• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Nijmeegse politie en BVD criminaliseren legale activiteiten

  Milieudefensie Nijmegen
  p/a ‘De Broeikas’
  Daalseweg 30
  6521 GM Nijmegen
  024 3237544

  Nijmegen, 2 februari 2000

  persbericht

  Milieudefensie ontstemd over spionage

  Uit een vandaag verschenen artikel in het weekblad Vrij Nederland blijkt dat de Regionale Inlichtingendienst van de Nijmeegse politie de afgelopen maanden een aantal activiteiten van Vereniging Milieudefensie nauwlettend in de gaten heeft gehouden. Twee onderzoeks- journalisten hebben met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur boven tafel gekregen dat de inlichtingendienst zich richt op bijeenkomsten die Milieudefensie organiseert tegen grootschalige infrastructuur in de regio, zoals de Betuwelijn, A73 en het MTC (Multimodaal Transportcentrum). Zo zijn er rapportages opgesteld over bijeenkomsten in het dorpshuis Juliana in Slijk-Ewijk en wijkcentrum Dukenburg in Nijmegen. Ook heeft de politie informatie in kaart gebracht over het uitdelen van folders op het stationsplein in Nijmegen en een manifestatie op de dijk in Slijk-Ewijk.

  Milieudefensie is ontstemd over de aandacht van de inlichtingendiensten voor deze activiteiten. Het waren openbare activiteiten waarvoor bij diverse instanties de benodigde vergunningen waren verkregen. Milieudefensie strijd met open vizier voor de belangen van natuur en milieu. In gezonde democratische verhoudingen horen kritische organisaties en burgers gerespecteerd te worden.
  De inlichtingendiensten hebben het afgelopen jaar het Centraal Informatie en Coördinatiepunt Infrastructuur (CICI) opgezet. Eén van de bevindingen luidt: “De Betuwelijn is zeer omstreden. Niet alleen is er werk van actievoerders te verwachten, maar ook van de lokale bevolking.” Gezien de overmatige belangstelling voor de bijeenkomsten van Milieudefensie leidt de oprichting van het CICI er toe dat burgers en maatschappelijke organisaties die opkomen voor het behoud van landschap en leefbaarheid worden gecriminaliseerd en bespioneerd vanwege hun standpunten.
  Milieudefensie heeft overigens géén bezwaar tegen de aanwezigheid van BVD’ers bij diverse bijeenkomsten. Ze mogen gerust meedoen met activiteiten als een inhoudelijke discussie (zoals in wijkcentrum Dukenburg), het uitdelen van informatie-folders (zoals op het stationsplein) en het oplaten van ballonnen (zoals bij de manifestatie in Slijk-Ewijk). Milieudefensie heeft wèl bezwaren tegen bepaalde semi-illegale activiteiten van RID, BVD en CICI, zoals heimelijke rapportages en afluisterpraktijken. Met een brief aan de gemeenteraad zal Milieudefensie proberen opheldering te krijgen over de spionagebezigheden van de Nijmeegse politie. Daarbij zal tevens worden opgemerkt dat er zinvollere manieren voor de politie moeten zijn om energie en menskracht in te zetten.

  Contactpersonen voor nadere informatie: Pieter Jansen (Milieudefensie Nijmegen, 024 3882309), Wouter van Eck (Milieudefensie Nijmegen, 024 3542236), Eveline Lubbers (Buro Jansen & Janssen, 020 6123202) en Louis Sévèke (OBIV, 024 3233586)