ambassadeur door Koerden (na de arrestatie van Öcalan).

  lees meer

  Betreft Handleiding informatie-inwinning openbare orde

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  p/a Het Ministerie van BZK
  Postbus 20011
  2500 EA Den Haag

  Betreft: ‘Handleiding informatie-inwinning openbare orde’

  Geachte minister, beste Bram Peper,

  Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

  Op 28 januari jl. is door u de ‘Handleiding informatie-inwinning openbare orde’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Met stijgende verbazing en verontwaardiging hebben wij kennis genomen van het betreffende stuk. De ‘Handleiding informatie-inwinning openbare orde’ is aan de Tweede Kamer toegezegd in het kader van overleg over de bestrijding van voetbalvandalisme en –geweld (5 oktober 1999 TK 25 232, nr. 18). Alleen al tegen die achtergrond is het bepaald vreemd dat er in de handleiding een casus gebruikt wordt die betrekking heeft op de Nederlandse milieubeweging.

  Nog gekker wordt het als het in de casus geschetste beeld op geen enkele wijze aansluit bij de wijze van actievoeren vanuit de Nederlandse milieubeweging. We noemen hier de volgende voorbeelden, afkomstig uit de Handleiding:

    • in Nederland bestaat geen enkele grotere of kleinere milieubeweging die zich bezighoudt met gewelddadige acties
    • datzelfde geldt voor het mishandelen of bedreigen van andersdenkenden, voor vuurwapenbezit of – gebruik, voor excessief drugs- of alcoholgebruik of voor het en passant plegen van vernielingen bij een asielzoekerscentrum

  Verwacht had mogen worden dat de gebruikte casus betrekking zou hebben op een reële weergave van de dreigingen die uitgaan van sommige supportersgroepen. Nu men gekozen heeft voor een casus die betrekking heeft op de milieubeweging geldt het vereiste realiteitsgehalte mogelijk nog sterker.

  Het lijkt ons een slechte zaak als politiebevoegdheden door een minister worden gelegitimeerd aan de hand van dreigingen die absoluut niet reëel zijn. Dat daarbij een volstrekt verkeerde beeldvorming over en ernstige criminalisering van de Nederlandse milieubeweging op de koop wordt toegenomen vinden wij onverteerbaar. We verzoeken u dan ook afstand te nemen van het weliswaar fictieve, maar stigmatiserende beeld dat in de handleiding van de milieubeweging wordt gegeven.

  Hoogachtend,

  Tara Oedayraj Singh Varma
  Tweede Kamerlid GroenLinks

  Hugo van der Steenhoven
  Tweede Kamerlid GroenLinks

   

  c.c. De Minister van VROM;
  de Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en VROM.

  << oudere artikelen