• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #42, juli 2006

  01 – Donateurs gezocht!
  02 – De AIVD, hofleverancier van informatie – hoofdstuk 2 uit het boek Onder Druk, terrorismebestrijding in Nederland van Buro Jansen & Janssen
  03 – Overzicht terrorisme, angst of aan terrorisme gerelateerde arrestaties in Nederland sinds 11 september
  04 – Overzicht wetgeving terrorismebestrijding in Nederland
  05 – De dozen van de AIVD – onthulling in de Telegraaf, Mink K. IRT en andere zaken
  06 – Justitie tapt zich suf – recensie van het boek Onder de Tap van Wim van der Pol
  07 – Wijziging van de WIV (Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdienst in de Tweede Kamer)
  08 – Mohammad Sidique Khan – vragen met betrekking tot de metro bommen in London
  09 – Schaduw zijden van het terrorisme – update
  10 – Europol – VS en terrorisme bestrijding – kort
  11 – Wetsvoorstel Afgeschermde Getuigen – een vergelijking met het buitenland (scriptie student)
  12 – Cameratoezicht in de Amsterdamse Poort (Amsterdam Zuid-Oost) (onderzoek student)
  13 – Verstoren potentiële terrorisme-verdachten onrecht (artikel hoogleraar)
  14 – Christenen in de BVD – een serie artikelen in het Nederlands Dagblad
  15 – Inzage in registers bij politie en geheime dienst

  Donateurs gezocht!

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur.
  Buro Jansen & Janssen heeft hard donateurs nodig om de komende recessie te overleven. Voor het doen van onderzoek is Buro Jansen & Janssen volledig afhankelijk van giften en subsidies.
  Stort gul: € 10,- , € 25,- € 50,- of meer per maand op:
  Giro: 603904
  tnv Stichting Res Publica te Amsterdam
  Bij storing van € 50,- of meer krijg je een origineel Jansen & Janssen T-shirt opgestuurd!

  De AIVD, hofleverancier van informatie

  De AIVD, hofleverancier van informatie is het tweede hoofdstuk uit het boek “Onder druk, terrorismebestrijding in Nederland”.
  Het hoofdstuk gaat over de rol van de AIVD en andere inlichtingendiensten bij de bestrijding van terrorisme. Op welke wijze verzamelt de AIVD informatie? Welke andere methoden worden er ingezet? Hoe betrouwbaar is de informatie?
  In het hoofdstuk ook uitgebreid aandacht voor de analyses van inlichtingendiensten voor de oorlog in Irak. Twijfelachtige informatie werd opgepimt tot argumenten voor een oorlog.
  Het hoofdstuk eindigt met een blik in de keuekn van de Spaanse diensten. Had de aanslag van 11 maart 2004 in Madrid eigenlijk niet voorkomen kunnen worden?
  De AIVD, hofleverancier van informatie

  Overzicht terrorisme, angst of aan terrorisme gerelateerde arrestaties in Nederland sinds 11 september

  Angst, dat is zeker de leidraad van het optreden van politie en justitie als het gaat om terrorisme bestrijding. De angst om te laat te komen, de angst om fouten te maken en de angst voor het terrorisme. Die angst is evident geworden na de aanslagen van 11 september 2001. Twee dagen na die aanslagen sloeg de politie toe. Hoewel de rechter de verdachten in eerste instantie vrijsprak werden enkele verdachten later in hoger beroep wel veroordeeld. Waarom is onduidelijk. De eerste rechter was glashelder als het gaat over zowel het bewijs, geen, als het onderzoek van de politie, maar ook de AIVD, rommel.

  lees meer

  Wetgeving op het terrein van terrorismebestrijding

  Je vindt hier een overzicht van de wetgeving in Nederland op het terrein van terrorismebestrijding

  lees meer

  De dozen van de AIVD

  Op 21 januari van dit jaar publiceerde de Telegraaf journalisten Joost de Haas en Bart Mos het verhaal: ‘MINK K. KOCHT HOOGSTE KRINGEN OM’. In een paginagroot artikel onthulden de twee journalisten aan de hand van gelekte staatsgeheime documenten van de BVD (de voorloper van de AIVD) dat deze dienst eind negentiger jaren een uitgebreid onderzoek heeft verricht naar mogelijke corruptie van politie agenten door de organisatie van Mink K. De affaire kreeg een opmerkelijk staartje toen de journalisten bekend maakten dat de AIVD hen afluisterde. Zij spanden een kort geding aan, waarbij ze eisten dat de dienst daar onmiddellijk mee zou stoppen. Op 21 juni wees de rechter de vordering van de journalisten toe. Minister Remkes is in hoger beroep gegaan en heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gevraagd met spoed een onderzoek te verrichten naar deze kwestie. lees meer

  Justitie tapt zich suf

  Gepubliceerd in Ravage Digitaal

  Nederland tapt meer telefoons af dan de Verenigde Staten – misschien wel het meest van alle landen in de wereld. Afluisteren is een van de pijlers onder het Nederlandse rechtssysteem. In Onder de tap worden de geheimen van de mobiele telefoon ontsluiert. lees meer

  Wijziging WIV in Tweede Kamer

  In onze nieuwsbrief van maart 2006 schreven over het wetsvoorstel dat de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten dusdanig wil wijzigen dat er voor bestuursorganen, financiële dienstverleners en vervoerders een verplichting komt om gegevens af te staan aan de inlichtingendiensten indien zij daarom vragen. Momenteel is die plicht er alleen in de communicatiesector. Een tweede belangrijke wijziging is de mogelijk om gegevens in bulk op te vragen. Het doel van deze gegevensverzameling wordt uiteindelijk ook expliciet in de wet opgenomen: datamining. Aan de hand van profielen wordt gezocht naar mogelijke terroristen. Laatste belangrijke wijziging is het geven van bevoegdheid tot verstoring aan medewerkers van de diensten zelf. Deze bevoegdheid ligt nu bij infiltranten, diw erken voor de dienst. lees meer

  Vragen met betrekking tot de metro bommen in London

  In de Nederlandse media is terecht enige aandacht besteed aan het nieuwe boek van Ron Suskind dat in het Nederlands vertaald de ‘een procent doctrine’ heet. Het is natuurlijk onthutsend dat er in democratische politieke partijen en democratisch gekozen regeringen mensen zitten die geen enkel bezwaar hebben tegen het arresteren, opsluiten, eventueel veroordelen van onschuldige mensen. Suskind maakt duidelijk dat dit denken structureel te noemen is en daarmee nog gevaarlijker. In Nederland kennen we ook mensen die vergelijkbare standpunt innemen, waarvan Maxime Verhagen, fractieleider van de CDA, de meest bekende is.
  lees meer

  Schaduw zijden van het terrorisme

  Enkele korte berichten en links naar artikelen met betrekking tot ‘terrorismebestrijding’ in Duitsland, CIA vluchten in Duitsland en Italië en algemeen. lees meer

  Europol – VS en terrorisme bestrijding

  Europol wil graag ook meedoen in het veld van de terrorisme bestrijders. Daartoe is er kort na de aanslagen van 11 september 2001 een overeenkomst gesloten met de VS over de uitwisseling van informatie en inlichtingen met Amerikaanse diensten. Op 20 december 2002 is er op deze overeenkomst een aanvulling gekomen. In de aanvullende overeenkomst was opgenomen dat de samenwerking na twee jaar geëvalueerd diende te worden. Hier bij gevoegd is het evaluatie rapport. Uit het rapport valt op te maken dat de bilaterale samenwerking tussen diverse Europese landen waaronder Nederland en Amerikaanse inlichtingendiensten nog steeds veruit vaker worden gebruikt dan de contacten met Europol. Of dit werkelijk zo is echter weer de vraag want in het rapport wordt tevens vermeld dat de Amerikanen niet van alle diensten bijhouden wie met Europol contact hebben. Het kan dus best zo zijn dat Europol ondertussen via de Amerikaanse contacten een steeds grotere speler binnen terrorisme bestrijding is geworden.
  lees meer

  Anonieme getuige

  Direct na het zomerreces, op 12 september 2006, zal de Eerste Kamer debatteren over wetsvoorstel Afgeschermde Getuigen. In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld dat AIVD-medewerkers als afgeschermde getuige door de rechter-commissaris gehoord kunnen worden en dat ambtsberichten van de AIVD meetellen als volwaardig bewijs. lees meer

  Cameratoezicht in de Amsterdamse Poort

  In het voorjaar van 2006 heeft een student van de studie HBO rechten van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar het cameratoezicht in de Amsterdamse Poort (Amsterdam Zuid-Oost). Naast een juridisch onderzoek is ook op beperkte schaal gekeken naar de praktijk.
  Bij de conclusies en aanbevelingen komt duidelijk naar voren dat doordat cameratoezicht is ingevoerd in combinatie met andere maatregelen er eigenlijk geen duidelijke conclusies kunnen worden getrokken over de
  effectiviteit. De toezicht houder in Amsterdam Zuidoost zegt hierover: “In de index is een duidelijk daling van criminaliteit in de gebieden waar camera’s hangen…maar of dit te wijten is aan camera’s!!! Criminaliteit
  daalt in zijn geheel…dus ook op plekken waar geen camera’s hangen.” Verders zijn er geen harde cijfers over het gebruik van cameratoezicht voor opsporing en vervolging. De toezicht houder: “Weinig over te zeggen. Er is 3 maanden meegekeken op flierbosdreef. Hieruit kwam naar voren dat er meer gemeld wordt dan opgevolgd (capaciteitsprobleem). Vanuit VBK is het ietwat moeilijker. Het niveau van de meelezers is minder…waardoor de
  politie moeite heeft met het aannemen van calamiteiten.”
  Cameratoezicht in de Amsterdamse Poort

  Opinie 20: ‘Persoonsgericht verstoren potentiële terrorisme-verdachten op last van burgemeester ongrondwettig’

  JAN BROUWER, HOOGLERAAR ALGEMENE RECHTSWETENSCHAP:

  Het persoonsgericht verstoren van potentiële terrorismeverdachten in opdracht van de burgemeester is in strijd met de wet. Dat zegt Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De dreiging van terrorisme betekent niet dat de overheid mag handelen in strijd met haar eigen wetten.’

  lees meer

  Christenen in de BVD

  ‘Gereformeerd, dus betrouwbaar’
  Het waren maar twee kleine opmerkingen die het Nederlands Dagblad brachten tot een zoektocht van maanden, met deuren die soms op een kiertje stonden en meestal weer dicht gingen. De hamvraag: welke rol speelden en spelen meer of minder bijbelgetrouwe christenen binnen de BVD en AIVD? Het onderzoek van deze krant behelst twee episodes waarbij sprake was van gereformeerde geheime dienders die ex-gereformeerde linkse radicalen volgden, in de jaren vijftig en tachtig van de twintigste eeuw.
  Dossier Christenen in de BVD

  << oudere artikelen