• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #41, april

  01- Themakrant terrorisme; krant over de andere kant van terrorismebestrijding van Buro Jansen & Janssen
  02 Reactie op burgemeester Deetmans reactie op het onderzoek “Ruimte voor Recht” naar het recht op vrijheid van demonstratie in Den Haag
  03- Willekeurig strafrecht, artikel over het uitbreiden van Bijzondere Opsporingsbevoegdheden in terrorismezaken.
  04- Rapport van Commissie van Toezicht op de Inlichtingendiensten: radicaal links
  05- Rapport Commissie van Toezicht op de Inlichtingendiensten: Contra-Terrorisme-operatie AIVD
  06- De Nederlandse Vereniging van Rechtspraak wederom kritisch over wetsvoorstel AIVD als afgeschermde getuige
  07- Twee rapporten ombudsman: geweld bij voetbalwedstrijd en rugnummers ME
  08- Informant bij de Internationaal Socialisten
  09- Informant binnen radicaal links
  10- Europol ontwikkelingen
  Nationale parlementen minder zeggenschap over Europol
  11- de schaduwzijde van the War on Terrorism
  12- Nog steeds donateurs gezocht
  13- Toegang tot databanken en kranten/tijdschriften

  Thema Terrorisme

  Deze krant is de eerste in een serie themakranten van Buro Jansen & Janssen. U vindt hierin informatie over een thema dat door ons kritisch is onderzocht. Deze krant gaat over terrorismebestrijding. Wat is er aan de hand in Nederland? Het woord terrorisme lijkt meer te worden gebruikt dan welk woord dan ook. Als je nog niet van terreur beschuldigd bent tel je bijna niet meer mee. Je kunt er misschien om lachen, maar de humor lijkt nog lang niet zijn intrede te hebben gedaan in het terrorismedebat. Nee, het lijkt eerder of alle remmen los zijn. Wetten en regels worden aangescherpt zodat politie en inlichtingendiensten mensen eerder kunnen oppakken. Moderne computertechnieken maken het ook nog eens mogelijk veel informatie op te slaan en te koppelen. Wat vroeger niet mogelijk was is nu met een handomdraai geregeld. Wie mag de informatie
  gebruiken? Geheim bewijsmateriaal van de inlichtingendienst mag voor de rechtbank komen. Hoe gaat men met deze informatie om? En hoe zeker zijn we dat al de informatie klopt? Mensen kunnen lange tijd worden vastgehouden zonder dat het tot een proces komt. De straffen moeten langer worden.

  lees meer

  Reactie op rapport Ruimte voor het Recht

  Op 5 april 2006 zond burgemeester Deetman van Den Haag een reactie op ons onderzoek “Ruimte voor het Recht” aan de Haagse gemeenteraad. In ons onderzoek was naar voren gekomen dat Den Haag restrictief omgaat het recht op demonstratie. Zie voor alle conclusies de samenvatting van het rapport lees meer

  Willekeurig strafrecht

  De Tweede Kamer debatteert over de uitbreiding van de bevoegdheden van de politie bij de bestrijding van terrorisme. De politie mag volgens dit voorstel bijzondere opsporingsbevoegdheden (observeren, afluisteren, infiltreren) inzetten tegen vermeende terroristen als er slechts sprake is van een ‘aanwijzing’. Ook mogen voortaan criminele burgerinfiltranten worden ingezet bij de opsporing van terroristische misdrijven. Alles lijkt mogelijk in de ‘strijd tegen het terrorisme’. Ten slotte krijgen personen die in openbare dienst van een vreemde staat zijn – bijvoorbeeld Amerikaanse agenten – vergelijkbare bevoegdheden als Nederlandse opsporingsambtenaren op Nederlandse bodem. De Tweede Kamer wekt de indruk serieus naar het wetsvoorstel te kijken door er drie dagen aan te besteden, maar in werkelijkheid is het een gelopen race. Sommigen Tweede Kamerleden vinden het voorstel niet ver genoeg gaan, anderen sputteren een beetje tegen. Het zal een voorspelbaar debat worden in tijden waarin strafrecht en de bevoegdheden van inlichtingen en opsporingsdiensten bij terrorisme bestrijding zonder fundamentele discussie worden opgerekt. lees meer

  Commissie van Toezicht: onduidelijke rol RID

  Commissie van Toezicht AIVD: meer duidelijkheid nodig over rol Regionale Inlichtingendienst.

  De Commissie van Toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (CTIVD) bracht begin april 2006 een rapport uit over de manier waarop de inlichtingendiensten zich bezig houden met radicaal-links en dierenrechtenactivisme. lees meer

  Contra terrorisme operatie AIVD

  Toezichtsrapport CTIVD over de rechtmatigheid van de uitvoering van een contra-terrorisme operatie van de AIVD

  Op 28 oktober 2005 berichtten KRO’s Netwerk en NRC Handelsblad over Saleh B., een 28-jarige man van Marokkaanse afkomst uit Rotterdam, die volgens verschillende leden van de Hofstadgroep door de geheime dienst (AIVD) als informant is ingezet in tenminste zes terreuronderzoeken. lees meer

  Kritiek op wetsvoorstel AIVD informatie

  Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel, waarin voorgesteld wordt dat AIVD informatie gebruikt mag worden als bewijsmateriaal in rechtzaken en dat ambtsberichten van de AIVD als zelfstandig bewijsmateriaal kunnen gelden, vroegen een aantal fracties zich af op welke wijze ontlastende informatie voor verdachten wordt afgehandeld. lees meer

  Scherpe kritiek op politie-optreden

  In zijn rapport van 6 april 2006 stelt de Ombudsman dat na afloop van de voetbalwedstrijd Vitesse-FC Den Bosch hebben individuele politieagenten van de politie Gelderland-Midden ongecontroleerd en excessief geweld gebruikt. Het onderzoek van de politie naar aanleiding van klachten hierover vertoonde ernstige gebreken, waardoor het slechts verhullend heeft gewerkt.
  Uit het onderzoek van de Ombudsman blijkt dat individuele politiemensen met hun wapenstok FC Den Bosch supporters letsel hebben toegebracht en autoruiten hebben ingeslagen zonder redelijk doel. Er zijn politiehonden ingezet tegen individuele supporters die geen enkele kant meer op konden, waardoor zij hondenbeten opliepen. In één geval heeft een agent de ruit van een auto ingeslagen en een politiehond de auto ingejaagd, zodat de inzittenden in het nauw raakten. In een ander geval lag een man die al gebeten was, geboeid op de grond terwijl een agent de hond aanzette om nog een keer te bijten. Bovendien heeft de agent zijn voet in de nek van de man gezet en zijn hoofd tegen de grond gedrukt. De Nationale ombudsman is geschokt door het excessieve karakter van het geweldgebruik door de politie dat uit zijn onderzoek naar voren is gekomen.

  Naar aanleiding van een andere klacht over gewelddadig politie-optreden tijden seen voetbalwedstrijd stelt de Ombudsman dat het gedrag van individuele leden van de Mobiele Eenheid (ME) op dit moment onvoldoende controleerbaar is. In werkelijkheid is het achterhalen van de identiteit van een individuele ME-er echter niet altijd mogelijk. De huidige praktijk leidt tot onduidelijkheid en daarmee tot klachten. De Nationale ombudsman pleit dan ook voor meer duidelijkheid en vraagt de minister om te bekijken hoe de controleerbaarheid van ME-ers kan worden gewaarborgd, zodanig dat de veiligheid van de medewerkers niet in het geding komt.
  De Nationale Ombudsman

  Informant bij de Internationaal Socialisten

  In de herfst van 2005 spraken wij met Danny, iemand die een jaar lang in de Internationale Socialisten (IS) was geïnfiltreerd. Het dagblad Trouw omschreef de IS ooit als een marxistische groep die zich ook verzet tegen globalisering en haat tegen moslims. lees meer

  Benadering van Annemiek

  Eind januari 2003 werd Annemiek gebeld door iemand die zich uitgaf voor “Piet M. van de recherche te B.”. lees meer

  Update de schaduwzijde van the war on terrorism

  Over de CIA vluchten wordt regelmatig gepubliceerd. Amnesty International bracht het raport USA – below the radar uit.
  Minder bekend is het rapport van cageprisoners.com. Het rapport met de titel Fabricating terrorism: Fabricating terrorism report: British complicity in renditions and torture beschrijft de betrokkenheid van de Britse overheid bij het uitzetten van verdachten naar landen waar gebruik gemaakt en de hulp van de Engelsen aan de CIA. Een voorbeeld is beschreven in een artikel in de Guardian waarbij MI5 de CIA tipte over twee ‘verdachten’ die volgens MI5 onderdelen van bommen vervoerden. De twee mannen die in het Afrikaanse Gambia een pinda plantage wilden beginnen eindigden op Guantánamo Bay nadat de CIA hen op aangeven van MI5 op een geheime vlucht hadden gezet.
  Voor het onderzoek van het Europees parlement naar de CIA vluchten is een schema gemaakt met informatie die beschikbaar is van diverse landen. Zie de link naar het ep-alde-cia-inquiry-chart bij de links.

  aankondiging fabricating terrorism
  the fabricating terrorism report van cageprisoners
  overzicht van het onderzoek van het Europees parle
  Amnesty International pagina over rendention
  Amnesty International rapport over CIA vluchten

  Europol ontwikkelingen

  Sinds enige tijd is het Europol Jaarverslag van 2005 uit. De toekomst van Europol is besproken op een informele ministeriële bijeenkomst die van 12 tot 14 januari 2006 in Oostenrijk plaats vond. Daarnaast vond er een High Level Conference on the Future of Europol plaats in Wenen van 23 tot 24 februari 2006. Europol wil zijn vleugels uitslaan zo blijkt zowel uit het jaarverslag als uit de concept council conclusies. Er ligt een voorstel om Europol een ‘volwaardig’ Europees agentschap te maken waardoor nationale parlementen geen zeggenschap meer hebben over de Europol Convention. Europol valt dan slechts onder de verantwoordelijkheid van de Council, hoewel er nog wel wordt gezegd dat er gekeken moet worden welke rol de lidstaten bij Europol kunnen spelen en tevens welke rol het Europees parlement speelt. Uit het jaarverslag is ook te concluderen dat het aantal medewerkers met 10% is toegenomen en dat Europol een steeds belangrijkere rol vervult bij informatie uitwisseling. Bij deze informatie uitwisseling wil Europol ook gaan uitwisselen met landen die het niet zo nauw nemen met de bescherming van persoonsgegevens.
  Concept council conclusies
  Toekomst verhaal Europol
  Europol jaarverslag 2005
  Wat gaat Europol doen tot en met 2007
  Hoeveel geld krijgen zij in vergelijking met 2005

  Nog steeds donateurs gezocht!

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur.
  Buro Jansen & Janssen heeft hard donateurs nodig om de komende recessie te overleven. Voor het doen van onderzoek is Buro Jansen & Janssen volledig afhankelijk van giften en subsidies.
  Stort gul: € 10,- , € 25,- € 50,- of meer per maand op:
  Giro: 603904
  tnv Stichting Res Publica te Amsterdam
  Bij storing van € 50,- of meer krijg je een origineel Jansen & Janssen T-shirt opgestuurd!

   

  Toegang tot databanken en kranten/tijdschriften

  Buro Jansen & Janssen is een klein bureau met weinig financiële middelen. Onze toegang tot databanken in Nederland is erg goed geregeld. Wij zijn echter ook op zoek naar toegang tot internationale databanken en archieven van buitenlandse kranten en tijdschriften. Vooral de Belgische krant De Morgen, de Engelse krant de Guardian, de Franse kranten Le Monde en Le Monde diplomatique, de Spaanse kranten el Mundo en el Pais en de Duitse kranten die Tageszeitung, die Zeit en die Frankfurter Allgemeine.

  Alvast bedankt
  Buro Jansen & Janssen

  Themakrant Terrorisme

  Een persiflage op de overheidsfolder ‘Nederland tegen terrorisme’. De voorkant doet het vermoeden. Buro Jansen & Janssen neemt echter terrorisme en de in de samenleving heersende angst hierover serieus. Niet door te roepen dat 200.000 professionals zich inzetten in de strijd tegen het terrorisme. Ook geen oproep aan iedere Nederlander zich in te zetten als opsporingsambtenaar. Buro Jansen & Janssen heeft deze krant over terrorismebestrijding gemaakt om een tegengeluid te laten horen. De wereld zit complexer in elkaar dan de simpele slogan ‘Nederland tegen terrorisme’.

  De krant telt 24 pagina’s met artikelen over het werk van de AIVD, een uitlevering aan Egypte, de arrestatie van twee moslims in een trein, de rol van infiltranten bij de aanslagen in Madrid, de rol van inlichtingendiensten bij aanslagen in de metro van Parijs in 1995, een interview met Ali Eddaoudi geestelijk verzorger bij de Bredase gevangenis, een column van Mohammed Jabri, het verstoren van de overheid van mensen die van radicalisering worden verdacht, enkele vrouwen die vertellen wat een hoofddoek voor hun betekent, Lonsdale jongeren en nog veel meer.

  We zoeken mensen die de krant willen verspreiden. Een krant bestellen kan ook!
  Themakrant Terrorisme

  << oudere artikelen